Hovory na bělidle

Čas vysílání: pořad jsme vysílali do února 2013  
 
Jana Šmídová a její hostky - uprostřed Iveta Radičová - Foto: Vendula Uhlíková

Jana Šmídová a její hostky - uprostřed Iveta RadičováFoto: Vendula Uhlíková

V rámci Českého rozhlasu ojedinělý pořad, který se zabývá nejrůznějšími aspekty genderové problematiky, rovnému postavení žen a mužů, životu, právy dětí a seniorů a v neposlední řadě také zatím mizivému podílu českých žen zejména ve vysoké politice.

Za patronku pořadu si Hovory na bělidle zvolily spisovatelku a výjimečnou ženu Boženu Němcovou, součástí každého vydání je i krátký úryvek z její Babičky. Odkazem na Babičku – dílo, které patří právem mezi největší odkazy české literatury – je též název pořadu a jeho úvodní znělka. 

Počáteční koncepce Hovorů na bělidle vycházela z myšlenky vytvořit pořad určený zejména problémům aktivních žen středního věku, kdy k většinou ještě plnému profesnímu vytížení a péči o vlastní rodinu přibývají starosti o rodiny dospělých dětí a stárnoucí rodiče. Ono totiž skutečné babičce Boženy Němcové bylo v době, kdy přijela na Staré bělidlo, 55 let. 

Velmi brzy se však Hovory na bělidle vyprofilovaly v genderový diskusní pořad, který chce přispět k postupné změně společenského klimatu, aby rovné příležitosti českých žen a mužů nezůstávaly zakonzervovány pouze v proklamativní podobě, ale staly se samozřejmou součástí osobního i veřejného života. 

Součástí tohoto cíle je i představování úspěšných a veřejně působících ženských osobností a všestranná spolupráce s nevládními organizacemi, akademickou sférou i s oblastí státní správy. 

Bělidlo střídá témata domácí i zahraniční, historická i současná – a hlavně se snaží věcnou debatou upozorňovat na stále přetrvávající problémy genderové diskriminace. 

Tím, že dává prostor k vyjádření i svým posluchačkám a posluchačům prostřednictvím přímých telefonátů, přispívá k rozvoji a kultivaci veřejné diskuse v opomíjených či marginalizovaných otázkách rovnoprávnosti žen a mužů. 

Připravují: Jana Šmídová a Kateřina Krejčí. 

Historie pořadu:
Poprvé se Hovory na bělidle představily posluchačkám a posluchačům Českého rozhlasu 6 v pondělí 3. února 2003 – živě, v rámci Hovorů po telefonu, vždy jednou za čtrnáct dní. Od roku 2005 se, rovněž živě, vysílaly každé úterý od 19.30 do 20.00 hodin až do 28. února 2013, kdy Český rozhlas 6 ukončil své vysílání.

Odvysílané pořady si můžete poslechnout v iRadiu.   

Spolupracujeme: 

Fórum 50% - Foto: Michaela Appeltová

Fórum 50%Foto: Michaela Appeltová

Fórum 50%, Strana otevřená ženám a Muzeum Boženy Němcové 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas