Člověk a obec

Čas vysílání: pořad jsme vysílali do února 2013  
 
Obecní úřad v Žulové - Foto: Miroslav Kobza

Obecní úřad v ŽulovéFoto: Miroslav Kobza

Třicetiminutový diskusní pořad, obvykle s jedním hostem ve studiu a dalšími hosty v telefonickém spojení. Cyklus pořadů, který se věnuje komunální politice a občanské společnosti.

Člověk je bytost sociální. Tedy s potřebou vytvářet mezilidské vztahy a kontakty. Někdy to bývá shodou okolností, když se třeba potkáme ve škole, na pracovišti, anebo v obci, kde žijeme. Jindy jsou to společenství, která vznikají na základě společných zájmů, koníčků a profesí. Ale můžeme říci, že obec je nejen to klasické pojetí vesnice, města, kde žijeme. Ale také obec ve smyslu společenství. Možná současným jazykem: občanská společnost. 

A právě tyto jednotlivé oblasti jsou tématem pořadu Člověk a obec. Způsoby jejich hledání a nalézání, jak prospět životu v daném místě. 

Za několik let se překotně změnil život v našich obcích. Změnili se také sami občané. Jsou cílevědomější a stále více si uvědomují, že právě komunální politici jsou těmi, kdo ovlivňují z valné části jejich každodenní životy. 

Stejně tak spolky, které leckdy navazují na tradice a vytvářejí s těmi nově vzniklými pestrý život v našich obcích. A také mohou být jistou inspirací pro další. 

Připravuje: Ivana Denčevová 

Historie pořadu:
Přestože je stanice Český rozhlas 6 stanicí celoplošnou, tak jsme si uvědomovali, že také život v našich obcích, spolcích, není téma pouze regionální. A právě stanice takového zaměření by měla informovat o dění v jednotlivých částech republiky, které lze zobecnit. Tak, aby se třeba stala příkladem k řešení situací, problémů, které jsou tzv. celorepublikovými. A stejně tak návodem, jak navázat na dobré a úspěšné věci, které se v konkrétních obcích dějí. Pořad na vlnách Šestky jsme vysílali od roku 2005 do konce jejího vysílání v únoru 2013. 

Odvysílané pořady si můžete poslechnout v iRadiu. 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas