Téma - to nejlepší z politického dokumentu

Čas vysílání: pořad jsme vysílali do února 2013  
 
Stalinův pomník v Praze - Foto:  redakce Post Bellum

Stalinův pomník v PrazeFoto:  redakce Post Bellum

Padesátiminutové dokumentární pásmo nebo feature s politickým nebo společenským přesahem.

Politický dokument vznikl na stanici Český rozhlas 6 z bytostné potřeby některé události a jevy posluchačům přednést v atraktivnější formě, než jakou dovoluje běžná analytická publicistika. 

Politický dokument umožňuje skloubit dvě věci: analyzovat určitý politický příběh nebo fenomén, a učinit tak esteticky vytříbenou formou. 

Pořad Téma se zaměřuje na silné příběhy dvacátého století, obvykle spjaté s fenomény, jako je mocenská hry a zvraty, válečné události, ekonomické krize dvacátého století a podobně. 

Politický dokument přináší osobní triumfy i tragédie jednotlivců, ale postihuje i kolektivní jevy, jako jsou konspirační teorie nebo život v ilegalitě. 

Pořad vzniká ve spolupráci s předními historiky, politology a filozofy a využívá téměř nevyčerpatelného bohatství archivu Českého rozhlasu. 

Obzvláštní důraz je kladen na zvukovou stránku pořadu a hudební dramaturgii, protože hudba jako formální prvek je – obzvláště na stanici mluveného slova – vždy významotvorným prvkem, jinými slovy, není v pořadu pro nic za nic, ale s jasným účelem, je další postavou děje. 


Připravují: Jan Sedmidubský (režisér a dramaturg cyklu), Pavel Hlavatý, Ivan Štern, David Hertl a Daniela Vrbová

Historie pořadu:
Pořad Téma navázal na cyklus Dokument Českého rozhlasu 6 – první vydání bylo vysíláno 7. ledna 2007. Postupem času s nárůstem nároků na kvalitu došlo k propojení s cyklem Radiodokument Českého rozhlasu 3 – Vltava. V pořadu byly vysílány celoroční cykly Hovoří Jiří Ješ, Svět podle Schulze a Z blogu Lídy Rakušanové. 

Odvysílané pořady si můžete poslechnout v iRadiu.
Důležité upozornění: Zvukový archiv pořadu z důvodu ochrany autorských práv zpřístupňujeme pouze k přehrání. Ke stažení není proto k dispozici. 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas