Lidé pera

Čas vysílání: pořad jsme vysílali do února 2013  
 
Diskuse k 20. výročí obnovení demokracie v ČR - Foto: Vendula Kosíková

Diskuse k 20. výročí obnovení demokracie v ČRFoto: Vendula Kosíková

Pořad má ráz komponovaného tvaru, složeného z vybraných textových citací, případně z vybraných živých vystoupení při různých příležitostech, charakteru pořadu odpovídajících a sledujících určité politické téma. Vybrané citace či části zvukových záznamů jsou propojeny průvodním slovem a komentářem autora. Pořad pojednávané téma prostředkuje zásadně očima autora. Posluchači však umožňuje, aby si případně jasně uvědomil, proč v některých případech s autorem nutně nemusí souhlasit.

S pořadem se i nadále můžete setkat ve vysílání na nejmladší stanici Českého rozhlasu ČRo Plus

Pořad je kritickou recenzí především českého (avšak nejen českého) politického myšlení v evropských a v historických souvislostech. 

Pořad prostředkuje v podobě kritické recenze eseje a stati autorů českého, ale i zahraničního původu. Zpracovává jako kritickou recenzi zvukové záznamy debat, seminářů a panelů na zvolená politická témata, v jejichž rámci vystupují tuzemští i zahraniční účastníci. 

Kromě reflexe současného politického myšlení pořad prostředkuje v rámci nepravidelného cyklu „Vzkazy české demokracie“ okolnosti zrodu a rozvoje českého demokratického myšlení v 19. století a po celé století dvacáté. Opírá se o dobový tisk, dobové časopisy, popřípadě o stenozáznamy národních zastupitelských sborů (český zemský sněm, říšská rada, národní shromáždění) a o samizdatové či exilové publikace ze70. a80. let. 


Připravuje: Ivan Štern


Historie pořadu:
Pořad vznikl v roce2001 ajeho původcem je autor pořadu. Od samých počátků sledoval programové cíle zde uvedené. S pořadem se i nadále můžete setkat ve vysílání na nejmladší stanici Českého rozhlasu ČRo Plus


Partneři pořadu: Redakce časopisu Prostor, Redakce časopisu Střední Evropa – Institut pro středoevropskou politiku a kulturu, Redakce časopisu Listy a Redakce časopisu Přítomnost


Vzorový pořad:
Václav Havel jako politická osoba očima Václava Žáka. Esej uveřejnil časopis Listy. 

 

Václav Havel očima Václava Žáka (recenze časopisu Listy). Připravil Ivan Štern.

Vložit na svůj web


Další odvysílané pořady si můžete poslechnout v iRadiu. 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas