Kořeny

Čas vysílání: pořad již nevysíláme  
 
Tradiční sederový obřad. Autor ilustrace neznámý. Hagada šel Pesach. Vídeň 1928. - Foto: Jana Šustová

Tradiční sederový obřad. Autor ilustrace neznámý. Hagada šel Pesach. Vídeň 1928.Foto: Jana Šustová

Komponovaný pořad s pravidelnými hosty, ve kterém čteme ukázky textů z literatury, teologie nebo religionistiky, doprovozené hudebním ztvárněním daného tématu.

S pořadem se i nadále můžete setkat ve vysílání na nejmladší stanici Českého rozhlasu ČRo Plus

Pořad Kořeny je určený nejen zájemcům o témata spojená s náboženstvími, ale i pro ty, které zajímají kulturní kořeny společnosti, ve které žijeme. 

Jakou roli sehrála a sehrávají náboženství, která věří v jednoho Boha? A jaké jsou kořeny dnešní, tedy naší a evropské civilizace? A jaké jsou další kořeny, které můžeme nalézat jako odraz v kultuře, historii, společnosti i osobním životě každého z nás? 

Nejen čtenáře bible asi překvapí, kolik slovních obratů, rčení dodnes zůstává v našem jazyce. Jak je i běžná mluva přijala za své. Jen namátkou: „oko za oko“, „jáma lvová“, „kdo seje vítr, sklidí bouři“, „kdo nechce pracovat, ať nejí“ a také třeba „kdo je bez hříchu, ať první hodí kamenem“. 

Stejně tak je bible, ač jsou její texty staré několik tisíc let, ukázkou naprosto obvyklých situací v našich životech. Člověk radostný i zoufalý, v tísni, zrazující, pokorný. Vztah člověka k sobě samému, k druhým – těm bližním, i těm nepřátelům – a především vztah k tomu, co ho přesahuje. K Bohu. Nacházíme modely chování, modely vztahů, které se ani za ta tisíciletí nijak nezměnily. 

Říká se, že bible je nevyčerpatelná. A také že nejvydávanější knihou světa je právě bible. Doufejme, že zůstane i tou nejčtenější. 

Připravuje: Ivana Denčevová spolu s Dr. Květou Neradovou a Dr. Martinem Chadimou 

Historie pořadu:
Kořeny mají za svou více než desetiletou historii, na vlnách Českého rozhlas 6 je vysíláme od roku 2002. Na počátku byla témata, jak se právě bible a monoteistická náboženství projevily v kultuře. Ne nadarmo se říká, že naše civilizace je postavena právě na židovsko-křesťanském půdorysu. Pořad nachází obohacující vlivy antiky, které se s tímto světem prolínaly a formovaly kulturu, společnost, vzdělání a svět po několik staletí. S pořadem se i nadále můžete setkat ve vysílání na nejmladší stanici Českého rozhlasu ČRo Plus

Odvysílané pořady si můžete poslechnout v iRadiu.  

 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas