29. února  2012  rubrika: Studio STOP

Jak server Parlamentní listy klame média a veřejnost

Lživý článek o Romech na serveru Parlamentní listy - Foto:  Parlamentní listy

Lživý článek o Romech na serveru Parlamentní listyFoto:  Parlamentní listy

V následujících 50 minutách si budeme na pozadí kauzy vymyšleného článku o pokladníkovi romské politické strany, který měl zpronevěřit vybrané peníze, zabývat odpovědností majoritních médií při přebírání článků v souvislosti s etikou a novinářskými zásadami.

9. února totiž, jak se podařilo později odhalit serveru Romea.cz, naprosto lživou zprávu zveřejněnou v Parlamentních listech, převzala řada majoritních médií. A přispěla tak k poškození romské menšiny. To byl důvod, proč se článkem Václava Prokůpka, který mimochodem za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti kandidoval ve volbách, začal zabývat i zpravodajský server Romea.cz, založený a spravovaný stejnojmenným občanským sdružením. Odkryl, že článek o údajně okrádané Evropské romské straně jejím vlastním pokladníkem je vymyšlený. Parlamentní listy nejdříve tvrdily, že mají audionahrávky, dokazující pravost tvrzení. Nakonec však skutečně pod tíhou důkazů vydaly omluvu. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Případ však otevřel mnohem širší diskusi. Kdo stojí za Parlamentními listy? Jde o ojedinělou kauzu, nebo Parlamentní listy manipulují veřejným míněním programově? Selhala původním automatickým převzetím článku bez jakéhokoliv ověření i česká média? A jak potom zareagovala? Případ, který mohl zůstat bez povšimnutí jako řada dalších jiných článků uvnitř Parlamentních listů, odstartoval již dva týdny trvající diskusi, snažící se nejen o sebereflexi směrem k českým médiím, ale také přinesla větší drobnohled na Parlamentní listy. Politický bulvár, jež s Parlamentem České republiky nemá vůbec nic společného. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Dnešním pořadem budou provázet Jarmila Balážová ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A Jana Šmídová. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud možno nerušený poslech.
Naše pozvání do studia dnes přijali František Kostlán z občanského sdružení Romea.cz, které spravuje právě poslední týden tolik citovaný romský zpravodajský server Romea.cz. Dobrý večer. 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
Dobrý večer. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Druhý muž, který sehrál výraznou roli v odkrytí lživého článku Parlamentních listů je Patrik Banga. Bloger serveru iDNES.cz. Ten s námi bude první asi půlhodinu hovořit po telefonu. Dobrý večer. 

Patrik BANGA, bloger serveru iDNES.cz
--------------------
Dobrý večer. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, jsem ráda, že se to spojení podařilo. Představím i dalšího muže, který přijal pozvání přímo k nám do studia. Bude tu s námi až do konce, je to mediální analytik společnosti NEWTON Media Jan Jüptner. Dobrý večer. 

Jan JÜPTNER, mediální analytik společnosti NEWTON Media
--------------------
Dobrý večer. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Samozřejmě jsme zvali i zástupce Parlamentních listů, jejich šéfredaktor Marek Bláha to však odmítl slovy, cituji: "Dobrý den, paní Balážová, velice si vážíme pozvání do vašeho studia, nicméně já jsem se již k podvrhu o pokladníkovi Evropské romské strany vyjadřoval pro vašeho kolegu Tomáše Bystrého. Jen dodatek. Parlamentní listy.cz se nezříkají odpovědnosti za uveřejnění nepravdivých informací, ale na druhou stranu se staly také "obětí" lháře. Chápu, že nás teď mají všichni právo vláčet bahnem a my to musíme vydržet. Na druhou stranu nemám chuť se k tomu již jakkoliv dále vyjadřovat a rozebírat to. S přátelským pozdravem Marek Bláha, šéfredaktor." Je nám tedy líto, diskuse o Parlamentních listech bude, ovšem bude bez Parlamentních listů. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Nedá se nic dělat, musíme to samozřejmě respektovat. Pojďme, pánové, k tomu 9. únoru a tomu, Františku Kostláne, proč se Romea vůbec rozhodla článkem zabývat? Pokud vím, tak vy jste s články Parlamentních listů měli dlouhodobější problém. Bylo tentokrát tím motorem právě to, že článek převzala řada majoritních médií? 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
Ano, to byl jeden z hlavních motivů. První takový popud byl způsob, jakým byl ten článek napsán. Byl napsán tak, že se vlastně ani nedalo určit například místo, kde se měl ten údajný sněm Evropské romské strany odehrávat. Druhý motiv je to, že tento článek převzala média, evidentně bez jakéhokoliv ověřování. A třetí takový motiv je jednání, dlouhodobé jednání Parlamentních listů, které dlouhodobě evidentně vede protiromskou kampaň. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, oslovíme nyní dalšího protagonistu a ptáme se, Patriku Bango. Vy jste byl v nezáviděníhodné situaci. Pracujete pro server iDNES.cz, který zprávu zprvu rovněž převzal. Pak jste na odkrytí případu pokračoval ve spolupráci právě se zde přítomným Františkem Kostlánem pro Romeu.cz. Proč? Jaká byla vaše situace a jaké byly vaše zkušenosti z tohoto případu? 

Patrik BANGA, bloger serveru iDNES.cz
--------------------
Tak, já bych asi řekl, že ta zpráva už ze začátku vypadala tak strašně neuvěřitelně, že ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak proč jste ji tedy převzali? 

Patrik BANGA, bloger serveru iDNES.cz
--------------------
No, tak já tím, že trvale nepracuji jakoby na zprávách, ale více či méně administruji blogy a zprávám se věnuji okrajově, není to jakoby moje hlavní činnost, tak jsme špatně jakoby tu věc vykomunikovali mezi sebou. Což si myslím, že je chyba, která se stala a kterou jsme teďka jakoby řešili a doufám, že úplně vyřešili. Každopádně v tom článku bylo spoustu nejasností, už po přečtení. Oni například tvrdili, že mají fotografie z místa činu, nebo z místa tý akce. A dali tam ilustračky, který se týkaly úplně jiný akce a tak. A vůbec jako ta neuvěřitelnost tý zprávy nás jaksi oba dva s Frantou dohnala k tomu, že jsme tu věc začali řešit. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Zkuste nám trošku přiblížit, a samozřejmě se prostřídejte u toho mikrofonu, to, jak jste začali tedy na odkrytí kauzy pracovat. Ona měla tři výrazné momenty, tři roviny. Tím prvním byl, že za článkem stál Václav Prokůpek, známý dalšími podobnými kauzami zvláštních titulků. Tak jakoby protiromsky znějících, v souvislosti právě s informováním o této menšině. Zajímavé je, že v mnoha těch kauzách vystupuje vždy jeden konkrétní Rom s jedním konkrétním jménem, který ovšem v tom daném městě vůbec nežije. Tak to je jeden rozměr. A druhý ten, že vy jste od určitého okamžiku věděli, že Václav Prokůpek je ten Václav Prokůpek, který kandidoval za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti ve volbách. Jak jste si rozdělili úlohu a jak s vámi zpočátku Parlamentní listy vůbec komunikovaly? 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
S Parlamentními listy komunikoval Patrik, takže to řekne potom. Já ho jenom chci doplnit ohledně iDNES. IDNES byla vlastně jediný ze dvou médií, který se dokázaly omluvit za to, že to převzaly. Takže toho, myslím si, my si velmi ceníme. Takže jim, specielně Patrikovi nebo iDNES bych zas tolik nezazlíval. Ale tu kauzu jsme si rozdělili, speciálně Patrik komunikoval s Parlamentními listy a já jsem zase komunikoval s lidmi z Ústí, z Krásného Března, to je ústecká čtvrť. A s dalšími, kteří vlastně jakoby se poptávali a sami zjišťovali, co na tom je mezi Romy. Zjišťovali jména, podle jmen těch lidí uvedených v článku. Jestli tam žijou, kde žijou a tak dále, komunikoval jsem s lidmi z toho kulturního domu, s policisty, vlastně jsem nabíral, zjišťoval ty běžný informace. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže, Františku, odvedl jste docela dobrou investigativní práci. Bylo to složité? Byli ti lidé vstřícní, mluvil jste například o policii, poskytli vám všechny potřebné informace? 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
Ano, musím říct, že policista, se kterým jsem mluvil nadporučík Dlask byl nejenom vstřícný, ale měl velký přehled o situaci v Předlicích a přilehlých ústeckých čtvrtích. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Zjednodušilo vám právě to zjišťování uvnitř romské komunity samotné také ten fakt, že vy coby 10 let existující romský server máte velmi dobré napojení na romskou komunitu a také na její inteligenci? Já vím, že jste komunikovali například se zastupitelem Romem, který za občanskou stranu funguje v určité části, s těmi všemi jste komunikovali, tak pomohlo vám to, je to jednodušší? 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
No, samozřejmě. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Měli zájem i proto, že se cítili poškozeni tou zprávou, eventuálně s vámi spolupracovat? 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
No, tak to je několik otázek. Samozřejmě, že s námi Romové lépe a více spolupracují než s někým jiným, protože k nám mají důvěru, díky tomu, že Romea teda je objektivní ve věcech, ve zpravodajství, které se týkají Romů. Potom, protože se zabýváme taky dlouhodobě monitorováním extremismu krajně pravicové strany, tak jsme taky měli blíže k tomu zjistit, že Václav Prokůpek byl členem Dělnické strany neonacistické před tím rozpuštěním a pak kandidoval za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. A na co jste se ještě ptala? 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
To poškození, jestli samotní Romové, které jste oslovovali, se cítili tou zprávou poškozeni a zda si myslíte, že vůbec to, že ji převzala majoritní média, mohla přispět k poškození romské menšiny? 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
Ano, mluvil jsem s představiteli skutečně vzniklé romské strany, Strany rovných příležitostí Štefanem Tišerem, Čeňkem Růžičkou a dalšími. A oni se samozřejmě cítili touhle tou zprávou poškozeni, protože jsou tak nově vzniklou romskou stranou a někteří lidé jim dali najevo, tak vidíte, vznikne romská strana a první, co uděláte, že se okradete navzájem. Jo, takže oni se cítili poškozeni taky, protože jsou nově vzniklá romská strana. A lidi se díky téhle té kauze začali na ně dívat stejně, jo. Takže byli velmi vděčni, že jsme to pak zpracovali. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A uvedli na pravou míru. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Na pravou míru už i to, že vlastně strana s tím názvem vůbec neexistuje a ten pokladník rovněž ne. Celé to bylo naprosto mimo. 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
Neexistuje, bylo to smyšlené. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
My ovšem nesmíme zapomenout na Patrika Bangu. Už jsme před chvílí řekli, že on komunikoval s Parlamentními listy. Poté, co se snažil rozplést celou tu kauzu, jaká ta komunikace byla a jak třeba lidé z Parlamentních listů odůvodňují to, že pan Prokůpek byl v podstatě jejich poměrně frekventovaným autorem? 

Patrik BANGA, bloger serveru iDNES.cz
--------------------
Já bych asi nejdřív doplnil to, co říkal Franta. Já myslím, že se nám podařilo vytvořit velmi slušně fungující komunikační kanál mezi Prahou a Ústím nad Labem, kdy v podstatě ti lidi spolupracovali jeden s druhým. To se málokdy stává a dopadlo to velmi dobře v tomhle směru. Pokud jde o Parlamentní listy, tak já jsem jako první začal komunikovat s panem Polanským, který v podstatě věc předal asistentce, která nám napsala vlastně strohou krátkou větu, že pan Prokůpek není ten stejný pan Prokůpek, kandidát exulantské strany, té Dělnické strany. Ale jedná se o shodu jmen. A my jsme v podstatě na Internetu prostě ve spolupráci se Zdeňkem Ryšavým a právě s Frantou našli mnoho informací, který ty dva pány dávaly dohromady. Respektive neexistujícího Václava Prokůpka, který není Václavem Prokůpkem z Dělnické strany a nakonec jsme komunikovali s panem Holoubkem, což je jakoby vyšší představitel vedení Parlamentních listů, který už byl velmi sdílný, myslím, si, že velmi korektně s námi komunikoval, ač teda sám trval na tom, že ten materiál je autentický, vlastně mi doslovně napsal, že na tý autenticitě trvají. A vlastně potom, co my jsme jim poslali ty naše závěry, který jsme publikovali na Romee a na blogu iDNES, tak vlastně reagovaly Parlamentní listy článkem na Parlamentních listech. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Hm, kdy se ta kauza zlomila? To je samozřejmě dotaz na vás, Patriku. A rovněž na Františka Kostlána. Kdy vy jste cítili, že už máte dostatek důkazů a že přichází ten okamžik, že Parlamentní listy budou muset přiznat pod tíhou důkazů, že ta věc není podložená, je vymyšlená a doufali jste vůbec, že uveřejní dokonce omluvu? 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
My jsme napřed zveřejnili první článek, v němž bylo popsáno, co všechno a jakým způsobem jsme zjišťovali. A vyzvali jsme Parlamentní listy, ať se k tomu postaví čelem, už jenom proto, že nám slibovaly, že zveřejní audio nahrávky a fotografie z té akce v e-mailech. Druhý článek byl o autorovi toho, té kachny Václavu Prokůpkovi, že byl teda členem té, že kandidoval za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti a když vlastně Parlamentní listy byly postaveny před ta fakta a před toho autora, tak byly nuceny nějakým způsobem reagovat. To už, to už viděla i ta mainstreamová média, jo. Takže se vlastně jakoby k tomu, po tom začala pátrat taky sama. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
My nesmíme zapomenout na Jana Jüptnera, kterého máme s námi ve studiu, mediálního analytika společnosti NEWTON Media. Připomeňme jenom, že vy jste v minulosti pro vaši společnost dělal několik analýz, které se zabývaly zejména informováním majoritních médií o menšinách, o tom, jakým způsobem informují, v jakých případech, v jakých souvislostech. To je jeden z důvodů, proč jsme vás pozvali. Chceme vědět, jak na vás působila mediálně tato kauza. Zpočátku a jaký pak dostala rozměr. 

Jan JÜPTNER, mediální analytik společnosti NEWTON Media
--------------------
Tak, z pohledu jejího autora Václava Prokůpka to byla, přiznejme si to, velmi zdařilá fabulace, která měla mezi českou veřejností značný dopad. Nevím, jestli už to tady zaznělo, ale na Facebooku původní verze tohoto článku měla 21 tisíc laiků, takzvaných výrazů libosti. V jistém smyslu to byla, to bylo sdělení, které Češi chtěli slyšet. Cítili se jím přitahováni, vyhovovalo jejich obrazu světa, potvrzovalo jej. A neradi se ho vzdávali poté, co se ukázalo, že jde o fiktivní zprávu. Jak říká klasik, nejlepší zpráva je ta, kterou již dávno víme. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak jsme, pane Jüptnere, již řekli, článek převzala řada médií. Těch seriózních. Tak, poškodilo to podle vás jejich věrohodnost a také poškodilo to romskou menšinu ve finále? 

Jan JÜPTNER, mediální analytik společnosti NEWTON Media
--------------------
Tak, jistě, jistě. Průměrnému recipientovi v Česku utkvěla ta původní zpráva a ty dementi měly jenom omezený vliv. V tomto smyslu ta romská menšina byla jistě poškozena a stereotyp, její stigmatizace byla potvrzena, v jistém smyslu nevratně. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě, zda ta média seriózní, takzvaná seriózní média si prostě naběhla a byl to jenom nějaký incident, nějaká epizoda, nebo to je širší problém? 

Jan JÜPTNER, mediální analytik společnosti NEWTON Media
--------------------
Ne, myslím si, že jde o výjimku. Nevím, nemyslím si, že jde o trend. Samozřejmě kontrolní mechanismy českých médií jsou minimální. V případě Parlamentních listů ještě menší. Můžeme se bavit o personálním obsazení internetových redakcí, o rychlosti mediálního provozu, vše, vše výsledně přispívá k tomu, že zprávy jsou mnohdy přijímány a přejímány bez větší ediční práce. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
František Kostlán chce reagovat a já podsunu ještě další dotaz. Zda, samozřejmě pak platí i na Patrika Bangu, zda to, jakým způsobem pak ta majoritní média, která zprávu převzala, tak jak s tím pracovala, kdy došlo k té omluvě, jakým způsobem a zda jste očekávali právě také omluvu k té menšině, kterou tedy nejvýrazněji poškodila. 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
Navážu na pana Jüptnera. Tam je zajímavý jeden moment, že vlastně na Internetu, na internetových stránkách těch velkých deníků ti čtenáři jsou z velký části buď přímo rasisti, nebo jsou anticiganisticky zaměření, nebo xenofobové. A ty redakce, aspoň podle toho, jak to sleduju, monitoruju delší dobu já, je to taky v rámci nějakého celospolečenského posunu vůbec, jakoby se snaží vyhovět i těmto čtenářům, z toho důvodu, že preferují čtenost, před nějakou dávkou profesionality a etiky. Jo, takže z tohohle toho důvodu vlastně jakoby se snaží vyhovět i těmto čtenářům a přinášet i zprávy tohoto typu. Přestože jí přeberou z naprosto nedůvěryhodnýho média, kterým Parlamentní listy jsou. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě ten dotaz, který jsem položila, abychom mohli k dalšímu příspěvku. Očekávali jste, může odpovědět kdokoliv z vás tří, pánové, samozřejmě. Ta reakce majoritních médií, to, jak tam pracovali dál s tím, nakolik byli a nebyli ochotni přiznat vlastní chybu a dál s tím pracovat, pane Jüptnere. 

Jan JÜPTNER, mediální analytik společnosti NEWTON Media
--------------------
Tak, určitě pan Kostlán mě opraví. Nachytat se takzvaně nechalo 8 titulů, z nichž část původní verzi příspěvku smazala, část se omluvila, jako iDNES.cz. A část, část přesměrovala původní článek na omluvu, omluva je i na Parlamentních listech. Z celostátních deníků převzaly tu fiktivní zprávu Právo a Mladá fronta. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
A na vás, jako mediálního analytika, jak působilo to vyrovnání se právě s tím naběhnutím z těch, z řad samotných novinářů, z majoritních médií? 

Jan JÜPTNER, mediální analytik společnosti NEWTON Media
--------------------
Tak, část médií, část z těch 8 samozřejmě reagovala zbaběle, část se k tomu postavila čelem. U Parlamentních listů zarazila reakce ředitele Parlamentních listů Jana Holoubka, který, který věrohodnost audionahrávek a záznamů z diktafonu hájil i několik dní poté, aniž by si to ověřil. Naprosto nekriticky, čímž zvyšoval ještě důvěru toho autora. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Jan Jüptner. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A co říká Patrik Banga, jehož se ptáme po telefonu? 

Patrik BANGA, bloger serveru iDNES.cz
--------------------
No, tak já v podstatě za nás jako za iDNES, my jsme se k tomu postavili střízlivě. Taky víme, že jsme vlastně udělali stejnou chybu a šéfredaktor Michal Hanák napsal komentář, který vlastně sdělil čtenářům to, co jim sdělil. Já si myslím ale, že daleko důležitější je jiná věc. A to sice ta, že ta kauza nabrala takový rozměr, že dneska už si můžeme bejt doufám jistí, že až se budou příště podobné zprávy přebírat, tak si editor už rozmyslí, jestli tu zprávu takzvaně dá nebo ne. A minimálně třeba u nás na iDNESu už se nestane to, že bysme takhle bez ověření tu zprávu dali. Já myslím, že teď se média, doufám teda, chytí za nos. Protože tohle byla řetězová reakce a já myslím, že ty servery to navzájem přebíraly, protože jeden to měl a druhý ne. A to si myslím, že je celý jakoby problém českýho internetovýho zpravodajství. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
František Kostlán. 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
Já ještě doplním, že se omluvil též Ústecký deník. To byl Ústecký deník a iDNES, jediná dvě média, která se omluvila. Potom Právo přiznalo chybu, ale bez omluvy. Co se týká iDNES, tam se mi líbil ten moment, že šéfredaktor nejenom, že se omluvil, ale vlastně jakoby popsal, jakým způsobem to bude příště probíhat, že přijmou přísnější pravidla. Už jakoby v tom prvním vstupu. Jo, to byl takovej kompletní. Jinak tam bylo hodně, hodně, je třeba říct, že jsme čekali tu omluvu směrem k romské menšině, a ta bohužel nezazněla od nikoho. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A Studio STOP pokračuje v debatě o kauze Parlamentních listů. A hned pokračujeme. Případ odstartoval i žádost senátora Jaromíra Štětiny k jeho kolegům v Parlamentu České republiky, aby se od Parlamentních listů distancovali. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
My teď máme na telefonu senátora Jaromíra Štětinu. Dobrý večer. 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
Dobrý večer. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste inicioval v souvislosti s Parlamentními listy a kauzou, o níž dnes hovoříme, dopis, ve kterém jste se obrátil na předsedy obou komor Parlamentu České republiky. Proč vlastně? 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
Ano. Ten dopis jsem poslal 20. února paní Němcové a panu Štěchovi. A upozornil jsem na to, že Parlamentní listy, navzdory tomu, že se jmenují Parlamentní listy, nemají s Parlamentem České republiky nic společného. A přesto je množství čtenářů a médií doma i v zahraničí považují za oficiální orgán Parlamentu České republiky. A často tak je citován. Já bych chtěl dosáhnout toho, aby byla dosažena správná míra věcí a bylo jasné, že Parlamentní listy, tento politický bulvár, nejsou orgánem Parlamentu České republiky. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč jste se odhodlal k žádosti směřující právě k předsedům obou komor Parlamentu České republiky v tuto chvíli? 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
Já bych chtěl zdůraznit, že nemám nic proti tomu, co Parlamentní listy píší. Bulvár politický patří i do společnosti a ať si píší, co chtějí. Já jenom chci, aby nebyly spojovány s dolní nebo horní komorou Parlamentu České republiky. A poslední kapka, kterou jsem nevypil z toho poháru hořkosti, bylo to tvrzení Parlamentních listů, to falešné tvrzení o tom, jak pokladník jisté strany utekl s prachama pryč. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Ta zpráva se ukázala jako nepravdivá. Bohužel ji převzala celá řada českých médií. Byla to taková lekce i české žurnalistice. Myslíte si, že i řada novinářů může být jakýmsi způsobem v tom časovém presu mystifikována tím, že se domnívám, že Parlamentní listy mají napojení na některou z komor, nebo obě Parlamentu České republiky? 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
Já si myslím, že si to nemyslí jenom novináři. Myslí si to značná část veřejnosti. Že si to neuvědomují novináři seriózních médií, to je samozřejmě smutné. Ale myslím si, že to, že to uveřejnili nyní upozorní ostatní kolegy novináře, že mají být velice opatrní s citováním politického bulváru jako je, jako jsou Parlamentní listy. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Už jste dostal odpověď od paní Němcové nebo ... 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
Nedostal, já si myslím, že ještě je dost času. Myslím si, že u nás v Senátu ten můj dopis postoupí pan předseda Štěch naší komisi pro sdělovací prostředky, kde je pan Töpfer a pan Oberfalzer. A oba dva řekli, že se s tím budou vážně zabývat. Mimochodem padl návrh, že by bylo dobré, kdyby Parlamentní listy ve svém záhlaví samy napsaly, že nejsou orgánem, oficiálním orgánem Parlamentu České republiky. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Jaromír Štětina. Já vám mockrát děkuji a přeji hezký zbytek dnešního večera. 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
Děkuju, na shledanou. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Parlamentní listy, název serveru, o němž tady hovoříme, zní úctyhodně. S parlamentem však, jak už se zmínil senátor Štětina, nemá vůbec nic společného. Zajímavé je tedy, kdo za ním stojí a kdo jej financuje. Zeptali jsme se redakčního kolegy Petra Holuba. 

Petr HOLUB, redaktor
--------------------
Tak, to není vůbec jisté, protože ta vlastnická struktura je velmi nepřehledná jako u řady českých firem. Za vydavatele se prohlašuje firma OUR MEDIA, která ovšem měla až do loňského listopadu akcie na doručitele. Tudíž se za tím může skrývat kdokoliv. V každém případě se k vlastnictví té společnosti OUR MEDIA hlásila celkem známá mediální společnost Grand Princ. O této společnosti právě také není příliš známo. A to z prostého důvodu, že jejím vlastníkem byla nějaká hongkongská firma, takže dohledat skutečného majitele bylo obtížné. Obvykle se říkalo, že společnost Grand Princ ve skutečnosti vlastní pražský lobbista Roman Janoušek. On sám se k této otázce ovšem nikdy nevyjadřoval. Takže ta společnost Grand Princ byla vlastníkem firmy OUR MEDIA do konce roku 2010. Pak se tam objevily zase další firmy v té vlastnické struktuře. A konkrétně kontrolní balík akcií měla jakási společnost Colofonia, která ovšem zase měla akcie na doručitele, takže nešlo dohledat skutečného vlastníka. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Když se podíváme třeba na obsah informací publikovaných právě v Parlamentních listech, možná bychom to mohli vystopovat i z tohoto hlediska. Kdo prosazuje své zájmy, komu to slouží? 

Petr HOLUB, redaktor
--------------------
No, to je právě ta podstatná otázka. Že média by měla mít jasného majitele, aby bylo možné odečíst, čí zájem sledují. Tady je samozřejmě možné, že média potom, respektive ten jejich utajený vydavatel sleduje nějaké zájmy, třeba prosazuje nějakou politickou stranu, nějaký politický směr. A není to možno zpětně dohledat. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
V bezbřehém světě Internetu má samozřejmě každý právo na prezentaci svých stanovisek a názorů. Existuje ovšem elementární odpovědnost a důvěryhodnost. Petře, na co má být uživatel, v tomto případě novinář, který přebírá informace, například pro takzvaná seriózní média, opatrný, pokud teda by chtěl citovat informace, zprávy právě ze serveru Parlamentní listy? 

Petr HOLUB, redaktor
--------------------
No, já si myslím, a to nakonec neplatí pouze pro internetová média, ale pro všechna média. Že pokud není znám majitel či vydavatel tohoto média a není to nějaká všeobecně známá a uznávaná osobnost, tak by se tyto zprávy vůbec přejímat neměly. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, stále vysíláme Studio STOP. Dnes o kauze smyšleného článku Parlamentních listů. A toho, jak se s ním potom vyrovnávala i česká média, co to vlastně znamená. A já připomenu, že našimi hosty přímo ve studiu jsou mediální analytik společnosti NEWTON Media Jan Jüptner a také František Kostlán z romského zpravodajského serveru Romea.cz, který společně s Patrikem Bango, a ten je s námi na telefonu, blogerem iDNESu, právě se zasloužil o odkrytí té kauzy a pořadem vás provází Jana Šmídová, Jarmila Balážová. Zajímavá věc jedna. A to, kdy i v té odpovědi, kterou nám zaslaly Parlamentní listy, konkrétně šéfredaktor Marek Bláha se svým způsobem jaksi vymaňují z té omluvy. Protože tvrdí, že nemáme zapomínat na to, že také oni Parlamentní listy nalítly Václavu Prokůpkovi. Ale oni ho nechali poměrně dlouho řádit, on, to není první kauza, která, tak to je samozřejmě dotaz na Jana Jüptnera. 

Jan JÜPTNER, mediální analytik společnosti NEWTON Media
--------------------
Tak, Václav Prokůpek jako autor nastupuje do Parlamentních listů v lednu a od té doby má na svém kontě řadu článků, jimž vévodí romské téma. Až bych řekl romská obsese. Například cituji z řady nových titulků: "Romové nadávají na agenturu pro Romy. Jen kecají u vína, práce žádná", "Krajní pravice se vysmála Lessymu, mladí policisté Romy nezvládnou." Dále: "Bílá svině, křičeli Romové na cestující. Pak ji poplivali a skopali." Dva dny po inkriminovaném majstrštyku Václava Prokůpka vychází článek s titulkem "Zpověď Romky". "Pomoc od sdružení? Tam se mi jen chlubili, že berou 50 tisíc." To je příběh Romky, která se v 16 letech vdala do doktorské rodiny, narodil se jim chlapec a je ve vězení. A až 17. 2. vychází článek "Flákačům ze severu se k Drábkovým lopatám nechce. Doplácí na ně poctiví." S Václavem Prokůpkem jako autorem, máme-li věřit, že jde o jednoho a toho samého člověka, je spojeno od roku 1998 do letoška celkem 68 článků. Jakýsi Václav Prokůpek publikuje na začátku dekády již v časopise Ring, Sport a v denících Mladá fronta a Lidové noviny. A v té rané fázi nic nenasvědčuje tomu, že Václav Prokůpek tíhne svým světonázorem do krajní části pravého politického spektra. Pokud možno za zmínění stojí jen rozhovor s Jörgem Haiderem, který vyšel v roce 2001 pod titulkem "Běženci nejsou chudáčkové". 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Nabízí se tedy otázka, co celou dobu dělal editor a šéfredaktor Parlamentních listů. A že nepřišli třeba na to, že se v některých těch případech velmi často objevuje stejné jméno člověka, který vůbec neexistuje. Tak odhaluje ta kauza také to, jakým způsobem, František Kostlán chce reagovat, tak možná i on může zčásti odpovědět, něco víc. To znamená vidíte vy osobně v tom i snahu Parlamentních listů nějak manipulovat veřejným míněním? Anebo to je jenom jejich novinářská nedbalost, že si toho nevšimli? 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
Nepochybně vidím snahu manipulovat veřejným míněním ze strany Parlamentních listů. Jak jste četli, když jste četli tu odpověď pana Bláhy, tak jsem se přitom opravdu málem rozplakal. V Parlamentních listech nedělá jenom bývalý člen Dělnické strany neonacistické, dělají tam další extremisté. To je článek na tohle to téma server Romea připravuje. A vedle toho, že tam dělají další extremisté, celej, celý ten, celý ten blog těch webů, to nejsou jenom Parlamentní listy, ale spřízněné weby Eurabia, e-Portál a tak dále, je jich několik, spravuje a píše na něm taková skupina ultrakonzervativní až extremistická, která vlastně přes ty Parlamentní listy získala nějakou oficiální platformu, kterou někdo bere vážně. Jo, to jsou lidi od ultrakonzervativců Bátorova typu přes antisemity, rasisty, xenofoby až po nějaký konzervativce katolického zaměření. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Jüptnere, je to skutečně jakoby tak průkazné a závažné, jak tvrdí František Kostlán? 

Jan JÜPTNER, mediální analytik společnosti NEWTON Media
--------------------
Tak, já bych možná nebyl tak příkrý jako František Kostlán. Ohledně té intencionality médií ve smyslu poškození romské menšiny. Stojí za tím z velké části i provoz těch samotných internetových redakcí, který je z velké části podfinancován, trpí personální nouzí. Jeden můj známý pracující v internetové redakci mi říkal, že ten den napsal 5 článků, všechny byly přijaté v České tiskové agentury, všech, u všech pozměnil pouze kosmeticky jejich první odstavec. A když jsem se ho ptal, o čem byly, tak říkal, že neví, že zapomněl. Takže to naznačuje tu fádnost toho internetového provozu. Je to spíš o těch kontrolních mechanismech. Ale dovolte mi zasadit ten majstrštyk Václava Prokůpka do širšího kontextu. V dnešní době média mluví často hodně o nepřizpůsobivých. Od ledna letošního roku bylo evidováno přes tisíc zmínek o nepřizpůsobivých. Kdo myslíte, v jakém médiu se objevilo nejvíce takových zmínek o této floskuli? Byly to právě Parlamentní listy, které se 133 zmínkami obstaraly celých 11 procent této publicity. Na jejich obranu musím ale říct, že tato platforma chrlí desítky, možná i přes 100 článků denně. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Spatřujete i v jiných článcích Parlamentních listů stejnou bulvaritu a stejnou novinářskou nepoctivost jako to, že je to odfláknuté? Abychom nebyli tak příkří a přísní jenom v případě té takzvaně romské tématiky. 

Jan JÜPTNER, mediální analytik společnosti NEWTON Media
--------------------
No, tak určitě jistý trend mediální frivolnosti spojené s vykřičníky, dramatizací, vypjatostí zpráv tam je. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná bychom neměli zapomenout na Patrika Bangu, který nás stále poslouchá, který by jistě rád reagoval. Já bych možná dotaz na něj rozšířila v tom smyslu, když jsme poslouchali Petra Holuba, on naznačil velmi zajímavý element, a to je vlastnictví, skryté vlastnictví nejrůznějších informačních kanálů, serverů a podobně. Vy jste říkal, když jsme mluvili před několika minutami o těch kontrolních mechanismech, že si teďka i dnes dáte větší pozor. Budete třeba sledovat i to, kdo za těmi servery stojí, nebo budete se snažit celou tu záležitost rozklíčovat? 

Patrik BANGA, bloger serveru iDNES.cz
--------------------
Asi začnu od konce. Já myslím, že toto není otázka na mě. Jako spíš na široký vedení redakce iDNES. Tak se zeptáme někdy příště. Ano. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale ten dotaz, který můžete zodpovědět, určitě souvisí i s tím, že vy jste potom se dál zabýval vůbec osobností pana Prokůpka. Tím, zda někde, i na třeba univerzitní půdě může nějakým způsobem působit v té mediální oblasti. 

Patrik BANGA, bloger serveru iDNES.cz
--------------------
Já se přiznám, že když jsem vás teď poslouchal posledních pár minut, tak jsem chvílemi nevěděl, jestli mám plakat, anebo se smát. Protože v podstatě na mnoho věcí je jedna jednoduchá odpověď. A to sice, kde není nabídka, tam není poptávka. Kdyby Parlamentní listy lidi nečetli, a nečetli lidi zprávy typu Prokůpkovy vymyšlený politický strany, tak by ty Parlamentní listy by ty zprávy ani dávat nemohly. Tolik k tomu, co se tady říkalo. Pokud jde o pana Prokůpka osobně, tak jsem skutečně zjistil, že pan Prokůpek učil sociální a masovou komunikaci na UJAKu v Praze. Což jsem zjistil vlastně úplnou náhodou, protože tam studuje moje sestra, která mi vlastně řekla, že na základě článku, který četla na iDNES, nebo na Novinkách nebo někde, mi vlastně říkala, že to je profesor, který vloni měl přednášku, na který byla a ze který odešla, protože se to skutečně nedalo. A proto jsme začali pátrat a skutečně nám rektor fakulty pan Chaloupka, tuším, se mu omlouvám, pokud jsem to nějak zkomolil, potvrdil, že pan Prokůpek na škole učil, ale už neučí, protože s nejvyšší pravděpodobností teda se s panem Prokůpkem rozloučili. Na tom je samo o sobě důležitý to, že člověk, který dokáže tímto způsobem fabulovat a v podstatě k tomu používat seriózně se tvářící médium, ať si o něm myslíme, co chceme, já si též myslím, že to je bulvár, tak v podstatě ovlivňuje studenty tím, že učí po svém, že jo. Jakoby já si nejsem jistý, jak tento člověk může učit, přirovnal bych to asi k tomu, jako kdybych vylezl z vězení, kde bych seděl za loupežné přepadení a šel učit trestní právo. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, a teď uslyšíte další příspěvek, který odhaluje a informuje o dalších článcích zmíněného pana Prokůpka. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Článek Filipa Rožánka ze serveru Mediář.cz. Čte Libor Dvořák. 

Libor DVOŘÁK, redaktor /citace článku: Filip ROŽÁNEK, server Mediář.cz/
--------------------
"Server Romea.cz odvedl skvělou práci, když rozkryl totálně vymyšlený článek Václava Prokůpka na Parlamentních listech o údajně okradené Evropské romské straně. Parlamentní listy nakonec pod tíhou důkazů vydaly omluvu, prý naletěly autorovi, který se předtím osvědčil. Na jakých materiálech se to redaktor Prokůpek osvědčil? Archiv Parlamentních listů napoví. Jsou to články jako "Flákačům ze severu se k Drábkovým lopatám nechce. Doplácí na ně poctiví." Nebo "Sudetský Němec jezdil sem do Česka za sexem, teď za vírou." Nebo "Drsná životní zpověď Romky. Vlastní lidé ji dostali do kriminálu." Den předtím než Parlamentní listy daly Václavu Prokůpkovi sbohem, stihl vydat další smyšlený text 21. 2. V 11 hodin 11 minut. Podle senzačního odhalení, které se ovšem odehrálo jen v redaktorově hlavě, oznámil bavič Josef Alois Náhlovský, že bude kandidovat na prezidenta České republiky. Prokůpek neváhal tvrdit, že Náhlovský poskytl Parlamentním listům exkluzivní rozhovor plný drsných vzkazů typu: "Nehádejte se a začněte dělat něco pro lidi, jinak tady na severu Čech pochcípáme a zřejmě nejen na severu." Ústecký deník na rozdíl od Parlamentních listů mluvil se známým komikem doopravdy. Dověděl se něco úplně jiného. "Co je to za blba? S někým takovým jsem nemluvil a na toto téma už vůbec ne. Ani toho pisálka neznám." Sdělil severočeským novinářům Náhlovský a dodal, že základem zprávy je nejspíš jeho vtipkování v pořadu Všechnopárty vysílaném přede 2 lety. Parlamentní listy článek smazaly, dnes už po něm zbývá jenom chybové hlášení a záznam v Google. Prohlédnout si ho můžete na přiloženém screen shotu. Pozoruhodné je, že redakce neváhala materiál vydat a ověřovala si ho až poté, co ho pustila do světa. Mazat začala i další články Václava Prokůpka. Ze světa zmizel třeba jeho rozhovor o malých pivovarech s Michalem Roučem. Původně vydáno 20. 2., v 7:08 ráno. I tady nikoho z editorů Parlamentních listů nenapadlo cokoli ověřovat. Dokud se neobjevila kauza s neexistujícím pokladníkem, neexistující Evropské romské strany. V článku "Bílá svině, křičeli Romové na cestující, pak ji poplivali a skopali" vydává Prokůpek tiskové prohlášení Dopravního podniku v Ústí nad Labem za exkluzivní vyjádření pro Parlamentní listy. A spojuje ho s údajným rasistickým útokem v tramvaji. Cituje občany města, jejichž existenci lze těžko ověřit. V článku se mimochodem objevuje jméno údajného romského aktivisty Jana Horvátha. Což je zároveň jméno pokladníka ze smyšlené kauzy s Evropskou romskou stranou. Na severu Čech působí básník Jan Horváth Döme, ten to však nebude. Sám Prokůpek totiž ve své reakci na odhalení smyšleného článku tvrdí, že údajný pokladník mu napsal z nápravně výchovného ústavu. Pochybnosti vzbuzuje také další text. Existuje vůbec dvaadevadesátiletý Klaus Walter z Ústí nad Labem? Který prý byl za druhé světové války oblíbencem ukrajinského nacionalisty Stepana Bandery? Kromě toho, že by to podle vlastního vyprávění stěží stíhal a musel by se trefit zrovna do období, kdy Bandera nebyl za mřížemi, vězněn byl do září 39 a pak znovu od září 1941. Je tu ještě osvědčená databáze příjmení vedená ministerstvem vnitra. Podle ní nežije v České republice nikdo s příjmením Walter, který by se zároveň narodil v roce 1920. Soudě podle toho, co Prokůpkovi prošlo u redakce Parlamentních listů, pak neexistuje ještě jeden člověk. A sice zodpovědný editor tohoto serveru." 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, my jsme slyšeli velmi zajímavé postřehy kolegy Filipa Rožánka, který se také zabývá tím, že tu kauzu sleduje celou dobu a odkrývá další články právě pana Prokůpka. Koneckonců i Jan Jüptner, který je společně s Františkem Kostlánem hostem toho dnešního vydání Studia STOP, o některých těch kauzách mluvil. My se rozloučíme s Patrikem Bangou, který je stále na telefonu. Mockrát děkujeme za trpělivost, koneckonců patří vám gratulace stejně jako Františkovi Kostlánovi za odkrytí té kauzy. Hezký večer. 

Patrik BANGA, bloger serveru iDNES.cz
--------------------
Já vám děkuju a posluchačům i vám přeju také hezký večer. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
A my tady samozřejmě ... 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
Já bych chtěl jenom doplnit, omlouvám se ... 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, prosím, František Kostlán. 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
... při té příležitosti. Na té kauze s náma dělal ještě Zdeněk Ryšavý, o tom se zatím nehovořilo. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžeme o něm hovořit hned, Františku. 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
Tak já to hned řeknu. Zdeněk Ryšavý je vlastně člověk, který vede server Romea fakticky. A nejenom, že nám dodával nápady, ale tvořil takové to zázemí, koordinoval to. A bez něj bychom to asi do konce nedotáhli. Nebo když, tak za hodně dlouhou dobu. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jste zmínil právě ten server Romea.cz, jaké poučení samotné pro vás ta kauza přinesla? Ukázalo to, že můžete i v síle poměrně v tomto případě dvou, tří početného týmu výrazně zasáhnout do jakoby české žurnalistiky? A vyvolat takovouhle diskusi? 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
Tak, já bych napřed chtěl poděkovat Filipu Rožánkovi. Ten způsob, jakým uchopuje věci je skvělej. A myslím si, že kdyby bylo víc takovýchto analytiků, žurnalistů na naší scéně, že by ta média vypadala trošku lépe. Pro nás ta kauza rozhodně nekončí. Jak jsem řekl, nejde jenom o Václava Prokůpka. Václav Prokůpek je jenom jedno kolečko z celého stroje protiromské kampaně, která je vedena Parlamentními listy záměrně. A úmyslně. A ještě navíc způsobem, který byl popsán. Takže my pokračujeme dál, v redakci Parlamentních listů a přidružených serverech dělají další extremisté. Pracujeme na článku o nich. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Třeba? 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
Ať si posluchači v příštích dnech sledují server Romea.cz, tam se to dozvědí. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná i Český rozhlas 6, možná se o tom také zmíníme v nějakém z dalších pořadů. 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
Ano, no. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Jüptnere, vaše postřehy, teď jsme vlastně celou tu debatu obohatili tím výživným komentářem pana Rožánka. Ten skutečně si dal práci a sebral případy pana Prokůpka, nebo respektive jeho články. Vy jste také už některé uvedl. Ale, prosím, máte slovo. 

Jan JÜPTNER, mediální analytik společnosti NEWTON Media
--------------------
Tak, pojďme si ještě ozřejmit, že ta Prokůpkova fabulace, je nutno ji posuzovat v celospolečenském kontextu. Ona přichází krátce po událostech ve Šluknovském výběžku, krátce poté, co v lednu karvinský primátor vyhlašuje nulovou toleranci vůči nepřizpůsobivým, krátce poté, co z této akce referují deníky, které v popisku fotografie uvádí "zátah na nepřizpůsobivé". Přichází v době, kdy se toto kouzelné slůvko, tato floskule stává pevnou částí žargonu, kterým média, takříkajíc, obcházejí politickou korektnost a identifikují etnickou příslušnost Romů, aniž by se proti ní očividně, proti politické korektnosti prohřešili. V tomto smyslu, ať je to součást spikleneckého žargonu a podceňovali bychom české čtenáře a posluchače, kdybychom popírali spojitost mezi nepřizpůsobivými a Romy. Když se říká o Vietnamcích, přistěhovalcích a nepřizpůsobivých, o problémových a přizpůsobivých, pak se tím mají na mysli jednoznačně Romové. Češi dovedou velmi dobře číst mezi řádky. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to opět výzva i pro česká média, jak s těmito tématy pracovat, jak se bránit té stereotypizaci? Anebo naopak nezavádět novou právě zaváděním těchto termínů? 

Jan JÜPTNER, mediální analytik společnosti NEWTON Media
--------------------
Určitě. Tak je to téma stigmatizace, paušalizace, včera jsem se koukal na studijní curriculum pražských studentů žurnalistiky a oni se skutečně učí sociologii, psychologii, filozofii, možná, že by se tímto směrem měly dále klást akcenty i v této oblasti studijních curriculů. Samozřejmě pomineme skutečnost, že v řadové internetové redakci možná tolik absolventů pražské žurnalistiky není. Často těm lidem chybí potřebné vzdělání, potřebné znalosti sociální psychologie a prostě těch konkrétních mechanismů, jak funguje stigmatizace, jak funguje, jak fungují principy identity a identifikace. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Františku Kostláne, pan Prokůpek je možná pěšák v tažení proti Romům. Já bych byla nerada, kdyby zapadlo to zjištění, nebo ta informace Petra Holuba, který hovořil o tom, že je vlastně nevystopovatelné, kdo za nejrůznějšími těmi servery, a vy je dál budete v Romey sledovat, stojí. Takže, kdo za tím vším je? Pan Prokůpek je jenom takový "bojovník" v negativním slova smyslu? 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
Z politického hlediska už jsem o tom hovořil. Je to ta ultrakonzervativní až extremistická skupina. Z toho pohledu podnikatelského nevím, ale to je vůbec celospolečenský problém vůbec, že tady existuje možnost těch anonymních akcí. Ta tady existuje právě proto, aby ti majitelé se mohli utajit. A nejde jenom o média, jde samozřejmě o různé firmy a různé podvodné akce. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Jüptnere, co si o tom myslíte, o těch utajených majitelích? Tam je to opravdu nevystopovatelné. A je to ale velmi nebezpečné. 

Jan JÜPTNER, mediální analytik společnosti NEWTON Media
--------------------
Tak, skutečně pan Kostlán má pravdu. Jsme jedna z mála zemí na světě, která kromě Nauru a dvou či jedné dalších zemí má tento institut anonymních akcií. Určitě vlastnická transparence médií je další závažné téma. Majitelé představují konkrétně tu vrcholnou instanci, kterou lze hnát ke zodpovědnosti. Pakliže redakce se prohřeší proti etickému kodexu a tak dále. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste zmiňoval, pane Jüptnere, velmi zajímavou souvislost s tím, v jakém okamžiku, kdy přichází ta společenská poptávka po jisté stereotypizaci a po informacích určitého druhu. Zmínil jste situaci v okamžiku takzvaných problémů Šluknovského výběžku. Dají se teď očekávat v souvislosti s blížícími se volbami například, v souvislosti s některými konkrétními daty opět nějaké vlny podobných článků na podobné téma? 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Krajské volby ostatně mohou být živnou půdou, že. Pane Jüptnere. 

Jan JÜPTNER, mediální analytik společnosti NEWTON Media
--------------------
Tak, všechno je to navýsost situační fenomén. Uvidíme, které politické subjekty budou tu romskou a obecně ten, tu paletu populistických karet hrát. Měli jsme tady Věci veřejné, máme v blahé paměti hlídky iniciované touto stranou v některých pražských městských částech. Určitě ta mentalita většinové populace je taková, že ona jakoby hledá, cítí se přitahována sděleními typu Prokůpkovy manipulace. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak s touto náturou potenciálních voličů mohou pracovat voliči? Nejenom typu Tomáše Vandase, ale i jiných. Očekáváte, velmi stručně, Františku Kostláne, v Romee ty nějaké vlny? 

František KOSTLÁN, občanské sdružení Romea.cz
--------------------
Ano, očekáváme. Máme zkušenosti z minulých voleb, z krajských, komunálních i parlamentních, kdy i seriózní strany, sociální demokracie, ODS a další vedly jednoznačně takovou nacionalisticko protiromskou kampaň na některých místech a vedení těch stran se nedostatečně ohrazovalo proti tomu. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká František Kostlán, který byl společně s Janem Jüptnerem hostem dnešního vydání pořadu Studio STOP. A my se pro dnešek loučíme společně s Janou Šmídovou. Hezký večer. 

Zvukový záznam pořadu naleznete v sekci iRadio.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou. 


 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas