18. srpna  2009  rubrika: Studio STOP

Nedostatek předškolních zařízení přetrvává

mateřská školka - Foto: Vlastík Novák

mateřská školkaFoto: Vlastík Novák

Dnes se budeme věnovat mateřským školkám. Typům těchto zařízení, jejich počtu a podmínkám zřizování. Blíží se totiž začátek dalšího školního roku a stále se diskutuje o tom, že mateřských školek je akutní nedostatek.

Proč tedy chybí podpora firemním školkám? Co je nutné udělat pro to, aby začaly vznikat? Mohly by totiž začít čerpat dotace z evropských fondů. A jaké hygienické normy musí splňovat zřizovatelé mateřských školek? To je jen nástin tématických okruhů, kterým se budeme v následujících 50 minutách věnovat. Ještě jednou nerušený poslech. Dnes jsou k dispozici obecní mateřské školky, kterých je málo, nebo dražší, často však flexibilnější soukromé školky. Nedostatek těchto zařízení ale přetrvává. Například ve školním roce loňském, tedy 2008 až 2009 bylo evidováno 19 tisíc neuspokojených žádostí rodičů o umístění dětí do školek. Často jde o děti mladší než 3 roky, pro které nejsou školky primárně určeny. Mnoho odmítnutých žádostí se týká také rodin, které chtějí do školky umístit dítě jen na pár hodin v měsíci. Rodiče, zástupkyně ženských organizací i politici se všeobecně shodují na tom, že počet míst ve školkách a jeslích je nedostatečný. ODS a ČSSD coby 2 nejsilnější strany se ale liší v tom, jak chtějí situaci změnit. Sociální demokracie by chtěla prosadit zřizování nových školek a jeslí, jež by byly přístupné všem dětem. Podle Nečase ale na takové řešení nejsou peníze. Jen na výstavbu jeslí a jejich provoz by bylo podle něj nutné najít 200 miliard korun. O nutnosti rozšířit počet míst v jeslích hovoří také takzvané barcelonské cíle Evropské unie. Nečas je chtěl změnit, když jako zástupce předsednické země vedl pracovní schůzky Evropské unie. Kvůli nesouhlasu ostatních členských zemí se mu to ale tenkrát nepodařilo. Sociální demokracie má prosazení barcelonských cílů v programu. Nečas vidí cestu v nikoli rozšiřování státních a obecních školek a jeslí, ale v alternativních službách. Již dříve ministerstvo práce pod jeho vedením pracovalo na zavedení takzvané vzájemné rodičovské výpomoci v miniškolkách a firemních školkách. Prorodinný balíček s těmito návrhy leží ve sněmovně před prvním čtením. Vzhledem k tomu, že do voleb zbývá pouze jedna čtyřdenní řádná schůze sněmovny, návrh asi nemá nyní šanci být schválen. Sociální demokracie avizovala, že by pro urychlení lhůt projednání návrhu nezvedla ruku. Balík novel je nicméně připraven a ODS ho bude chtít podle Nečase prosadit jako jednu z prvních věcí. Pokud se dostane po volbách k moci. Jak tu bude, na to si musíme počkat. A jak to zatím je, o tom budu diskutovat s mými hosty. Pozvání do studia přijaly doktorka Marta Jurková z ministerstva školství, kde má na starosti agendu mateřských školek, dobrý večer. 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Dobrý večer. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Děkuju samozřejmě za to, že jste přišla. Stejně tak Kateřině Francové, ředitelce Soukromé školičky Čertův vršek, která byla založena v roce 2007 a funguje na Praze 8. I vám dobrý večer. 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Dobrý večer. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Vy jste samozřejmě slyšely ten úvod. Máte přehled o tom, kolik mateřských školek v tuto chvíli v České republice vůbec máme, aspoň řádově? Paní doktorko. 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Zhruba je to asi 4800 mateřských škol a celkem do nich dochází přibližně 301 tisíc dětí. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- A to jsou opravdu jenom mateřské školky, nikoliv jesličky? 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- To jsou, ne. To jsou mateřské školy pouze, jesle jsou mimo. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Jaké typy školek u nás vůbec rozeznáváme? 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Tak, jednak podle zřizovatelů. Největším zřizovatelem, nebo tedy nejpočetnějším je, jsou obce. Potom jsou to soukromí zřizovatelé, církev, také krajské úřady. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- V případě, že mluvíme o obecních školkách, to je jasné, to jsou ty obce, krajské, zřizované krajem. To je v podstatě totéž asi, pokud jde o podmínky zřizování. Hovoříme v uvozovkách o těch "státních" školkách. Ať už to jsou ty obecní nebo krajské. 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Ano, ano. Ano, každá mateřská škola, která je zařazena do rejstříku škol, tak vlastně má stanovené podmínky pro zápis do rejstříku škol. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Čili tím zřizovatelem takzvané, takzvané státní školky může být obec, může být krajský úřad. Co v případě církví? A podobných spolků. Jedná se již o školku soukromou, nebo může být v některých případech ... 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Církevní mateřské školy, ty mají trošku zvláštní postavení. Tam vlastně se jedná o financování z prostředků státního rozpočtu. A tyto mateřské školy vlastně dostávají trošku jinak ty finance než třeba soukromé mateřské školy, nebo mateřské školy zřizované obcí. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Kdo je zřizovatelem školek soukromých? To bude otázka na vás, slečno Francová. Protože vy jste se před lety rozhodly, před necelými 2, jste se rozhodly s kolegyní z práce, že založíte takovou soukromou školičku. My se k tomu potom dostaneme podrobněji. Vy jste samozřejmě začaly zjišťovat podrobnosti, konkurenci, kdo podle vás tedy může být zřizovatelem těch soukromých školek? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Určitě jsou, zřizovatelem soukromých školek může být buďto fyzická osoba, právnická osoba, případně občanské sdružení. U těchto typů zřizovatelů záleží i potom na vlastně typu, na tom, co ty školky nebo ti zřizovatelé musí všechno splnit. Pokud školku zřídí fyzická nebo právnická osoba, jedná se o podnikání na základě živnostenského listu. Toto podnikání musí samozřejmě schvalovat živnostenský zákon, musí být vydán živnostenský list odpovídající. Pokud občanské sdružení chce realizovat soukromou školku a provozovat ji, pak nemusí plnit některé zejména náročné hygienické normy. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- My se dostaneme k tomu, jestli to tak je a proč vůbec, co je tedy potřeba k tomu, kdybych já se teď rozhodla, dejme tomu, že jsem vystudovala pedagogickou fakultu nebo filozofickou speciální pedagogiku, rozhodla jsem se, že si zřídím školku. V mém případě to tedy bude muset být školka soukromá. Co musím splňovat, paní doktorko Jurková? 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- No, tak řekla bych, že v první řadě musíte mít spousty nadšení a elánu a čistý trestní rejstřík. To jsou takové vy základní věci. Jinak k tomu zřízení mateřské školy jako takovému vlastně vám stačí, jak už tady bylo řečeno, ten živnostenský list. A potom záleží na vás, zda budete žádat o dotace ze státního rozpočtu. V tom případě byste musela mateřskou školu zařadit do rejstříku škol, školských zařízení. Anebo se můžete rozhodnout pro zcela soukromé zařízení, které nebude dostávat finance ze státního rozpočtu, a pak vlastně máte ty podmínky trochu jednodušší. Pokud žádáte o zápis do rejstříku škol a školských zařízení, tak tam je mnoho podmínek, mimo jiné ty hygienické, samozřejmě musí tam pracovat pedagogičtí pracovníci, musíte dodržovat veškeré školské a právní předpisy. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Proč vy jste se rozhodly, abychom se vrátili k té vaší motivaci, Kateřino, že založíte tu školku? Vy jste tenkrát myslím chtěla umístit dítě do školky. 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Tak, byla to čistě osobní nutnost, kdy jsme s kolegyní měly a pořád máme malou PR agenturu a já jsem nechtěla zůstat s dítětem na plný úvazek. Potřebovala jsem pár hodin týdně pracovat. Ale v té době ještě před 2 lety byla situace ještě o něco horší než nyní, kdy už je výběr alespoň i ze soukromých školek. A protože kolem sebe máme podobné, věkově podobné maminky, které řešily podobný problém, udělaly jsme si průzkum trhu, udělaly jsme si jednoduchý finanční plán, zjistily jsme, jaké jsou možnosti zřízení soukromé školky a šly jsme do toho. Bylo to i na základě vlastně impulsu, kdy i když se mi podařilo najít nějakou soukromou školku, kam jsem mohla své dítě umístit, tak neodpovídala očekávání, které bych měla od soukromé, nebo vlastně od jakékoliv školky. Takže my jsme vytvořily náš vlastní koncept, který si myslíme, že je nadstandardní. A v naší školce poskytujeme určitě mimořádně kvalitní péči o děti. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Kolik je dětem v průměru, které jsou umístěné ve vaší školce? Ona se jmenuje Školička, že jo, Čertův vršek. Funguje na Praze 8. 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Školička Čertův vršek. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Předpokládám, že odvozuji již od toho názvu, že ty děti všechny nebudou starší 3 let. 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Určitě. My vzhledem k průzkumu trhu, který jsme si udělali, jsme zjistili, jaké jsou potřeby trhu. Chovali jsme se ryze podnikatelsky a zjistily jsme, že největší zájem, co se týče věkové struktury dětí a umístění dětí do školky nebo do školičky, ve věku kolem 2 let. To znamená, my jsme udělaly to věkové, věkovou strukturu od 18 měsíců do 6 let s tím, že, řekněme, 90 procent dětí, které navštěvují naši školičku, jsou v rozmezí 2 až 3 let. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- No, to v podstatě máte už něco, co je na hranici jeslí a školky. Často hovoříte o tom, že by bylo potřeba vytvořit něco jako školko-jesle. Přikláníte se zřejmě k tomu i kvůli nedostatkům míst v jeslích. Co si paní doktorka Jurková z ministerstva školství myslí o tom, že by vznikala nějaká zařízení, která by byla skutečně určena těm dětem v tomto věku? Protože připomeňme, že do té obecní školky se může dostat dítě v případě, že je tam volno a zákonem je daná pouze roční předškolní výchova, kdy skutečně pak ta školka musí vyjít vstříc dítěti rok před zahájením školní docházky. Tedy poskytnout mu to místo ve školce. Ale jinak kapacitně, když tam místo není a nenajdou rodiče místo ve školce soukromé, tak mají asi smůlu a musí si pomoci jinak. 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Tam bohužel právě hodně se na nás obracejí rodiče těch dětí ještě netříletých, které mají vlastně "smůlu", že je mateřských škol málo, kapacitně mateřské školy nestačí. V okolí Prahy například v některých těch částech Praha - východ, Praha - západ, tak tam jsou problémy i s umístěním i třeba tříletých dětí do mateřských škol. Zařízení pro ty děti dvou až tříleté, tak jsou potřeba a musí to být něco, jako jste tedy nazvala školko-jesle nebo jesle-školka. Nemůže to být klasická mateřská škola, protože samozřejmě ty děti jsou ještě malé, mají svoje specifické potřeby, je potřeba tam nižší počet dětí ve třídě, více individuelní péče, takže větší počet pedagogických zaměstnanců, nebo prostě zaměstnanců té školičky. A to samozřejmě s sebou nese zvýšené finanční nároky, což v současné době tedy ze státního rozpočtu nevidíme moc růžově. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- My se vrátíme teď ještě k plnění těch hygienických norem ze strany zřizovatelů školek a hygienických norem, které jsou nutné pro fungování předškolního zařízení. Nyní se na ně zeptáme tiskového mluvčího ministerstva zdravotnictví Vlastimila Sršně. Poprosím vás, abyste si všichni vzali sluchátka, já je mám také. Dobrý večer, slyšíme se? 

Vlastimil SRŠEŇ, tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví -------------------- Dobrý večer, ano, slyšíme se. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Děkujeme samozřejmě i za váš čas. My jsme se tady dostali k různým typům školek, tak jak je známe. Školky soukromé, školky obecní, ať už zřizované obcí v některých případech krajem. Hovořili jsme o školkách církevních. A určitě se dostaneme i k firemním. Řekněte mi, jaké hygienické normy tedy musí zřizovatelé plnit? Existují nějaké rozdíly pro školky obecní a soukromé například? 

Vlastimil SRŠEŇ, tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví -------------------- V tuto chvíli neexistují žádné rozdíly mezi jednotlivými zařízeními. Těch, těch norem je obrovské množství, ať jde například o zásobování vodou, osvětlení, mikroklimatické podmínky, nebo provozní podmínky, to znamená režim dne a tak dále. Asi se shodneme, že v prvé řadě tady jde o ochranu toho dítěte, o ochranu jeho zdraví, protože to prostředí, ve kterém tráví poměrně velký časový úsek během toho dne. Nicméně, nicméně my se k této problematice stavíme, myslím si, že poměrně velmi vstřícně. Protože pro podzim tohoto roku máme připravenou novou vyhlášku, novelizaci té původní. A jejím takovým hlavním úkolem by mělo být snížení, snížení nákladů. Pro ty zřizovatele. Tak, aby bylo snazší to zařízení, ať jde o jakéhokoliv zřizovatele, zřídit. Já bych uvedl 2 ty hlavní a nejzákladnější změny, které by měly nastat. V současné době je požadavek na velikost nezastavěné plochy pozemku k té školce na 30 metrů čtverečních na 1 dítě. Tam dochází k poměrně velké změně. A myslím si, že to může být jako velká úspora pro ty zřizovatele, protože nyní ta novela by měla stanovit pouze 4 metry na 1 dítě, pokud jde o ty venkovní prostory. A dále máme prostorové podmínky a vnitřní uspořádání zařízení. Tam také dochází poměrně k zásadní změně. Stávající požadavek na 1 dítě v denní místnosti by měl činit 4 metry čtvereční a v té novele, pokud to řeknu hodně zjednodušeně, tak by ta plocha měla činit 3 metry čtvereční. Čili my se domníváme, že, že tato norma by to zdraví toho dítěte, tato změna v té normě by to zdraví toho dítěte nijak neměla ohrozit. A zároveň by měla výrazně přispět k tomu, že bude lepší, lepší možnost zřídit tu školku. Protože ty prostorové podmínky považujeme za jedna jako z nejnáročnějších i pro ty zřizovatele finančně. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Kdy by měla začít platit ta novela? 

Vlastimil SRŠEŇ, tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví -------------------- Předpokládáme, že během podzimu. Já teď bohužel vzhledem k tomu, že je to v připomínkovém procesu, nejsem schopný odhadnout nějaké, nějaké přesné datum. Ale myslím si, že podzim tohoto roku mohu slíbit. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Vraťme se ještě k hygienickým normám, které v tuto chvíli bez ohledu na tu novelu musí jednotliví zřizovatelé splňovat? My jsme se dostali ke 2 podezřením, mohu-li vůbec užít toto slovo, k tomu, že to funguje různě. Třeba u občanských sdružení, obecně prospěšných společností v okamžiku, když ony chtějí zřídit školku a nebudou třeba potom chtít čerpat státní dotace, čili nebudou muset plnit ta přísnější hygienická kritéria, tak prostě se na ně dívá trošku s přimhouřenýma očima. Je to tak? 

Vlastimil SRŠEŇ, tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví -------------------- Já si myslím, že tam je, je určitý, je určitý prostor v legislativě. Nicméně to není úplně věc ministerstva zdravotnictví, protože pokud já vím, tak ta, tak jednak by ta školka, může být zřizována, dejme tomu, jako živnost, nebo by měla být zařazena do, do rejstříku. Poté se na ni všechny tyto normy vztahují. Nicméně, nicméně to je i o úpravě možná potom legislativní normy na, možná na ministerstvo práce a sociálních věcí. Nicméně je tam další norma, ta se týká stravování. Ta je poměrně velmi přísná a ta se samozřejmě vztahuje naprosto na všechny, na všechny typy těch zařízení. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Poslední dotaz. V případě, že ta novela začne platit od podzimu, vztahovala by se v budoucnu třeba i na zřizování firemních školek? 

Vlastimil SRŠEŇ, tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví -------------------- Samozřejmě. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Ta by obecně platila pro všechny, zkrátka jakýkoliv ... 

Vlastimil SRŠEŇ, tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví -------------------- Ano, aby obecně platila pro všechna zařízení. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Tak, to byl Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví. Mnohokrát děkuji za váš čas. 

Vlastimil SRŠEŇ, tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví -------------------- Také, na shledanou. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- My jsme teď hovořili o těch hygienických normách. A můžeme samozřejmě hovořit i o těch jiných rozdílech, třeba o podmínkách, které jsou kladeny na zřizovatele, ale i na ten pedagogický personál, který pracuje v mateřských školkách, ať už "státních", už jsme si vysvětlili ten rozdíl, nebo těch soukromých. A ty rozdíly jsou tedy dány u těch soukromých zřizovatelem. Ten konkrétně, kdo zřizuje školku, paní doktorko Jurková, musí mít čistý trestní rejstřík. Co ti další zaměstnanci, kteří ve školce pracují? 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Tak, samozřejmě na ty se vztahuje zákon o pedagogických pracovnících, kde jednou z podmínek je trestní bezúhonnost. Další podmínkou je potom odborná způsobilost, to znamená, že musí mít vzdělání určené pro předškolní vzdělávání. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Úplně všichni v jakémkoli typu školek? To znamená, zřídí si občanské sdružení školku, tak veškerý personál, který tam pracuje ... 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- V mateřských školách, zařazených do toho rejstříku škol a školských zařízení. Pokud vznikne ... 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Takže to hovoříme o těch obecních. 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- ... nějaký klub pro děti, tak ne. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Vy jste neusilovali zatím o zápis do toho rejstříku? To, že byste pak měli nejenom možnost čerpat státní dotace, ale svým způsobem byste mohli získat i punc nějaké serióznosti tím, že opravdu máte posvěcení, čímž neříkám, že nemáte, v tom, že u vás skutečně pracují renomovaní pracovníci, že ta školka je i z tohoto hlediska na úrovni? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Určitě otázka je na místě. My budeme žádat už toto září o zápis do rejstříku škol a musím říct, my se jakoby zřizovatel soukromý dostáváme do situace, kdy řešíme na jednu stranu každý metr čtvereční na dítě, každou jednotlivou hygienickou normu, ručníček měnit každý týden. Ale my naprosto nepochopitelně nemusíme od našich zaměstnanců vyžadovat žádné pedagogické nebo zdravotní vzdělání, čistý trestní rejstřík. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- No, to budete muset, až budete v tom rejstříku ... 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- My už to, my už to máme. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- ... ale vy to vyžadujete už nyní, ano. 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- My to vyžadujeme. A samozřejmě i rodiče, kteří nám svěří své dítě, to nejcennější, co mají, tak je informujeme o tom, kteří pedagogové, nebo které zdravotní sestry u nás pracují. Pro nás ti zaměstnanci jsou stěžejní. Koneckonců určitě ve všech školkách je to o lidech, je to o těch paní učitelkách, který pracují s dětma. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Je přehled v tom, kolik z těch školek, z toho výčtu, který jste zmínila na začátku, jsou školky soukromé? Kolik z nich je v tom registru, kolik naopak ne? Ptám se záměrně proto, abychom se dostali k číslu školek, kde záleží skutečně jenom na libovůli toho konkrétního ředitele nebo vedení té školky, jakým způsobem bude zohledňovat zkušenosti, vzdělání a profesionalitu těch svých zaměstnanců. 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Tak, ministerstvo školství vede statistiku pouze těch mateřských škol, které jsou zařazené do rejstříku. A tam těch mateřských škol zřizovaných soukromým zřizovatelem je zhruba 80. A ministerstvo školství vlastně nemá tedy přehled o těch zařízeních, která jsou ryze soukromá. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Vy, když jste si dělaly ten průzkum trhu, nedospěly jste k nějakým konkrétním číslům? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Ten průzkum trhu byl v podstatě lokální. Nicméně pokud my jsme se nedostaly k nějakým číslům. My spolu s ostatními provozovateli, se kterými řešíme podobné problémy, myslím tím provozovatele soukromých předškolních zařízení, jsme dospěli k názoru, že bychom chtěli leccos v legislativě změnit, posunout tu úroveň péče o dítě někam dál a tak budeme v září zakládat asociaci soukromých předškolních zařízení. Jejich členové budou muset plnit i podmínky školství, nebo respektive podmínky ministerstva školství pro školky, které jsou zapsány v rejstříku, ať už chtějí žádat o dotaci nebo nechtějí. A i tím chceme vytvořit nějakou známost na trhu, jak to vlastně vypadá na poli soukromého předškolního vzdělávání. Protože tady je trošku pole neorané. Během posledních 2, 3 let vzniklo neuvěřitelné množství školek, jeslí, školkojeslí a různých zařízení. A tato zařízení se ohromně liší kvalitativně. Skutečně město od města, zařízení od zařízení. My bychom chtěli vytvořit nějakou platformu, aby i rodiče měli přehled, jaké zařízení je kvalitní a kam mohou bez obav umístit své dítě. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Já myslím, že ta celospolečenská diskuse obecně velmi chybí. Že, já když jsem před natáčením toho pořadu se ptala několika svých známých, které právě mají třeba děti, nebo uvažují o tom, kam by je umístili, na to, co vědí o školkách, o možnostech zařízení, tak toho bylo žalostně málo. Říkáte, že byste rádi lobbovali za změnu v legislativě. Jaká jsou tedy úskalí těch zřizovatelů? Co konkrétně byste chtěli změnit? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Teď třeba konkrétně mě napadá zrovnoprávnění podmínek hygienických pro soukromá předškolní zařízení zřizovaná buďto podnikateli, anebo právě občanskými sdruženími. Že pokud občanské sdružení si založí školku, hygiena na ně v podstatě nemůže. Takže když to přeženu, neříkám, že to tak je, tak ta školka může být zřízená ve sklepních prostorách, nemusí ten prostor splňovat normy osvětlení, normy mikroklimatizace, počty toalet na děti. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Ta novela, o níž hovořil Vlastimil Sršeň z ministerstva zdravotnictví, by tu změnu přinést měla podle toho, jak jsem to pochopila. 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Ta by mohla leccos změnit. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Vítáte ji? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Určitě. Samozřejmě každou možnost, která nám zřizovatelům trošku usnadní tu práci, nebo tu přípravu, sníží náklady, ale přitom nebude na úkor kvality péče o dítě, tak za to jsme jedině rádi. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- V úvodu pořadu jsem nastínila 2 politiky. Jednu prezentovanou ODS, která se přiklání k rozšiřování a zavádění alternativních služeb. A druhou, reprezentovanou sociální demokracií, která naopak chce rozšiřovat ty státní školky a jesle, kapacity. Ke kterému z těch modelů vy se přikláníte a proč? 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Jestli můžu tedy začít ... 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Ano, paní Jurková. 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Já osobně nemám ráda takové to buď a nebo. Jenom státní školky a jesle, nebo jenom alternativní péči. Podle mě prostě je potřeba obojí. Jak státní mateřské školy nebo nějaké zařízení typu jeslí, tak také samozřejmě nabídnout rodičům alternativní možnost péče o jejich dítě. Protože ne každý rodič chce dát dítě do kolektivu, ne každý má tu možnost, mateřských škol je málo. Takže tam bych nechala na rodičích, aby si tu péči, druh té péče zvolili sami. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- To určitě. Ale pakliže ta nabídka bude. Protože z finančních důvodů zřejmě rozšiřování kapacity těch obcí a krajem zřizovaných jeslí a školek v tuhle chvíli moc nebude možné. 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Samozřejmě. Všechno je to o financích, bohužel. A pokud bude nedostatek finančních prostředků, tak těch mateřských škol a jeslí zřejmě větší počet nebude. Ale samozřejmě stát by si měl uvědomit, co je tedy potřebné. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Kateřino, vy chcete zakládat platformu soukromých zřizovatelů školek, které ale budou z hlediska pedagogické výše a těch hygienických norem odpovídat i všem těm podmínkám nutným pro zápis do registru. Tak, řekněte, jaký je váš názor? Jistě jste si vyměňovali zkušenosti i a názory v této oblasti. 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Tak, nám coby soukromým zřizovatelům více vyhovuje návrh ODS samozřejmě. Ale souhlasím s paní Jurkovou, že je na výběru rodičů, kterou z těch možností oni si vyberou. Ono z logiky věci i vyplývá, teď existuje dvouletá mateřská, pokud maminka si vybere dvouletou mateřskou, tak pak má rok pauzu mezi tím, pokud jí teda dítě přijmou od 3 let do školky. Takže tady je velikánský prostor právě pro to alternativní školství, jak já teda s oblibou používám ten termín školkojesle. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Vraťme se ještě k provozu školek. Teď nikoliv z hlediska hygienických parametrů, ale skutečně takových těch provozních a pedagogických. Existuje nějaká, nějaký limit pro kapacitu dětí a liší se při provozování soukromých zařízení a těch státních? 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Tak, pokud se jedná o mateřskou školu zařazenou do rejstříku škol, pak se na ni vztahuje vyhláška o předškolním vzdělávání. A tam je stanoven nejvyšší počet dětí na třídu na 24 dětí. Ještě z tohoto počtu může zřizovatel povolit výjimku nejvýše o 4 děti, to znamená, že se dostáváme k maximálnímu počtu 28 dětí na 1 třídu mateřské školy. Což je tedy hodně vysoký počet. Ty mateřské školy nebo školičky, které nejsou zařazené do rejstříku, samozřejmě se nemusí řídit tou vyhláškou. Ale u těch ryze soukromých zařízení, tam pokud mám informace, tak tam jsou ty počty velice, velice nízké. Právě že tam je více té individuální péče, za kterou zase rodiče samozřejmě zaplatí větší obnos, ale mají tam tu individuelní péči zajištěnou. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Já jsem říkala, že vy máte v průměru těch dětí ve školičce, Kateřino, 15. 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Patnáct. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Kolik z nich je ve věku těch jakoby kolem 2 let, kolik starších? Dokázala byste to teď tak z místa říct? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Tak, my máme registrováno 30 dětí, ale ne každé chodí každý den. Takže těch 15 dětí je norma na den. A, řekněme, že z těch 15 je 10 dětí v tom věku od 2 do 3 let a 5 dětí starších. A na tento počet dětí máme u nás 3 pedagogy. Pro mladší děti i zdravotní sestry. Takže u nás vychází na 5 dětí 1 pedagog nebo zdravotní sestra. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- A co všechno nabízíte dětem? Jaký je ten program? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- My vycházíme i zejména pro starší děti z rámcového programu ministerstva školství. Proto máme ve školce pedagogy, kteří ví, co dítě má umět ve 3 letech, ve 4 letech. A veškeré vlastně vzdělávací procesy směřujeme i ke vzdělávání dětí. Ten program je zaměřený všeobecně na všeobecný rozvoj dětí. Takže nejsme školička čistě zaměřená jenom jazykově nebo na pohybovou výchovu. Pokud dítě chodí k nám do školky, tak dostává všeobecný rozvoj a rozhled. Kromě toho teda nabízíme, protože je to trend dnešní doby, řadu kurzů a kroužků, pohybových, tanečkových, angličtinu, které ale jsou také dobré pro ty děti, i třeba pro jejich sebevědomí, když jdou na angličtinu, něco se naučí, něco předvedou rodičům, takže i tyto kroužky nabízíme. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Já předpokládám, protože jde o školku soukromou, tam samozřejmě to školné se pohybuje asi v řádu tisíců. Tak budete mít spíše zkušenosti s rodiči, kteří vydělávají víc, tudíž asi mohou si dovolit zaplatit více za to, jak jejich dítě bude vychováváno. Na co kladou největší důraz? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Tak, já bych jenom trošku opravila tu představu, že do soukromých školek chodí děti bohatých rodičů. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Neřekla jsem bohatých, řekla jsem více vydělávajících. Kdybych měla dát průměrný příklad nějaké rodiny, dejme tomu z Brna třeba, tak si vezměme maminku, která vystudovala pedagogiku, její průměrný plat byl třeba 12 tisíc, ale teď je na mateřské, má 2 děti a manžel vydělává 18 tisíc. Tak přitom, když to spočítáme, tak oni by si asi nemohli dovolit, i když by chtěli dopřát takovou školku a takové služby, jako vy máte, platit třeba 6 tisíc. 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Určitě. To s vámi souhlasím. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- A to nebude ta nejvyšší cena. 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Určitě. Na druhou stranu chodí k nám třeba i děti maminek, které jsou právě na mateřské dovolené. Ale nemohou si dovolit platit plné školkovné, aby dítě chodilo každý den od rána do večera do školky. A tak třeba i jenom pro svůj pocit, aby měla občas volné dopoledne, k nám dítě dá na 2 dopoledne v týdnu. My jako soukromé zařízení máme tu výhodu, že jsme opravdu flexibilní a můžeme tenhleten servis nabídnout. To státní školky samozřejmě nemohou, tam i vzhledem ke kapacitě to dítě chodí každý den. Takže my můžeme docházku dětí rozdělit. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Máte, protože musíte samozřejmě nějakým způsobem i vydělávat, tak máte vy zase pro sebe stanovený limit, kolik nejméně hodin to dítě musí docházet, aby se vám to alespoň trochu vyplatilo? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- My máme vypracovaný finanční plán, na základě kterého vlastně jsme stanovovali i výši školkovného. Protože založení soukromého předškolního zařízení je kromě toho, že chceme pečovat o děti, chceme jim nabídnout maximální servis, je to podnikání jako každé jiné. A musíme ho tak brát velice profesionálně. To znamená od těch norem, o kterých jsme už mluvili, až po finanční plán stanovení školkovného, komunikace s rodiči, pedagogický plán pro děti. Takže vlastně ta výše školkovného, která je stanovená, je stanovena s ohledem i na frekvenci návštěv dětí na délku jejich pobytu ve školce. Je to odstupňováno. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Co bylo nejtěžší, když jste začínali a potřebovali jste v podstatě o sobě dát vědět a získat úplně ty první malé klienty? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Tak, paradoxně získat první malé klienty nebyl až takový problém. Protože všichni víme, jak to vypadá s kapacitou školek. Největším problémem, abych tak řekla, byl nábor zaměstnanců. Protože sehnat skutečně kvalitního fundovaného člověka, který ještě ke všemu, to byla naše podmínka, má ty děti rád, tak to byl neuvěřitelný úkol. My jsme absolvovaly desítky pohovorů s kolegyní a nakonec jsme teda vybraly, ale trvalo to skutečně velmi dlouho. Věci, které můžete ovlivnit, výběr prostorů, jak splníte normy rychle a jak se obrátíte na ten daný úřad, to je všechno, co můžete ovlivnit. Ale kvalitu zaměstnanců, to je, tu jejich práci s dětma, tu už potom těžko ovlivníte. Takže to považuji za nejnáročnější část. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Jakým způsobem jste vy kladly důraz na zkušenosti, čistý trestní rejstřík, protože to je samozřejmě při práci s dětmi velmi důležité? Vy tedy nemusíte jako soukromí zřizovatelé, kteří ještě nejsou v tom registru, ale tak samozřejmě na základě toho, co říkáte, tak předpokládám, že vám na tom záleželo. 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Určitě. Již po prvním pohovoru, pokud kandidát splňoval naše představy a líbil se nám, vyžadovaly jsme originál diplomu, vyžadujeme čistý trestní rejstřík, zdravotní průkaz samozřejmě plus si ještě ověřujeme reference u předchozích zaměstnavatelů. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Kladete důraz na to, aby ten pedagogický personál byl rozdělen i na základě pohlaví? Teď mám na mysli především z hlediska pak předávání nějakých vzorů toho, jak třeba funguje rodina, tak pracují u vás jenom muži, nebo jenom ženy, smíšeně? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Pracují u nás pouze ženy a je nám to líto. Rádi bychom zaměstnali nějakého muže, pana učitele, ale nejsou na trhu, abych tak řekla. My spolupracujeme i se střední pedagogickou školou a snažíme se nalákat do pedagogických řad i muže, nebo mladé chlapce v tomto případě. Ale je to skutečně nadlidský úkol. Souhlasím s vámi, že pokud by byli muži v předškolním zařízení, že by to děti určitě obohatilo. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Paní Jurková, co musí splňovat z hlediska takového předání nějakých znalostí a vědomostí zřizovatelé těch obecních školek, státních školek? Co musí proto to dítě naučit, když jsou mu 3, když jsou mu 4. A zejména v tom předškolním období 5 až 6 let zpravidla to bývá, pokud to dítě nemá odklad? 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- My nemáme stanoveno přesně, co musí dítě umět ve 3 letech, ve 4 letech, v 5. Jak už tady bylo zmíněno, je vydaný rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který tvoří vlastně takový rámec, kde je vzdělávací nabídka, kterou ta školka musí poskytovat dítěti. Jsou tam podmínky vzdělávání, personální zajištění a tak dále. A jsou tam vlastně výstupy, kdy, co to dítě by mělo umět, když vystupuje vlastně z toho předškolního vzdělávání. Ale víme, že v předškolním vzdělávání to dítě se vyvíjí prostě třeba i skokově. Takže není možné prostě některé dítě, které se vyvíjí rychleji, tak ho brzdit, protože zrovna to ještě nemá umět. A druhé dítě, které třeba potřebuje delší čas na to něco se naučit, tak zase ho do toho nutit a prostě ho vlastně týrat tím, že tedy budu neustále něco opakovat. Takže každé to dítě v mateřské škole, v tom předškolním vzdělávání, by se mělo vzdělávat a věnovat se mu ta péče, kterou individuálně potřebuje. Podle jeho tedy potřeb, podle jeho možností. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Říká doktorka Jurková z ministerstva školství. Já si zkouším představit, že bych teď měla dítě. Pokusila bych se ho umístit do nějaké školky, nebyla bych úspěšná v případě té školky, která je v tom registru a která tedy musí opravdu splňovat nějaké normy. Tak bych byla asi třeba v nějaké školce soukromé, nenatrefila bych na tak dobrou, jako je ta vaše, Kateřino, a zjistila bych, že tam prostě něco je špatně. Že to nefunguje úplně hygienicky jak má, že tam pracují lidé, kteří se nechovají hezky k těm dětem. Mám šanci jako rodič podat někde nějakou stížnost, ovlivnit to, zda ta školka bude v budoucnu ještě pracovat, nebo aby tam alespoň přišel někdo to zkontrolovat, paní Jurková? 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Já se bohužel v těch zákonech, které se týkají živnostenského zákona a těch právních předpisech moc nevyznám. Pokud se týká těch školských, tak tam vlastně rodiče nemají žádnou šanci, protože třeba Česká školní inspekce, která kontroluje plnění právních předpisů v mateřských školách a teda v jiných školách a školských zařízení, tak do těchto zařízení nemá přístup. Takže rodiče, musím říci, volají, jak vlastně postupovat v tom případě. A tam vlastně je to dané tím vztahem rodič a to předškolní zařízení. A pokud rodiče nejsou spokojeni, tak prostě to dítě tam nedávat. Nevím, jestli je možná stížnost na živnostenský úřad, to možná bude vědět spíš tady kolegyně, která s tím má určitě větší zkušenosti. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Vy jste, Kateřino, určitě přemýšlely i nad tímhle. Tak kdybych měla ve vaší školce dítě, něco by se tam neodehrálo dobře. To je samozřejmě jenom imaginární. Mám možnost poté, kdy my spolu budeme hovořit, já s vámi jako rodič, s vámi, coby ředitelkou té školky. Nebude uspokojen ten můj požadavek nebo ta moje výtka a, dejme tomu, že nejsem úplně hysterická maminka, ale že se to opravdu zakládá na skutečném podkladu, rámci. Tak můžu si někam stěžovat? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Já bych jako rodič za prvé šla na živnostenský úřad, abych zjistila, zda teda živnost skutečně má ty náležitosti, jaké má mít. Nicméně to samozřejmě nezahrnuje to, že přijde živnostenský úřad a zavře školičku nebo něco, něco podnikne. To je spíš jenom taková formální kontrola. Ale co si myslím, že by mělo určitě velký smysl, obrátit se na hygienu dětí a mládeže, která má velkou pravomoc, zejména právě v kontrole hygienických podmínek a norem. Takže vznesla bych písemný dotaz na oddělení hygieny a mládeže, který tedy v Praze sedí na Praze 9 Na Proseku. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Ale to bych měla šanci na to, abych uspěla, kdybyste třeba neměli ty potřebné metry čtvereční, ať už podle stávající normy, nebo té novely. Ale v případě, že tam prostě bude někdo na ty děti křičet, tak já v podstatě nemám absolutně žádnou šanci, ať už jde o školku státní tedy, jak jsem pochopila, anebo ať už jde o školku soukromou, tak tam nemám absolutně šanci. Maximálně vzít to dítě a najít si novou školku. 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Přesně tak. V podstatě není odvolání. Záleží na tom zřizovateli, čili zaměstnavateli, jaké zaměstnance, pedagogy, zdravotní sestry, zaměstnává. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- A nemělo by smysl žádat o změnu legislativní i právě v této oblasti? Chystáte se na to? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Určitě. Jako asociace soukromých předškolních zařízení určitě budeme tuto změnu iniciovat. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Paní Jurková, vy jste samozřejmě vázaná nějakou solidaritou směrem k ministerstvu. Ale měla by podobná iniciativa, která by se vázala i k tomu, aby existovala pravomoc nějaká a odvolání rodičů, pokud jde skutečně o porušování nějakých pravidel v oblasti té pedagogiky, především, nejenom hygienických norem. Tak měla by šanci na úspěch? Byla by podpořena resortem politiky? 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Určitě by byla podpořena, protože rodiče dávají do mateřské školy, nebo do jesliček dítě, a to je to nejcennější. A to dítě prostě tam musí být na prvním místě. A ten pedagog se mu musí věnovat a musí prostě s ním pracovat tak, aby tomu dítěti neubližoval ani fyzicky, ani psychicky. Já bych ještě chtěla ale říct, že pokud nejsou rodiče spokojeni s prací pedagoga v těch mateřských školách, které jsou zařazeny v rejstříku, pak samozřejmě v první řadě se musí obrátit na ředitelku té mateřské školy. Pokud by ředitelka tu situaci neřešila, mají možnost obrátit se právě na Českou školní inspekci. To je rozdíl mezi tím zařízením, které je zařazené do rejstříku a které není. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Firemní školky. Proč u nás podle vás ještě neexistují, Kateřino? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Tak, my jsme připravili již řadu projektů firemních školek, ale jejich realizace ztroskotává na jedné věci, a to je daňová uznatelnost nákladů. Firmy by si i na svá bedra vzaly problémy s umísťováním dětí svých zaměstnanců do školek, financovaly by celý provoz. Ale zejména i v souvislosti s ekonomickou krizí, kdy se skutečně počítá každá koruna, je velice finančně náročné založit a provozovat firemní školku, když vlastně veškeré náklady jdou z čistého zisku firem. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Je to velká škoda, protože z Evropské unie by mohly plynout finance, které by potom mohly využívat právě firmy pro zřizování školek. Jakou podle vás mají šanci v budoucnosti právě z hlediska prosazení daňové uznatelnosti ty firemní školky? 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Já vím, že ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci toho svého prorodinného balíčku a vlastně toho zákona, který je připravený k předložení Poslanecké sněmovně, tak tam řeší i vlastně novelu toho zákona o daních. Že to by, pokud by potom prošlo, tak samozřejmě ty firmy by měly zjednodušenou možnost zřizovat mateřskou školu. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Když bych měla dítě, které je nějakým způsobem handicapováno, to znamená, může být na vozíčku, může být hyperaktivní, může mít problém se soustředěním, může být dyslektické a tak dále a tak dále. Jakou mám šanci najít pro to dítě vhodnou školku a vůbec, najít místo v nějaké školce podle vás? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Tak to asi záleží případ od případu a hlavně také město od města. Protože v Praze je určitě jiná péče než na malých městech nebo vesnicích. Je to o hledání. Děti musí být v první řadě včas diagnostikováno, aby již třeba od 3, od 4 let věku se mu mohli věnovat speciální pedagogičtí pracovníci. Já musím říct, my jsme v naší školce minulý rok také měli podobný případ, kdy jsme zaznamenali, že dítě ve věku 2,5 let nereaguje jako ostatní vrstevníci. Doporučili jsme rodičům zkontaktovat se s odborníky a od tohoto září již dítě je umístěno, mělo štěstí, dostalo se do speciální péče pro předškolní děti. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Paní Jurková, váš názor na tuto tématiku? A také mě zajímá, zda samozřejmě záleží na míře toho handicapu, ale pakliže není třeba tak značná, aby to opravdu vyžadovalo nějakou specifickou péči, bezbariérový přístup a tak dále, tak preferujete spíše to, aby to dítě chodilo do "běžné školky", nebo aby bylo v nějaké specializované? 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Samozřejmě trendem je integrovat ho do běžné mateřské školy, aby prostě prožilo to dětství v normálním běžném kolektivu s dětmi. Problémem je ovšem, jsou vysoké počty dětí v těch třídách. Protože pokud opravdu mateřská škola má přeplněnost pomalu na těch 28 dětí, takže pak když by přijala dítě s handicapem, nemůže mu věnovat takovou péči a to dítě by třeba tam prostě se rozvíjelo hůře než potom ve specializovaném zařízení. Ale v každém případě bychom rádi, kdyby děti byly integrovány do běžných mateřských škol. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Jakou šanci mají umístit své děti do školek cizinci? Samozřejmě zde existují i školky anglické, ale vezměme, že třeba přijede někdo z Vietnamu a chce umístit své dítě, to ještě neumí úplně dostatečně česky. Byly byste ochotny, Kateřino, takové dítě do školky vzít? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- U nás ve školce je řada dětí cizinců. Takže my ano, my tyto děti bereme a integrujeme je mezi české děti. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Ono to asi bude dobré i pro ty české děti, je to takový vzájemný proces, že mají možnost už od velmi útlého věku opravdu seznámit se s dětmi různých kultur a zvyknout si již od útlého věku na to, že prostě to můžou být jejich kamarádi nebo sousedi. 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Ano, já si myslím, že je to obohacení pro všechny. Jak pro děti, kteří přijdou ze zahraničí, seznamují se tady s naším prostředím, tak i pro české děti, kterým právě se vytváří to multikulturní prostředí. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Kdy může školka hovořit o tom, a teď samozřejmě soukromá, že už je "za vodou"? V podstatě vy asi bojujete každý rok o naplnění, když už máte nějakým způsobem rodiče, děti, kteří k vám chodí, chtějí dál chodit. Ale pak odcházejí do školy stejně, takže vždycky po nějakém období musíte zřejmě znovu začínat. To musí být částečně frustrující poměrně ta nejistota. Jakým způsobem se snažíte s tím bojovat? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Tak, my jsme v situaci, kdy naopak děti odříkáme. Protože ta přeplněnost je veliká. A domnívám se, že i kredit naší školky je tak vysoký, že se snaží děti k nám, děti umístit. Setkáváme se ale s celou řadou případů, kdy paní učitelka si založila svoji školku, protože to byla výborná pedagožka, ale už k tomu nepřistoupila jako skutečně k obchodnímu plánu, jako k podnikatelskému záměru a nevytvořila si žádný marketing, neinformovala, že vůbec školka existuje. Takže paradoxně zde je celá řada soukromých předškolních zařízení, kdy je nedostatečná kapacita. Takže podobné situace my řešíme, kdy se na nás obrací ředitelky soukromých školek, které právě tímhletím způsobem nefungují. My máme velkou výhodu s kolegyní právě zkušenosti z oblasti marketingu a PR, takže pro nás nebylo problém od začátku v podstatě stoprocentně naplnit kapacitu školky. A pomáháme i ostatním soukromým zřizovatelům právě v téhleté oblasti. A dokonce jsme si i registrovaly naši značku Školička a formou franšízingu zakládáme školky v Praze. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Formou franšízingu, to musíte vysvětlit posluchačům Českého rozhlasu 6, proč, co je franšízing? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- V podstatě máme registrovanou značku naší školky Školička, která obsahuje řadu nařízení, řadu našich vnitřních norem, které musí všechny školičky, které právě pod touhletou značkou fungují, splňovat. Pokud bych to řekla zjednodušeně velice, tak paní učitelka v Chomutově si bude chtít zřídit svoji školku, ale protože zase je to pedagog a neumí všechny ty věci okolo, normy, legislativu, marketing, tak se na nás obrátí a my jí poskytneme kompletní zázemí. A ona už si vlastně tu školičku provozuje. My potom jenom kontrolujeme, zdali ty normy jsou provozovány. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Děti různých minorit, které ne vždy bývají oblíbené. Setkali jste se někdy s tím, že je problém jednak umisťovat děti těchto minorit do školky, přemluvit ty rodiče na jedné straně a na druhé straně přesvědčit děti zase z té majoritní společnosti, tedy jejich rodiče, pardon, aby své děti z té školky nebrali pryč? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- Tak, mohu-li mluvit za naši školku, tak jsme se s ničím takovým nesetkali ani ze strany rodičů, ani ze strany dětí. Pedagogové ke všem dětem přistupují stejně. A když děti vidí tento přístup, tak nemají vůbec důvod se separovat nebo samy od sebe činit nějaké rozdíly. 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Já teď budu hovořit ze své zkušenosti téměř dvacetileté, kdy jsem byla také jako učitelka mateřské školy. A potvrzuju to, co tady říkala paní kolegyně, že v té mateřské škole prostě děti nevidí žádný rozdíl. Prostě je to kamarád jako ony. A právě tam vznikají takové ty vztahy, kdy jeden pochopí druhého, že ten může být vynikající v jiném oboru, prostě a ty děti jsou individuality a nezáleží na tom, z které minority nebo majority pochází. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Asi hodně ale záleží také na tom, jak umějí ti pedagogové dětem vysvětlit ... 

Marta JURKOVÁ, doktorka, ministerstvo školství -------------------- Samozřejmě, samozřejmě záleží na přístupu pedagoga, kdyby pedagog dával najevo, že teda některé dítě je mu nesympatické, a to nemusí být zrovna dítě z minority, že jo, takže prostě ty děti třeba k němu také získají takový odstup. Ale tam už je potom profesionalita toho pedagoga na místě a prostě tohleto nesmí připustit. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Zhruba za měsíc by měla být vyhlášena výzva, týkající se podpory firemních školek. Na ministerstvu práce a sociálních věcí snažíte se v této oblasti vy sami za sebe podat nějaký projekt, případně pomáhat zpracovávat projekty některým vašim kolegům, Kateřino? 

Kateřina FRANCOVÁ, ředitelka Soukromé školičky Čertův vršek, Praha 8 -------------------- My jsme připravili řadu projektů firemních školek. A ať pro pražské firmy, nebo mimopražské. A snažíme se získat pro ně právě peníze z evropských dotací, z Evropské unie. Doporučovala bych firmám, aby sledovaly stránky ministerstva práce a sociálních věcí, jak jste již zmínila, zhruba za měsíc bude vyhlášena výzva v rámci programu sledování rovných příležitostí mužů a žen na pracovišti. A právě v rámci tohoto programu firmy mohou žádat finanční prostředky na pořízení a provoz firemní školky. Z našich zkušeností bych mohla říct, že z této částky, která bývá věnována na firemní školky, lze ufinancovat zřízení a zhruba 2 roky provozu školky, což není málo. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka -------------------- Říká Kateřina Francová, ředitelka Školičky Čertův vršek, která byla společně s doktorkou Martou Jurkovou z ministerstva školství hostem dnešního vydání Studia STOP, které bylo o mateřských školkách, o předškolních zařízeních. My se k tomu tématu ještě v některém z dalších vydání Studia STOP a jiných pořadů Českého rozhlasu 6 samozřejmě vrátíme. Děkuji svým hostům ještě jednou za to, že přišly do Českého rozhlasu 6. A vám, milí posluchači, za to, že jste s námi byli. Loučí se za všechny Jarmila Balážová. 

Zvukový záznam pořadu naleznete v sekci Rádio na přání

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je Mediasearch. Texty neprocházejí korekturou.  

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas