9. září  2010  rubrika: Studio STOP

Rozhovor s úřadující předsedkyní KDU-ČSL Michaelou Šojdrovou

Úřadující předsedkyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová - Foto: Šárka Ševčíková

Úřadující předsedkyně KDU-ČSL Michaela ŠojdrováFoto: Šárka Ševčíková

Pozvání do studia dnes přijala úřadující předsedkyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová, dobrý večer.

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Dobrý večer vám a také posluchačům. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Křesťansko demokratická unie - Československá strana lidová, zkratka je KDU-ČSL, jde do komunálních a senátních voleb po trpké zkušenosti z parlamentních voleb. Paní předsedkyně, máte už plán, jak tentokrát přesvědčit voliče? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Tak, hlavně ten plán našli naši lidé v městech, senátních obvodech, postavili jsme téměř stejné množství kandidátek jako před 4 lety. Máme 1500 kandidátek, kandiduje za nás 17 tisíc 341 kandidátů, což je pro nás obrovské povzbuzení. A když se podíváme na kandidáty do senátních voleb, tak rovněž tady vidíme, jak známé tváře z KDU-ČSL, ale také nestraníky, kteří i po těch, jak říkáte správně, prohraných volbách do Poslanecké sněmovny neztratili zájem a ochotu kandidovat za KDU-ČSL. To je pro mě osobně obrovské povzbuzení, protože jsou to osobnosti, které jsou známé, pokud bych mohla jenom připomenout, letitý starosta z Bystřice pod Hostýnem pan magistr Pánek. Osobnost uznávaná. Pan ředitel Kuhn v Nymburku, předseda Asociace ředitelů gymnázií. To jsou osobnosti, které se mohly rozmyslet, že by kandidovaly třeba za jinou úspěšnější politickou stranu a zůstali našimi kandidáty. Já si toho nesmírně vážím. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže kandidáty máte kvalitní. A na koho se, paní předsedkyně, zaměřujete? Teď samozřejmě mám na mysli ten elektorát, protože ten se vám jaksi rozmělnil a přeběhl. Už máte analýzy například toho, koho ten bývalý elektorát, ti voliči volí dneska? Nebo koho volili v těch, pro vás neúspěšných, parlamentních volbách? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
My víme, že se od nás odklonili voliči, kteří nejsou našimi kmenovými voliči. To znamená, že jsme možná měli zajímavý program, ale nedokázali jsme ho jasně prezentovat. Ta volební kampaň zkrátka nebyla úspěšná. Takže z toho se musíme poučit a komunální i senátní volby jsou specifické. Ony nejsou prostě celostátní, a tam velmi záleží právě na důvěře k těm lidem, které jdou voliči volit. A na specifických programech těch měst, těch volebních okrsků. Samozřejmě je dobré celostátně potvrdit to, že křesťanská demokracie tady je, že chceme být v Senátu významně zastoupení jako pojistka proti některým nevratným rozhodnutím Poslanecké sněmovny nebo vlády. To si myslím, že by si voliči měli uvědomit, že volí osobnosti pro Senát a pokud budou volit stejně barevně jako Poslaneckou sněmovnu, tak je to naprosto zbytečná komora, zbytečně si platíme totéž, co zasedá v Poslanecké sněmovně. Protože to bude jenom automat na potvrzování zákonů, které tam Poslanecká sněmovna pošle. Čili pokud chtějí, aby Senát měl tu funkci pojistky, tak by měli volit osobnosti, které dokáží kontrolovat vládu i Poslaneckou sněmovnu a zabránit některým, třeba extrémním návrhům. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Pochopitelně tedy stavíte na tradičních voličích. Ale kdo budou ti další? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Přesně to je to, čím naši kandidáti musí oslovit. Já bych mohla uvádět programy, které mají jednotlivé obce, tak jak s nimi jsem seznámena, jsou to lidé, kteří chtějí změnu na radnicích, nebo chtějí potvrdit úspěšného starostu, čili to se týká voličů v komunálních volbách. V senátních volbách mohu hovořit za sebe, já jsem se nakonec stala též kandidátkou do Senátu. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
O tom samozřejmě budeme ve vašem případě ještě hovořit, ano. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Zkrátka oslovujeme tím, co můžou tito kandidáti nabídnout. Zkušenosti, důvěryhodnost, zkušenosti z politiky, protože do Senátu by měli jít lidé, kteří už vědí, jaké jsou kompetence Senátu, čím mohou být prospěšní. Myslím si, že to je to, co voliči v senátních volbách by měli brát jako důvod k volbě. Já už jsem zmínila prostě tu pojistku. Pojistku proti nevratným krokům a my víme, že vláda chystá ledasjaké kroky, které pro voliče jsou existenční, takže my jdeme s tímto programem. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Pokud tedy jde o tu celkovou strategii, kterou určitě také máte, tak ta se opravdu opírá o to, vysvětlit lidem, že Senát musí být alternativou ke sněmovně, a zvláště k této sněmovně. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Přesně tak. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Už jste se o tom zmínila, jak tedy hodnotí vaši voliči současnou vládu? Koneckonců mezi ministry a ve vedení sněmovny jsou zastoupeni bývalí lidovci a není jich zrovna málo. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
My jsme si dělali dokonce vnitrostranickou anketu na toto téma, kde jsme se ptali přímo našich členů. Vyšel nám výsledek, že většina, asi 70 procent, ji hodnotí spíše příznivě. KDU-ČSL i šla v těch poslaneckých volbách do voleb s tím, že chceme šetřit. Chceme vyrovnaný rozpočet. V tomto smyslu tedy pro voliče budoucích senátorů je to signál o tom, že budeme senátory, kteří podpoří rozumné kroky vlády, ale, řekněme, citlivě vůči všem složkám obyvatelstva. Čili ano pro vyrovnaný rozpočet, pro zákon o vyrovnaném rozpočtu, tam vláda bude potřebovat ústavní většinu. Ústavní většinu bude potřebovat pro snížení imunity ústavních činitelů, říkáme jednoznačně ano, chceme podpořit. Chceme podpořit rovněž přímou volbu prezidenta. To je rovněž záměr vlády. A tak dál. Na druhou stranu jsou některé záměry, které bychom nechtěli podpořit, a to je například věc, která se týká změny u porodného. Myslím si, že k těm tématům se ještě, pokud bude zájem, dostaneme. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Takže ta rizika, ta jsou především v sociální oblasti, na která budete upozorňovat. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Jistě, jistě. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Když už jsme hovořili o těch TOP 09, to je strana, která de facto vznikla ze strany lidové, tak představme si, že jsem takový ten méně věrný volič KDU-ČSL, proč bych neměl, stejně jako mnozí politici, automaticky přejít k TOP 09? Nakonec když se člověk podívá do nějakých krajských měst, tak tam ty nové organizace Schwarzenbergovy strany to jsou vesměs bývalí lidovci. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Do strany TOP 09 přešli lidé, kteří jsou známí, ale my jsme nezaznamenali tak vážný úbytek členské základny. Ale máte pravdu, že právě ty známější tváře jsou jakýmsi signálem, modelem, podle kterého se někdo může orientovat. Volby, které nás čekají, jsou právě příležitostí pro to, aby v KDU-ČSL dostali prostor opravdu noví lidé, nové tváře, které pak mohou také proměnit KDU-ČSL, modernizovat ji a nabídnout přitažlivější tvář této konzervativní strany. Na politické scéně není strana, která by reprezentovala křesťansko-demokratický proud a tyto hodnoty tak, jak v tom politickém spektru by měly být reprezentovány. Čili my jsme nezastupitelní v tomto smyslu. TOP 09 možná staví na právě některých známých tvářích, ale já bych ještě chtěla říct, ta změna, která by mohla zasáhnout KDU-ČSL je natolik zajímavá i pro voliče, protože jsou mezi našimi kandidáty třeba tady v Praze, já mám radost, že na nás kandiduje Rut Kolínská. Když jsme zmínili tu sociální politiku, tak to je dáma, která udělala obrovský kus práce s mateřskými centry, která ví, co potřebují mladí rodiče, mladé maminky, co jim může právě město pomoci. Takže takovíto lidé v celé republice, když budou reprezentovat KDU-ČSL, tak to je jasný signál o tom, jakým směrem se tato strana vyvíjí a co jim může nabídnout. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní předsedkyně, když vás tak poslouchám, tak ty nadcházející volby jsou takovým posledním kruhem záchrany pro vás. Pokud tedy byste neuspěli s těmi svými představami, jde vám o nové tváře, o modernizaci strany a podobně, tak co by potom s KDU-ČSL bylo? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
KDU-ČSL se v každém případě musí proměnit. Pokud se podaří, že ve volbách uspějí právě tito lidé, noví lidé jako třeba v Brně Daniel Rychnovský, Pavel Bělobrádek v Náchodě, zkrátka opravdu lidé, kteří mohou dát této straně své zkušenosti, ale také své ambice, tak ta strana dostane impuls, kdy ta proměna bude reálná, bude rychlá. Pokud neuspějeme, v těchto volbách, i tak o tu proměnu se musíme pokusit, ale bude daleko obtížnější. Čili pro nás jsou tyto volby velkou šancí, jak nastartovat v KDU-ČSL změny, které tato strana křesťansko-demokratického proudu nutně potřebuje, aby tento proud v této společnosti zůstal vůbec zachován. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A k této změně hodláte využít řadu zajímavých a pro někoho až překvapivých prostředků. Dokonce i váš klíčový představitel Jan Kasal kandiduje do Senátu s logem Věcí veřejných. Je to, paní předsedkyně, jeho soukromá iniciativa, nebo je to součást nějaké širší strategie? Že byste třeba na těch nejrůznějších úrovních se spojili s různými, i novými politickými subjekty. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Jan Kasal oznámil, že dostal tuto nabídku od Věcí veřejných, čili je to na té úrovni regionální dohoda, že kandiduje s podporou Věcí veřejných. Já tomu rozumím, protože Věci veřejné jsou vládní strana, získaly poměrně velkou popularitu a pro nás je úspěch v Senátu opravdu existenčně důležitý. Čili on toho využil pro dobrou věc a já věřím, že může zastupovat ten náš program v Senátu i, řekněme, v dohodě s Věcmi veřejnými. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale není to součást nějaké širší lidovecké strategie? Je to jeho jenom takový osobní pokus? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
KDU-ČSL nemá dohodou před prvním kolem o nějaké podpoře, o nějakém společném postupu. V jednotlivých regionech ovšem může docházet k těmto dohodám, protože pokud ty jiné strany mají o to zájem, tak je to tato místní, nebo, řekněme, regionální dohoda pro jihlavský obvod. Ale ten širší kontext tady je v tom, že chceme spolupracovat, chceme být otevření a mít koaliční potenciál pro strany středové či pravostředové. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Klasická nepříjemná otázka před volbami pro každého stranického představitele je, kde je pro vás hranice úspěchu či neúspěchu? Takže, úspěch je kolik míst v Senátu a kolik procent v komunálních volbách? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Pro nás úspěch v Senátu je získat minimálně 2 mandáty. My potřebujeme získat 2 mandáty proto, abychom mohli založit senátorský klub, který musí mít nejméně 5 senátorů. A tím bychom získali toto zastoupení, které je nezbytné k tomu, aby v Senátu mohla KDU-ČSL jaksi silněji prosazovat svůj program. To je první věc. V komunálních volbách už jsem tady naznačila, ten první úspěch je v tom obrovském množství, v těch 17 tisících zastupitelů, kteří už kandidují. A kolik jich bude zvoleno, to samozřejmě, to si musíme počkat do 15. října. Co by byl úspěch? My dnes máme přes 5 tisíc zvolených zastupitelů. Čili pokud bychom obhájili číslo, které se blíží tomu číslu dnešnímu, tak bych to považovala za úspěch po tom, řekněme, po tom útlumu, který po těch neúspěšných předchozích volbách nastal. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Bylo by jasné, že jako strana jste přežili tu další zkoušku. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Jistě. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Ale teď se proslýchá, že lidovcům zvoní hrana v Praze, konkrétně na pražských ministerstvech, protože tam dochází k personálním škrtům, šetří se. A právě lidovci jdou na některých ministerstvech jako první na řadu při tom propouštění. A zvláště na těch ministerstvech, které převzala TOP 09, konkrétně jsem to slyšel na ministerstvu kultury, ministerstvu práce. Máte také takové informace, nebo to jsou jenom tak řeči mezi novináři? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Tak jistě. Vy jste vyjmenoval ministerstva, kde byly známé osobnosti, Jaromír Talíř, Marián Hošek, kteří odešli. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Ale týká se to prý i nižších zaměstnanců. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
A týká se to i nižších, tak to se přiznám, že tyto informace nemám, protože to nebyla místa, která byla obsazovaná jako nějakým stranickým klíčem. Ale byly tam, předpokládám, proto, že byli pro to ministerstvo užitečné. A noví ministři si tam chtějí přivést nové lidi. Takže takhle to já vnímám. Ta poslední kauza Jaroslava Kopřivy, to byl člověk, který byl více spojen se stranou TOP 09. Já to prostě říct musím, protože Vlasta Parkanová už dnes poslankyně za tuto stranu i Mirek Kalousek, s kterými on jaksi konzultoval tu bezpečnostně brannou politiku, on byl výjimkou, on byl vlastně tím, který tam zůstával nejdýl, což samo o sobě vzbuzuje otazníky. Jaroslav Kopřiva už není člen KDU-ČSL. On sám tedy ukončil své členství a ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdy ho ukončil, až po té aféře? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
1. září, 1. září, ano, poté, co byly zveřejněny tyto informace. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
On se chce hájit, necítí se vinen, nicméně já jsem ráda, že už to nemusím vysvětlovat jako předsedkyně strany za našeho člena. Není naším členem, podle mě, já se musím distancovat od takovéhoto podezření, protože samozřejmě to by pro naši stranu bylo velmi, velmi nepříjemné. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Studio STOP dnes hovoří s úřadující předsedkyní KDU-ČSL Michaelou Šojdrovou, s níž se ovšem ještě vrátíme k oněm kauzám, o nichž jsme mluvili před chvílí. Paní předsedkyně, souhlasíte s tvrzením, že KDU-ČSL je strana unavená centrálním vládnutím? Aféra již zmíněného Jaroslava Kopřivy, v menší míře i potíže Libora Ambrozka a Cyrila Svobody ukazují, že minimálně některé členy účast na centrální vládě poznamenala. Například v komentáři Jiřího Leštiny z týden starých Hospodářských novin mimo jiné stojí. 

redaktor /citace: Jiří LEŠTINA, komentátor, Hospodářské noviny/
--------------------
"Když lidovci v roce 1994 donutili k demisi ministra obrany Antonína Baudyše, prohlásil, to mám za to, že jsem neplnil stranickou pokladnu. Od té doby se táhnou dohady o roli lidoveckých ministrů a náměstků v armádním resortu. Ale až teď leccos odhalily skryté nahrávky Mladé fronty DNES s exnáměstkem Jaroslavem Kopřivou. A naskýtá se nám pohled propastně vzdálený ideálům křesťanského altruismu a pokory. Vidíme svět cyniků, kde i zapřísáhlý lidovec mluví jazykem spodiny. Zjevuje se nám spleť křiváren, jánabráchysmů a protřelých grifů, jak zlikvidovat tendry. Kopřiva se v té špíně pohybuje jako otec mechanismů, jež se dědily z ministra na ministra." 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Tolik pasáž z komentáře Jiřího Leštiny.
Tak, paní předsedkyně, Jaroslav Kopřiva už není vaším členem, ovšem vy si samozřejmě nad tím vším nemůžete asi umýt ruce. Nebo můžete? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Já se od toho především musím distancovat. A musím říct, že jsem ráda, že Jaroslav Kopřiva, který s touto kauzou je spojován, už není naším členem. Já bych se ale malinko zastavila u toho tvrzení, že podobnými mechanismy se mohla plnit stranická pokladna, protože kdyby to náhodou byla pravda, tak my dneska nejsme v minusu a v dluzích. Obávám se, že pokud se děly nějaké takovéto dohody, tak rozhodně ne proto, aby plnily stranickou pokladnu. Nicméně v každém případě je to nepřijatelný pro mě postoj. A já bych to dokladovala na tom, že myslím, že si veřejnost i pamatuje, že jsem vystoupila jasně proti pokusům o tunelování evropských fondů, o kterých jsem byla přesvědčená u ministryně Kuchtové a jejího náměstka. Čili já prostě, pokud bych se dozvěděla, že něco podobného hrozí nebo nějaké takovéto domluvy, tunelování, já to nemohu jinak nazvat, zkrátka vyvádění veřejných prostředků na nějaké soukromé účely, a už vůbec nehovořím stranické, ale soukromé, tak pro mě je to prostě nepřijatelné. Pokud ovšem nemám informace, nemám koho žalovat, nemám jak se bránit. Pokud ty informace mám, pak okamžitě zasahuji a jenom jsem tedy připomněla tuto kauzu. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Zmínili jsme i Libora Ambrozka, Cyrila Svobodu, to byl donedávna váš předseda, tak tam jste specielně k Cyrilu Svobodovi, pokud si pamatuju, byla také velmi kritická. Ale ti také mají z ostudy kabát. A asi nejsou přijímáni, teď nemyslím samozřejmě širokou veřejnost, ale ani v lidoveckých kruzích, v kruzích vašich sympatizantů, nijak s otevřenou náručí. Jak to tedy vysvětlujete, čím vůbec se to stalo, že takoví čelní představitelé, ikony v podstatě polistopadové politiky, mnoho let se v ní pohybovali, nakonec dopadli, jak dopadli? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Tak, já bych řekla, že to není případ jenom KDU-ČSL. V podstatě ty etablované strany mají ty personální problémy všechny. Musely přistoupit k výrazným změnám. Cyrila Svobodu prostě ta jeho kauza dohnala, ale to není stejná, srovnatelná kauza s Jaroslavem Kopřivou. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Já to v žádném případě také srovnávat nechci. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
To je jeho, jeho osobní spor, který vede. Ale je velmi nesympatický a já jsem si vědoma toho, že představitel KDU-ČSL prostě ve funkci, ve které byl, tak tím tu stranu poškodil. Jsem si toho vědoma, proto jsem se ozvala velmi důrazně a trvám na tom, že by si tuto věc a záležitost měl řešit ne jako člen KDU-ČSL. Pokud se týká Libora Ambrozka, tak tam je to případ poslanců a, řekněme ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Šetřivých poslanců. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Šetřivých poslanců, ano. Já jsem se k tomu vyjádřila rovněž velmi jako jednoznačně. Já si to osobně neumím moc představit, ale je to umožněno i způsobem odměňování poslanců. Tam ty peníze prostě odděleny nejsou, což je podle mého názoru chyba. Kdyby to bylo podobně jako je to u placení třeba asistentů a kanceláří, tak na ty peníze si prostě poslanec nesáhne, ty jdou přesně na ten účel, na který mají jít a nebyly by žádné pochybnosti. Tím jako Libora Ambrozka neomlouvám, jenom vysvětluji, že určitě není jediný poslanec, který si takto našetřil. A mě může jen mrzet, že se to vozí ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Úřadující předseda ČSSD Bohuslav Sobotka je ve stejné kabátě, ano. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
... ČSSD též, tak. Takže tam by se měly udělat změny i systémové, aby to pokušení, které tam je, prostě nebylo. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Mě u toho napadá jedna věc. Třeba v souvislosti s tím ministerstvem obrany. Tam jako nikoho nepřekvapuje, že jsou korupční aféry, protože těch skandálů tam v uplynulé době bylo hodně. Ať už to je nákup Pandurů, který policie snad vyšetří někdy. Je to nákup španělských dopravních letadel Casa, které proběhly bez výběrového řízení. Teď to zkoumá Evropská komise. Ale ve všech těchto obchodech nebyl pan Kopřiva, byl tam zvláště pan náměstek a později ministr Barták a ministryní byla nakonec taky Vlasta Parkanová, která zřejmě za to taky nese nějakou odpovědnost. Už z titulu své funkce. Ovšem nakonec to všechno dopadlo pouze na pana Kopřivu, který byl shodou okolností členem KDU-ČSL. Takže člověka pak napadne, jestli prostě ti lidovečtí politici nejsou obětmi afér prostě proto, že se nedostali do parlamentu a už nikdo nad nimi nedrží ochrannou ruku. Anebo si za to můžete nějak sami? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Víte, já to prostě takto neposuzuji. Já se pořád cítím zodpovědná za to, aby tyto kauzy byly vyšetřeny a aby KDU-ČSL byla očištěna od takovéhoto způsobu jednání. Upřímně řečeno, nelituji toho, že tyto kauzy jsou otevřeny, nechť se tedy vyšetří, a hlavně, ať jsou potrestáni. Padni komu padni. Jestli na to doplatí Kopřiva, Parkanová nebo Barták, nechť se to hlavně vyšetří. Já nepochybuji o tom, že ministr odpovídá za své náměstky. Jestliže se na to ptáte mě jako předsedkyně strany, tak já teda musím říct, že především za to zodpovídá ten, kdo si toho náměstka tam jmenuje. Já jsem si Jaroslava Kopřivu nejmenovala. Čili ta zodpovědnost je nedělitelná. Nepochybuji o tom, že ministři věděli o jaké nákupy jde, zda jsou výhodné, či nejsou výhodné pro Českou republiku. Máte pravdu, dopadne to konkrétně potom na jednoho člověka, ale já myslím, že z ostudy kabát mají i ti, kteří mu veleli. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
No, tam je ovšem otázka samozřejmě i zmíněný náměstek, už tedy exnáměstek Kopřiva ovšem například byl šéfem Charity, tedy je to člověk, který skutečně by měl mít úplně čistý štít. A pokud bych byla ministryně, tak lovím právě v takových luzích a hájích, mezi čistými politiky a čistými představiteli. Tak, co se tedy stane, když z šéfa Charity se stane člověk, který je podezřelý z korupčního nestandardního jednání? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Já to považuji za jeho selhání. Tím ho nechci podezírat, nebo nemohu vědět, co dělal po celou dobu. Na mě to ovšem působí tak, že Jaroslav Kopřiva nemusel být člověk, který by ovlivňoval řadu jiných kauz nějakým, nebo řadu jiných obchodů stejným způsobem. Mohlo to být skutečně selhání, ke kterému došlo. Třeba v této věci, toto já nemohu posuzovat. Ho si vybrali na ten, na post, tedy na obranu poté, co dělal také náměstka na ministerstvu vnitra. Protože Jaroslav Kopřiva určitě, takhle ho znám, byl, řekněme, zkušený pracovitý státní úředník. Čili to byla jeho kvalifikace. Předpokládat, že selže nebo neselže, to je velmi obtížné, to jako myslím, že nikdo nepředpokládal. Ale to nesnímá tu zodpovědnost ministra za své náměstky. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní předsedkyně, když to tady tak rozebíráme, nemáte obavy z toho, že se objeví ještě nějaké další aféry? Už jsme říkali, že nad těmi bývalými lidoveckými politiky už nikdo jaksi nedrží ochrannou ruku. Ostatně ta nejvýraznější aféra, která vaši stranu neblaze poznamenala, má dozvuky dodnes. Poslouchejme. Pražský Vrchní soud v úterý potrestal místopředsedu Nejvyššího soudu Pavla Kučeru za to, že ovlivňoval vyšetřování údajné korupční kauzy bývalého lidoveckého vicepremiéra a také předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka. Kárnou žalobu na Kučeru podala jeho nadřízená, předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová. Důvodem byly 3 Kučerovy schůzky s ostravskou krajskou státní zástupkyní Zlatuší Andělovou v roce 2007. Kučera měl svým jednáním ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu. Iva Brožová byla s verdiktem soudu spokojena. 

Iva BROŽOVÁ, předsedkyně Nejvyššího soudu
--------------------
Toto rozhodnutí přispělo k obnovení důvěryhodnosti justice. A to je, oč mi po celou dobu šlo. Já jsem přesvědčená o tom, že se dopustil těch jednání, která jsem žalovala. A která byla také rozhodnutím soudu potvrzena, že se stala. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Kučera trvá na své nevině a na místě se odvolal. Protože má jeho odvolání odkladný účinek, ve funkci zatím zůstává. Jeho případem se teď bude zabývat kárný senát Nejvyššího soudu. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Paní předsedkyně, připomněla se tedy další aféra. Jak se tedy dnes díváte na případ Čunek? Nebyl v tom důležitý počátek vašich obtíží? Nemusíme jít až k Adamovi, ale to byl zrovna důležitý případ. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Vy jste se mě ptali, zda vůbec ty kauzy ohrožují a co si o nich myslím. Já si myslím to, že budou-li kauzy otvírány, vyšetřeny, viníci potrestáni, je to jen dobře. Vůbec nemohu se prostě orientovat podle toho, jakým způsobem se to dotkne KDU-ČSL. Ale i pro naši stranu, když jsme hovořili na začátku o její obnově, tak je důležité, aby tyto věci byly objasněny, vyšetřeny a viníci potrestáni. Ať je to i třeba bývalý předseda KDU-ČSL. Pokud se týká místopředsedy Nejvyššího soudu pana doktora Kučery, tak to je stejný případ. Nechť se opravdu jasně prokáže jeho vina, v tomto případě soud takto rozhodl. Já myslím, že jinak se politická scéna neočistí než tím, že se tyto kauzy dotáhnou do konce otevřou, rozhodnou a viníci budou potrestáni. Já mohu říct, že i když to třeba je spojováno s KDU-ČSL, tak mě jako předsedkyni této strany těší, že soudy rozhodují nezávisle a já věřím v nezávislost soudů. Proto taky jsem respektovala rozhodnutí třeba ve věci Jiřího Čunka. Prostě jestliže nějakým způsobem rozhodne soud, rozhodne. Čili respektuji rozhodnutí v těchto věcech a čím více jich bude objasněno, rozhodnuto a potrestáni viníci, tím lépe. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Jenže spravedlnost nakonec nedošla do finále v případě Jiřího Čunka. O tom se vlastně hovoří. Já se opět zeptám, opět zopakuji tu otázku. Není kauza Čunek prvopočátkem těch vašich obtíží, které vyvrcholily právě neúspěchem v parlamentních volbách? Kolik let, mnoho měsíců se to celé promílalo a opravdu, vy jste byli snad na tapetě, teď myslím KDU-ČSL, skoro každý den. A média přinášela stále šťavnatější a šťavnatější sousta. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Určitě, já si velmi dobře pamatuji, za jakých okolností byl Jiří Čunek zvolen do funkce předsedy. V té době žádné obvinění nebylo známo. To se otevřelo až po jeho zvolení. Z dnešního pohledu je to jednoznačné. Tam mělo dojít k podobnému postupu, jaký bychom třeba teď volili u Cyrila Svobody. Zkrátka myslím, že v těch funkcích neměl pokračovat. To vidíme z dnešního pohledu. V té době, kdy byla velmi nestabilní vláda, tak to znamenalo ohrožení vládní koalice, ohrožení vlády jako takové. A my jsme k tomu prostě neměli dostatek odvahy. Jednoznačně já to vidím tak, že ať už předseda strany, nebo ministr, čelí takovému obvinění, neměl by v těchto funkcích být, měl by si tyto kauzy jaksi vyřídit mimo tyto funkce a měly by být souzeny. To, že vlastně to, ta kauza nedošla před soud, já osobně si myslím, že to, to bude prostě už navždy. Kauza, která bude vzbuzovat pochybnosti. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to určité stigma. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Jistě. Ale na druhou stranu, já respektuji i to, že to státní zastupitelství zkrátka odložilo. Čili prostě musím to respektovat, nicméně to stigma tady je. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A Studio STOP dnes v rámci předvolebních rozhovorů debatuje s úřadující předsedkyní KDU-ČSL Michaelou Šojdrovou. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Širší vedení KDU-ČSL v úterý odložilo volební sjezd na 20. a 21. listopadu. Tedy na období po komunálních a senátních volbách. Vy jste, paní Šojdrová, říkala médiím, že pro přesun termínu hlasovala velká většina celostátní konference KDU-ČSL. Důvodem prý je, že se nechcete před komunálními a senátními volbami zbytečně vyčerpávat vnitrostranickou diskusí o novém vedení. Nakonec za měsíc ty volby proběhnou. Teď by se dalo čekat, protože na tom sjezdu se bude volit nové vedení, že nejlepší východisko v boji o předsedu bude mít ten, kdo uspěje ve volbách do Senátu, případně v nějakém velkém městě a může to být úplně nový člověk, souhlasíte? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Souhlasím s vámi a přesně to jsou ty důvody, proč jsme změnili termín sjezdu. Nás teď nic netlačí proto, abychom volili nové vedení. Protože kampaň je nastartována ve všech těch obvodech. A strana je mobilizována pro volební kampaň, ti kandidáti se nějakým způsobem profilují a myslím si, že opravdu je to také potom nejlepší východisko pro jejich kandidaturu do vedení strany. Oni to ostatně také tak signalizují. Čili jsou už připraveni kandidovat a chtějí si svůj mandát ověřit v těchto volbách. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže nejsou pravdou ony některé kritické komentáře, že o vedení KDU-ČSL prostě nikdo nemá zájem? Vy tady hovoříte o tom, že těch zájemců je hodně, jenom čekají na ten křest ohněm. Je to tak? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Je to tak. Ostatně i některé okresní konference navrhly zajímavá jména. Čili jsou to kandidáti, já jsem ta jména zmínila proto, aby opravdu ty pochybnosti nebyly. Dan Rychnovský, Pavel Bělobrádek, ve Žďáru nad Sázavou byla navržena doktorka Šťouračová. Čili jsou tady lidé, kteří mají zájem, ale upřednostňují nejprve průběh voleb a potom sjezd. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy zájem nemáte? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Já jsem již konstatovala, že jsem příliš spojená s tím neúspěšným vedením a pro ten termín 28. září jsem kandidovat nechtěla. Co bude po těchto volbách, nechávám otevřené. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Pokud byste uvažovala o nějaké funkci ve vedení strany lidové, tak si podle mého soudu nevybrala úplně příznivý senátní obvod. Vy kandidujete na Kutnohorsku. Minule tam vyhrál občanský demokrat, což bylo spíše překvapení, protože je to tradičně levicový kraj a vždycky vyhrajou sociální demokraté. Kdo tam může volit úřadující předsedkyni KDU-ČSL? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Tak, já věřím, že lidé budou důvod, budou ten důvod mít. Nebudou mě asi volit jako úřadující předsedkyni, ale budou mě volit jako zkušenou političku, která není spojena se žádnými těmi nepříjemnými korupčními kauzami. Ba právě naopak. A mám co nabídnout. To je deviza, kterou mám po 14 letech v Poslanecké sněmovně. A nemá ji tam žádný z těch kandidátů. Čili pokud chtějí zkušeného politika, který prosadí pro jejich region, ale i pro celostátní politiku program, o který stojí, pak mají důvod mě volit a já tam ten program představuji. Ještě bych chtěla říct, že pro mě je to nádherný region. Mně se tam moc líbí. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Na Kutnohorsku se bude ovšem odehrávat také z mediálního hlediska jeden z nejatraktivnějších soubojů a navíc v ženské režii. Vašimi konkurentkami budou například Lucie Talmanová z ODS, ta má ovšem také dlouhodobou a silnou politickou zkušenost. Potom domácí Olga Zubová z Demokratické strany zelených. Jana Wolfová ze Suverenity. Tak, která z nich je, paní Šojdrová, vaší největší rivalkou? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Vůbec to takto neposuzuji. Já jdu do toho boje jako rovnocenný konkurent těchto kandidátek. Já myslím, že důležité je, jestli se lidé podívají, co kdo z nás prosadil. Co kdo z nás udělal. Za mnou je školský zákon, vysokoškolský zákon, zákon o financování soukromých škol, poplatky pro děti. Jsme připravena podpořit vysokoškolská studia v Kutné Hoře, jdu na to přes odbornou skupinu i petici. Myslím si, že když si provnají ty výsledky práce, tak se budou mít důvod rozhodnout pro mne. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Studio STOP dnes debatuje s předsedkyní KDU-ČSL Michaelou Šojdrovou. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
My jsme se prostřednictvím těch nadcházejících voleb dostali i k věcným záležitostem. A mě právě vzhledem k tomu, jak dopadly ty parlamentní volby, přišlo zajímavé, že odchází strana, která de facto vytvořila rodinnou politiku tohoto státu. Nemusím to dlouze rozebírat, myslím, že se to tak obecně ví. A teď nastoupila nová vláda, teď už tedy bez vás. A ta chystá ve vztahu k rodinám, zatím se zdá, menší úpravy. To znamená porodné, půjde pouze na první dítě a pro rodiny, které mají nízké příjmy. Zruší se sociální příplatek, to je částka, která může být až několik tisíc korun měsíčně pro rodiny, které jsou těsně nad životním minimem. Změní se způsob výplaty rodičovského příspěvku a také se trochu sníží. Jdou tyto kroky podle vás správným směrem? Musíme přihlížet k tomu, že nakonec šetřit se musí. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Jistě. Šetřit se musí a tato vláda byla před rozhodnutím, co bude její prioritou. Kde bude šetřit. Když se podíváme na opatření, která jste vy sám vyjmenoval, ale taky další, protože rodiny se také týkají poplatky ve zdravotnictví, kde se uvažuje o zvýšení poplatku za pobyt v nemocnici, a to paušálně, aniž by byly vyčleněny děti. Když se uvažuje o zavedení školného, a možná změna u daně z přidané hodnoty, která se u potravin výrazně týká právě rodin s dětmi, tak to jsou všechno opatření, která prostě na rodiny silně doléhají. A tady já prostě vidím, že rodinná politika není prioritou této vlády. Když se podíváme na to zrušení porodného a zachování pouze pro jedno dítě, a to ještě u těch opravdu nejchudších rodin, tak to není porodné. To je prostě jenom sociální dávka. Tady prostě porodné vypadává jako jakési ocenění toho, že do rodiny přichází, do společnosti přichází nové dítě. Tady by bylo poctivější říct, jestli teda stát nemá na tu prorodinnou politiku, tak že to bude řešit sociální politikou. Ale nenazývejme to rodinná politika. To prostě už není. Já bych to řešila jinak. Pokud chci ušetřit i na porodném, tak bych raději snížila ten příspěvek, řeknemě, nějak plošně pro všechny ty děti, ale nepreferovala bych jen to jedno jediné dítě. Tam nechť se ty příjmy rodinné řeší sociálními dávkami. Ale myslím si, že stejné množství peněz by se dalo ušetřit tím, že bychom nediskriminovali druhé, třetí, čtvrté dítě. A nediskriminovali bychom také střední vrstvu. Ta zpráva, kterou jsme zaznamenali, že se propadají lidé ze středních do těch nejchudších vrstev. To je velmi nebezpečný signál pro rozdělování ve společnosti. Čili tady by stálo za to také uvažovat o změně daní z příjmů. Zaměřit se na to, zda není čas přistoupit k jinému systému daní, který by přivedl do systému peníze od těch, kteří ty peníze také mají. Tady jsem ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže tam byste spíše souhlasila s opozicí? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Nabízí se více možnosti, jak to řešit a rozhodně bych nepodpořila tento vládní návrh. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
A myslíte si, že skutečně něco hrozí značnému počtu rodin? On když se člověk podívá na ty škrty v té sociální sféře, tak ono tam jde o 2, o 3 miliardy, on nakonec ty své původně drastičtější plány značně zmírnily. Aspoň hovořím o současném stavu. Ony ty zákony ještě paradoxně nebyly ve sněmovně. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Já znám právě ty rodiny středně a níže příjmové. Tam samozřejmě výpadek porodného, které je dnes 13 tisíc, tak je citelný. To prostě je citelný výpadek. Já rozumím tomu, že se bude šetřit i na tom rodičovském příspěvku, šetřit, to znamená, že se třeba po tu dobu, kdy trvá ekonomická recese, tak že prostě nebude valorizováno a tak dál. Ale toto je škrt, který je prostě na úkor té střední vrstvy. Takhle to vidím naprosto jednoznačně. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Pokud bych to měl říci trochu v číslech, tak většinou se dnes dostává na tom rodičovském příspěvku během celého toho období, do 2, 3 či 4 let zhruba 230 tisíc korun na jedno dítě. A napříště by to mělo být asi 215, 216. To jsou ta poslední čísla. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Ten rodičovský příspěvek, to je něco, o čem bych dokázala uvažovat, jo, že se změní. A já se, když jsem se zaměřila záměrně na to porodné, protože to je velmi symbolický akt, jo. To je prostě, to je, si říkáme, že to dítě je pro tu společnost důležité. A že si ho vážíme oceňujeme prostě to, že ta rodina do toho jde a tak dál. Já jsem například odpůrcem plošných rodičovských přídavků na dítě. To je testovaná dávka sociální, to je něco úplně jiného. To je sociální dávka. Porodné bylo symbolický příspěvek státu pro rodinu, která tedy, kam přichází nové dítě. Čili toto je ten velký zásah. Jako jestli 13 tisíc nebo nula, to je prostě radikální změna. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
A ta vaše druhá hlavní výčitka té současné politice je to, že se poplatky ve zdravotnictví budou týkat i dětí. To s tím souvisí. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Tohle, to je zase zásah, který teda, když jsem četla ve vládním prohlášení, tak jsem se hodně divila. Protože mám zkušenost, že třeba právě pobyty dětí, které jsou potom v nemocnicích, tak ty jsou normálně placené, nezapočítávají se ani do té částky, která se potom, od které se vrací peníze. Čili toto je zásah, který bez zohlednění právě té dětské populace by mohl mít velmi negativní vliv. To bych tedy v žádném případě nedoporučovala. Naopak, nevidím tam v té zdravotnické politice žádný zásah do regulace cen léků, které rapidně rostou a kde už před volbama byla jakási i dohoda napříč stranami, že se zruší poplatek za recept, protože je předmětem nekalé soutěže mezi lékárnami a vůbec neplní žádný regulační jako moment. Takže toto tam naopak není. Jo, čili i v této oblasti jsou, řekněme, finanční dopady na rodiny s dětmi, citelné. Zatím tedy pouze v úrovni úvah vládní garnitury. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy se, paní předsedkyně, specializujete na školství. Už tady ostatně padlo slovo školné. Tak se ptáme, jak hodnotíte strategii ministra Josefa Dobeše. Poslechněme si, co řekl naší stanici ohledně plánované reformy vysokých škol. 

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/
--------------------
Priority, tak je to více měřit kvalitu té vysoké školy oproti kvantitě. Druhá věc je pokračovat v diverzifikaci vysokých škol, kdy je potřeba mít ty vysoké školy rozděleny na ty, kde se provádí výzkum, na ty vzdělávací vysoké školy, popřípadě vysoké školy praktické, kde by tím nejvyšším stupněm mohl být titul bakalář. Tak to je druhá věc. Třetí věc je zpřísnit a podpořit kontrolu, jinými slovy akreditační komisi. Tak to jsou 3 věci, čtvrtá věc nepochybně ta nejméně populární je zavedení takzvaného odloženého školného v akademickém roce 2013/2014. A rok předtím mít nastavenou síť sociální, to znamená mít sociální stipendia, půjčky na studium za výhodných podmínek. Chceme zvýhodnit některé směry, zejména technické. A to tak, že by se tam ta, například ta výše toho školného, mohla být si ve výši 50 procent, 20 procent. To je na diskusi uvnitř vlády, ale zejména na diskusi s odborníky, s rektory, s Radou vysokých škol. Je potřeba si pojmenovat strategické obory, nedostatkové obory a tímto stimulem motivovat ty studenty, aby šli na ty obory, na druhou stranu je potřeba říct, že školné není samospasitelné v tom financování vysokých škol je to spíš taková spoluúčast. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekl Českému rozhlasu 6 ministr školství Josef Dobeš. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Paní předsedkyně, vy určitě sledujete, co se stalo ve školství po volbách. Tak, co říkáte iniciativám nového ministra? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Tak, na panu ministrovi je vidět, že přichází z praxe. Já musím říct, že mně je řad jeho návrhů velmi sympatických, ať už se to týká smluv mezi rodiči a školou, ať už se to týká podpory nové maturity nebo národních zkoušek v 5., 9. třídách. Stoprocentně podporuji, a už dávno to zde mělo být. A ono by se tím do jisté míry řešil i problém těch vysokých škol, toho důrazu na kvalitu. Vlastně přijímají absolventy těch předchozích stupňů, kde se ty výstupy zatím standardizovaným způsobem neměří. Čili ony jsou ty jeho aktivity velmi sympatické tak, jak je tady vyjmenoval. Diverzifikace vysokých škol, až po ty, od těch tedy výzkumných, až po ty praktické. Podpora pro změny v akreditačním systému. Řekněme, i jakási, jakési posílení kompetencí akreditační komise. To je, to jsou věci, které bych podepsala. To ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A co to školné? 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
A, dostáváme se ke školnému. Školné je něco, co on v závěru nazval spíš zvýšením spoluúčasti. Tady já jsem ráda, že se takto vyjádřil, protože skutečně já teď budu hovořit za sebe, nebudu hovořit za to, jak si to asi představuje vláda. My jsme si představovali, že by školné mohlo být zavedeno v době, kdy byla, řekněme, ekonomický růst, kdy byla nízká nezaměstnanost a vysoké školy byly také dostatečně finančně saturovány. To znamená, že oni by nebyli motivováni nastavovat vysoké školné. Tomu bychom stejně chtěli zabránit tím, že by jeho výši limitovalo nařízení vlády. Od nula až po určitý, určité procento výdajů na 1 žáka. Čili mělo by to být opravdu diferencované. Pan ministr tam naznačil, že třeba pro technické obory by se muselo jednat o snížení. No, ono určitě, nepochybně, ale hlavně na technické odbory, kde chceme dostat větší počet studentů. Tak by to škola nemohlo být snad vůbec. Protože my je tam prostě potřebujeme dostat a už dnes některé vysoké školy dokonce platí stipendium plošné za to, že ti studenti tam vůbec nastoupí. Čili nejen sociální stipendium. Ale vůbec jako takový určitý úplatek za to, že tam někdo do té vysoké školy technického zaměření jde. To je otázka také toho, že ty školy jsou velmi těžké. Jo, takže jim se, tedy, s prominutím, možná ani nechce riskovat neúspěšné studium. Tady by pomohl ten záměr, o kterém jsem s panem ministrem i hovořila, a to je podpora bakalářských praktických programů, profesních bakalářů, kde by ta jistota toho absolvování byla daleko větší, méně akademicky zaměřené, více na praxi. A odlehčilo by to i rozpočtu, které jsou levnější a kde by se, řekněme, zajistila ta přístupnost těch, kteří chtějí studovat vysokou školu, ale třeba nechtějí už dál studovat to delší magisterské studium. Čili tady ten prostor je a řada těch návrhů má moji podporu. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
To znamená, že nejste úplně zásadně ani proti školnému a například byste byla proti tomu, kdyby školné fungovalo třeba jako poplatky ve zdravotnictví. To znamená, každý by platil stejně a případně by mohl někdo. 

Michaela ŠOJDROVÁ, úřadující předsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Přesně tak. Ano, přesně tak, ale školné v tuto dobu je potřeba opravdu limitovat. Být citlivý na tu výši školného a opravdu tady zvažovat to, aby to nebyla bariéra pro vstup na vysokou školu a reformu ve financování nezačínat zavedením školného. Nejprve tedy zreformovat způsob financování, motivovat vysoké školy ke kvalitě, nikoliv ke kvantitě. A pak teprve přistoupit velmi, řekněme, opatrně, promyšleně, k zavedení školného. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Doporučuje úřadující předsedkyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová. Děkujeme za vaše informace, názory a zase někdy na vlnách Českého rozhlasu 6 na shledanou. 

Zvukový záznam pořadu naleznete v sekci Rádio na přání.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je Mediasearch. Texty neprocházejí korekturou.  

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas