25. července  2012  rubrika: Studio STOP

Český Senát podporuje čínské bojovníky za lidská práva

Policisté bijí a stoupají na příslušníka hnutí Falun Gong na náměstí Nebeského pokoje v Pekingu - Foto:  photo.minghui.org

Policisté bijí a stoupají na příslušníka hnutí Falun Gong na náměstí Nebeského pokoje v PekinguFoto:  photo.minghui.org

Dnes budeme hovořit o Číně, lidských právech a zejména pronásledování příznivců metody Falung Gong. Jde o metodu pro rozvoj těla a mysli zveřejněnou v Číně v roce 1992. Ta obsahuje 5 meditativních cvičení pro rozvoj těla a nauku o morálních principech pro rozvoj mysli.

V roce 1999 bylo podle vládních statistik v Číně více než 70 milionů příznivců Falung Gongu. Tehdejší generální tajemník komunistické strany nařídil 20. července před 13 lety veřejný zákaz Falung Gongu po celé Číně. Dnes jsou příznivci této metody největší skupinou politických vězňů v Číně, která čelí podle lidskoprávních organizací nejtvrdším represím, mučení a fyzické likvidaci. 

Do povědomí Mezinárodního společenství se nyní dostává také soudní proces v Rusku. Tím se Rusko zapojuje aktivně do represí proti Falung Gongu. Na porušování lidských práv v Číně obecně a rovněž v souvislosti s represemi vůči příznivcům tohoto hnutí upozorňuje snad celý svět. Lidská práva, morálka a etika však čelí ekonomickým a mocenským zájmům. Nejen Číny, ale také zbytku světa, včetně Evropy pochopitelně. 

Všichni tedy vědí, že čínský režim výrazně porušuje lidská práva, ale vybere například právě tuto zemi pro organizaci olympijských her. I přesto se ale někteří poslanci a senátoři a lidskoprávní aktivisté snaží alespoň v rámci svých možností něco dělat. 

V českém Senátu právě probíhá příprava návrhu rezoluce za ukončení represí proti Falung Gongu a s ním spojené osvětové akce pro členy Senátu. Senátní výbor pro lidská práva nedávno vyzval čínský režim k ukončení represí a propuštění příznivců Falung Gongu z vězení. Evropský parlament připravuje podání návrhu podobné rezoluce na září 2012. Rezoluci za ukončení represí vydala třikrát po sobě také Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických a australský senát. Na ukončení represí údajně naléhá také současný čínský premiér, který navrhuje příznivce Falung Gongu propustit a odškodnit. 

Stane se tak? A kdy? Jaké jsou šance a jaké aktivity na podporu pronásledovaných Číňanů se dějí v České republice? Tak to je téma pro následujících 50 minut. Jejich pokud možno nerušený poslech vám od rozhlasového mikrofonu přeje Jarmila Balážová. 

Jistě možná slyšíte, milí posluchači, že mám trochu problém s hlasivkami, tak doufám, že to těch zbývajících 47 minut umluvím, kdyžtak mě zastanou jistě mí hosté. A já je dnes vítám. Začneme dámou. Pozvání do studia přijala předsedkyně Asociace Falung Gongu České republiky Veronika Sunová. Dobrý večer. 

Veronika SUNOVÁ, předsedkyně Asociace Falung Gongu České republiky
--------------------
Dobrý večer. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji, že přišel a vítám také Milana Kajínka, šéfredaktora české pobočky internetových novin The Epoch Times, jež se cíleně zaměřují především na dění spojené s Čínou. Dobrý večer, Milane. 

Milan KAJÍNEK, šéfredaktor české pobočky The Epoch Times
--------------------
Dobrý večer. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
A konečně děkuji za přijetí mého pozvání do studia také panu Sun Hao, kameramanovi, videoeditorovi nezávislé čínské satelitní televize NTDTV, která je založená ve Spojených státech amerických s pobočkami v několika zemích, včetně České republiky. Dobrý večer i vám. 

Sun HAO, kameraman, videoeditor nezávislé čínské televize NTDTV
--------------------
Dobrý večer. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, milí mí hosté, začněme tím, co je nejvíc nasnadě. Říkali jsme, že Falung Gong je vlastně metoda pro rozvoj těla a mysli zveřejněná v Číně v roce 1992. Tak, kdo o tom neví víc, tak možná se mu divné zdá, proč by čínská vláda, čínský režim měl být tak zaměřen na persekuci příznivců právě tohoto hnutí. Má on něco společného s politikou, nebo jde spíše o to, že prostě má těch 70 milionů příznivců a to je obrovská síla? Tak nevím, jestli chce začít Veronika Sunová. 

Veronika SUNOVÁ, předsedkyně Asociace Falung Gongu České republiky
--------------------
Falung Gong vede lidi k tomu, aby žili podle hodnot pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. A tyto principy jsou v opaku s tím, co potřebuje komunistická strana, která prosazuje třídní boj, násilí a potřebuje lidi v podstatě obelhávat a kontrolovat jejich myšlení. Falung Gong dává lidem vnitřní svobodu. Proto může být, proto ho komunistická strana možná považuje za nepohodlný. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď má slovo Milan Kajínek. 

Milan KAJÍNEK, šéfredaktor české pobočky The Epoch Times
--------------------
No, tak můžeme zmínit z mého pohledu dvě takové věci, proč může být Falung Gong nepohodlný čínské vládě, ale zejména mluvme o generálním tajemníkovi komunistické strany Ťiang Ce-minovi, který je za pronásledování Falung Gongu souzen španělským soudem za genocidu a zločiny proti lidskosti, což vypovídá o brutalitě těch represí. Ale pokud mluvíme o jeho příčinách, proč on se rozhodl pronásledovat Falung Gong, samozřejmě, 70 milionů Číňanů je obrovské množství. Je to skoro desetina populace. A další věcí je, že, jak říká paní Sunová, ty morální hodnoty Falung Gongu jsou v protikladu s tou komunistickou ideologií. Víra v boha a další věci, které obsahuje vlastně to učení Falung Gong, je v protikladu s ideologií komunistické strany. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud vím, tak praktikující Falung Gongu jsou také mnozí aktivisté, mnozí právníci, kteří se snaží nějakým způsobem i v některých kauzách omezování svobody názoru pomáhat svým spoluobčanům v Číně. Pak bývají velmi pronásledováni. Může to být další důvod? 

Milan KAJÍNEK, šéfredaktor české pobočky The Epoch Times
--------------------
Myslím si, že ... 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Že za ním stojí ty výrazné osobnosti, které mají vzdělání, mohou nějakým způsobem potom ovlivňovat okolí kolem sebe. 

Milan KAJÍNEK, šéfredaktor české pobočky The Epoch Times
--------------------
Tak, podle našich informací se Falung Gongu věnovaly všechny vrstvy společností včetně asi 30 procent členů komunistické strany. Takže začátek represí vlastně v podstatě byl namířen také proti části členů komunistické strany, takže mohl vyhladit určité množství opozice třeba, řekněme, generálního tajemníka Ťiang Ce-mina. Díky tomu získal neomezenou moc v zemi, posílil vlastně tím pronásledování všechny struktury, které ovládal, včetně výboru pro politické právní záležitosti, který ovládá policii, soudy, prokuraturu a tak dále. A vytvořil si vlastně svoji vlastní takovou mocenskou strukturu v komunistické straně. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jsem si naprosto záměrně nechala teď na závěr tohoto okruhu otázek pana Sun Hao, protože vy jste z Číny. Vy sám jste dokonce praktikující Falung Gongu. Připomeňme, že vy jste se začal věnovat praxi Falung Gongu v roce 1998, to jste ještě žil v Číně. Proč vás zaujala ta metoda tenkrát? 

Sun HAO, kameraman, videoeditor nezávislé čínské televize NTDTV
--------------------
No, protože v Číně cvičení čchi Gongu je to jako vlastně tradice, když každý den ráno brzo vycházíme ven, je to vidět prostě všude, cvičící, zejména čchi kung Falung Gong. A já jsem bydlel v Harvinu a tam kolem domu, tak asi jsou 4 skupiny lidí, kteří cvičí Falung Gong. Tak já osobně taky to byl můj koníček, že rád cvičím čchi Gong. Tak měl jsem možnost potkávat kamarády, kteří se tím zabývali a tak ta, ty hodnoty pravdivost, soucit a snášenlivost mě zaujal. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte, proč z vašeho pohledu se Falung Gong o rok později než jste se mu začal věnovat vy, on vznikl v roce 1992, vy jste se mu začal věnovat 6 let poté, čili v roce 98. To už měl samozřejmě mnohem víc příznivců. A od roku 1999 pak začaly ty tvrdé represe proti příznivcům. Proč podle vašeho názoru tak vadí čínské komunistické vládě? 

Sun HAO, kameraman, videoeditor nezávislé čínské televize NTDTV
--------------------
No, asi Milan možná už řekl, ale za prvé opravdu Falung Gong získal v Číně obrovskou popularitu lidu. Já si pamatuju v roce 1998 v říjnu někdy v šanghajské televizi při příležitosti ten šéf generálního úřadu tělovýchovy, který se jmenuje /nesrozumitelné/, on navštívil Šanghaj, byl u ukázky Falung Gongu. A právě šanghajská televize udělala reportáž, kde hlásil, že v Číně praktikující Falung Gongu počet už překročil 70 milionů. To je první ten důvod, proč. A druhý důvod je, že ta, ty hodnoty pravdivost, soucit a snášenlivost, to právě je to podle mě proti hodnotám KS Číny. Když vidíme historii KS Číny, co oni chovali ke svým lidem, to je právě proti těm hodnotám myslím. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste potom v témže roce, čili 98 přijel do České republiky, tenkrát existovala taková výměna stipendijní, takže jste přijel studovat na doporučení otce. Už jste tušil tenkrát, nebo tatínek tušil, že mohou být lidé, kteří se věnují Falung Gongu nějakým způsobem pronásledováni? 

Sun HAO, kameraman, videoeditor nezávislé čínské televize NTDTV
--------------------
To my jsme vůbec netušili. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozhodl jste se prostě jenom studovat. Proč právě Česká republika? 

Sun HAO, kameraman, videoeditor nezávislé čínské televize NTDTV
--------------------
Protože my jsme tady měli známé. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Hm. Potom když jste zjistil o rok později, byl jste rok v České republice a zjistil jste, už svobodné, a zjistil jste, že začíná to pronásledování. Jak to na vás tak působí? Dokážete si představit, nebo představujete si někdy, co by s vámi bylo, kdybyste třeba teď v tuhle chvíli byl v Číně? 

Sun HAO, kameraman, videoeditor nezávislé čínské televize NTDTV
--------------------
Já jsem asi možná o dva roky později sem teprve dozvěděl přes Internet. Protože dřív nebylo ani, nebyla možnost. A na začátku ani mě nenapadlo, že by mohl být opravdu záměrně pronásledovat praktikující Falung Gongu. Protože on, já osobně vím, že oni jsou opravdu dobří lidi. Oni se snaží chovat podle těch principů. Jako pravdivost, soucit a snášenlivost. Já jsem si myslel na začátku, že možná je to nějaký omyl. Třeba se dostal. Protože my jsme se učili ve škole, tak my jsme nevěděli, co jak, jaký je ta strana. Jako, jak je to možný takhle pronásledovat. Až později jako. Protože hlavně praktikující v Číně, oni se snažili apelovat na úřad v Pekingu, aby objasňovali pravdu, ale ta vláda neustále takhle je potlačí. Tak to známe, oni to dělají záměrně. Teprve jsem si zjistil, jaká ta strana je, no. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Sun Hao, když člověk žije v Číně, samozřejmě má naprosto omezený přístup k Internetu, ruší se signál satelitních televizí, žije tam v určitém vakuu. Pokud není v tu chvíli právě osoba, která by byla persekuována, tak má šanci? A do jaké míry se vůbec dozvědět, jak moc jsou v Číně porušována lidská práva? 

Sun HAO, kameraman, videoeditor nezávislé čínské televize NTDTV
--------------------
Já si myslím, pokud, teďka je lepší. Protože je Internet, je člověk v Číně má víc možností, i když je tam blok Internetu. Tak chvilku třeba než oni vymažou, někteří lidi mohou nějak dozvědět. Ale na co jste se ptala? 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Ptala jsem se na to, když jste byl přímo v Číně a bylo samozřejmě mnohem obtížnější se dostat vůbec k počítači, Internet nebyl tak rozšířen a blogy jako dneska, tak jestli vy jste tušil, jak moc jsou obecně porušována lidská práva v Číně? Nejenom příznivců Falung Gongu, ale obecně. 

Sun HAO, kameraman, videoeditor nezávislé čínské televize NTDTV
--------------------
To jsem vůbec netušil. Já si myslím, člověk v Číně, kdyby sám nezažil nebo okolí opravdu blízcí lidi zažili, tak je to těžké něco pro něj dozvědět. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Existuje tam prostě záměrně, já to znám z našeho tehdejšího Československa, tak někdo, kdo není v tu chvíli přímo ohrožen, tak se mnohdy ani nedozvěděl, jak velmi na tom špatně, v našem případě disidenti, i ve vašem, nebo další lidé mohou být. Děkuju vám teď pro tuhle chvíli. Poprosím vás, abyste si všichni vzali sluchátka. My teď totiž máme na telefonu bývalého ministra školství Ondřeje Lišku, který je předsedou Strany zelených. Dobrý večer. 

Ondřej LIŠKA, předseda Strany zelených
--------------------
Dobrý večer. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Ondřeji, děkujeme mnohokrát, že jste se rozhodl a udělal si čas pro posluchače Českého rozhlasu 6. My se v dnešním vydání Studia STOP věnujeme tématu Číny, porušování lidských práv, specificky vůči příznivcům Falung Gongu. Ale nejenom toho, obecně samozřejmě. Jak jste vnímal tehdy politickou situaci, ochotu vašich kolegů vůbec se k tomu tématu nějak vyjadřovat? Protože samozřejmě narážíme na ty ekonomické zájmy a na to, nakolik potom jsou ochotni lidé nést na pranýř ta lidská práva. 

Ondřej LIŠKA, předseda Strany zelených
--------------------
Ono je to s lidskými právy samozřejmě mnohem složitější ve chvíli, kdy jste konfrontován s takovým, řekněme, s takovou schizofrenní situací, a totiž, když političtí aktivisté vytvářejí tlak na své národní vlády, aby více kritizovaly, více hlasitěji se ozývaly proti porušování lidských práv, tak to je jedna věc. Druhá věc je, když tito politici skutečně potom jsou v situaci, kdy mohou něco takového vůbec učinit. A těch situací není mnoho. Ať už jsou to návštěvy našich delegací v Číně, nebo jinde na světě, kde se porušují lidská práva. A tam jsou potom politici samozřejmě ve dvojím ohni. Na jednu stranu nechtějí porušit ekonomické vazby, ekonomickou spolupráci a na druhou stranu chtějí dostát tomu hodnotovému svému přesvědčení. Já jsem, když jsem byl ministrem školství, tak jsem stejně jako ministr životního prostředí a tehdejší předseda strany Martin Bursík jsme na balkonech svých ministerstev vyvěsili tibetskou vlajku, ale nebylo to nic, řekněme, laciného. My jsme vlastně dlouhá léta se k tomuto jako zelení vyjadřovali a kritizovali jsme porušování lidských práv nejen v souvislosti s Tibetem, ale i právě v souvislosti s pronásledováním členů Falung Gong a dalších. A ta reakce čínská na sebe nenechala dlouho čekat. Vlastně okamžitě, to bylo v době, kdy se konaly, měly konat olympijské hry v Pekingu, tak mně jako ministru školství, mládeže a tělovýchovy okamžitě čínská strana stáhla pozvání, což mi nevadilo, protože já jsem se tam stejně nechystal jet. Ta problematika je samozřejmě mnohem širší. V Číně se přístup k lidským právům nezmění zřejmě brzy. Ale máme tady jakési indicie o tom, že se ta situace možná změnit může. To, že čínská ekonomika ztrácí dech a zřejmě ji zasáhne podobně jako zbytek světa hospodářská krize, to, jakým způsobem vlastně i v samotné Číně se i přes tu brutální cenzuru, kterou vláda uplatňuje, vlastně objevují jakési ostrovy svobodnějšího myšlení, které jsou zaklety do takového, řekněme, sofistikovanějšího jazyka. Takže třeba evropskému čtenáři ani z toho překladu by třeba nevyplynulo, že se jedná o nějaký kritický text vůči vládě. Nicméně Číňané dokážou velmi dobře číst mezi řádky, tak jako jsme to uměli my v době toho ... 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Komunismu. 

Ondřej LIŠKA, předseda Strany zelených
--------------------
... autoritářského režimu. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, pane Liško, řekněte, proč je náš diplomatický nátlak silnější? Například pokud jde o Kubu. A v případě Číny to tak zatím není. 

Ondřej LIŠKA, předseda Strany zelených
--------------------
No, protože to politikům vyhovuje. Já si myslím, že naopak to ekonomické embargo vůči Kubě si svět, anebo ty země mohou dovolit, protože se jedná o zemi s mnohem, mnohem menšího ekonomického významu. Navíc to zapadá do jakéhosi černobílého vidění světa. Komunisté zlo, západní svět dobro. A samozřejmě se tady tohle stává velmi častou součástí těch ideologických volebních kampaní mnoha vlád. Zatímco u Číny je tohle problematičtější, protože to je samozřejmě ekonomický gigant, který si může velmi snadno tu, řekněme, tu svoji nevoli nebo nesouhlas s našimi postoji velmi snadno může převádět do té ekonomické oblasti. A to má potom tvrdé dopady, nebo může mít tvrdé dopady do ekonomiky těch menších zemí jako jsme my. Nicméně tady se ukazuje, jak strašně důležitá je ta spolupráce mezinárodní, především v rámci Evropské unie. Evropskou unii potřebujeme mimo jiné proto, protože je to jediný nástroj, jak mohou země jako my uplatňovat své hodnotové politické postoje navenek a jak mohou společnou silou vytvářet nátlak na Čínu, ale i jiné země, aniž by se musely být, že budou v té submisivní roli, v té zranitelnější roli toho slabšího. V tomhle je Evropská unie naprosto nezastupitelná, a proto mě velmi mrzí, že Česká republika tu svoji roli v Evropě nebere vážně, naopak se podílí na dezintegraci Evropské unie a je to pak cítit i v tom, že Evropa potom tam, kde může být silná, například ve vynucování lidských práv, kritice jejich nedodržování, tak tam potom není tak silná, jak by mohla být, protože ji oslabujeme třeba i my. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Ondřej Liška, předseda Strany zelených, kterému mnohokrát děkujeme a přejeme hezký večer. 

Ondřej LIŠKA, předseda Strany zelených
--------------------
Já moc děkuju za pozvání a přeju vše dobré. Na shledanou. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme.
A my teď máme na telefonu dalšího hosta, tentokrát dámu, poslankyni Evropského parlamentu Zuzanu Roithovou. Dobrý večer. 

Zuzana ROITHOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Dobrý večer. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuju mnohokrát i vám, že jste si udělala ve velmi nabitém čase a programu právě prostor i na posluchače Českého rozhlasu 6. Paní Roithová, vy patříte k těm poslancům Evropského parlamentu pocházejícím z České republiky, zastupující Českou republiku, kteří se poměrně systematicky a pravidelně vyjadřují i na podporu pronásledovaných příznivců Falung Gongu. Proč myslíte, že je vás tak málo? 

Zuzana ROITHOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
No, to je velký problém. Protože samozřejmě těch problémů porušování lidských práv ve světě je jednak velmi mnoho. A jednak v Evropském parlamentu máme různé výbory. Já pracuju právě v tom výboru pro vlastně lidská práva. Ovšem lidská práva orientovaná i na situaci uvnitř Evropské unie. A snad možná právě proto, že také jsem i zástupce ve shromáždění, nebo vlastně v delegaci Evropská unie - Čína a měla jsem možnost být v Číně a setkat se s čínskými politiky, tak vím, jak je to strašně důležité neustále vytvářet politický tlak na Evropskou komisi a také na radu, to znamená na členy jednotlivých členských států, na premiéry a ministry zahraničí, aby se prostě této otázce věnovali. Čína je samozřejmě ten obrovský ekonomický partner, který dává jakási /netlumočeno/ úkolům a problémům, který řeší evropský průmysl. V první řadě chce reciprocitu, chce mít stejný přístup na čínské trhy, tak jako mají Číňané k nám. Ale bohužel neslyší na to volání nás některých politiků, že je potřeba ke každé té mezinárodní smlouvě dodávat také takzvanou lidskoprávní doložku. Tlačit na čínskou vládu, na čínské představitele, na jejich komunistickou stranu, aby šli, respektovali dokonce mezinárodní závazky, ke kterým se zavázali. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Vnímáte své postavení poslankyně Evropského parlamentu přece jenom trochu odlišněji, možná silněji v této tématice, než kdybyste byla poslankyní nebo senátorkou v České republice a měla z této pozice potom vytvářet nějaký nátlak? Teď se ptám na to, jestli skutečně tak, jak naznačil Ondřej Liška, může být výhoda Evropská unie a to společenství, společný nátlak mnoha zemí proti tomu postavení jednotlivého státu, který potom je zranitelnější i pokud jde třeba o mezinárodní ekonomické dohody a výměny? 

Zuzana ROITHOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Pokud jde o mě, tak já už v době, kdy jsem byla v Senátu, tak jsem bojovala, nebo respektive podporovala boj za vznik autonomie Tibetu například. Účastnila jsem se vyvěšování vlajky tibetské u nás v České republice. A stejně tak v tom pokračuji i v Bruselu. Ale to, na co vy se ptáte, se týká toho, jestli kdyby Evropa pokra..., postupovala společně, zda by to mělo větší význam než když na Čínu tlačí jednotlivé členské státy. Odpověď je ano. Problémem je, že my nemáme jako Evropané společnou strategii, společnou zahraniční politiku. Většina členských států dává přednost svým zájmům, není to vůbec jednoduché sladit. Já jsem například zjistila, nebo jsem se setkala osobně s tím, jak v jednotlivých provinciích jsou silné vlivy například německý nebo francouzský, podle toho, o jaký typ průmyslu se tam jedná. A v podstatě zástupci evropské delegace nemají žádnou velkou váhu, žádné velké silné slovo. Mnohem větší, silnější slovo mají některé jednotlivé země. Ovšem proto, protože tam mají své průmyslové obchodní zájmy. A to je opravdu obrovská výzva, obrovská výzva pro evropské politiky, aby se v této otázce sjednotili. Protože to, že se v Číně nedodržují lidská práva také znamená, že Čína nejen, že potlačuje menšiny, že tam dochází k strašnému mučení příslušníků takových vlastně menšin, nebo ... 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Učením tohoto hnutí, ano. 

Zuzana ROITHOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
... názorů, učení jako je Falung Gong, kde došlo ke 40 tisícům lidí, kteří byli umučeni a 3,5 tisíce jich bylo zavražděno. Odebírají se jim orgány, jsou opravdu systematicky ponižováni, mučeni. Právě proto, že jich je de facto víc než příslušníků komunistické strany. Takže se jich ten režim samozřejmě bojí. Ale jsou tam další skupiny, které mají právo na svoji, na svůj názor. A Čína nedodržuje ty mezinárodní závazky. A v podstatě na to, že se snaží být a postupně se jí možná podaří být určitou velmi významnou vedoucí silou ve světě, tak o to důležitější je v tomto období, kdy Čína je závislá i na těch některých obchodních vztazích, zejména s Evropskou unií, tak být důslední v tom vyžadování dodržování těch lidských práv. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy sama jste říkala, paní Roithová, že Evropa nemá bohužel jednotnou strategii, jde-li o zahraniční země, o zahraniční politiku. Samozřejmě i pokud jde o nátlak, jde, pokud konkrétní země tedy porušují lidská práva tak jako Čína, přesto teď Evropský parlament připravuje podání návrhu určité rezoluce na září 2012. Jde-li právě o lidská práva v Číně a pronásledování příznivců Falung Gongu. Jakou tedy taková rezoluce může mít potom vůbec váhu? 

Zuzana ROITHOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Ono je to de facto jedna, další v řadě těch rezolucí, které jsme již přijali k dodržování lidských práv v Číně. Navazuje na interpelace, které podalo celá řada poslanců, poslední podala italská poslankyně ještě v červenci letos na komisi. Tady ten tlak samozřejmě je politický, protože Evropská komise po přijetí Lisabonské smlouvy má své vlastní vlastně oddělení vnějších vztahů, má svou vlastní zahraniční, dejme tomu, aparát pro zahraniční politiku. A pokud jde o naplňování té politiky, tak musí respektovat i stanoviska Evropského parlamentu. Evropský parlament je v podstatě vlajkovou lodí, pokud jde o tlak na dodržování lidských práv. V porovnání s jinými institucemi právě například, když budeme mluvit o radě ministrů nebo o radě vlastně jako takové, to znamená o vládách. Vlády členských států nejsou ochotny táhnout za jeden provaz. Můžu vám říct, že při svém osobním setkání s těmi politiky, byli jsme vlastně v tom jejich parlamentu, nebo spíše tedy národní radě, a tam když já jsem otevřela otázku lidských práv, tak vlastně na to vůbec neodpovídají, vůbec nereagují ti poslanci, dělají, jako kdyby ta slova nebyla vyřčena. Neodpoví na otázky, není, nelze téměř otevřít dialog na toto téma. Prostě pro ně je to tabu a říkají, že to je jejich věc, jejich problém a my ať se staráme o svá lidská práva a že oni na to mají svůj osobní názor. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Když mají takovou strategii a naopak ty rezoluce jsou jenom podpůrné, nemohou nic si v podstatě vynutit, není potom chybné, že se právě zemi jako je Čína dá organizace olympijských her? Není to pak v podstatě důkaz toho, že politici se mohou chovat tak, že s vámi nejsou ochotni jako se svými kolegy hovořit o tématice lidských práv na mezinárodních setkáních? 

Zuzana ROITHOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Je to velká chyba. Určitě takové příležitosti jako byla třeba olympiáda v Pekingu, nebo právě uzavírání dalších, dalších doložek, respektive dalších mezinárodních obchodních smluv, to jsou přesně ty okamžiky, kdy by Evropská unie měla být jednotná a kdy by měla ten tlak vytvářet mnohem větší. Ale v současné době skutečně má Evropská unie v ruce nástroje, jak Čínu k něčemu donutit. Je to dáno právě tím, že, že ty vztahy obchodní nejsou úplně vyrovnané. Čína víc získává v Evropské unii než Evropská unie v Číně. A kdyby se Evropská unie rozhodla být tedy důslednější pokud jde o některé prvky nedodržování obchodních smluv v rámci Světové obchodní organizace, kdyby se Evropská unie více spojila a udělala si jako svého partnera USA a další demokratické země, tak si myslím, že by bylo možné dosáhnout mnohem lepších výsledků. Jak říkám, my jsme politici v Evropském parlamentu, kteří máme povinnost a právo a možnost vytvářet ten politický tlak. A interpelovat na komisařku Ashtonovou. Máme právo a povinnost žádat o odpovědi komisaře Barrosa. A případě potom samozřejmě i tu zemi, která předseda Evropské radě. To jsou teda ty naše nástroje. A vlastně dáváme jasně najevo, že nejsme spokojeni s tou současnou situací. Proto je, se připravuje ta rezoluce další na podzim. Samozřejmě my máme i pravomoc odvolat jednotlivé komisaře nebo vyhlásit takovou, řekněme, červenou kartu komisi, pokud by nerespektovala stanoviska Evropského parlamentu. Ovšem to se uplatňuje výjimečně, spíše pokud jde o nějaké vážné selhání komise jako takové, nikoliv pokud jde o její menší schopnost vytvářet tlak při zahraniční, v rámci zahraniční politiky. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká paní Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu. Mockrát vám děkuju a i vám přeji hezký večer. 

Zuzana ROITHOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Děkuji, na shledanou. 

osoba
--------------------
Šitse Hai Tung dnes žije v New Yorku a Falung Gong cvičí o víkendech v parku Madison Square na Manhattanu. 25. dubna roku 1999 se mu dostalo vzácné příležitosti setkat se s druhým nejmocnějším mužem země. 

Šitse Hai TUNG, cvičitel Falung Gong
--------------------
Byla tam spousta lidí. Dorazilo hodně praktikujících. Bylo zřejmé, že pocházejí ze zemědělských oblastí v okolí Pekingu. 

osoba
--------------------
Do Pekingu přijeli z jediného důvodu. Aby vyjádřili podporu Falung Gong před národním odvolacím úřadem. Odvolací úřady existovaly v Číně dávno před lidovými soudy i komunistickou revolucí. Tradičně sloužily jako poslední instance pro ty, kteří byli vystaveni jisté formě bezpráví. Šitse Hai Tung se na odvolací úřad rozhodl obrátit poté, co se doslechl o zatýkání praktikujících v nedalekém městě Tchien-ťin. 

Šitse Hai TUNG, cvičitel Falung Gong
--------------------
Jakmile jsem se to dozvěděl, napadlo mě, že bychom se měli obrátit na vládní úřady a situaci řešit s nimi. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
My jsme právě teď slyšeli ukázku z dokumentu Desetiletí odvahy. Ten dokument vznikl a byl publikován v roce 2010. Česká televize ho promítala už dvakrát s českými titulky. My teď okamžitě objasníme, o jaký dokument jde. Jaké televize a že měla v podstatě tato dokumentární sekvence, z níž jsme slyšeli ukázku, reagovat, samozřejmě na 10 let pronásledování příznivců hnutí Falung Gongu. Milane Kajínku, děkujeme mnohokrát za poskytnutí samozřejmě té ukázka, stejně jako České televizi, která opatřila dabing. Které televize a jaký tým stojí konkrétně za dokumentem Desetiletí odvahy? Já vím, že Česká televize byla jako snad jediná, která koupila tento dokument a už dvakrát ho vysílala. 

Milan KAJÍNEK, šéfredaktor české pobočky The Epoch Times
--------------------
Je to tak, vlastně ten, tu ukázku poskytla česká pobočka televize New Tang Dynasty. Natočila ho taktéž televize New Tang Dynasty vlastně v reakci na události, které se děly v Číně od roku 99. Ten dokument má 4 části. Česká televize si koupila práva ke dvěma částím toho dokumentu a opatřila je českým dabingem. Byl to vlastně takový ojedinělý krok mezi světovými televizemi, protože, jak jste zmínila, byla jediná z těch zemí světových, která si koupila práva k tomuhle dokumentu. A tím vlastně napomáhá, aby se čeští diváci dozvěděli daleko více podrobnějších informací o tomhle tématu. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
New Tang Dynasty, to bychom možná ještě mohli prozradit posluchačům Českého rozhlasu 6, je čínská televize, vznikla ve Spojených státech amerických, je šířena pomocí satelitu. Její signál bývá právě z těch, který je velmi často samozřejmě rušen, protože se snaží o nezávislé informace, nejenom směrem tedy k celému světu, rozšiřovat to, co se děje v Číně. Ale v případě přijetí signálu nebo Internetu alespoň na omezenou chvíli i směrem k Číňanům. 

Milan KAJÍNEK, šéfredaktor české pobočky The Epoch Times
--------------------
Je to tak. Vlastně televize New Tang Dynasty byly založena v New Yorku společně s deníkem Epoch Times a rádiem Sound of Hope, Hlas naděje. A tyto tři média se snažila právě šířit necenzurované informace o skutečných událostech v Číně a konkurovat tak médiím jako je televizní síť CCTV nebo tisková agentura Sin Chua, které jsou ovládané čínskou vládou, čínským režimem a šíří ve světě informace, které si režim přeje, který vlastně prostřednictvím ústředního oddělení propagandy cenzuruje ty informace a předkládá je tak, jak velí jejich politická agenda. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Sun Hao, vy jste měl možnost vidět ten dokument, z něhož jsme teď slyšeli ukázku? 

Sun HAO, kameraman, videoeditor nezávislé čínské televize NTDTV
--------------------
Jo. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak na vás působí? Vy už dlouho ve své zemi nejste, nemůžete být. K tomu pronásledování začalo docházet až v okamžiku, kdy jste zemi opustil, odjel jste do České republiky. Tak jak na vás působí ty konkrétní kauzy toho, kdy jsou jednotlivým příznivcům a vyznavačům hnutí a metody Falung Gongu skutečně upírána nejenom lidská práva, ale tak jak o tom hovořila Zuzana Roithová, jsou jim odebírány orgány, aniž by tomu mohli nějakým způsobem zabránit. Jsou mučeni. Tak považujete ten dokument za důležitý kvůli tomu svědectví, který ... 

Sun HAO, kameraman, videoeditor nezávislé čínské televize NTDTV
--------------------
Určitě. Protože co se týká Falung Gongu, prostě jsou dvě síly. Jedna síla je KS Číny. Oni se snaží propagovat ty lživé informace. A druhá strana, to jsme my praktikující Falung Gong. My jse snažíme, aby na světě, ten svět dozvěděl o pravdě. Tak proto ten dokument, myslím, je velmi důležitý, aby lidé v zahraničí taky věděli o pravdě. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Sun Hao, já vás ještě prozradím, s vaším dovolením, domluvili jsme se na to, že v jste v roce 2002 podal žádost o politický azyl, o 2 roky později jste ho získal a v roce 2011 vám bylo uděleno české občanství. A teď směřuje dotaz na Veroniku Sunovou. Veroniko, vy jste společně samozřejmě s dalšími lidmi založili Asociaci Falung Gongu. Jde o občanské sdružení s jakým cílem? 

Veronika SUNOVÁ, předsedkyně Asociace Falung Gongu České republiky
--------------------
Je to občanské sdružení, které jsme založili v roce 2002 a jeho cíl je šířit informace o metodě kultivace těla a mysli Falung Gong. A volně koordinovat aktivity praktikujících této metody České republiky, které vedou k naplnění tohoto cíle. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Praktikujících Falung Gongu nebo podobných cvičení a metod může být více a nemusí být nutně z Číny. Tak o jakou skupinu asi jde lidí? Dá se to početně vyjádřit v České republice? 

Veronika SUNOVÁ, předsedkyně Asociace Falung Gongu České republiky
--------------------
V České republice se věnuje metodě Falung Gong zhruba 100 lidí. Protože Falung Gong nemá žádné členství, takže je to pouze odhad, jsou to lidé, s kterými jsem jako v kontaktu. Ale občas se nám stane, že potkáme lidi, kteří nám řeknou, že Falung Gong už sami praktikují doma řadu let. Ale třeba se nestýkají jako s tou většinou těch praktikujících. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Veroniko, vy ho praktikujete? 

Veronika SUNOVÁ, předsedkyně Asociace Falung Gongu České republiky
--------------------
Ano, já také praktikuju Falung Gong. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
5 metod toho cvičení, nejenom tělesného, ale i duševního, těch zásad. Proč jste si právě vy vybrala Falung Gong? 

Veronika SUNOVÁ, předsedkyně Asociace Falung Gongu České republiky
--------------------
Já jsem se s ním seznámila ve Spojených státech v roce 2000 a tehdy jsem hledala cestu, která vede k nějakému poznání sebe sama, nebo k nějakému osvícení. A zkoušela jsem řadu různých metod, meditací, ale měla jsem ze všech pocit, že nejsou takové kompletní. A stále jsem hledala dál. Měla jsem pocit ... 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Vám zkrátka vyhovuje, Veroniko. Dotaz teď na Milana Kajínka. A začínají mi odcházet hlasivky. Tak kdyžtak to za mě pak doodmoderujte, prosím, Milane. 100 lidí v České republice, možná víc. Je to opravdu samozřejmě těžké odhadnout. Nevedou se žádné konkrétní statistiky, ani nemusí, proč by měly. Každý si může cvičit, co chce ve svobodné zemi. Ale jakou šanci mají ti lidé sdílet společné hodnoty, vyměňovat si informace, existuje třeba nějaká platforma nebo mezi těmito lidmi? Mají možnost komunikovat přes sociální sítě, děláte pro ně nějaké aktivity a akce? Víte o něčem podobném? 

Milan KAJÍNEK, šéfredaktor české pobočky The Epoch Times
--------------------
Tak, z mého hlediska co pozorujeme, tak jsou určitě stránky Ming hui, které zveřejňují vlastně všechny informace o aktuálním dění v Číně. Najdete na nich, kdo byl který den zatčen, koho unesla policie, kdo zemřel ve vězení, je tam také vlastně fórum, na kterém mezinárodně se sdílí zkušenosti z praktikování Falung Gongu. Je to všechno veřejně dostupné včetně přednášek zakladatele Falung Gongu, který jednou ročně vlastně v New Yorku vystupuje a mluví k příznivcům metody Falung Gong na konferenci, kde se zároveň sdílejí zkušenosti z praktikování této metody. Ti, kteří se tomu věnují, tak vlastně tam veřejně zveřejňují potom různé svoje, svoje názory a tak dále. Takže to je jedna věc, kterou my můžeme pozorovat. A dále jsou to další webové stránky, na kterých jsou třeba jako je clearharmony, to je taková evropská stránka o dění vlastně, kdo ve které zemi v Evropě podepsal třeba nějakou tu petici, jsou tam názory významných lidí z evropských zemí, kteří třeba protestují proti pronásledování Falung Gongu a tak dále. Takže to jsou moje informace, které vím, jakým vlastně prostřednictvím těchto webových stránek spolu komunikují. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Vraťme se ještě k té politice. Vy jste šéfredaktor The Epoch Times, webových novin, které přinášejí specificky informace právě zaměřené na Čínu, nejenom v oblasti kultury, ale samozřejmě i politiky a dalších oblastí, odvětví. Kromě toho se podílíte na organizování akcí na podporu pronásledovaných. Připomeňme, že nedávno jste v Senátu za podpory politických i kulturních osobností spoluorganizovali například dobročinný koncert na podporu advokáta Kao Č-šenga, pronásledovaného, uvězněného. A praktikujících Falung Gonug. Na něm vystoupila například violistka Jitka Hosprová, zpěvačka Marta Kubišová, herec Jan Potměšil. Jaký je cíl podobných akcí? 

Milan KAJÍNEK, šéfredaktor české pobočky The Epoch Times
--------------------
Že tahle akce vlastně vyplynula přirozeně proto, že The Epoch Times, nebo česká pobočka Epoch Times přeložila knihu čínského právníka Kao Č-šenga a pod záštitou senátora Štětiny jsme pokřtili tuhle knihu v hlavním sále Valdštejnského paláce, což je sídlo Senátu České republiky. A v návaznosti na to v obecenstvu vlastně seděla česká violová virtuózka Jitka Hosprová, kterou napadlo, že bysme mohli uspořádat koncert, který by vlastně podpořil čínského advokáta, který je ve vězení, aby vlastně jakoby nějakým způsobem lobboval za jeho propuštění. A protože se dostal do vězení kvůli obhajobě praktikujících Falung Gongu, připadalo nám logicky správné do toho zahrnout i vlastně protest proti tomu samotnému pronásledování Falung Gongu. Takže tímto způsobem já jsem se vlastně od organizace toho křtu, který se týkal té knihy, kterou jsme přeložili, dostal k organizaci koncertu, který zase proběhl pod záštitou senátorky Aleny Palečkové. Takže to byl ten důvod. V podstatě jinak neorganizujeme žádné takové akce, které by, které by podporovaly něco takového. A tady, tady byla ta příležitost, která se tímto způsobem přirozeně vyvinula. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste slyšeli samozřejmě všichni Ondřeje Lišku, také Zuzanu Roithovou. To, jakým způsobem mají politici, ať už na úrovni jednotlivých zemí, nebo i Evropského parlamentu přece jenom ztíženou situaci kvůli tomu střetu těch ekonomických zájmů a mocenských versus lidská práva. Máte pocit, Veroniko, že se přece jenom o Číně a pronásledováních v Číně začíná více hovořit? Ať už v České republice a českých institucích, nebo na té evropské úrovni? Anebo to pořád považujete za nedostatečné? 

Veronika SUNOVÁ, předsedkyně Asociace Falung Gongu České republiky
--------------------
Já mám pocit, že se začíná více hovořit o této problematice. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Milane? 

Milan KAJÍNEK, šéfredaktor české pobočky The Epoch Times
--------------------
Tak, já řeknu, že v podstatě ať už se bavím s politiky, umělci, obchodníky, anebo běžnými občany, tak všichni se shodují na jedné věci, že v tom globálním světě je obrovský úpadek jakýchkoliv morálních hodnot. Vlastně ty devalvují na úkor různých ekonomických zájmů, všichni o tom shodně hovoří, všichni se shodují na tom, že ten úpadek morálky celosvětově je obrovský. A takže, řekněme, pokud se začne prosazovat třeba jenom v českém Senátu taková rezoluce, která by se ohradila vůči tak masovému a tvrdému porušování lidských práv, je to světlá chvilka, světlý moment pro všechny ty evropské země, může to být i takový klíčový princip, kterého se potom můžou chytnout i ostatní třeba aktivisté nebo politici v dalších evropských zemích. A konečně dát té politice nějakou důstojnost a zakotvit politiku v základních lidských hodnotách. A ne v tom, že jaksi sice budeme mít kapsy plné peněz, ale budeme žít ve státě, kde se třeba krade, anebo se neuznávají základní morální principy. A to potom tu společnost z mého hlediska povede ke zkáze. Takže já samozřejmě toto vítám. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak podle vašeho názoru Čína, čínští diplomaté žijící třeba tady, čínští politici žijící přímo v Číně, nebo reprezentující Čínu na evropské úrovni na podobné rezoluce reagují? Myslíte, že to je nějaký nátlak? 

Sun HAO, kameraman, videoeditor nezávislé čínské televize NTDTV
--------------------
Víme, že ta komunistická vláda, že oni chovají tak, že k Číňanům prostě jdou bezohledně a krutě a agresivně. A zase na druhé straně je pro tu vládu velmi důležitý ohlas, jméno této vlády. Tak kdyby v zahraničí nějaký hlas oni slyšeli, oni to hodně respektují. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, jsme rádi, možná v tom případě má nějakým způsobem šanci i připravovaná rezoluce v českém Senátu. Tak, jak jste o tom hovořil, Milane. Řekněte, do jaké míry vy můžete pomoci českým senátorům, samozřejmě všichni svými znalostmi, informacemi, kontakty, tak, aby znění té rezoluce informace a fakta obsažená uvnitř ní mohla být co nejpřesnější? 

Milan KAJÍNEK, šéfredaktor české pobočky The Epoch Times
--------------------
Tak, samozřejmě rezoluci a její znění bude vypracovávat Senát ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí, se kterým už Senát v současné době jedná. Senát vyslechl praktikující Falung Gongu, byli tady dva zástupci, kteří strávili nějaký počet let ve vězení, v Číně, právě kvůli tomu, že se věnovali metodě Falung Gong. My se snažíme přispět jako Epoch Times, mezinárodní deník, který se zaměřuje na Čínu, snažíme se přispět našimi informacemi, které máme o dění v Číně. Samozřejmě příslušní poradci nebo asistenti senátorů budou zpracovávat dále všechny ty informace, vyslechnou zase čínskou stranu, zeptají se jich na jejich stanoviska. A celkově potom by měla vzniknout nějaká taková rezoluce. Jaký bude mít dopad, myslím si, že velký. Pokud se já osobně jsem se bavil třeba s českými bývalými disidenty za dob komunistického režimu v Čechách, tak všichni shodně říkali, že jakmile se o ně někdo začal zajímat, jakmile třeba nějaká zahraniční skupina, třeba Amnesty International adoktovala nějakého českého vězně svědomí, tak okamžitě nastalo uvolnění v jeho atmosféře ve vězení. Ten vězeň třeba dostal noviny, nebo mohl být v tom nejlepším případě propuštěn a tak dále. Takže ten dopad je obrovský, i když třeba to nemusí být na povrchu zřejmé. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte si, to je otázka samozřejmě, na kterou může odpovědět kdokoliv z vás, že případ například velmi dlouho vězněné a pronásledované a velmi sledované a podporované disidentky paní Su Ťij z Barmy, která opravdu měla tu pozornost Evropy a celého světa nevídanou, možná i proto může teď zasedat v novém barmském parlamentu a přece jenom se jí podařilo po tom obrovském utrpení tedy dosáhnout toho, co chtěla. Je to nějaká motivace i pro samotný čínský lid? Ten vzor, takovýchhle lidí, nemusí to být jenom paní Su Ťij, ale, ale mají nějaké slovo disidenti v Číně? 

Milan KAJÍNEK, šéfredaktor české pobočky The Epoch Times
--------------------
Já můžu říci, že třeba jako v případě Nelsona Mandely v Africe, jako paní Su Ťij v Barmě, i v Číně samozřejmě existují takovíto potenciální vůdci té nové Číny. Můžeme zmínit právě advokáta Kao Č-šenga, o kterém se proslýchalo, že bude příštím čínským prezidentem. A mezinárodní nátlak, který byl obrovský vlastně v minulém roce, v roce 2011 způsobil, že po několika letech jsme se dozvěděli, že právník skutečně žije, že je vězněn na konkrétním místě a jeho otec ho mohl po několika letech navštívit, jeho rodina se konečně dozvěděla, která žije ve Spojených státech, že jejich otec a manžel je naživu. A tohle uvolnění situace nastalo jenom díky tomu, že se lidé ve světě snažili tohohle člověka podle mě významného na poli obhajoby lidských práv právě podpořit. Takže ten dopad je tam jasně viditelný. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Milane, poslední dotaz se týká toho, že na ukončení represí, jak už jsem v úvodu říkala, údajně naléhá také čínský premiér, který navrhuje příznivce Falung Gongu propustit a odškodnit. Je nějakým způsobem šance, možnost, že ostatní členové vlády přistoupí na jeho návrh? 

Milan KAJÍNEK, šéfredaktor české pobočky The Epoch Times
--------------------
Ano, je to tak. Máme tu informaci právě my. Epoch Times zjistilo ze zdrojů uvnitř komunistické strany, že premiér na zasedání výboru politbyra skutečně zmínil tento záměr. Čínský premiér nemá příliš velkou moc v komunistické straně, nicméně za celou tu dobu se společně se současným prezidentem Chu Ťin-tchaem nikdy nezapojili do represí proti Falung Gongu, tedy je zřejmé, že ten jejich postoj vůči pronásledování Falung Gongu bude negativní. A i se tak projevují. Takže ta skupina mocenská kolem současného prezidenta a premiéra podle toho, jak my to pozorujeme, se snaží z vlády vytlačit veškeré stoupence bývalého generálního tajemníka Ťiang Ce-mina, který vlastně pronásledování Falung Gongu inicioval. A jeho mocenská skupina ho řídila až do dnešní doby. Pozorujeme vlastně oslabování, postupné oslabování toho pronásledování Falung Gongu, jak postupně sesazují klíčové lidi té Ťiang Ce-minovy frakce z vládních struktur. Takže je pravděpodobné, že se současný premiér a prezident snaží nějakým způsobem tu situaci okolo Falung Gongu zlepšit a že ty jejich kroky jsou už skutečně konkrétní a mají nějaký konkrétní dopad. Takže rezoluci, která by byla přijata ať v Evropském parlamentu, nebo v českém Senátu, by určitě podpořila tyhle jejich kroky a ukázali, že svět skutečně vnímá, že tohle je správná volba. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Pro dnešek musíme končit. Čas určený relaci Studio STOP se nachýlil. Zbývá mi ještě poděkovat svým hostům přímo ve studiu Veronice Sunové, panu Sun Hao. Děkuju i vám, že jste přišel. 

Sun HAO, kameraman, videoeditor nezávislé čínské televize NTDTV
--------------------
Hezký večer. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
A samozřejmě Milan Kajínek, šéfredaktor české pobočky internetových novin The Epoch Times. I vám patří, Milane, dík a hezký večer. 

Milan KAJÍNEK, šéfredaktor české pobočky The Epoch Times
--------------------
Hezký večer přeju, děkuju za pozvání. 

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Já děkuji, že jste všichni přišli a byli hosty dnešního vydání pořadu Studio STOP, které právě končí. 

Zvukový záznam pořadu naleznete v sekci iRadio.  

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou. 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace