20. října  2011  rubrika: Studio STOP

Rozhovor se zakladatelem Nadačního fondu za boj proti korupci Karlem Janečkem

Karel Janeček - Foto: Noemi Fingerlandová

Karel JanečekFoto: Noemi Fingerlandová

Karel Janeček je ředitelem a předsedou představenstva společnosti RSJ Algorithmic trading, kterou založil v roce 1995. Janeček absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Tam v současnosti též přednáší.

Doktorát získal na Carnegie Mellon University v americkém Pittsburghu. V letech 2004 až 2005 působil jako vědecko-výzkumný pracovník v Rakouské akademii věd. Loni založil Nadační fond na podporu vědy a výzkumu a před časem založil další Nadaci, tentokrát zaměřenou na boj s korupcí. Prvním oceněným je Libor Michálek, ústřední postava nedávné korupční kauzy kolem Státního fondu životního prostředí. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
A Karel Janeček je hostem dnešního Interview Studia STOP. Dobrý večer, pane doktore. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Dobrý večer. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Co vás vlastně dovedlo k tomu rozhodnutí bojovat v Česku proti korupci? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Tak, to rozhodnutí byl dlouhodobější vývoj. Byla to vlastně nespokojenost s tím, jak se u nás řeší politická situace a ekonomická situace, jakým způsobem vládnou takzvané elity u nás. A mně to dlouhou dobu vadilo a štvalo a řekl jsem si, že věci, které mi vadí, tak bych měl se pokusit řešit. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Ale vždyť při minulých volbách, bylo to v květnu roku 2010, tedy celkem nedávno, zvítězily strany, které měly jasný protikorupční program. Vy si myslíte, že na stranách to není možné nechat? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Já se obávám, že to není možné nechat na stranách. Ten takzvaný protikorupční program byl výsledek toho, že je zde společenská poptávka, takže je to vlastně volání po hlasech voličů. A já jsem viděl korupci, extrémní korupci na pražském magistrátu ještě za úřadování pana Béma a uvažoval jsem o tom, že bych s tím chtěl něco udělat. Konkrétně mi šlo teda spíš o Prahu. A vlastně takovou poslední kapkou byla koalice sociální demokracie - ODS, kde jsem usoudil, že prostě bude pokračovat rozkrádání hlavního města. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Ta koalice naštvala leckoho. Nakonec i vaše spolupracovníky, které jste nyní oslovil. A kooperují s vámi. Tak koho byste rád jmenoval? Kdo s vámi tu nadaci zakládal a kdo se v ní angažuje? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Nadaci založil spolu se mnou Stanislav Bernard a Jan Kraus. A dále ve správní radě nadace je Karel Randák a Tomáš Sedláček. I když aktuální informace je, že pan Tomáš Sedláček vzhledem ke své velké vytíženosti nadaci, správní radu opustí a bude nahrazen někým jiným. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A jakou formu korupce považujete dnes za nejhorší? Tak už jste hovořil o tom prvotním impulsu, o těch flagrantních porušeních všech možných pravidel v metropoli, tak co dál vás štve, pane Janečku? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Dovolte mi ještě dodatek takový. Já jsem, je pravda, poslední kapkou byla koalice na pražském magistrátu. Ale tímto bych chtěl vzdát jistý kredit panu Svobodovi, který velmi překvapil. Já jsem čekal, že to bude loutka, vlastně taková malá loutka v rukách korupčníků, ale není tomu tak. Takže zde vlastně pražská ODS je rozpolcená, kdy na jedné straně je pan Svoboda, na druhý straně jsou starý korupčníci. Takže to je, to je takovej dodatek. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
To jsem chtěl právě podotknout, že ten váš původní motiv, že Praha bude rozkradena, už najednou neplatí? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Neplatí, ale to nevadí, ale ... 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
A proč tedy pokračujete? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
... ale byl to výborný motiv, tak ono v podstatě ten motiv tady byl, umožnil, byl to poslední impuls a myslím si, že to byl výsledek, já jsem velmi rád, že se to stalo, ačkoliv ten motiv se neukázal nakonec jako správný. Ale to bych řekl, že nevadí. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, těch motivů v českých a moravských luzích a hájích najdeme spoustu. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Přesně tak, těch najdeme spoustu. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste mi trochu utekl z té otázky, tak jakou ještě korupci jste zaregistroval a která vám přijde úplně nejpříšernější? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Nejzásadnější je prostě ta velká korupce, velká korupce veřejné správy, státních zakázek. U nás konkrétně v České republice, ačkoliv někdo to může kritizovat, ale já myslím, že ta malá korupce není až takový problém. To když porovnáme se situací v Ukrajině, tak to jsme na tom pořád líp. Není to dneska tak, že každý policajt je možné ho uplatit, i díky technologiím to třeba není možné. Ale prostě ta velká korupce, korupce veřejných rozpočtů, ta je prostě naprostá tragédie. A pokud s tím něco neuděláme, já říkám, jako matematické tvrzení, že korupce skončí. Do 5 let skončí. A skončí buďto tak, že to změníme a přestaneme krást, anebo prostě už nebude co krást. A to, pokud nebude co krást, no, tak to tady prostě bude kolaps. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, vy byste mohl emigrovat v klidu. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
No, tak já bych samozřejmě, to máte pravdu. Já bych mohl emigrovat. A dokonce pokud to nastane, tak já budu emigrovat. Jako nezastírám jako, nebudu tady chtít žít v nějakých sociálních nepokojích a v nejhorším případě v občanský válce. Ale velmi nerad bych se toho dožil. A proto se snažím prostě udělat maximum pro to, abych té zemi pomohl. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Korupce tedy podle vás jsou především veřejné zakázky? Dalo by se to tak omezit? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
V principu by se to tak, no, ne, nezúžil bych to úplně tak. Je to spousta, řekl bych, spíš veřejná státní rozhodnutí. Ano, velká část jsou veřejné zakázky, ale druhá věc jsou potom například solární panely. To, že se stal takový nesmysl, je samozřejmě důsledek korupce. A já vím, já vím fakt, dokonce vím o jednom člověku, protože ty lidi to věděli, který to udělali úmyslně a udělali to s tím, že si na tom prostě nakradou. Takže tohle třeba není veřejná zakázka, ale je to také korupce. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak jmenujte, kdo to byl. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Já mám důvěrnou informaci o jednom člověku, bývalém poslanci, který si dokonce změnil jméno. Jo, poté, co vlastně je majitelem spousty solárních panelů, anonymních akcií a změnil si jméno, ale víc konkrétnější nebudu. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak možná, že se to dozvíme později. Tak mi řekněte ale, proč právě vy a vaše nadace, tak máte tam hvězdné osobnosti, byste měli mít úspěch a fungujete poměrně krátce a už na triku nějaký úspěch máte? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Já věřím tomu, že úspěchy máme. A pokud bych měl bejt úplně nejaktuálnější, tak co považuji za úspěch, ačkoliv to ještě není hotovo, je vlastně novela, naše dodatky k novele zákona o veřejných zakázkách, kdy Nadační fond proti korupci společně s Veřejností proti korupci přinesl to naprosto klíčové opatření. A to je právě požadavek transparentnosti na firmu, která vyhraje zakázky. A transparentnosti do takzvaného konečného vlastníka. To znamená ne, že firmu vlastní firma, o tý nic nevíme. Až do konečného vlastníka transparentnost plus ještě transparentnost významných subdodavatel. To znamená nemůže být to tak, že máme tady, často se děje to, že máme tady skořápku jako firmu, která něco vyhraje a pak vlastně tu práci udělají jiný firmy, který jsou vlastněný korupčníky. Takže to je naše práce společně s Veřejností proti korupci, kterou jsme předložili politikům. Je to teď žhavé téma, teď o tom diskutuje se a vypadá to zatím úspěšně. A pokud, kdyby náhodou ty korupčníci neschválili nebo nějakým způsobem to zašumělo a tak dále, tak my budeme konkrétní, budeme jmenovat, kdo konkrétně ten korupčník, ten zloděj, který naprosto jasnou a transparentní věc nechtěl. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
K té novele zákona o veřejných zakázkách se ještě dostaneme. Ale pokud jde o vaši iniciativu, tak je skutečně klíčové, aby vás teď nějací politici či politické strany vzali vážně. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Určitě. Ale dovolte mi ještě říct, vy jste se ptala, proč věřím tomu, že budeme úspěšní. A skutečně, já prostě, ten náš přístup je systematický. A řekl bych logický ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to tím, že jste matematik? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Ano. Možná toto zní trošku možná namyšleně, ale určitě, určitě je to tak, že prostě náš přístup je naprosto systematický. To znamená, nenecháme se zviklat nesmyslnými nelogickými argumenty, prostě tady je logický argument, pokud je v něm chyba, vyvrať ho logicky a tak dále. Ale není prostě možné, aby někdo zašuměl, plácal nesmysly a my jsme vlastně ztratili kapacitu a nevěděli už, co říct. Prostě tady je jasná věc, která ve veřejných zakázkách musí bejt plná transparentnost a přes to prostě nejede vlak. A neexistuje argument proti. A za tím my si stojíme. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Ale co budete dělat, když vás politici budou ignorovat? Vy samozřejmě můžete nějak veřejně vystupovat, ale politické strany jsou zvyklé, když se jim někdo nelíbí, označit ho za radikála či takového nevyrovnaného člověka ... 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Víte co, to, je velmi těžké, asi mě označil za radikála, anebo, řekl jste ... 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Nevyrovnaného. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
... nevyrovnaného člověka, tak to se jim asi moc nepodaří. A samozřejmě může se jim nějakým způsobem můžou zkoušet ignorovat nebo přecházet, přecházet to, co my děláme. No, já bych potom doufal, protože my máme jistý mediální ohlas, že lidé to uvidí a budou to chtít řešit minimálně v příštích parlamentních volbách, ne-li dřív. A pokud, pokud hold by se ukázalo, že naše společnost je natolik apatická, prostě že žije v takovém strachu, že prostě ti lidé nejsou nic schopni udělat, tak bohužel, pak už jim nemůžeme pomoct a pak by mohlo dojít na tu katastrofální scénář, že to tady dopadne špatně. A já bych se odstěhoval. Ale věřím tomu, že se to určitě nestane. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A Studio STOP stále debatuje s podnikatelem, zakladatelem Nadace pro boj s korupcí Karlem Janečkem. Pane Janečku, vy ve svém úsilí alespoň navenek nejste sami. Proti korupci zejména slovně dnes bojují skoro všichni. Včetně politiků, skoro všech politiků. To ostatně Českému rozhlasu 6 potvrdil i předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. 

Bohuslav SOBOTKA, předseda ČSSD
--------------------
V Poslanecké sněmovně leží i naše iniciativy. Týká se to například zákona o zavedení majetkových přiznání, to si myslím, že je důležitá součást systému boje proti korupci. Protože tady jde také o to, zabránit legalizaci výnosů například z korupčního jednání nebo z trestné činnosti. Já si myslím, že pokud jde o tato protikorupční opatření, tak ve sněmovně existuje velká míra shody na tom, že by měla být prosazena. A já jsem mírný optimista. Protože když jsem před rokem předkládal návrh zákona na zrušení anonymních akcií, tak nás s tím ještě vládní koalice vyhodila. ODS, Věci veřejné a TOP 09 hlasovaly pro zamítnutí omezení anonymních akcií. A dnes se k tomu všechny politické strany přihlásily a je šance na to, že konečně z našeho právního řádu tato možnost zmizí, čili soustavná pozornost veřejnosti, tlak médií, nastolování otázky boje proti korupci přináší výsledky a legislativa se v tomto směru zlepšuje. A řada návrhů, se kterými jsme v minulosti neměli šanci prorazit, jako sociální demokraté, tak nyní mají šanci na to, aby prošly. Já doufám, že jednou se podaří prosadit i majetková přiznání a že jednou se podaří prosadit i třeba opatření, která omezí možnosti anonymních společností ucházet se o veřejné zakázky. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkáte jednou, tak kdy to bude? Možná ve chvíli, kdy už ten stát bude zcela rozkraden.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda ČSSD
--------------------
Pro to, aby stát nebyl zcela rozkraden, tady máme justiční systém. Máme tady nejvyšší kontrolní úřad a máme tady celý kontrolní systém státu, který by měl standardně fungovat a bránit tomu, aby byl stát rozkraden. Ale je potřeba posílit legislativní pozici všech těchto struktur, které po tom volají. To znamená oni požadují silnější legislativní nástroje a ty silnější legislativní nástroje koneckonců požadují i finanční úřady, kterým se daří stále méně vybírat daně. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekl Českému rozhlasu 6 předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Pane Janečku, teď bude sněmovna projednávat už ve druhém a ve třetím čtení novelu zákona o veřejných zakázkách. Tu novelu předkládal ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. A on zároveň k tomu přidal komplexní pozměňovací návrh, kde to upravuje, spíše tedy zmírňuje ty původní návrhy, které ovšem posouvají nějakým způsobem tu současnou praxi. Takže jsem se chtěl zeptat, jestli by sněmovna měla schválit novelu zákona od pana Jankovského právě v tom smyslu komplexního pozměňovacího návrhu, abych byl úplně přesný. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Tak, já budu hodně otevřeně tvrdý a řeknu, ani omylem. A troufnu si veřejně označit práci pana Jankovského a konkrétně pana Jankovského za jednoho z těch případů, na který mi budeme ukazovat, že jsou to ti lidé, kteří nemají zájem o transparentnost a jaké má motivace, to bysme mohli spekulovat. Ale my všichni víme, jaký například je situace s firmou jeho syna a tak dále. Takže zde máme velmi silné podezření, že motivace pana Jankovského jdou proti zájmům této země. A jeho snaha minimalizovat transparentnost pomocí pozměňovacích návrhů, zatemnit a zamlžit to, co je potřeba, tak je prostě neuvěřitelná. A stačí se podívat na vlastně prohlášení ministerstva pro místní rozvoj jako reakci na náš klíčový pozměňovací návrh o transparentnosti těch, kdo vyhrají veřejné zakázky, a to prostě stačí. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Nechme teď stranou ten váš návrh, k tomu se ještě dostaneme. Ale já bych se pokusil hájit pana ministra Jankovského. Přece jen, v tom jeho návrhu je řada kroků, které by mohly pomoci. Například to, že by se skoro úplně zrušila užší výběrová řízení. Ta výjimka by byla jenom pro policii a armádu. Tak to by byl přece významný posun v transparentnosti. Měla by se zveřejňovat zadávací dokumentace po skončení soutěže i ta soutěžní dokumentace. Také by bylo zakázáno dávat v zásadě nesplnitelné kvalifikační podmínky. Kdyby tohle bylo prosazeno, to by nestálo za to, aby to poslanci odhlasovali? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Určitě by to bylo vylepšení, s tím souhlasím. Není, když prostě se něco musí udělat, tak není možný udělat úplný nesmysl, to by bylo příliš průhledné. Nicméně problém je v tom, že se neřeší ta klíčová věc. A ta klíčová věc je, kdo tu státní zakázku vyhraje. Prostě my musíme hlídat konflikt zájmů, není možný, aby ten, kdo vyhraje státní zakázku, aby byl korupčník, respektive nějakým způsobem z toho profitoval. A to prostě ta úprava neřeší. A to je, řekl bych, to klíčové. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Janečku, v jakém stavu tedy ta novela nakonec přežije lidovou tvořivost našich poslanců a v jakém stavu projde tím legislativním procesem a jak bude vypadat, až opustí sněmovnu podle vás? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
No, to je velmi dobrá otázka. Narážíte v takový pseudoargument některý, že je to už příliš složité a nejde s tím nic dělat. A ten důvod, proč je to příliš složité něco, je právě proto, že spousta poslanců dává takzvané pozměňovací návrhy, ale jejich cílem je právě to zatemnit, aby, aby prostě oni potom, aby se v konečným důsledku schválilo co nejmíň, aby tam byl argument, že to je moc složitý a tak dále a tak dále. To znamená oni dávají pozměňovací návrhy, který jsou vlastně, jdou na ruku korupčníkům, ano. Jak to dopadne, nevím, já věřím tomu, pořád věřím tomu, že to dopadne dobře, že oni se prostě neodváží jít proti tomu jasnému logickému argumentu transparentnosti. A pokud to tak dopadne, tak my budeme spokojeni. Pokud to dopadne jinak, my o tom prostě budeme mluvit jako Nadační fond proti korupci se budeme snažit ukazovat na ty klíčové lidi, který tu zemi poškodili. A veřejnost si to, doufejme, přebere. A musíme doufat, že veřejnost bude aktivní. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, ještě je tady taková velmi temná kapitola, nakonec nám to potvrdila před časem předsedkyně sněmovny paní Němcová z ODS, že ve sněmovně rejdí velmi aktivně různí lobbisté. Narazili jste na ně, víte o nich? A kteří se právě ještě snaží celou tu záležitost zatemnit a prosadit svoje požadavky, které často, řeknu to tak jako kulantně, nejsou úplně košer. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Vůbec o tom nepochybuju, že tam rejdí nejrůznější temné síly a nějakým způsobem se snaží poslance přesvědčovat a nevím jak, ale může to být různými způsoby, nicméně mě se žádní lobbisté přesvědčovat nesnaží. Asi chápou, že by se jim to nezadařilo. Takže osobní zkušenost s lobbistama nemám. Na druhou stranu třeba i já osobně nebo lidé z Nadačního fondu proti korupci se snažíme scházet s některými politickými představiteli. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Sami jste lobbisty tedy. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Tak, v tomto smyslu, v tomto smyslu ano, by se to dalo tak zadefinovat. Ale pouze v tom kladném slova smyslu. A vlastně já jsem poprvý, poprvý v životě jsem dělal lobbismus, když jsem se někdy před týdnem nebo 10 dny sešel s panem Zaorálkem a poté s několika dalšími politiky. Takže to bylo poprvé. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
A teď k tomu vašemu pozměňovacímu návrhu či návrhu, který byste chtěl, aby si někdo osvojil z poslanců. Co tam vlastně bude? Jak může nějaký paragraf zaručit, že zadavatel veřejné zakázky skutečně se může přesvědčit o tom posledním fyzickém majiteli toho zájemce o veřejnou zakázku? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Ačkoliv to možná zní na první pohled složitě, není to vůbec složité. Je to velmi jednoduché. A je to levné. Je to prostě tak. Nejen, že to, ve světě jsou s tím zkušenosti, ale ono to dokonce funguje. Funguje to i u nás. Funguje to na finančních trzích, my s tím máme osobně jako firma RSJ zkušenosti. Pokud banka nebo jakákoliv finanční instituce dělá převod peněz, nebo přijme peníze v částce vyšší než, tuším, několik tisíc euro, možná 15 tisíc euro, tak přesně musí vědět, kam ty peníze jdou a kdo je ten majitel. Ale ne, že to je pouze firma na Kypru, ale kdo je takzvaný konečný vlastník. A to funguje celosvětově. Je to součást MiFIDu, evropské regulace. A bylo to uděláno kvůli praní špinavých peněz. Nebylo to uděláno kvůli korupci. Protože jinde ve světě, nebo v západním světě není korupce jako u nás. Ale funguje to velmi dobře kvůli praní špinavých peněz. To znamená dokladovat vždy toho konečného vlastníka, tedy nejen, že není problém. Ale dokonce to ani není drahé. To je prostě zase pseudo takzvané argumenty, když si někdo říká, že to je byrokratická zátěž, že to je drahé, není tomu tak. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Tady bych si dovolil jednu věc namítnout. Na to nemusím jít ani za hranice Česka někam na Kypr. Představte si, že já mám firmu, která má akcie na doručitele, vy se budete chtít dovědět, komu ta firma patří a já půjčím nějakému svému kamarádovi, tomu se říká "bílý kůň", ty akcie do ruky, on vám je přinese, vy si řeknete, ano, pan Novák je majitel této firmy. A ve skutečnosti budu majitelem já, takže to stejně nezjistíte. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Zjistíme. Právě že to, co říkáte, není přijatelné. Ano, akcie není možné, aby jeden z těch takzvaných konečných vlastníků byly akcie na doručitele. Není to možné, jo. Ty akcie, a to je právě souvisí potom se, v případě zrušením akcií na doručitele, což je, což je, nesouvisí přímo s veřejnými zakázkama, ale prostě firma, která vyhraje veřejné zakázky, nemůže mít akcie na doručitele. Ty akcie musí být registrovány u bank nebo případně v centrálním registru tak, aby ten majitel byl skutečně dohledatelný. To znamená bílý kůň je vyloučen. Samozřejmě můžete namítnout to, že budete mít jako bílého koně, to je pravda, můžete mít jako bílého koně majitele, který prohlásí, že on je majitelem akcií, to jsem možná vlastně odpověděl nepřesně. Můžete mít bílého koně v tomto smyslu, nicméně to je, to je velmi ošemetná věc. To je trestný čin. To je zrovna tak můžete jako proti praní špinavých peněz. Někdo je majitelem účtu u bank a je tam bílý kůň, který tvrdí, že on je majitel. Kromě toho, že samozřejmě pro toho skutečného majitele obrovské riziko, protože ten bílý kůň mu to může sebrat ty prostředky, takže to je opravdu takzvaně teda o hubu, lidově řečeno, tak navíc je to ale trestný čin. Takže tam, pokud se něco takového prokáže, najde, tak ten bílý kůň i ten konečný majitel jde sedět. Samozřejmě, někdo může spáchat trestný čin za účelem něco ukrást. To potom ano. Trestným činům se nikdy neubráníme. Ale to je, to je prostě o dva řády jinde oproti současným stavům, kdy to je naprostá pohoda. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Ovšem u nás moc těch bílých koní, tak ti ještě možná tedy sedí, aspoň někteří. Ale ti majitelé skuteční tedy mříže zatím nepoznali. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Nepoznali, ale problém je v tom, že to není současný vlastnění akcií na doručitele anonymních a vlastně kdy právník přijde na valnou hromadu, jako že zastupuje majitele nebo klidně prohlásí, že je majitel, to není trestný čin. To není. Ale pokud by akcie na doručitele byla registrovaná u banky, jo, tam je důležitá ta registrace, to jsem možná nezdůraznil, registrovaná u banky a ten, kdo tam přijde, by tvrdil, že je majitel a byl to bílý kůň, tak to je trestný čin pro něj. Úplně analogicky, úplně stejně to funguje jako u bankovního účtu. Jak jsem řekl, pokud by někdo se prohlásil za majitele účtu a byl to někdo jiný, tak je to trestný čin. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Předpokladem toho, aby zabral váš pozměňovací návrh k té novele zákona o veřejných zakázkách, tak je to, aby u nás nefungovaly akcie na doručitele v té listinné podobě. A přitom ve druhém a ve třetím čtení by měla sněmovna projednat i zákon o obchodních korporacích. A tam se přesně kodifikuje, že u nás budou akcie na doručitele v listinné podobě fungovat a že orgány těchto společností mohou sdělit jejich majitele pouze se souhlasem těchto majitelů. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Ano. Tak za prvé, není to podmínka nutná. Pokud by to mělo bejt tak, jak říká, že existují anonymní akce na doručitele, tak pouze by to znamenalo, že firma, která má anonymní akcie na doručitele, se nemůže účastnit veřejných zakázek. Tečka. Pokud chci veřejnou zakázku, ty akcie musím zrušit. To je, to je v tom pozměňovacím návrhu, jak jsme dali. Ano, ale to, co říkáte, ta správná novela. Druhá věc je vlastně opravdu, máme zde veřejné zakázky a my jako Nadační fond proti korupci jsme vypracovali i legislativní, do paragrafového znění takzvané "zrušení" akcií na doručitele. A to nemusí bejt úplně zrušení, že by neexistovaly. Ale jak jsme o tom mluvili, jde o to, že ty akcie se zaregistrují. Ať už teda v centrálním depozitáři nebo u banky. A pak jsou jasní majitelé. A pokud budou akcie na doručitele tímto způsobem zaregistrovány, pak ani není problém a firma, která má akcie na doručitele, které jsou zaregistrovány, kde je jasný vlastník, tak ta se může účastnit veřejné zakázky. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Tak tady bych měl proti vašemu plánu námitku. Právě z pozice vlastníka ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Akcií. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
... anonymních akcií na doručitele, které nejsou ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Blahopřeju. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
... nikde registrovány. Není to ... 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
/Smích/. Ale korupčník nejste. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
To nemůžete nic z toho ověřit, to nikde není zapsáno. Tak já bych namítl, já, byť mám tyto anonymní akcie, tak bych se chtěl účastnit nějaké veřejné zakázky a používám formu společnosti, kterou umožňují české zákony, tak proč bych měl být diskriminován tím, že se nemůžu zúčastnit veřejné zakázky, jenom proto, že chci být anonymní? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Podívejte. Jste dobrej hráč třeba pokeru a přijdete do klubu a oni vás nevezmou, protože jste příliš dobrý. No, tak jste diskriminován. No, prostě jako já si mám právo zvolit, s kým budu hrát nějakou hru. A tohle samozřejmě není hra, to jsou veřejné prostředky a jde tady o velké prachy. To znamená stát když zadává veřejnou zakázku, tak si může dát podmínky a jedna z těch podmínek může být, že ten vlastník je transparentní. To není diskriminace. V žádném případě ani omylem to není v rozporu s evropskou legislativou nebo s Evropskou unií. Tak tento pseudo argument tohoto typu se také objevil. My jsme, i z tohoto důvodu jsme si nechali vypracovat stanovisko Evropské komise, že v žádném případě toto by nebyla diskriminace. Takže stát, když zadává veřejnou zakázku, tak si může vybrat a může si klást podmínky. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Počkejte, tento argument přijala celá vládní koalice, když měnila zhruba před rokem zákon o veřejných zakázkách v tomto smyslu. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
No, nevím, jestli ho přijala. Ale fakt je, že prostě tento argument neplatí. Jako ta, veřejné zakázky ten stát když zadává, tak si prostě může dát podmínky a může tohle říct. A to nelze považovat za diskriminaci. Ta firma, pokud má anonymní akcie na doručitele, tak ona bude mít možnost ty akcie si zaregistrovat. V centrálním depozitáři nebo u banky. Zveřejnit majitele. Takže je, a tím se řeší problém. V žádném případě samozřejmě nelze říkat, že majitelé nahlásí firma, že oni jí to oznámí. Protože to je, to je nedonutitelné, nedohledatelné. Takže ta registrace musí být u regulovaného subjektu, subjektu v našem případě regulovaného Českou národní bankou. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Ony vůbec politické strany se zaklínaly, hlavně Věci veřejné, že se zasadí o zrušení akcií na doručitele. Tak, věříte, že skutečně budou zrušeny? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Já, úplně zrušeny ne, a dokonce to ani není úplně nutné. Já věřím tomu, že teď už se to rozjelo tak aktivně a já jsem, mimochodem já jsem před víc jak rokem jsem opakovaně upozorňoval pana Nečase, že jsme jedna z mála zemí, která má anonymní akcie na doručitele, kde není dohledatelný vlastník. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A copak tomu pan Nečas říkal? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
No, pan Nečas se snažil odpovědět vyhýbavě. Jako standardně. Ale teď už, teď už to dospělo, a věřím tomu, že to je i částečně díky mediální masáži Nadačního fondu proti korupci, že více stran už se za to postavilo. A já věřím tomu, že se ten problém také vyřeší, jak jsem již řekl, je to další paragrafové znění, které jsme připravili a navrhli. Společně s Veřejností proti korupci. Že ty akcie budou ne nutně přímo zrušeny, ale budou teda zaregistrovány. A jsou dvě varianty, buďto Centrální depozitář, nebo registrace u českých bank. Nebo český obchodní /nesrozumitelné/ cenný papíry. Zdůrazňuji, musí to bejt subjekt regulovaný Českou národní bankou, aby měl tu zodpovědnost. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A, pane Janečku, kdypak se toho dožijeme? Tak kdy to bude? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Myslíte ty akcie na doručitele? 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
No, tak to teď probíhá, je v diskusi sněmovní, zrovna dneska se to diskutovalo. A to by mělo bejt něco, co by se mělo vyřešit během týdnů. Jako já tady nemám přesně časový harmonogram, ale je to velmi aktuální věc. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Budeme se těšit. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Rád bych se chtěl zeptat, které strany už řekly jasně, jdeme do toho s vámi? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Co se týče veřejných zakázek a, řekl bych, ty veřejné zakázky jsou ještě důležitější teda, jo, u akcií na doručitele, ty jsou špatné, ale pokud by, i kdyby existovaly anonymní akcie a byly by vyloučeny z veřejných zakázek, tak už to hodně pomůže. Ale co se týče veřejných zakázek, my jsme to rozeslali všem parlamentním stranám, se všema jsme komunikovali. Jediní, kteří se k tomu postavili pozitivně, byla TOP 09 a Starostové. A druhé kolo, zdá se, že se k tomu postaví veřejně sociální demokracie, že nechtějí být označeni za korupčníky. No, a já věřím tomu, že ani těm ostatním nic moc nezbyde. Například pan Pospíšil má také pozitivní stanovisko, ten konkrétně teda vlastně to není k veřejným zakázkám, to je k akciím na doručitele. Jo, takže někteří, někteří poslanci jsou pozitivní. Nevím, jsem zvědav, jestli někdo nalezne odvahu škodit tomuto veřejně a konkrétně škodit tomuto státu. Protože ono to totiž většinou funguje tak, že přijde nějaká mlha, něco se zesložití, zakamufluje a pak ministerstvo pro místní rozvoj vydá stanovisko, jako že je něco špatně. Ale to je anonymní a korupčníci se za tím schovají. Ale my jako fond budeme právě hledat, kdo je ten konkrétní člověk. A já věřím tomu, že oni koneckonců ti korupčníci nejsou až tak odvážní, takže oni se neodváží ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale jsou chytří, ne? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Určitě jsou chytří. Já bych nepodcenil jejich inteligenci. Ale víte co, když děláte špatnost a protizákonný věci a nelogické věci, tak vám chytrost nepomůže. Ta vám pomůže ty ostatní zmanipulovat. Ale pokud ti protihráči jsou také inteligentní, nejsou hloupější než vy a nenechají se zmanipulovat, tak vám dojdou argumenty. Protože prostě nemáte pravdu. A to je samozřejmě, řekl bych, problém této země, že tady ty takzvané elity manipulujou veřejnost. A manipulujou i ty ostatní, kteří by chtěli dělat správné věci. Ale to my si nenecháme líbit. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
A nebojíte se toho, že ti korupčníci použijí takzvaného Trojského koně? Oni se mohou tvářit, že chtějí zničit korupci ještě více než vy a dají do zákona nějaký paragraf, který bude natolik nesmyslný, že celý zákon nebude fungovat. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Určitě, to se můžou pokusit. A zde je opět ten faktor, že mají proti sobě někoho, kdo dovede logicky uvažovat a je stejně chytrý jako oni a prostě nenechá, nenechá ze sebe udělat pitomce. Takže my samozřejmě něco takového bysme odhalili. Mimochodem ten pokus tady, tuším, byl už jeden. Byl tady pokus, předloží, a teď nevím, který poslanec, si schválně dohledejte, opět korupční poslanci, kteří z novely zákona o veřejných zakázkách chtěli vyjmout některé polostátní instituce, jako například ČEZ a tak dále. A vzhledem k tomu, že se ozvalo rychlé nesouhlasné ne, tak to narychlo stáhli. A samozřejmě, dovedeme si představit, to, pokusí se vlastně předložit na poslední chvíli, aby si toho nikdo nevšiml. Ale to jim prostě neprojde. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A Studio STOP stále debatuje s podnikatelem, zakladatelem Nadace pro boj s korupcí Karlem Janečkem. Po těch vašich zkušenostech, po tom šmejdění po kuloárech sněmovny a vůbec těch politických pater, tak nám, pane Janečku, řekněte, jestli to některý z politiků, současných českých politiků myslí s bojem proti korupci opravdu vážně. A prosím, jmenujte. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Za prvé dovolte mi říct, že šmejdění není na místě. Já jsem byl dvakrát, nebo posledních 14 dní jsem tam byl dvakrát a předtím možná někdy jednou. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, řekněme, dvě návštěvy, ano. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Dvě návštěvy. Tak určitě, co se týče veřejných zakázek, tak jsem silně přesvědčen o tom, že pan Polčák a pan Gazdík jsou lidé, kteří to myslí vážně. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
TOP 09 a Starostové. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Takže ta, ale netvrdím, že každý z TOP 09. A konkrétně tito dva lidé ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Kteří jsou z této strany, já to jen upřesňuji. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
... kteří jsou z této strany, tak ti to podpořili a samozřejmě může být, že neodhadnu lidi a tak dále. Ale já jsem silně přesvědčen o tom, že tito lidé to myslí skutečně vážně a upřímně. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, tito dva. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Tito dva, ano. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jsme si vyslechli třeba předsedu ČSSD pana Sobotku, který říkal, co všechno ČSSD chystá a co všechno podpoří, tak tam nejste si tak úplně jist? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Tam si, já jsem se neměl příležitost s panem Sobotkou setkat, nejsem ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkal jste, že jste mluvil s panem Zaorálkem. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
S panem Zaorálkem jsem mluvil, k tomu se můžu vyjádřit ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
To je místopředseda, ano. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Ano, jeho stanovisko bylo zpočátku neutrální, když jsme odcházeli, tak, tak se jako to stanovisko vypadalo pozitivně. Já myslím, že pan Zaorálek pochopil, že by bylo politicky velmi pro ně prohrávající a špatné, kdyby prostě nepodpořili transparentnost, takže já věřím tomu, že i sociální demokracie k tomu dojde. Otázka je samozřejmě, jestli příslušnou stranu motivují ty hlasy voličů, o které by přišli, anebo jestli to je ta upřímná snaha. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
No, ono z opozičních lavic se leccos prohlašuje a pak je ta situace úplně jiná, že? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Přesně tak. Takže jako konkrétně prohlášení pana Sobotky, které jsme slyšeli, tomu až tolik nevěřím. Když se, třeba například, když se budeme bavit konkrétně o majetkových přiznáních, určitě ano, pro každého, kdo má cokoliv co do činění s veřejnou správou. A přichází teda, může si sáhnout na veřejné peníze, nějakým způsobem je to státní úředník, tak tam určitě majetkové přiznání je jasná věc. Obecně, já jsem třeba pro, ale spíš si myslím, že je to něco, co se tak trochu populisticky nafukuje. Není to úplně to klíčové. Určitě není klíčové to, aby každý občan České republiky dal majetkové přiznání. I když já osobně nejsem proti. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Já mám takovou otázku, kterou zdánlivě odbíhám. Jak se vlastně mohla dostat politická scéna do takové situace jako je nyní, kdy jsou všichni politici a priori podezírání z korupce? Kdo vlastně tady selhal? Volič, pravice, levice? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
To je velmi těžká otázka a tak trochu filozofická otázka. Když se podíváme na historii posledních 20 let, ale já bych řekl, že selhala ta elita a začalo to skutečně 90. lety. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Privatizací? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Neřekl bych přímo privatizací. Ta myšlenka privatizace byla podle mého názoru správná. Je potřeba privatizovat. Ale bylo to prostě podcenění jakéhokoliv právního rámce, zdevalvování morálních hodnot a toho, že je potřeba jednat férově a poctivě. A to samozřejmě můžeme se kouknout konkrétně na pana nejvíc nahoře, prostě, kterýmu já přičítám v negativním slova smyslu velké zásluhy na toto. Takže to byl začátek 90. let, kdy vlastně se kradlo napůl veřejně. Neférovým způsobem se privatizovalo. A potom už vy si nastavíte jisté morální hodnoty a pak už zase každý řekne, tak tady ten zbohatl tím, že si nakradl, tak já bych přeci byl blbej, když mám tu možnost, tak si nakradu taky. A začne se zde projevovat to heslo z komunismu "kdo nekrade, okrádá svoji rodinu" a tak dále. A teď se to nabaluje. To je, to je vlastně taková sněhová koule. Čím víc se krade, řekněme, že člověk který má nějaký morální zásady a tak dále a nekradl by. Ale když vidí, že kradou fakt všichni, tak si říká, nebudu za toho pitomce, když mám tu příležitost a připojí se taky. A to je problém. To je velký problém. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste mladý člověk, ale určitě jste nějaká léta komunismu, totalitního režimu zažil. Tak, není ten pes zakopán právě v tom, o čem vy jste hovořil, tedy, kdo nekrade, okrádá svou rodinu? Ale to si potom můžeme vzít ještě ty další totality, které komunismu předcházely. Nemáme to bohužel už trochu v genech? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Nevím, jestli v genech, ale naprosto s váma souhlasím. Těch důvodů je více. Je to prostě vektor spousty faktorů, nebo několik faktorů. A jeden z těch zásadních faktorů je skutečně ten komunismus a heslo "kdo nekrade, okrádá svoji rodinu". A já bych zde velmi doporučil knihu Psychologie komunismu, která dneska na tiskové konferenci byla představena. Je to kniha pana doktora Kabáta, kde on analyticky jako psycholog s velmi dobrým sociologickým vzděláním analyzuje tu situaci, jak lidi uvažujou, jak vlastně přemýšlí a tak dále. A vlastně z toho my si můžeme vzít poučení. A vidíme, že to, co bylo za komunismu, jak lidé uvažovali, jak spousta z nich prostě začala kolaborovat a bála se a tak dále, tak jak se to přenáší do dneška. Že vlastně tak kultura se zde přenáší a já věřím tomu, že my to snad nějakým způsobem budeme schopni vyřešit tím, že o tom budeme mluvit a přečteme si to a uvědomíme si to. Uvědomíme si to, že se necháváme manipulovat a nemáme dostatečnou osobní odvahu, které je potřeba. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná, že přece jenom ta atmosféra je příznivá, abych byla taky trochu optimističtější. Protože ta korupce už je tak všežravá, už je tak rozšířená, že spoustě lidí to prostě vadí. Vadí jim to v osobním životě, stydí se za to a podobně. Registrujete tu situaci také? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Ano, registrujeme, určitě. Já jsem optimista, já věřím tomu, že prostě ta šance je obrovská dneska, že se to změní. A když si vememe situaci před 3, 5 lety, tak to většina lidí brala jako korupci součást byznysu a tak dále. Dneska právě, že lidi se začínají probouzet a začínají nacházet odvahu. A proto je třeba si uvědomit a říkat to vlastně. Korupce je opravdu ta nejhorší forma krádeže, co zde je. Říkat, že je to něco, co je součást byznysu, je zcestné a naprosto absurdní. A ten, kdo je korupčník, tak je skutečně pijavice. To jsou příživníci, který vysávají krev ekonomiky a ta ekonomika, jak už jsem říkal, to prostě nemůže ustát. Ono totiž někdo by si říkal, když ta korupce mohla být necelých 20 let, tak proč by nebyla dál. No, tady je jeden zásadní rozdíl. V druhé části 90. let se kradlo, takzvaně privatizovalo a rozkrádalo. Nicméně ta ekonomika to přímo nepocítila. Protože vlastně důsledek toho, že se rozkrádal ten státní majetek, bylo i to, že se privatizoval. A teda ti noví majitelé se o to nějakým způsobem starali. Ano, přišli k tomu neféově, podvodem, ale nebylo to přímo znát na tý ekonomice jako takový, na životě obyčejného člověka. Dneska problém je v tom, že to kradení, aby ti korupčníci, aby ty pijavice mohly krást dál, tak oni to dělají tak, že musí, musí zvyšovat daně. To znamená, že dneska se krade přímo tak, že se zvýší daně, sníží se veřejné výdaje a tak dále. Zvyšuje se i deficit, což samozřejmě je taky problém. A důvodem toho je korupce. To je něco, co už je přímo pouštění žilou a jako hodně ostrý pouštění žilou. A já jsem přesvědčen o tom, že pokud to bude pokračovat v tomto objemu, kdy korupce tvoří tři procenta HDP ročně, pro přepočtu pro běžného člověka každý člověk platí tisíc korun měsíčně na korupci. Představte si to, že prostě tříčlenná rodina platí 3 tisíce korun měsíčně korupčníkům. A platí se to tak, že se zvyšují daně, jsou špatné silnice a tak dále. Zvyšuje se deficit. To je něco, co ta ekonomika nemůže ustát. Takže, jak jsem řekl, jsem přesvědčen o tom, že do 5 let, kdyby to mělo pokračovat tímto tempem, tak tady bude konec. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Já bych si tedy nasadil trochu černé brýle po tom předchozím optimismu. My tady máme 5 parlamentních stran. Buď tady fungují už 20 let, anebo vznikly sice nedávno, ale na jasných základech z těch předchozích stran, takže vlastně nejsou úplně něčím novým. Proč by najednou politici po těch 20 letech měli říct, tak dost, korupci už nechceme, 20 let jsme ji trpěli, ano, ale teď konec. Proč by to měli udělat? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Tak, oni sami o sobě to nebudou chtít udělat. Ale já si myslím, že je hodně velká šance aktivita občanské společnosti. Ty lidi se skutečně zvednou a půjdou něco říct. A třeba podpoří whistleblowing, velmi pozitivní věc. Upozorni na to, když vidím špatnosti a korupci. Ne všichni politici jsou prostě špatní. Ono jich je vyloženě těch pijavic je tam třeba jenom 10 procent nebo já nevím, kolik jich je ... 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Já jsem neříkal, že jsou špatní, jenom, že proti té korupci nevystoupili. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Nevystoupí. Ale právě proto, že tu nebyla ta společenská poptávka. Ona tu byla do předchozích voleb, ale to oni si ještě mysleli, že to nějak okecají, že jenom jim něco řeknou a pak se to zase nějak vyšumí. Ale teď už to vypadá tak, že lidé skutečně za tím půjdou a nenechají se zmanipulovat. A pokud tomu tak bude, tak prostě bude nutné i stávající politické strany budou prostě nuceny najet na skuteční protikorupční program. Ne pouze slovy. A to má šanci prostě tu situaci vylepšit. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A Studio STOP stále hovoří s podnikatelem a zakladatelem Nadace pro boj s korupcí Karlem Janečkem. A hned se ptáme. Pane Janečku, uvažujete podobně jako například Andrej Babiš o založení nové strany? Sám Babiš to asi opravdu myslí vážně, už si prý nechal zaregistrovat název Akce nespokojených občanů. Poté, co v posledních týdnech opakovaně tvrdě zkritizoval politické elity za korupční praktiky, začal oslovovat dokonce některé výrazné tváře v politice kvůli případné spolupráci. Mezi nimi byla podle zjištění serveru Aktuálně.cz například bezpartijní senátorka paní Dernerová, či ostravský primátor a sociální demokrat Petr Kajnar. Oba své debaty s Babišem potvrdili zmíněnému serveru. Ten dodává, že vesměs jde o politiky, kteří se snaží bojovat s korupcí a mají pověst slušných lidí. Tak, budete zakládat nějakou stranu, nebo se vezmete s panem Babišem za ruce a půjdete do toho společně? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Hm, tak určitě neplánuju zakládat politickou stranu. Samozřejmě já nevím, co bude v budoucnosti. Ale neplánuju a nechce se mi a nechtělo by se mi do toho. S panem Babišem, byl jsem jeden z těch, které oslovil. Dovedu si představit, že budu s panem Babišem spolupracovat, velmi pozitivně hodnotím jeho současné kroky. Ať už teda jeho minulost je jakákoliv, tak prostě to, že se snaží něco udělat, je velmi pozitivní. A jakousi občanskou platformu, kterou on plánuje, tu bych určitě podpořil. Dovolte mi ještě poznamenat, vy jste se ptal na ty konkrétní politiky. Paní Dernerová, samozřejmě. To je příklad politika, který jednoznačně je ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A boj proti korupci ji ostatně do toho Senátu vynesl, že. Tak to je, ona začala prvně bojovat proti korupci ... 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Ano, ano, přesně tak. A ona má ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
... a až teprv se vyvinula v političku. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Ano, já jsem s paní Dernerovou se také několikrát setkal, velmi pozitivně ji hodnotím a v jejím případě jsem si naprosto jist, že je to skutečně bojovnice proti korupci, ano. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Je tady právě otázka pana Andreje Babiše. Vy jste sám říkal, že ta jeho pověst je, nevím, jak to říci, taková sporná. On jednak má nějakou předlistopadovou historii a potom patřil právě k těm lidem, kteří hodně privatizovali na přelomu 90. let 21. století. Tady by se dalo vyslovit podezření. My tady máme několik velkých ekonomických magnátů, či několik miliardářů, kteří logicky velice často obchodují se státním či veřejným sektorem. Nemůže nakonec u pana Babiše jít o to, aby si získal lepší pozici pro to, aby získal lepší zakázky z toho veřejného sektoru? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Já jsem se s panem Babišem měl možnost několikrát setkat. Jeho motivace, ekonomická jeho motivace může být taková, že řídí řádově 250 firem. A to pro ty firmy je extrémně nákladná korupce, že jo, on musí platit korupci. Takže to je určitě dobrá ekonomická motivace. Já jsem přesvědčen o tom, že jeho motivace je osobní. Je to člověk, který něčeho dosáhl, je bohatý, není mu dvacet a věřím tomu, že chce po sobě zanechat i něco pozitivního. A prakticky vylučuji, že by měl jakékoliv úmysly, že touto činností, že by mohl extra vydělávat peníze, že by měl nějaký přednostní zakázky nebo to, to vylučuji, to podle mého názoru nejde. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
A proč tedy právě Andrej Babiš a ne ostatní? Tedy nemůžete mluvit za pana Babiše, samozřejmě, ale sám jste ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Také si ho pozveme. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
... sám jste podnikatel a znáte ten sektor, tak proč nikdo jiný se zatím neozval? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
No, tak možná je to tak, že pan Babiš kromě toho, že má i ekonomickou motivaci, že nechce platit tolik úplatků, tak prostě zmoudřel. A ti ostatní zatím nezmoudřeli, anebo začal moudřet možná. A ti ostatní se k tomu zatím ještě nedostali a třeba se k tomu nikdy nedostanou. Tak někdo třeba, někdo třeba může, jeho cílem být to, být nejbohatší na světě, nebo, já nevím, nahrabat co nejvíc peněz, no, tak když hold je to cílem toho člověka, je mně ho osobně je to extrémně líto, ale nebudu od něj čekat, že se bude snažit nějakým způsobem pomoct této společnosti. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Janečku, jakou odpovědnost mají firmy spoléhající na veřejné zakázky? Jeden můj známý, který provozuje velmi dobrou firmu říká, že jsou to břídilové, že nedokážou sehnat zakázky někde jinde. A že už jsou tak napojeni do toho systému, že oni vlastně to korupční prostředí spoluvytvářejí a stává se z toho takový začarovaný kruh. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Často tomu tak může být. To, že veřejné zakázky vyhrávají břídilové, to bych neřekl nutně, že znamená začarovaný kruh. Určitě to tak bude, oni pak ti břídilové si najmou ty skutečný firmy, který udělají tu práci, akorát si na tom nakradou něco. Ale zde opět, mluvme o tý transparentnosti. Pokud prostě bude veřejná zakázka, kde je jasný vlastník a tak dále, tak tohle bude velmi těžké. Protože ten břídil, ta firma, ta skořápka někde ty peníze ulejvá a platí úplatky a dělá korupci. A pokud ti lidé ty benefit owners, ti vlastníci budou jasní a bude se vědět, kdo ty zisky má, tak tak ten problém se vyřeší. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
No, my jsme zatím hovořili o boji proti budoucí korupci. Když to řeknu takhle zjednodušeně. Ale ona už nějaká korupce byla, a tu není možné už zrušit, ale je možné ji stíhat. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Určitě. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
To tvrdí i politici, například nedávno vicepremiérka Karolína Peake prohlásila, že skutečný zvrat v boji s korupcí nastane, až skončí za mřížemi opravdu velká ryba. Myslíte si, že se to dá takto říct? 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Já bych řekl, že je to takové trochu populistické, líbivé prohlášení. Nicméně je pravda, že chytit velkou rybu nebo několik velkých ryb, nebo aspoň více středních, je určitě pozitivní. Určitě by to pomohlo té situaci. Protože ty korupčníci by potom začali mít strach. Ano, viděli by, že to prostě není bez rizika to konání. Takže určitě je to věc, kterou my bysme velmi rádi viděli. Mimochodem činnost, jedna z činností nadačního fondu je i to, že podporuje investigace, takže já věřím, doufám, že se něčeho takového dočkáme. Není to něco, co by ten problém samozřejmě vyřešilo samo o sobě, ale hodně to pomůže. Ale dovolte mi ještě říci, co já vidím dneska s odstupem, to jsem si nikdy nemyslel. Ještě před půl rokem bych si to tak neviděl. Ale dneska, co vidím jako zásadní faktor k tomu, aby se ta korupce vyřešila. A skutečně já věřím dneska tomu, že to je jistý, obecně řečeno, pozdvihnutí těch morálních hodnot. Přeloženo konkrétněji, když lidé budou vědět a začnou mluvit o tom, že ten korupčník je pijavice a že to je prostě krádež a zloděj, já mám osobní, nebo vlastně ne osobní, ale zprostředkovanou velmi zprostředkovanou zkušenost přes důvěrného člověka a částečně i teda osobní vlastně, že ti lidé, kteří jsou v té korupci namočení, tak drtivá většina z nich si nemyslí o tom, že dělají špatné věci. Oni žijou, to máte klasickou psychologii zločinu, kdy oni jsou sami o sobě přesvědčeni, že dělají správnou věc a tak by to mělo být a musí to tak fungovat. A jsou extrémně v nepohodě z toho, když slyší, že jsou zloději. Ano, konkrétně já už jsem to říkal při nějaký příležitosti, za mým kolegou se obrátil ve, festival v Karlových Varech, představitel významné české firmy a začal řešit, co my to s tím fondem, proč to děláme, že prostě tomu vůbec nerozumíme a je to špatně. A je jasný, že ten člověk je naštván a těžko kouše to, že o něm někdo prohlašuje, že je zloděj, anebo dokonce pijavice. A ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná je to útlocitný zloděj. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Třeba je to útlocitný, ale, rozumíte, oni ti lidé si to neuvědomují. To je jako, to je známý, že prostě i největší nějakej zločinec i nějakej vrah si sám o sobě myslí, že je vlastně dobrej, jo. Problém je v tom, že ta společnost jim to neřekla, že oni jsou pijavice. Ta společnost jim řekla, že to je součást byznysu a oni to berou jako že dokonce bez korupce by to nefungovalo a nějaký takovýhle bludy. Ale když to uvidí, když drtivá většina lidí se bude tvářit, jako že korupčník je zloděj a špinavec, tak, ano, bude pár lidí s tak hroší kůží, z nějakých takových těch psychopatů, kterým je to jedno. Ale to je prostě zlomek populace. Drtivá většina lidí si to rozmyslí a prostě se ta korupce se začne odbourávat. 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
No, ale dá se říci naopak, ano, když je někdo korupčník, tak sice získal třeba nepoctivým způsobem veřejnou zakázku, ale ty peníze se zase dostanou do ekonomiky, zaměstná ve svém regionu spoustu lidí, předá peníze živnostníkům ... 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
To je naprosto... Jo. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ano, kolega ďáblův advokát. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Teď kdybych, kdybych tohle slyšel, tak bych řekl, že jste klasický korupčník. Ale já chápu, že jste ďáblův advokát. Děkuju za ten dotaz. To je samozřejmě jeden úplně ten nejvíc zcestnej argument, co jsem kdy slyšel. Pokud se budeme bavit o těch nákladech korupce, tak náklady korupce jsou přímé, jsou to ty přímé výdaje, kterých se ztrácí ročně obrovské peníze v řádu 100 miliard korun. To je přímý náklad na korupci. Velká část těch peněz se do tý ekonomiky vůbec nedostane. Ta skončí v daňových rájích, protože ti korupčníci to mají nelegálně. Něco, i kdyby se něco dostalo zpátky, tak spíš ti korupčníci, který mají nakradený miliardy, tak si možná koupí nějaký luxusní zboží, nějaký letadlo, nebo já nevím, co. Ale to tý ekonomice vůbec nepomůže. Takže ty peníze se z tý ekonomiky přímo ztrácí. To je jedna věc. Druhá věc ale hlavně je, že možná ještě větší náklady tý korupce než ty příjmy jsou nepřímé náklady korupce. Takzvaná ekonomicky se to říká neefektivní alokace kapitálu. Co to znamená? No, znamená to například to, že se staví, a já znám, mí spolužáci jsou stavaři někteří a oni mi říkají, jaký se dělají naprostý nesmysly. Nesmyslný projekty, zbytečně drahý, jenom kvůli tomu, aby se na nich dalo krást. A vlastně ten užitek tý stavby je zlomkovej. Prostě je to špatně, dělá se to špatně. Nejen to, že se teda peníze shromažďují, peníze se shromažďují tam, kde se dá hodně krást a to, co staví se nesmyslně a dělají se špatné věci. Ale navíc peníze chybějí tam, kde se dá málo krást. To znamená na vědu a výzkum jde málo peněz, no, protože tam si korupčníci nenakradou. Tomu se říká neefektivní alokace kapitálu. A tohle, když spojíte, tak to je prostě úplně drastický pouštění žilou tý ekonomice. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
Varuje host dnešního vydání Interview Studia STOP zakladatel Nadace pro boj s korupcí pan Karel Janeček. Tak, děkujeme za vaše informace, názory, pěkně jsme si popovídali a až třeba nějaká velká ryba bude v síti, tak zas přijďte k nám do rádia. 

Karel JANEČEK, doktor, ředitel, předseda představenstva, RSJ Algorithmic trading
--------------------
Já děkuju vám, děkuju za pozvání. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A od mikrofonu se loučí ... 

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Petr Holub. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
--------------------
A Jana Šmídová. Na slyšenou. 

Zvukový záznam pořadu naleznete v sekci iRadio.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je Mediasearch. Texty neprocházejí korekturou.  


 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas