8. ledna  2013  rubrika: Programové tipy

Mají se zdejší mediátoři učit z rakouských a portugalských zkušeností?

Cestovní pas - Foto: Free Digital Photos, Graeme Weatherston

Cestovní pasFoto: Free Digital Photos, Graeme Weatherston

Zaostřeno na cizince ve 21:40. České nevládní organizace zabývající se migrací čile spolupracují s podobnými zahraničními uskupeními. Mezi jejich společná témata patří migrační mediace, která za hranicemi Česka má delší a rozsáhlejší tradici.

Jedná se o to, že sociokulturní mediátoři z řad cizinců pomáhají především na státních úřadech odklonit administrativní a jiné bariéry – využívají své znalosti dvou a více kultur a jazyků, tlumočí a srozumitelně poskytují nezbytné informace. 

U nás se začátky migrační mediace vážou k roku 2011 a společnému projektu Ministerstva vnitra a komunitního centra InBáze realizovaného na pobytových odděleních. 

V Rakousku například mediátoři z nevládek pracují přímo na úřadech práce. 

Portugalští mediátoři jsou na cizinecké policii, ale také v Národním centru pro podporu imigrantů, kde sídlí oddělení ministerstva zdravotnictví, školství nebo práce a sociálních věcí. 

Co z jejich zkušeností můžeme přijmout a jak se poučit z jejich chyb? 

O tom je dnešní pořad Zaostřeno na cizince. 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas