V souvislostech

Roky Charty 77 - cyklus

Charta 77 trvala 13 let v nesvobodě. Její signatáři, mluvčí, stoupenci byli po celá ta léta pronásledováni, šikanováni, zavíráni...

O projektu

Ilustrační foto - Foto: Honza Ptáček

Ilustrační fotoFoto: Honza Ptáček

Portál Českého rozhlasu "V souvislostech", aneb Taháky do vašich uší, je určen mladým lidem všech věkových kategorií. Lidem, kteří jsou zvídaví a kteří rádi přemýšlejí. Důraz v tu totiž klademe na existující vzdělanost. Snažíme se ji prostředkovat zejména za pomoci autentických výpovědí našich (vašich) současníků.

Obecně v pořadech Českého rozhlasu je obsažen ohromný potenciál poznání celé řady okruhů lidské činnosti. Je škoda je jednou, dvakrát vyzářit do éteru a poté je nechat "odpočívat" v různých částech zvukového archivu. Internet a od něj odvozené produkty je naopak umožňují prostředkovat nejen těm, kteří konkrétní vysílání propásli, ale i všem ostatním. Portál si samozřejmě neklade za cíl být konkurencí vysílání Českého rozhlasu. Ani jiným produktům Českého rozhlasu na internetu, jakým je kupříkladu iRadio. Už proto jen, že tu představujeme svébytné pořady, vyráběné přímo pro tutu stránku, čerpající však a odkazující se na konkrétní odvysílané pořady. 

V čem je podstata projektu? Nabízíme vám zvukové sestřihy (doplněné o nezbytný průvodní text), zaměřené vždy na konkrétní problém. Sestřih nabídne, jak problém, popřípadě jeho řešení vidí především lidé kolem nás. Zvukové sestřihy jsou uspořádány do tematických okruhů. V rámci okruhů do témat. Uvnitř témat jsou nakonec zaměřeny na konkrétní problematiku, na konkrétní tematickou otázku (téma). 

Sestřih je vytvářen z částí (z citací) odvysílaných pořadů, propojených průvodním slovem. Průvodní slovo zprostředkuje: proč byly zvoleny z vybraných pořadů právě tyto citace, jaká je jejich vzájemná souvislost a návaznost na sebe. 

Zvukový sestřih zpravidla nevychází jen z jednoho pořadu. Jde napříč pořady zejména tam, kde si sestřih všímá určitého jevu (zrod občanské společnosti, původ evropské identity, pojetí viny a neviny očima českých spisovatelů apod..) 

Zdrojem sestřihů jsou tedy: konkrétní pořady, uložené v archivu Českého rozhlasu, záznamy, uložené v archivu, které samy nejsou pořadem, ale vznikly jako zvukový materiál pro nějaký pořad (rozhovory, záznam semináře, vyprávění, vzpomínky). 

Jak vám "taháky do vašich uší" nabízíme? Můžete samozřejmě stejně jako u jiných portálů Českého rozhlasu pravidelně "chodit" i na portál Taháků. Ne však nutně. Za prvotní službu zde považujeme a také nabízíme podcasting. Taháky pro vás uspořádáváme tak, aby se daly stáhnout nejen do vašeho počítače, zejména do vašeho mp3 přehrávače. Proto také konkrétní zvukový sestřih je vždy zásadně členěn do na sebe navazujících zvukových částí tak, aby vám umožnil i orientační, výběrový poslech a nenutil vás - když nechcete - poslouchat pořad vcelku. Na druhé straně provázanost jednotlivých zvukových částí sestřihu je vždy koncipována tak, aby jste nebyli ošizeni ani o tu možnost sestřih poslouchat vcelku (podobně jako u hudebního CD). 

Jak se budete orientovat na stránce V souvislostech? Rozčleněn je do tří logicky na sebe navazujících úrovní: Nevyšší úrovní je - oblast (například Evropská unie, Soudobé dějiny, Společnost apod.). Druhou úrovní je - tematický okruh (například pod Společností naleznete tematický okruh Média) Třetí úroveň je složena z již zpracovaných konkrétních témat v podobě nabízeného zvukového sestřihu (například pod tematickým okruhem Média najdete tyto konkrétní sestřihy Fejeton - vznik a vývoj, Fejeton a jeho sdělnost, Soudnička - vznik a vývoj). 

Na koho se obrátit s dotazem, připomínkou či kritikou? Na Ivana Šterna, odpovědného redaktoru vašich Taháků, sídlícího na virtuální adrese ivan.stern@rozhlas.cz

Autor:  Ivan Štern

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas