V souvislostech

Soudobé dějiny   |   Světová drama   |   Společnost
 • 12. května  2011 v 12:27     Audio  rubrika: V souvislostech

  Roky Charty 77 - cyklus

  Charta 77 trvala 13 let v nesvobodě. Její signatáři, mluvčí, stoupenci byli po celá ta léta pronásledováni, šikanováni, zavíráni do vězení....

   
 • 3. července  2009 v 11:14     FotogalerieAudio  rubrika: V souvislostech

  Nacistická okupace

  U příležitosti 70 letého výročí vpádu nacistických vojsk do Československa uspořádalo 17. března 2009 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP)... ". Účastni byli a přednášeli: , Historický ústav Akademie věd ČR, , profesor Filozofické fakulty UK, , profesor Filozofické fakulty UK.

   
 • 29. prosince  2008 v 11:01     Audio  rubrika: V souvislostech

  Od roku 1848 do roku 1918

  Najít důvody, proč se rozpadla rakouská monarchie v roce 1918, o to se pokusil ve stručnosti dokument, který zde nabízíme ve zvuku. Zaměřil... Tento příspěvek vznikl ve spolupráci se studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

   
 • 11. prosince  2008 v 10:45     FotogalerieAudio  rubrika: V souvislostech

  Pondělí 28. října 1918 očima českých spisovatelů

  I když u spisovatelů připouštíme, že nám líčí události nejen podle doložitelných fakt, ale i za pomoci představivosti, některá fakta si dokonce... Jak viděli pondělí 28. října 1918 a události s ním související, nabízí tento příspěvek ve své zvukové části. V textové části přináší reportáže z novin té doby (záměrně z novin německých - Neue Freie Presse a Prager Tagblatt).

   
 • 13. října  2008     FotogalerieAudio  rubrika: V souvislostech

  Výslechové fejetony, Asanace a VONS

  Poslední velkou renesanci fejetonu zaznamenáváme v době normalizace. Lidé, kteří nesměli publikovat, kteří se kriticky stavěli k režimu, objevili... Obsahově i formálně fejeton splňoval tyto nezvyklé požadavky. Jako jediný publicistický tvar dokáže kriticky zobrazit skutečnost, umí být osobní,... Ještě jednu funkci měl tehdy fejeton - byl obranou před policejní šikanou. Kdokoli tehdy musel "na výslech", hned po návratu domů sedl a napsal... V roce 1978 jich celou řadu uveřejnil časopis po názvem "Kultura u výslechu". Byla to doba největších šikan. Tajná policie ve snaze vyhnat chartisty do zahraničí, rozjela brutální akci... ). Z členů Výboru se za několik málo měsíců stali rovněž nespravedlivě stíhaní. Nakonec i nespravedlivě odsouzení.

   
 • 19. září  2008     FotogalerieAudio  rubrika: V souvislostech

  Evropské iritace

  Evropské iritace bylo jedním z témat, na které se zaměřilo v roce 2007 brněnské česko - německé setkání, pravidelně organizované, už 18 let,... a . Diskutovali spolu , slovenská poslankyně, , poslanec Spolkového sněmu, , ministr české vlády a , evropský poslanec. Jestliže ještě před nedávnem Evropa byla prodchnuta optimismem nad úspěšně probíhající integrací, jestliže tématem bylo hledání evropských... To jsou ony iritace, to je ono téma, které tento příspěvek přináší ve zvukové podobě. Doprovodný text (a výjimkou českých překladů zvukových záznamů, slov pronesených v němčině) představují výňatky z rozsáhlé historické eseje... , univerzitního profesora, významného člena rakouské sociální demokracie a vicekancléře rakouské vlády v letech 1976 až 1981. Esej, která vyšla... (2007/4) Androsch nazval Od Marshallova plánu ke globalizaci. Uvádí, jak důležitým impulsem byl Marshallův plán pro evropskou integraci a jak... K napsání eseje byl Androsch motivován rovněž evropskými iritacemi ze znovu rodícího politického nacionalismu jako výrazu místního sobectví...

   
 • 25. srpna  2008     FotogalerieAudio  rubrika: V souvislostech

  Deník Jana Zábrany a nástup Husákovy normalizace

  Sebevíc objektivně a sebevíc otevřeně předkládaná fakta o našich nedávných dějinách působí na dnešní čtenáře a posluchače mrtvě a neúčastně,...

   
 • 30. července  2008     FotogalerieAudio  rubrika: V souvislostech

  Vzpoura mladých v roce 1968

  v roce 1968 měla zdánlivě mnoho společného, byla současně vícevrstevná a vyznačovala se mnohými zásadními protiklady. Rozdílnost studentských revolt na Západě a na tehdejším Východě, v Československu a v Polsku byla na první pohled patrná. Německý studentský... , který v dubu 1968 navštívil české studenty , byla nakonec sám zklamán. Současně po sobě zanechal pocit rozčarování. Mladé ženy a mužové v aule, kteří se těšili ze svobody, umožňující... Dnes nad revoltou nevládne jen nadšení z toho, že se měla poválečná generace s konečnou platností odpoutat od svých otců a dědů, beznadějně... .

   
 • 22. července  2008     FotogalerieAudio  rubrika: V souvislostech

  Bronisław Geremek a jeho poslední rozhovor

  Profesor historie , jeden z nejvýznamnějších členů polské demokratické opozice, patří vedle , prvního nekomunistického premiéra Polska mezi duchovní otce nezávislého odborového hnutí . Je spolutvůrce Kulatého stolu v roce 1989, díky kterému komunistická moc mírovou cestou předala vládu a Polsko se vrátilo mezi západní demokracie.... . Jako ministr zahraničí přivedl Polsko do Severoatlantické aliance. Do své tragické smrti v neděli 13. července 2008 v nedožitých 77 letech... a jako významný člen jeho zahraničního výboru.

   
 • 13. května  2008     FotogalerieAudio  rubrika: V souvislostech

  Charta 77 - Právo na dějiny

  Kdo má pod kontrolou výklad dějin národa, ten mu také vládne. Dokonce ovládá nejen jeho současnost, ale i jeho budoucnost. Z tohoto základního...

   
    První  |  Předchozí
Stránka 1  z celkem  2
Další  |  Poslední

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas