Zeyer Julius

Julius Zeyer - Foto: Jan Vilímek (1860-1938)

Julius ZeyerFoto: Jan Vilímek (1860-1938)

Aristokrat duší i původem. Vyučený tesař. Nadaný filolog, který propadl u maturity. Znalec mytologie, příznivec okultismu. Nadšený cestovatel. Muž, o jehož sexuální orientaci se spekuluje. Literát, který se své tvorbě věnoval s vášní.

Julius Zeyer ve Čtenářském deníku:
Jan Maria Plojhar (MP3) 

Narodil se 26. dubna 1841 v Praze v rodině podnikatele se dřevem pocházejícího ze staré alsaské rodiny. Matka měla česko-židovské kořeny. Získal německé vzdělání na gymnáziu a pražské technice, ale studia nedokončil. 

V otcově podniku se učil tesařem, výuční list získal ve Vídni. V roce 1862 podnikl tovaryšskou cestu po Evropě, na které se ovšem věnoval studiu jazyků, filozofie a mytologie. Protože nesložil maturitu (1869), filologii, filozofii a estetiku na pražské univerzitě studoval pouze soukromě. Kromě moderních jazyků se učil i sanskrt, koptštinu a hebrejštinu. 

Správu rodinného podniku nepřevzal. Pracoval jako šlechtický vychovatel v Rusku a v rodině hraběte Harracha. Po roce 1882 už žádné zaměstnání nepřijal, žil z renty v ústraní ve Vodňanech a na své četné cesty po Evropě, Skandinávii i Blízkém východě si vydělával psaním. 

Vyšehradský hřbitov - Foto: Khalil Baalbaki

Vyšehradský hřbitovFoto: Khalil Baalbaki

Zemřel 29. ledna 1901 a v rozporu se svým přáním byl jako první pohřben na pražském Slavíně na Vyšehradě. 

Do literatury vstoupil v roce 1873 a svou tvůrčí dráhu spojil s časopisem Lumír a programem kosmopolitismu. Znechucen malostí českých poměrů lpěl na vysokých mravních a uměleckých nárocích a svůj ideál hledal v dávných dobách či v paralelách z jiných kultur. Psal kultivovaným barvitým jazykem, důraz kladl na vizuální evokaci krajiny, nálad a citů. Žánrově se přimkl především k veršované, ale i prozaické epice. 

V cyklu básní psaných blankversem Vyšehrad (1880) se pokusil vytvořit současný národní epos, v Karolinské epopeji (1896) pak čerpal ze starofrancouzské epiky o Karlu Velikém. Zřetelné autobiografické prvky (hledání naplnění cestou ke Kristu a společenství prostých lidí) má pozdní epická skladba Troje paměti Víta Choráze (knižně 1905). 

Ve svých složitě fabulovaných prózách s náhlými dramatickými zvraty a vloženými příběhy čerpal z historie. Román o věrném přátelství Amise a Amila (1880) založil na kontrastu katolického světa rytířských tradic a pohanského severu temných valkýr. I deziluzivní, ryze současný román Jan Maria Plojhar (1891) staví paralely mezi podrobenou vlastí a sebevědomou věčnou Itálií s kořeny sahajícími až k Etruskům. 

Východisko z trýznivého života hledají Zeyerovi hrdinové i v křesťanském mučednictví (Tři legendy o krucifixu, 1895, apokryfní legenda Zahrada mariánská, 1903, aj.). Zeyerovy prózy stejně jako pozdní dramata (např. Radůz a Mahulena, 1898) pozorně vnímala nejmladší generace ovlivněná dekadencí a impresionismem. 

Julius Zeyer v iRadiu
Kliknutím zobrazíte pořady, které jsme odvysílali o Juliu Zeyerovi

Nové články v rubrice

 • Kafka Franz

  Franz Kafka se narodil 3. července 1883 v Praze v rodině židovského velkoobchodníka s galanterií Hermanna Kafky a Julie Kafkové. Otec Hermann Kafka pocházel z chudé rodiny českojazyčného prostředí jihočeského Oseka...

   
 • Vaculík Ludvík

  Prozaik, fejetonista a publicista. Patří k významným, formujícím a nenapodobitelným autorům české literatury druhé poloviny 20. století. Byl také společensky aktivním disidentem, statečným obhájcem svobody a tvůrčí...

   
 • Klíma Ivan

  Ivan Klíma, narozený 14. 9. 1931, je prozaik, dramatik a publicista. Jeho otec byl vědecký pracovník a vynálezce v oboru silnoproudé elektrotechniky.

   

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas