Žižka Jan

Jan Žižka z Trocnova (vlevo) - Foto: Kniha Vypsání husitské války (vydáno 1868, ilustrace Petr Maixner)

Jan Žižka z Trocnova (vlevo)Foto: Kniha Vypsání husitské války (vydáno 1868, ilustrace Petr Maixner)

Lapka a žoldák. Charismatický vojevůdce a nadaný stratég. Boží rytíř, jemuž „sám Kristus svěřil klíče od nebeských bran“.

Jan Žižka ve Čtenářském deníku
Listy dvou Janů II - Jan Žižka z Trocnova (MP3) 

Narodil se kolem roku 1360 - podle pověsti pod trocnovským dubem. Jistě ovšem o něm víme pouze to, co dělal v posledních šesti letech svého dlouhého života, tedy mezi lety 1419 a 1424. Jeho předchozí osudy můžeme domýšlet jen z kusých zmínek nemnoha pramenů. 

Jan Žižka z Trocnova - Foto: Děje Husitů s zwláštním zhledem na Jana Žižku (vydáno 1848), public domain

Jan Žižka z TrocnovaFoto: Děje Husitů s zwláštním zhledem na Jana Žižku (vydáno 1848), public domain

Pocházel z nižší šlechty, žil na jihu Čech, byl ženat, v mládí byl zraněn a neviděl na jedno oko. Až roku 1408 vstoupil do velké historie, když se zbojníky vedenými Matějem Vůdcem vyhlásil nepřátelství Jindřichovi z Rožmberka a královskému městu České Budějovice. 

Roku 1409 Václav IV. Žižku omilostnil. O rok později se Žižka vydal do Polska, aby jako žoldnéř krále Vladislava II. Jagella bojoval proti řádu německých rytířů. Je možné, že se zúčastnil bitvy u Grunwaldu. Roku 1414 koupil v Praze dům a sloužil králi. 

Z pramenů se posléze vynořuje až v roce 1419, kdy se jako přívrženec Husova učení zúčastnil první pražské defenestrace. Téhož roku opustil Prahu a odešel do Plzně, působiště kněze Korandy. 

V krvavých srážkách s katolíky v okolí Plzně husité pod jeho velením poprvé srazili vozy a touto defenzivní bojovou strategií dosáhli větších úspěchů než lépe vyzbrojení protivníci. Jako vynalézavý stratég se Žižka projevil i při tažení z Plzně do právě vznikajícího Tábora roku 1420 v bitvě u Sudoměře. V Táboře byl zvolen jedním ze čtyř hejtmanů. 

Hlavním velitelem husitských vojsk se stal už téhož roku, když bránil svou víru i vlast proti křížové výpravě. Její rozprášení mu přineslo nebývalý kredit. Pod Žižkovým vedením husité šířili svou víru i krvavou cestou, obsazovali katolická města a vypalovali kláštery. Žižka neváhal nechat upálit i sektáře mezi svými. 

Roku 1421 při obléhání hradu Rabí přišel o druhé oko, nicméně formoval vojska proti druhé křížové výpravě. Husitská vojska byla opět úspěšná, ovšem záhy došlo k roztržce mezi Prahou a Táborem. O rok později pak Žižka za ne zcela zjevných okolností vešel do sporu s Táborem a odešel do Východních Čech, kde začal formovat nové bratrstvo. Podnikl tažení na Slovensko a roku 1424 oblehl Prahu. 

Při tažení na Moravu 11. října 1424 zemřel na zánětlivé onemocnění u Přibyslavi. Jeho přívrženci se od té chvíle začali nazývat Sirotci. 

Jan Žižka z Trocnova v iRadiu
Kliknutím zobrazíte pořady, které jsme odvysílali o Janu Žižkovi z Trocnova

Nové články v rubrice

 • Kafka Franz

  Franz Kafka se narodil 3. července 1883 v Praze v rodině židovského velkoobchodníka s galanterií Hermanna Kafky a Julie Kafkové. Otec Hermann Kafka pocházel z chudé rodiny českojazyčného prostředí jihočeského Oseka...

   
 • Vaculík Ludvík

  Prozaik, fejetonista a publicista. Patří k významným, formujícím a nenapodobitelným autorům české literatury druhé poloviny 20. století. Byl také společensky aktivním disidentem, statečným obhájcem svobody a tvůrčí...

   
 • Klíma Ivan

  Ivan Klíma, narozený 14. 9. 1931, je prozaik, dramatik a publicista. Jeho otec byl vědecký pracovník a vynálezce v oboru silnoproudé elektrotechniky.

   

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas