Lidé

Věra Hrdinková - Foto:  Český rozhlas

Věra HrdinkováFoto:  Český rozhlas

Věra Hrdinková – vedoucí sbormistryně
Dlouhých 27 let působila ve sboru Bambini di Praga, nejprve jako sólistka a členka sboru, později jako pedagožka a sbormistryně. Se sborem vystoupila v Evropě, Japonsku i Americe a jako sbormistryně vedla děti na koncertních zájezdech do New Yorku, Itálie, Francie nebo Německa. 

V roce 2007 založila komorní smíšený sbor Carmina Bohemica, který se pod jejím vedením rychle vypracoval ve špičkové hudební těleso. Od 4. ledna vede Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. 

Rozhovor 

Blanka Kulínská - Foto: Khalil Baalbaki

Blanka KulínskáFoto: Khalil Baalbaki

PhDr. Blanka Kulínská – odborný poradce, sbormistryně
Od roku 1954, kdy se provdala za sbormistra dr. Bohumila Kulínského, začíná dlouholetá spolupráce obou manželů s Československým rozhlasem. 

V letech 1954 až 1973 připravovala pravidelné vysílání hudební výchovy pro základní školy, účastnila se mnoha koncertních turné v zahraničí a podílela se na přípravě rozhlasového natáčení skladeb soudobých českých hudebních skladatelů. V roce 1973 ukončili Bohumil a Blanka Kulínští s Československým rozhlasem spolupráci a založili sbor BAMBINI DI PRAGA. 

Po Sametové revoluci v roce 1990 vedla Blanka Kulínská společně se svým synem Bohumilem ŠKOLU SBOROVÉHO ZPĚVU PŘI BAMBINI DI PRAGA. V roce 1992, po téměř dvaceti letech, bylo Blance Kulínské znovu nabídnuto sbormistrovské místo v Československém , od roku 1993 v Českém rozhlase, s tím souvisí i její výrazná dramaturgická činnost. Česká hudební rada udělila Blance Kulínské v roce 2010 čestné ocenění za celoživotní přínos k rozvoji dětského sborového zpěvu. 

Michaela Steinbauerová - Foto: Eliška Kubíková

Michaela SteinbauerováFoto: Eliška Kubíková

Ing. BcA. Michaela Steinbauerová – vedoucí přípravného oddělení A2, A3, A4
Vystudovala Zpěv na Akademii múzických umění v Praze pod vedením prof. Jany Jonášové a obor Arts management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zpěvu se začala věnovat ve svých šesti letech ve Škole sborového zpěvu při Bambini di Praga a v jedenácti letech byla přijata do koncertního oddělení sboru Bambini di Praga. S ním absolvovala i jako sólistka mnoho natáčení pro Český rozhlas a koncertů v tuzemsku, Evropě i Jižní Koreji. U Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu působí sedmým rokem. V roce 2018 byla přijata do Tvůrčí skupiny elévů Českého rozhlasu. 

„Díky působení ve sboru jsem prožila mnoho krásných zážitků a poznala mnoho lidí, z nichž někteří se stali mými dlouholetými přáteli. Sbor mne naučil disciplinovanému a poctivému přístupu ke kolektivní i individuální práci, intenzivní píli a úsilí, či zásadám společenského chování. To vše mne ovlivnilo natolik, že jsem se rozhodla zpěvu věnovat i nadále a učinit ho součástí svého profesního života. Tyto získané zkušenosti bych dětem ráda předala. Věřím, že i jim může navštěvování sboru ovlivnit jejich život a můžou v něm prožít mnoho krásných chvil.“  

Dana Reichová - Foto: Khalil Baalbaki

Dana ReichováFoto: Khalil Baalbaki

Dana Reichová - produkční
Od roku 1973 do roku 1982 zpívala v Dětském pěveckém sboru Československého rozhlasu pod vedením sbormistra prof. Čestmíra Staška. Téhož roku nastoupila jako elévka do hudební redakce stanice Hvězda v Československém rozhlase. V letech 1984 – 1992 pracovala v Slovesné umělecké realizaci na stanici Vltava, 1992-1993 také v poetické vinárně Viola a 1993-1994 v soukromém rádiu Frekvence 1. 

Od roku 1997 opět působí v Českém rozhlase, v Centru výroby. Od roku 2000 do 2004 zpívala v rodičovském sboru Pražského dětského sboru opět u profesora Staška. Od roku 2004 zpívá ve Smíšeném pěveckém sboru Notre Dame při chrámu Matky Boží před Týnem pod vedením sbormistryně Leony Salákové. 

Autor:  Ilona Topolová

Plán koncertů

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas