O nás

Dětský pěvecký sbor - Foto: Khalil Baalbaki

Dětský pěvecký sborFoto: Khalil Baalbaki

Dětský pěvecký sbor patří mezi dlouholetá umělecká tělesa Českého rozhlasu, který se jeho prostřednictvím snaží poskytnout podporu mladým talentovaným zpěváčkům.

V září 1945 zahájil činnost soubor se sbormistrem dr. Bohumilem Kulínským, který ho vedl téměř 30 let. Pak byl dalších dvacet let dětský sbor v rukou prof. Čestmíra Staška. Dva roky řídil dětský kolektiv Luboš Krtička, od roku 1992 se vedení sboru ujala dr. Blanka Kulínská a od ledna 2016 je vedoucí sbormistryní Dětského pěveckého sboru Věra Hrdinková. 

„Považuji za veliké štěstí, že rodiče napadlo dát mne do sboru. Dítě se v takovém uměleckém prostředí chová jako dospělý a jako na dospělého jsou na něj kladeny i požadavky. Hudba je přece jenom jedna, ať to zpívá dítě nebo dospělý, ať jde o dětský sbor nebo dospělé hudebníky.“ říká Blanka Kulínská. 

Za pětašedesát let v dětském rozhlasovém pěveckém sboru působilo mnoho pozdějších profesionálních hudebníků, představitelů dalších uměleckých oborů, a rovněž politiků; za všechny jmenujme například harfistku Janu Bouškovou, spisovatelku Zdenu Škvoreckou-Salivarovou, herečku Martu Vančurovou, zpěváky Janu Koubkovou a Jiřího Korna, skladatele Petra Maláska a Jaroslava Uhlíře, a také našeho bývalého prezidenta Václava Klause. 

Důležité je každé dítě, které se rozhodne navštěvovat soubor a s potěšením se účastní sborových zkoušek, vždyť pro něj je i to užitečná práce, učí se profesionalitě určitého oboru. 

Sbormistryně Blanka Kulínská říká: „Moje profese není čistě hudební, je to i činnost pedagogická. Sborový zpěv neznamená jenom hezky zpívat, správně tvořit tón, čistě intonačně zpívat, správně dýchat, srozumitelně vyslovovat, apod. Jedna z předností je také soustředěná činnost s určitým výsledkem, společná zodpovědnost za to, co dítě dělá.“ 

Historie 

Skladatel Ilja Hurník a sbormistryně Blanka Kulínská na zkoušce ke koncertu Bambini di Praga - Foto: Petr Veber

Skladatel Ilja Hurník a sbormistryně Blanka Kulínská na zkoušce ke koncertu Bambini di PragaFoto: Petr Veber

Historie dětského rozhlasového sboru sahá do počátku třicátých let, kdy režisér a zpěvák Jan Kühn sestavil pro potřeby školského vysílání skupinu dětí z pražských škol. 

Zázemí pro nový sbor vytvořil v roce 1945 skladatel a tehdejší redaktor školského rozhlasu Karel Hába, po úspěšném konkurzu se na téměř tři desetiletí ujal jeho vedení dr. Bohumil Kulínský, předtím sbormistr úspěšných Hrabůvských zpěváčků. 

Sbor dr.Kulínského sloužil rozhlasovým potřebám, natáčel a vysílal repertoár od drobných dětských písní po závažná díla českých i zahraničních skladatelů. 

Bohumil Kulínský provedl nové skladby Hurníkovy, Hanušovy, Ebenovy, Lukášovy, Máchovy a dalších autorů, z nichž mnohé byly psány přímo pro rozhlasový sbor. 

Společně s tehdejším hudebním režisérem, skladatelem Viktorem Kalabisem se zasloužil například i o československou premiéru proslulé Brittenovy Slavnosti vánoční. Činnost sboru šířená na rozhlasových vlnách, se stávala vzorem a značně ovlivnila uměleckou úroveň dětských souborů. 

Po odchodu dr. Kulínského v roce 1973 vytvořil později nový rozhlasový sbor prof. Čestmír Stašek. Uplatnil své dlouholeté zkušenosti sbormistra Pražského dětského sboru a rozvíjel rozsáhlou koncertní činnost doma i v zahraničí. Četné ceny z mezinárodních soutěží dokládají uměleckou úroveň sboru. 

V letech 1990-91 vedl dětský rozhlasový sbor také sbormistr Luboš Krtička, absolvent HAMU v Praze. 

Od roku 1992 byla sbormistryní Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu dr. Blanka Kulínská. Pokračovala zejména v uvádění české soudobé tvorby (původní rozhlasové premiéry - např. Ilja Hurník, Jiří Teml, Jan Vičar, Olga Ježková, Pavel Jurkovič, Otomar Kvěch). Po několik let byl jejím asistentem současný sbormistr Mgr. Lukáš Jindřich, který v souboru vyrůstal od svých pěti let. 

Čtěte také: iDnes.cz: Ocenění Mezinárodní hudební rady prof. Blance Kulínské

Od ledna 2016 je vedoucí sbormistryní Dětského pěveckého sboru Věra Hrdinková. Působila 27 let ve sboru Bambini di Praga, nejprve jako sólistka a členka sboru, později jako pedagožka a sbormistryně. Se sborem vystoupila v Evropě, Japonsku i Americe a jako sbormistryně vedla děti na koncertních zájezdech do New Yorku, Itálie, Francie nebo Německa. V roce 2007 založila komorní smíšený sbor Carmina Bohemica, který se pod jejím vedením rychle vypracoval ve špičkové hudební těleso. 

Děti, které v sedmašedesátileté historii sborem prošly, si vždy odnášely do života trvalé zážitky i vztah k uměleckým hodnotám. Vyrostla z nich řada osobností v hudbě, umění, kultuře.
(Jana Boušková, Lenka Dusilová, Radka Fišarová, Jana Kratochvílová, Jana Koubková, Eva Kubátová, Zdenka Lorencová, Jana Mařasová, Jana Nováková, Zuzana Stirská, Zdenka Škvorecká - Salivarová, Marta Vančurová, Monika Vejvodová, Zuzana Vejvodová, Jan Čenský, Petr Janda, David Koller, Jiří Korn, Martin Kumžák, Petr Malásek, Tomáš Trapl, Jaroslav Uhlíř…).
 

Ve fonotéce Českého rozhlasu jsou nahrávky desítek titulů převážně českých soudobých skladatelů, ale i představitelů různých hudebních stylů a epoch, úpravy lidových písní, populární písničky např. Voskovce a Wericha, Suchého a Šlitra nebo novinky z dílny písničkářky Radůzy. 

Hlavní sbor A1 (děti od 11 let) se schází každé pondělí a čtvrtek od 17.15 do 20.00 hodin. Děti se za školné 2.500 Kč (původní cena byla 5.000 Kč) ročně během 165 minut trvající lekce věnují nejen zpěvu, ale učí se také hudební teorii a hlasovou výchovu. 

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas