Evropská unie

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Francie

Lukáš Vincourek (lvi)  11.11.2008 11:02
Vlajka Francie
Vlajka Francie  

Francie, oficiální název Francouzská republika, je demokratický stát, který se nachází v západní Evropě. Součásti Francouzské republiky jsou také zámořské departementy a zámořská území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii. Francouzi často přezdívají metropolitní Francii l'Hexagone (šestiúhelník), kvůli jejímu geografickému tvaru. Informace o autorech a fotogalerie
Informations about authors and photogallery

Je členskou zemí Severoatlantické aliance (NATO) a je jedním ze zakládajících členů Evropské unie (EU). Dále je Francie jedním ze zakládajících členů Spojených národů. Je jedním z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN s právem veto, a také jednou z osmi uznaných nukleárních mocností.


Francie - území
Francie - území  

Politický systém

Prezident republiky má významnou politickou roli. Předsedá schůzím Rady ministrů (kabinetu)a má celkovou odpovědnost v hlavních oblastech zahraničních věcí a obrany. Každodenní fungování země má na starosti premiér. Prezident je volen v přímých volbách na pětileté období. Parlament sestává z národního shromáždění, které je voleno každých pět let, a Senátu, jehož členy vybírá volební kolegium.

Dějiny v kostce

Hranice současné Francie zhruba souhlasí s těmi z dob starověké Galie obývané Kelty známými jako Galové. Gálie byla porobena Římany v 1. století př.n.l. a Galové nakonec převzali římský jazyk i kulturu. Historie křesťanství na tomto území má k ořeny ve 2. a 3. století. Galské západní hranice byly ve 4. století obsazeny germánskými k meny, převážně Franky, kteří dali zemi její dnešní jméno. Moderní jméno "Francie" je vzato z feudálního panství okolo Paříže, která byla pod správou Kapetovců. Existence Francie jako samostatného státu se datuje od rozděleni Franské říše roku 843 na (Francia orientalis) na východě, Francia occidentalis na západě a Lothraringii ve středu. Z Východní Franské Říše se stala Svatá říše římská,dnešní Německo). A západní část dala vzniknou tomu, čemu dnes říkáme Francie.

Potomci Karla Velikého vládli Francii až do roku 987, kdy byl Hugo Kapet korunován králem. Jeho následovníci, Kapetovci, Dynastie z Valois a Bourboni postupně pomocí sérií válek a rodovému dědictví sjednotili území pod centrální panovníkovu moc. Monarchie dosáhnula své největší moci za vlády Ludvíka XIV. V té době měla Francie obrovský vliv na evropskou politiku, ekonomii a kulturu. Byla nejlidnatějším státem v Evropě a třetím na světě po Číně a Indii.

Následkem Francouzské revoluce z roku 1789 byla absolutní monarchie 3. a 14. září 1791 nahrazena monarchií parlamentární, 10. srpna 1792 byla následně nastolena První republika, potvrzena ústavou z roku I, 24. června 1793. Vláda však ve skutečnosti zůstala v rukách revolučního kabinetu. 22. srpna 1795 byla vyhlášena ústava roku III, vlády se chopil Direktoriát (Directoire). Následně v roce 1799 ovládnul republiku Napoleon Bonaparte, vydal ústavu z roku VIII zavádějící jeho Konzulát a později, 18. května 1804, státním převratem založil První říši (Premier Empire), v níž byl korunován císařem. Napoleon na krátkou dobu ovládá většinu Evropy, bojuje se Spojeným Královstvím, Pruskem, Rakouskem a Ruskem, zakládá nová království, do jejichž čela dosazuje členy své rodiny. Na konci První říše, 5. dubna 1814, Napoleon prohrává, je nucen abdikovat a trůnu se chopí Ludvík XVIII. Po několika měsících se vrací z vyhnanství na ostrově Elba, opět se dostává k moci, je však definitivně poražen v bitvě u Waterloo 18. června 1815 a monarchie je znovu nastolena.

V roce 1830 dala Červencová revoluce vzniknout konstituční monarchii a později Druhé republice v r. 1848. Existence této republiky byla nedlouho na to ukončena zvolením císařova synovce Napoleona III. prezidentem a vyhlášením Druhé francouzské Říše. Ludvík-Napoleon byl sesazen, což bylo následováno prusko-francouzskou válkou v r. 1870. Po těchto událostech vznikla Třetí republika.

Ačkoliv vyšla Francie vítězně z první i druhé světové války, utrpěla dalekosáhlé ztráty na koloniích, ekonomické pozice, populaci a pozice dominantního národa. Po II. světové válce vznikla Čtvrtá republika. V roce 1958 byla nastolena současná Pátá republika v čele s generálem Charles de Gaullem.

V posledních desetiletích se Francie smiřila s Německem a ve spojení s ním vede politickou a ekonomickou integraci Evropy včetně zavedení eura v lednu 1999. Francie byla v čele států podporujících urychlení rozšíření měnové unie, kterou chtěla dosáhnout vytvoření více sjednocené a schopné Evropské politiky, obrany a bezpečnostního aparátu. V referendu o přijetí Smlouvy o Evropské ústavě však 55% francouzských občanů hlasovalo proti, čímž se tyto plány výrazně opozdí.

Zajímavosti a osobnosti

Ve Francii se narodili někteří z nejvlivnějších spisovatelů a myslitelů, od Descarta a Pascala v 17. století, přes Rousseaua a Voltaira v 18. století, Balzaka, Baudelaira a Flauberta v 19. století až po Sartra a Camuse ve 20. století. Tato země obohatila svět umění v posledních dvou stoletích o díla Renoira, Moneta, Cézanna, Gauguina, Matisse, Braqua a mnoha dalších.

Francouzská kuchyně je jednou z nejvyhlášenějších v Evropě. Vaření a stolování je součástí francouzské kultury a životního stylu.


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Evropská unie
v rubrice: Státy EU

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 Český rozhlas