Nadan fond eskho rozhlasu

O NADAČNÍM FONDU ČESKÉHO ROZHLASU


 

Nadační fond Českého rozhlasu vznikl z iniciativy generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka na počátku roku 2001. Jeho posláním je poskytovat lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením přímou a účinnou pomoc, díky níž mohou žít kvalitnější a v maximální míře samostatný život.

Světluška
je dlouhodobý, stěžejní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

Patronkou projektu je zpěvačka ANETA LANGEROVÁ.

Světluška svítí od srpna 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 12.000 dobrovolníků a přes 600.000 dárců.

Samostatné webové stránky projektu Světluška.


Dlouhodobé programy Nadačního fondu Českého rozhlasu
O příspěvek u nadačního fondu může žádat jak jednotlivec s těžkou ztrátou zraku, tak nestátní neziskové organizace pečující o zrakově postižené občany.
- žádost jednotlivce (dokument MS Word - 30 kB)
- žádost organizace (dokument MS Word - 52 kB)

KROK ZA KROKEM
Program podporuje např. terénní služby pro rodiny s nevidomými dětmi (stimulace zraku a pohybu), speciální výukové programy (výuka prostorové orientace, nácvik samostatného pohybu s bílou holí, Braillovo písmo...), rekvalifikace a pomoc při vyhledávání zaměstnání, asistenční a průvodcovské služby, vybavení chráněných dílen, příspěvky na kompenzační pomůcky apod.

ČLOVĚK V NOUZI
Program je určen na pomoc nevidomým lidem, kteří se ocitli v mimořádně tísnivých životních situacích

STIPENDIJNÍ PROGRAM
Program pomáhá sociálně slabým studentům s těžkým zrakovým postižením

CESTY KE SPOLEČNÉMU SVĚTU
Program podporuje osvětové projekty přispívající ke sbližování nevidomých a široké veřejnosti (např. načítání zvukových knih, hmatové výstavy, publikační činnost...)

KAŽDÝ NĚCO DOKÁŽE
Program se zaměřuje na zrakově postižené umělce, sportovce, volnočasové zájmové aktivity...


Realizované projekty

BÍLÁ PASTELKA 2001
Nadační fond Českého rozhlasu byl v roce 2001 hlavním pořadatelem celonárodní sbírky pro nevidomé - Bílá pastelka. Výtěžek sbírky dosáhl výše 5 070 000 Kč. Na základě výzkumu GfK se o Bílé pastelce v roce 2001 dozvědělo 78% dotazovaných. Do akce bylo zapojeno více než 2000 dobrovolníků. Bílá pastelka získala za mediální a PR kampaň, která vznikla v tvůrčí dílně agentury Men on the Moon v roce 2001, řadu ocenění v kategoriích sociální marketing: EFFIE, KINOREKLAMA 2001, Zlatý Štoček.

POVODŇOVÁ SBÍRKA 2002 Ničivé záplavy v létě 2002 vzaly nevidomým často to nejnutnější, co potřebují k samostatnému životu. Nadační fond Českého rozhlasu jim pomáhal a stále pomáhá vybudovat nový domov. Kromě finanční podpory jim poskytuje také sociálně právní poradenství a průvodcovské služby ve spolupráci s občanským sdružením Okamžik. Dosud poskytl postiženým záplavami více než 3 miliony korun.


 

Nachzte se

v tematickm okruhu: Tmata
na webu: Nadan fond Ro (old)

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2018 esk rozhlas