20. září  2001  rubrika: Bahňáci

Sluka lesní

Sluka lesní - Foto:  degsyw´s, zdroj: Flickr.com

Sluka lesníFoto:  degsyw´s, zdroj: Flickr.com

Sluka lesní je jedním z našich nejtajemnějších ptáků. Svou svatební písničku přednáší sameček sluky za letu, když se s nastupujícím soumrakem vydává na let kolem křovin na pokraji lesů a lesních pasek, kolem lesních průseků a údolími potoků, kde očekává přítomnost na zemi sedící samičky. Za tohoto, můžeme říci svatebního, letu ulétne sameček i několik kilometrů, a tak myslivci, kteří sluky ještě donedávna běžně lovili, mluvili o takzvaném jarním lovu sluk na tahu.

 

Tok sluky lesní

Vložit na svůj web

I když v době lovu sluky naším územím opravdu protahují, řada našich místních sluk již obsadila hnízdiště a první hnízdění jsou zjišťována již od poloviny března, tedy současně s počátkem doby lovu. A tak je jistě dobře, že získat dnes povolení k lovu sluky lesní již není tak jednoduché. V posledních desetiletích je totiž po celé Evropě zjišťován značný úbytek sluk. 

Tok i páření sluk probíhají v noci, a tak jen málo ornitologů mělo příležitost pozorovat je na vlastní oči. Sameček sluky není žádným starostlivým otcem. Po ukončení snůšky se o samičku přestává zajímat a péče o rodinu je plně záležitostí samičky. U sluky lesní byla pozorována jedna zvláštnost, a to schopnost přenášet v letu dosud nelétající mláďata na jiná, bezpečnější nebo potravně výhodnější místa. Podle pozorování anglických ornitologů přenáší sluka mláďata přitisknutá k tělu mezi nohama, řidčeji mezi prsty a známé je i odnášení v zobáku. 

Tok sluky lesní probíhá zejména od poloviny března do konce dubna a potom ještě v období druhého hnízdění v červnu. Právě v tuto dobu se musíme za soumraku nebo za rozednění vydat na vhodná místa, pokud chceme tohoto tajemného lesního ptáka zaslechnout a zahlédnout. I když se sluka lesní vyskytuje nehojně na velké části území naší republiky, větší naději máme v podhorských oblastech. 

Základní údaje 

Sluka lesní (Scolopax rusticola). Myslivecky významný druh velikosti holuba; má dlouhý zobák, na temeni nápadně vypouklou hlavu a vysoko umístěné velké oči. Žije v lesích, především listnatých a smíšených. Živí se červy a hmyzem, které vybírá z hlubších vrstev půdy "pícháním" � zobák, na kterém má hmatová tělíska, zabodává do půdy; špičku zobáku přitom může rozevřít a kořist uchopit jako do pinzety. Po březnovém návratu na hnízdiště probíhá tok, tzv. "slučí tah". Hnízdo je jamka na zemi, kam samička snáší obvykle 4 vejce a sama je zahřívá. Mláďata vzápětí po vylíhnutí z hnízda odvádí. Od září sluky odlétají do zimovišť, která leží především v západní a jihozápadní Evropě. Ohrožený a zvláště chráněný druh. 

Jak vznikaly nahrávky
Pro její asi 7 cm dlouhý, tenký zobák - píchák jí myslivci říkají dlouhozobka. Je to čistě lesní druh bahňáka. Ve dne jsou sluky "zalehlé", tj. zdržují se v houštinách, a teprve za soumraku ožívají. Samičky se zdržují na zemi, zatímco samci asi půl hodiny po západu slunce zahajují tzv. slučí tah. Ten trvá asi jen dvacet minut. Kohoutci proletují klikatým rychlým letem těsně nad korunami stromů, přičemž se ozývají pískáním a kvorkáním. Taktika zvukového záznam slučího tahu je téměř shodná s mysliveckým lovem. Čekání na začátek tahu, nasměrování mikrofonu na přilétajícího kohoutka a jeho co možno přesné sledování. Ve chvíli, kdy nám přeletuje přímo nad hlavou, je nutný náš rychlý, naprosto tichý, předem nacvičený obrat a pokračování ve sledování jeho odletu. Je to otázka pouze několika desítek vteřin. Vše je tak rychlé, že nemáme v nočním lese, na přelomu února a března, čas ani prochladnout.
Pavel Pelz
Autor:  Petr Bürger
Pořad: Vlastní příspěvek  |  Stanice: Nová Média
 
 

Nové články v rubrice

 • 3. října  2011 v 15:32     FotogalerieAudio  rubrika: Bahňáci

  Břehouš černoocasý

  Břehouš černoocasý je statný bahňák, který dosahuje velikosti asi holuba. Ovšem narozdíl od něho má dlouhé nohy, dlouhý krk a dlouhý zobák. Je to poměrně velký druh, který vyhledává pro své hnízdění přede vším mokré...

   
 • 30. září  2011 v 14:21     Audio  rubrika: Bahňáci

  Pisík obecný

  Pisík obecný je naším docela běžným bahňákem. Samotný název bahňák znamená, že se s ním můžeme setkat při březích rybníků, jezer, ale zejména na nějakých vodotečích. Právě taková místa, vodoteče a jejich štěrkové, případně...

   
 • 5. prosince  2003       rubrika: Bahňáci

  Dytík úhorní

  Dytík úhorní, dosti tajemný soumračný až noční pták, již v České republice patří mezi vymizelé druhy. Poslední hnízdění bylo doloženo v roce 1991 na Znojemsku na jižní Moravě. Od té doby existují jen ojedinělá pozorování...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas