2. května  2003  rubrika: Dravci

Včelojed lesní

Včelojed lesní - Foto: Zdeněk Tunka, BirdPhoto.cz

Včelojed lesníFoto: Zdeněk Tunka, BirdPhoto.cz

Včelojed lesní patří mezi méně známé druhy dravců, zřejmě proto, že u nás hnízdí relativně řídce. Jasně znějící hlas včelojeda, který je nápadně vyšší než volání dospělé káně lesní, můžeme nejčastěji slyšet na jeho hnízdišti. Pro mnohé však bude snadnější identifikovat včelojeda spíše vizuálně než akusticky.

 

Hlas včelojeda lesního

Vložit na svůj web

Za letu jsou sice velikostní proporce téměř identické s kání lesní, ale silueta letícího dravce je jiná. Včelojed má užší a delší křídla, delší ocas a obvykle je štíhlejší než všem dobře známá káně. K dobré identifikaci však může posloužit i typické chování těchto dravců, které souvisí s hnízděním. Při obhajobě teritoria včelojed tleská křídly, to znamená, že za letu se vzájemně dotknou horní strany jeho křídel. Výsledkem je slyšitelné tlesknutí a mezi evropskými druhy dravců i unikátní letová pozice. 

Pro včelojeda platí, že jeho hnízda nacházíme obvykle jen velmi obtížně. Bývají dost vysoko, bývají skryta v hustém listí nebo jehličí nebo nám mohou uniknout i pro své relativně malé rozměry. 

Včelojed lesní je specializovaný především na lov blanokřídlého hmyzu, který se rozmnožuje v zemi. Především se jedná o vosy, někdy i čmeláky. Tato potrava představuje až 85 procent kořisti. Jejich hnízda včelojed vyhrabává ze země a požírá jak bodavé dospělce, tak plástve s larvami, které nosí i mláďatům na hnízdo. 

 

Žadonění mláďat včelojeda lesního

Vložit na svůj web

Včelojedi jsou přísně tažní, zimu tráví v tropické Africe, často daleko pod rovníkem. Jejich hromadný přílet ze zimovišť do hnízdních oblastí bývá hodně ovlivněn počasím. Chladné a deštivé počasí v době jarní migrace může dokonce ovlivnit i hnízdění, které začíná až o několik týdnů později. V některých letech pak spousta párů nemusí vůbec zahnízdit. Je zřejmé, že se jedná o adaptaci na malou potravní nabídku, která na hnízdištích včelojedy, a to právě důsledkem nepříznivých klimatických podmínek, čeká. 

Včelojed sice patří mezi dravce, ale povahově rozhodně žádným dravcem není, a to i přesto, že se živí jinými živočichy. Včelojed není, jak jsem se již zmínil, nikterak běžným dravcem a buďme rádi, že jej můžeme slýchat, pozorovat a že u nás hnízdí. Jeho přítomnost v krajině nám říká, že tato krajina je relativně zdravá. Řekněme, že z ekologického hlediska alespoň v některých ohledech vyvážená. 

Základní údaje  

Včelojed lesní (Pernis apivorus). Dravec velikosti káně, svrchu zbarvený hnědě, na spodině těla velmi variabilně, od bílé až po tmavohnědou. V letu je od káně rozlišitelný podle siluety a široké, světle zbarvené příčné pásky na ocase. Žije v lesnaté krajině. Vyhledává vosí hnízda a vyhrabává je ze země. Vedle vos a jejich larev se v menší míře živí také jiným hmyzem či drobnými obratlovci. Do hnízda umístěného vysoko v koruně stromu snáší samice většinou dvě vajíčka až koncem května nebo v červnu (krmení mláďat tak spadá do doby, kdy je nejvíce vos). Na zahřívání vajec a krmení mláďat se podílejí oba staří ptáci. Přísně tažný, zimuje v tropické Africe. Odlétá v srpnu a v září, na hnízdiště se vrací v dubnu. Silně ohrožený, zvláště chráněný dravec. 

 Video: MOS, Adolf Goebel 

Autor:  Vojtěch Mrlík
Pořad: Vlastní příspěvek  |  Stanice: Nová Média
 
 

Nové články v rubrice

 • 16. ledna  2004       rubrika: Dravci

  Luňák červený

  Luňák červený je lovec a sběrač. To znamená, že dovede ulovit drobnou kořist, kterou je obvykle nějaká žába nebo drobný zemní hlodavec, ale velice často se z výšek spouští k uhynulým zvířatům, a funguje tedy jako jakási...

   
 • 2. ledna  2004       rubrika: Dravci

  Moták lužní

  Moták lužní je bezesporu krásný dravec. Jedná se o elegantního letce, který je velmi obratný a nezvykle zbarvený. Zatímco samice je hnědá, na křídlech a ocase pruhovaná a na svrchních krovkách ocasních bílá, samec je...

   
 • 14. listopadu  2003       rubrika: Dravci

  Káně rousná

  Káně rousná je dravec jen o něco málo větší než obecně známá káně lesní. Dosahuje hmotnosti většinou kolem jednoho kilogramu, ale větší samice mohou vážit i přes kilogram a půl. Na rozdíl od naší běžné káně lesní se...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas