6. prosince  2002  rubrika: Měkkozobí

Holub doupňák

Holub doupňák - Foto: Chris Cant, CC BY 2.0

Holub doupňákFoto: Chris Cant, CC BY 2.0

Na rozdíl od druhého našeho lesního holuba - hřivnáče - je holub doupňák o něco menší a zejména nemá žádné nápadné znaky v opeření krku a křídel. Oproti hřivnáči je také druhem mnohem více specializovaným - žije u nás téměř výhradně ve starých bukových lesích. Souvisí to s jeho další odlišností od hřivnáče - hnízdí totiž ve stromových dutinách. Dostatečně velké dutiny vytváří v přírodě datel černý, ale musí být pro ně přirozeně i dostatečně rozměrný strom, což jsou u nás téměř výhradně staré buky. A vzhledem k tomu, že přestárlé bučiny jsou zachovány jen ve zbytcích, hnízdí doupňák jen na nemnoha místech.

 

Holub doupňák

Vložit na svůj web

Na hnízdištích začíná doupňák houkat již v únoru. Jak bylo v poslední době zjištěno, doupňáci zaletují na zimu nejen do jižní Evropy, ale jejich hejnka zimují i na jižní Moravě. Živí se stejně jako po celý rok semeny plevelných rostlin. Při příznivém počasí pak okamžitě zaletují na hnízdiště, kde již mohou setrvat až do zahnízdění. Jako u všech holubů klade samička do dutiny dvě bílá vejce, na kterých sedí 16 až 18 dní; mladí pak vyletují z hnízd za další 3 až 4 týdny. Pokud osud hnízdících ptáků neurčí jejich hlavní přirození nepřátelé - jestřáb nebo kuna. 

Základní údaje

Holub doupňák (Columba oenas). Velikosti holuba domácího, zbarvený šedě s načervenalou hrudí (zdivočelí domácí holubi mají obvykle bílý kostřec, holub hřivnáč má bílé skvrny po stranách krku a bílá pole ve křídlech). Hnízdí v listnatých a smíšených lesích, za potravou - semeny rostlin - však zaletuje do polí a luk. Ke hnízdění využívá prostornější dutiny vytesané obvykle datlem černým. Ve snůšce bývají dvě vajíčka; zahřívají je oba rodiče, kteří také společně pečují o mláďata. Obvyklá jsou dvě až tři hnízdění ročně. Většina našich doupňáků směřuje v říjnu do zimovišť, která leží v jihozápadní Evropě a při Středozemním moři, a na hnízdiště se opět vracejí koncem února a v březnu. Silně ohrožený, zákonem zvláště chráněný druh.
Autor:  Karel Hudec
Pořad: Vlastní příspěvek  |  Stanice: Nová Média
 
 

Nové články v rubrice

 • 21. března  2003     Fotogalerie  rubrika: Měkkozobí

  Holub hřivnáč (VIDEO)

  Při procházce lesem od nížin až po střední horské polohy, od jara až do léta, můžete někdy zaslechnout výrazný, dutě znějící hlas. Asi si tipnete správně, že se jedná o holuba, máte přece zkušenosti s domácími nebo...

   
 • 4. října  2002       rubrika: Měkkozobí

  Hrdlička zahradní (VIDEO)

  Hrdličku zahradní zná každý z nás. Žije s námi celoročně, ve městech i na venkově, ale pobyt ve volné krajině odmítá. Takovouto úzkou vazbu na lidská sídla odborně označujeme jako synantropii. Podobně žije i vrabec...

   
 • 18. února  2002     Audio  rubrika: Měkkozobí

  Hrdlička divoká

  V přírodě můžeme tuto hrdličku slyšet až skutečně s příchodem opravdového jara, nejdříve koncem dubna, ale spíše až v prvních májových dnech. Není pochyb, že se každému z nás při tomto hlasu v duchu vybavují úvodní...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas