O projektu Hlas pro tento den

Ledňáček říční - Foto:  Corel GALLERY

Ledňáček říčníFoto:  Corel GALLERY

Původní projekt seriálu Hlas pro tento den byl dlouhodobým rozhlasovým projektem, který posluchače seznamoval s hlasovými projevy u nás žijících zvířat, ale i se zajímavostmi jejich ekologie a etologie.

První pořad seriálu Hlas pro tento den odvysílala redakce Meteoru 21. března 1968. V denní frekvenci (mimo neděli a s několika reprízami během dne) odvysílala do 21. června 1968 na stanici Praha celkem 79 pěti minutových dokumentů o naší avifauně v podání našich předních ornitologů. 

Projekt, který inicioval Josef Kleibl a vynikajícím způsobem realizoval redaktor Meteoru Oldřich Unger, byl umožněn spoluprací Meteoru s přírodovědnou redakcí BBC Bristol a přírodovědnou redakcí Sveriges Radio. Zvukovému archívu Meteoru poskytla tato radia předtím téměř pět stovek nahrávek. Spolu s nahrávkami Oldřicha Ungera a kolekcí nahrávek Ing. Pavla Pelce se Zvukový archív Meteoru stal tehdy nejrozsáhlejší kolekcí zvukových záznamů evropské avifauny u nás. Umožnil mezi jiným i vznik seriálu Hlas pro tento den. Velký posluchačský ohlas na tento seriál a 1. cena v Rozhlasové žatvě 1968 umožnila realizaci druhého ročníku 1969. Z obou těchto ročníků vydal Čsl. rozhlas magnetofonové pásky s výběrem nejúspěšnějších pořadů. Další ročníky se však již nekonaly, neboť nové normalizační vedení rozhlasu striktně přikázalo přerušit spolupráci s oběma zahraničními rozhlasovými stanicemi (včetně používání jejich záznamů). 

Hnízdo kolihy velké - Foto:  Polarit 3, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Hnízdo kolihy velkéFoto:  Polarit 3, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

U kolébky nového projektu seriálu Hlas pro tento den stál v druhé polovině 90 let Mgr. Miroslav Bobek. Použití starých pořadů již nebylo vhodné, protože informace v nich obsažené byly již z velké části neúplné či překonané. I technická kvalita některých záznamů byla poplatná dobovým možnostem. Vznikla tedy nová verze, vycházející v převážné míře z nahrávek, které za čtyřicet let své práce nashromáždil Ing. Pavel Pelz. V rámci projektu byly také pořízeny nové komentáře k jednotlivým živočišným druhům. 

Český rozhlas se rozhodl vydat tyto krátké rozhlasové dokumenty i na CD a audiokazetách. Komentáře našich předních zoologů, mezi kterými nechybí prof. Karel Šťastný, doc. Karel Hudec nebo dr. Jiří Formánek, pak vedle základních informací seznamují i s novými poznatky a zážitky z přírody. Díky tomuto unikátnímu devítidílnému souboru můžeme důkladně poznat projevy zvířat české přírody, ať se jedná například o vábení, varování, hlasy uvědomovací či potravní. 

Ing. Pavel Pelz - Foto: Archiv Českého rozhlasu

Ing. Pavel PelzFoto: Archiv Českého rozhlasu

Sám Ing. Pavel Pelz, jehož kvalitní a mnohdy unikátní nahrávky tvoří základ projektu, ke své „lovecké“ vášni podotýká: "Vlastně ani nevím, kolik zvukových záznamů jsem dosud ulovil. Pořizuji nahrávky od roku 1957 a asi po 10 letech jsem se o to přestal zajímat. Jsou jich tisíce a troufám si tvrdit, že jsou u mne k dispozici nahrávky prakticky všech druhů našich ptáků, žab i savců." 

Některé z nich si můžete poslechnout také na těchto webových stránkách, které vznikaly postupně od léta 2001 a nyní dostaly nový kabát. Jsou navíc doplněny o aktuální příspěvky o naší fauně, tak jak se průběžně objevují ve vysílání Českého rozhlasu. 

 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas