4. července  2001  rubrika: Pěvci (A-H)

Bramborníček hnědý

Bramborníček hnědý - sameček - Foto: Marek Szczepanek, licence Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.

Bramborníček hnědý - samečekFoto: Marek Szczepanek, licence Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.

Pokud pozorně vnímáte zvuky přírody a uslyšíte někde u louky značně zvučný, krátký ,švitořivý a skřípavý hlas, pak je vhodné pozorně se podívat po vyšších rostlinách nebo nějakých větvích, sloupcích či drátech vyčnívajících z travního porostu. A na jednom z těch vyvýšených bodů můžete vidět nenápadného bělavě šedého malého ptáka, s dosti velkou štíhlou hlavou a tmavým a bílým proužkem přes boky hlavy. Na jednom místě dlouho nevydrží a brzy přeletí na další vyhlídkový bod. Máte před sebou jednoho z našich dvou druhů bramborníčků - bramborníčka hnědého.

 

Zpěv bramborníčka hnědého

Vložit na svůj web

Bramborníček je jméno související s tím, že oba druhy, a zejména bramborníček hnědý, se po vyhnízdění a při průtahu objevují v polích, hlavně v brambořištích. Jinak pole nejsou pro jeho život nezbytná - snad pokud jsou v nich vodní příkopy zarostlé hustě trávou a jinou vegetací. Hlavním životním prostředím bramborníčka hnědého jsou louky. Původně to byly patrně především vlhké louky v nížinách, v jejichž zbytcích dodnes občas hnízdí. S jejich vysoušením a přeměnou v orná pole však z nížin téměř zmizel a mnohem početnější je dnes na loukách v pahorkatinách až horách. Hnízdí dokonce i na horských loukách nad hranicí lesa. Některé výše položené oblasti osídlil teprve v nedávné době, jak ukazuje příklad Českomoravské vysočiny. 

Bramborníček hnědý - samička - Foto: Marek Szczepanek, licence Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.

Bramborníček hnědý - samičkaFoto: Marek Szczepanek, licence Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.

Bramborníček hnědý je tažný druh, který zimuje v Africe až jižně Sahary. Proto přiletuje na hnízdiště poměrně pozdě, až koncem dubna. Páry však ihned začínají s hnízděním: Samička staví hnízdo v hustém travním porostu na zemi, do kterého klade 5 až 6 tmavě modrozelených vajec. Zhruba po 14 dnech se mláďata líhnou, dalších 14 dní je rodiče krmí ve hnízdě. Jako potrava slouží jak rodičům, tak mláďatům malí bezobratlí živočichové: ty bramborníčci vyhlížejí z vyvýšeného místa a buď je sbírají ze země, nebo letící hmyz obratně lapají v letu ve vzduchu. Ještě dalších 14 dní po vyvedení krmí rodiče mláďata již mimo hnízdo, pak se však rodinné vazby rozpadnou. A ihned poté, již v červenci až v srpnu se bramborníčci vydávají na dalekou pouť do afrických zimovišť. A jako u všech malých ptáků, první nebezpečnou cestu do neznámých končin nepřežijí dvě třetiny nezkušených mláďat, pouze třetina se vrátí druhým rokem na naše louky. 

Základní údaje
 

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) je menší než vrabec. Důležité rozlišovací znaky jsou bílý proužek nad okem a velká bílá pole po stranách ocasu. Je obyvatelem vlhčích nekosených luk s vyššími bylinami, pastvin a mezí. Sedává na vyvýšených místech, odkud vyletuje za potravou: hmyzem a jinými drobnými živočichy. Hnízdo si staví na zemi v trávě nebo jiném rostlinstvu; shora je dokonale skryté. Vajíček mívá 5 až 6, sedí jen samička, mláďata krmí oba staří ptáci. Táhne jihozápadním směrem do subsaharské Afriky. Odlétá koncem srpna a v září, vrací se v dubnu a začátkem května. Jako zvláště ohrožený druh je podle zákona zvláště chráněný. 

Autor:  Karel Hudec
Pořad: Vlastní příspěvek  |  Stanice: Nová Média
 
 

Nové články v rubrice

 • 30. září  2011 v 15:37     Audio  rubrika: Pěvci (A-H)

  Cvrčilka zelená

  Cvrčilka zelená je drobný, šedozelený pták z řádu pěvců. Ještě v polovině minulého století se tento pták nazýval rákosník zelený, teprve později se ujal velice výstižný název cvrčilka. Jeho hlas totiž velice připomíná...

   
 • 9. ledna  2004     Audio  rubrika: Pěvci (A-H)

  Břehule říční (VIDEO)

  Za procházek kolem rybníků nebo řek často narazíme na kolmé hlinité nebo písčité břehy, které jsou někdy provrtány desítkami, nebo dokonce stovkami děr. Zasvěcenějším je jasné, že narazili na hnízdní kolonii vzácnějších...

   
 • 26. prosince  2003       rubrika: Pěvci (A-H)

  Budníček větší

  I když se tento druh budníčka česky nazývá větší, rozdíl ve velikosti oproti podstatně hojnějšímu budníčku menšímu je tak nepatrný, že jej v přírodě ani nepostřehneme. Pouze kroužkovatelé při odchytech ptáků poznají...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas