16. srpna  2001  rubrika: Pěvci (CH-O)

Kos černý (VIDEO)

Kos černý - Foto: Malene Thyssen, licence GNU Free Documentation License

Kos černýFoto: Malene Thyssen, licence GNU Free Documentation License

Melodický zpěv kosa černého je jedním z mála zvuků, který je schopen přehlušit dopravní ruch v městských ulicích. Popis kosa je celkem zbytečný, neboť je to pták z nejznámějších. Ovšem až do konce minulého století nebyl našim předkům tak znám. Kos byl tehdy ptákem žijícím velmi skrytě a zřídka v hustých jehličnatých lesích, jak ostatně část kosů žije dodnes. Teprve ve 20. století se začal kos šířit i do měst a v krátké době se stal druhým nejpočetnějším městským ptákem hned po vrabci. Příčiny tohoto přechodu do měst nejsou přesně známé. Patrně však jako u dalších ptačích druhů byly hlavními podmínkami dostatek potravy a bezpečnost založená na vznikajícím kulturním vztahu člověka k ochraně přírody.

Zpěv kosa můžeme slyšet od brzkého jara až do léta. Pravidelně začínají kosi se zpěvem v únoru, ale mírné poslední zimy přispívají k tomu, že můžeme kosa slyšet ojediněle po celou zimu. Pravidelný zpěv celého sboru kosů je slyšet nejlépe zjara brzy ráno a navečer. Jednotliví kosové zpívají ovšem po celý den. A zajímavým městským jevem je zpěv v noci v blízkosti pouličního osvětlení. 

 

Zpěv kosa černého

Vložit na svůj web

Kosí zpěv má všechny významy připisované ptačímu zpěvu. Je to vyznačení revíru každého samečka, jeho symbolická obrana, slouží k informaci samičky o přítomnosti samečka a po dobu hnízdění synchronizuje i činnost páru vyvoláním příslušných reakcí samičky. Pro individuální rozlišení zpěvu jednotlivých samečků je významný začátek strofy a naproti tomu konec každé strofy je tišší a někdy jsou v něm slyšet imitace dalších ptačích hlasů, jako třeba sýkor nebo zvonka. Ale byly zjištěny i jiné imitované zvuky, například zvuku sirény. 

Mláďata kosů začínají zpívat již od devatenáctého dne života, postupně se učí zpěvu nebo lépe řečeno dialektu typickému pro místní populaci kosů, i když samozřejmě s individuálními rozdíly. A tak by asi bylo možné identifikovat i kosa, který vám právě pro dnešní den zpívá. 

Základní údaje 

Kos černý (Turdus merula). Samice a mladí ptáci jsou na rozdíl od samců tmavě hnědí, zobák mají hnědý až žlutavě hnědý. Pro kosa je typické rychlé pobíhání po zemi s poněkud spuštěnými křídly, po zastavení trhavě kývá ocasem. Vyskytuje se v lesích, zahradách, parcích. Zčásti tažný. Hnízdo si staví na dřevinách, někdy i nízko nad zemí. Potrava kosa černého se skládá jak ze živočišné, tak z rostlinné složky. 

Jak vznikaly nahrávky
Svým plnozvučným zpěvem se řadí mezi dobré a známé zpěváky. Snad každý sameček zpívá svou originální melodii. Zpěvné motivy zní mnohdy jakoby vlastní, osobní znělka. Na jaře začíná zpívat ještě před rozedněním, ovšem nejpůsobivější je jeho zpěv při západu slunce. Zpívá většinou z vyvýšených míst, a to ve městech i v lesích. Zdálo by se, že nahrávka jeho zpěvu bude jednoduchou záležitostí. Zde však vstupuje do hry civilizační hluk měst i vesnic. Nejvýhodnější je provést nahrávku někde v tichém lesním zákoutí až po západu slunce. V té době začíná být v lese klid, umlkají ostatní pěvci a většinou se ozývají již jen červenky svou tichou melodií. Nezanedbatelné je také akustické působení dozvuku prostoru lesa, připomínající vnímavému posluchači koncertní síň.
Pavel Pelz

 

 

Video:  MOS, Jarmila Kačírková, Adolf Goebel 

Autor:  Karel Hudec
Pořad: Vlastní příspěvek  |  Stanice: Nová Média
 
 

Nové články v rubrice

 • 30. ledna  2004       rubrika: Pěvci (CH-O)

  Linduška úhorní

  Linduška úhorní je původem stepní pták. U nás hnízdí vzácně v nižších polohách na suchých místech stepního až polopouštního charakteru, jako jsou obnažené písčité či kamenité plochy s minimální vegetační pokryvností,...

   
 • 17. října  2003     Audio  rubrika: Pěvci (CH-O)

  Ořešník kropenatý

  Na Šumavě, v Jeseníkách nebo třeba na Českomoravské vrchovině nás někde na okraji paseky mohou znenadání překvapit drsné, hlasité, varovné skřeky. Tímto osobitým způsobem se představuje jinak plachý lesní pták velikosti...

   
 • 9. května  2003     Audio  rubrika: Pěvci (CH-O)

  Lejsek malý

  Na první pohled bychom si lejska malého mohli splést s červenkou, je také olivově hnědý se světlejší spodinou těla, na hrdle a na prsou má cihlově červenou náprsenku. To však platí jen pro starší samce, mladí, asi do...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas