6. května  2002  rubrika: Pěvci (CH-O)

Konopka obecná

Konopka obecná - Foto: Tomáš Bělka, BirdPhoto.cz

Konopka obecnáFoto: Tomáš Bělka, BirdPhoto.cz

Konopka u nás bývala dříve poměrně rozšířeným ptákem, s přeměnami krajiny však došlo k výraznému snížení početnosti. Konopky zmizely z původních biotopů, kterými byly pastviny porostlé hlohovými keři, popřípadě i jalovci, a v poslední době se nastěhovaly do vesnic a okrajů menších měst, kde vyhledávají okrasné jehličnany.

 

Zpěv konopky obecné

Vložit na svůj web

Konopka obecná je pěnkavovitý pták s převažujícím hnědým zbarvením. Sameček má šedou hlavu s karmínově červeným čelem, rovněž prsa má karmínově zbarvená. Samička je drobnější, štíhlejší a postrádá červenou barvu. 

Potrava konopek je převážně rostlinná a tvoří ji tučná semena. Při krmení mláďat konopka není nápadná, neboť potrava, kterou přináší mláďatům, není vidět v zobáku. 

Naše konopky jsou převážně tažní ptáci, výsledky jejich kroužkování nám ukázaly, že oblastí jejich zimoviště je především Středomoří, a nejjižnější nálezy máme ze Sicílie a z Malty. Právě na Maltě je konopka obecná velmi ceněným ptákem pro její krásný a zvučný zpěv a často je tam držena jako klecový pták. 

Po odletu našich konopek se u nás objevují hejnka cizích ptáků, většinou ze severněji položených hnízdišť, a můžeme je potom zastihnout na místech, která jim skýtají možnost sběru potravy. Jsou to především nejrůznější rumiště a porosty plevelů. Při jarním návratu můžeme někdy zaslechnout hromadný zpěv více samečků konopky obecné současně. 

Základní údaje 

Konopka obecná (Carduelis cannabina) je drobný pěnkavovitý pták menší než vrabec. Sameček má karmínovou hruď a čelo, samičky a mladí ptáci jsou zbarveni celkem nenápadně. Vyskytuje se v otevřené krajině s řídkým stromovým nebo keřovým porostem, ale i na zahradách, v parcích a hřbitovech. Hnízdí dvakrát ročně. Miskovité hnízdo staví v jehličnatých houštinách nebo v křovinách nepříliš vysoko nad zemí. Samička snáší většinou 5 vajíček. Živí se hlavně semeny plevelů. Ze zimovišť ve Středomoří přilétá v březnu až dubnu, odlétá v září a říjnu; malá část ptáků zůstává přes zimu u nás, navíc k nám přilétají konopky ze severu. 

Autor:  Jaroslav Škopek
Pořad: Vlastní příspěvek  |  Stanice: Nová Média
 
 

Nové články v rubrice

 • 30. ledna  2004       rubrika: Pěvci (CH-O)

  Linduška úhorní

  Linduška úhorní je původem stepní pták. U nás hnízdí vzácně v nižších polohách na suchých místech stepního až polopouštního charakteru, jako jsou obnažené písčité či kamenité plochy s minimální vegetační pokryvností,...

   
 • 17. října  2003     Audio  rubrika: Pěvci (CH-O)

  Ořešník kropenatý

  Na Šumavě, v Jeseníkách nebo třeba na Českomoravské vrchovině nás někde na okraji paseky mohou znenadání překvapit drsné, hlasité, varovné skřeky. Tímto osobitým způsobem se představuje jinak plachý lesní pták velikosti...

   
 • 9. května  2003     Audio  rubrika: Pěvci (CH-O)

  Lejsek malý

  Na první pohled bychom si lejska malého mohli splést s červenkou, je také olivově hnědý se světlejší spodinou těla, na hrdle a na prsou má cihlově červenou náprsenku. To však platí jen pro starší samce, mladí, asi do...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas