10. července  2001  rubrika: Pěvci (CH-O)

Chocholouš obecný (VIDEO)

Chocholouš obecný - Foto: J.M. Garg, Wikipedia, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Chocholouš obecnýFoto: J.M. Garg, Wikipedia, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Chocholouš obecný patří sice stále k obecně známým ptákům, ale po pravdě řečeno vidět dnes živého chocholouše je opravdová vzácnost. Spíše zůstává představa idylické zimní zasněžené ulice s koňskými potahy, na které chocholouši vybírají nestrávená zrnka ovsa z koňských kobližků. Dříve běžný pták ve městech i na venkovských návsích se během posledních padesáti let stal vzácným a ohroženým ptákem. Jeho počet u nás klesl na nesnadno odhadnutelné minimum - možná padesátinu či setinu původních počtů.

 

Zpěv chocholouše obecného

Vložit na svůj web

Ještě před deseti dvaceti lety prožil u nás chocholouš krátké období jakési renesance. Když se na okraji našich měst budovala sídliště, na rozlehlých staveništích nacházel chocholouš příhodné životní prostředí - jen holou zem a plochy spoře porostlé nízkou vegetací. Chocholouš se k nám rozšířil z jihovýchodní Evropy ze stepních oblastí, kde je doposud běžným ptákem a kde se vyskytuje i daleko mimo lidská sídla. 

Období běžnějšího výskytu však pominulo, když se sídliště zalidnila a zaplnila auty, na volných plochách povyrostly vysázené keře a stromky. Chocholouš byl nucen vystěhovat se dál na okraj města. Ani tam však nenašel na delší dobu klidná místa - následovala rychlá výstavba obchodních a průmyslových zón, supermarketů s rozsáhlými parkovišti. V době hnízdění sameček rád vysedává po dlouhou dobu na vyvýšené hroudě, hromádce hlíny nebo kamení, stejně jako na plotu nebo na složených betonových panelech, a chvíli co chvíli se ozývá docela příjemným, trochu posmutnělým trylkem. Jde vlastně o jeho strážní místo, odkud bedlivě sleduje okolí, aby v případě blížícího se nebezpečí nenápadným varováním upozornil samičku sedící na hnízdě, aby včas seběhla z hnízda. To dlouhé vysedávání mu možná vyneslo dříve běžný lidový název trpělka. 

V době zásnub se chocholouš dovede po způsobu skřivana vznášet vysoko na nebi a nepřetržitě prozpěvovat i desítky minut. A řekl bych, že jeho zpěv zní i melodičtěji a lyričtěji než zpěv skřivana. 

Chocholouš se u nás dokonale sžil s člověkem, dovede vystihnout bezpečná místa, kde může na zemi založit hnízdo, aby mohl v klidu vyhnízdit. Jeden z našich spolupracovníků objevil např. hnízdo na malém ostrůvku trávníku ve smyčce rušné autobusové konečné stanice v Praze - Libuši. Ornitologové by mohli vyprávět o neuvěřitelné chytrosti a taktice chocholouše, jak odvést pozornost člověka od místa, kde má hnízdo. Jak si dovede s člověkem-ornitologem hrát jako kočka s myší. Už už se člověku zdá, že konečně dalekohledem vypozoroval místo, kde má chocholouš hnízdo, avšak při prohlídce místa zjistí, že se nepozorovaně vytratil a s výsměšným trylkem se mu ozve o řádný kus jinde. 

Chocholouš patří mezi zcela ojedinělé ptačí druhy, které jsou věrné svým hnízdištím po celý rok. Jen v drsnějších zimách se malé skupinky chocholoušů stahují k nejbližším zdrojům potravy - v současné době jsou to ve městech většinou kontejnery a místa, kde všímaví a soucitní lidé přikrmují chocholouše strouhankou ze suchých rohlíků a ptačím zobem. 

Základní údaje
 

Chocholouš obecný (Galerida cristata) je nenápadně zbarvený skřivanovitý pták větší než vrabec, na hlavě má výraznou špičatou chocholku. Od vrabce se liší také tím, že neposkakuje, ale pobíhá drobnými krůčky. Obývá otevřené plochy s řídkým rostlinným porostem - staveniště, okraje měst, náspy železničních tratí apod. Jeho potrava je tvořena semeny i odpadky rostlinného původu a drobnými bezobratlými živočichy. Hnízdní revíry obsazuje již v únoru. Do hnízda, které je vždy v jamce na zemi, snáší samička 3 až 5 jemně skvrnitých vajíček. Sedí jen samička, mláďata krmí oba rodiče. Je stálý. Ohrožený, zákonem zvláště chráněný. 


 

Video: MOS, Adolf Goebel 

Autor:  Jiří Formánek
Pořad: Vlastní příspěvek  |  Stanice: Nová Média
 
 

Nové články v rubrice

 • 30. ledna  2004       rubrika: Pěvci (CH-O)

  Linduška úhorní

  Linduška úhorní je původem stepní pták. U nás hnízdí vzácně v nižších polohách na suchých místech stepního až polopouštního charakteru, jako jsou obnažené písčité či kamenité plochy s minimální vegetační pokryvností,...

   
 • 17. října  2003     Audio  rubrika: Pěvci (CH-O)

  Ořešník kropenatý

  Na Šumavě, v Jeseníkách nebo třeba na Českomoravské vrchovině nás někde na okraji paseky mohou znenadání překvapit drsné, hlasité, varovné skřeky. Tímto osobitým způsobem se představuje jinak plachý lesní pták velikosti...

   
 • 9. května  2003     Audio  rubrika: Pěvci (CH-O)

  Lejsek malý

  Na první pohled bychom si lejska malého mohli splést s červenkou, je také olivově hnědý se světlejší spodinou těla, na hrdle a na prsou má cihlově červenou náprsenku. To však platí jen pro starší samce, mladí, asi do...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas