7. srpna  2001  rubrika: Pěvci (CH-O)

Lejsek šedý (VIDEO)

Zpěv lejska šedého je značně nenápadný, ale svým jednoduchým a celkem nevýrazným rázem se příliš neliší od zpěvu ostatních lejsků. Těch u nás žijí celkem čtyři druhy, dosti odlišné zbarvením. Lejsek šedý je z nich zbarvením nejjednodušší - světle šedý a vespod bělavý ptáček bez jakýchkoliv barevných ozdob.

Kromě hlasu však mají podobné chování. Jsou to vše ptáci živící se výhradně drobnými bezobratlými, především hmyzem. Loví ho v letu a pro lov si vytvořili svéráznou strategii: sedí na vrcholku stromu, na větvi, na drátech nebo jiném vyvýšeném místě s dobrým výhledem a čekají na letící hmyz. Okamžitě pak z místa vyletí velmi obratným třepotavým letem a po uchopení kořisti do zobáku se klouzavě snáší na stejné místo nebo jiné vhodné místo v sousedství. 

 

Lejsek šedý

Vložit na svůj web

Na svém stanovišti sedí lejsek nápadně vzpřímeně. Přitom jakoby nervózně pocukává křídly a ocasem a vydává značně nápadný hlas - vábení. Tento hlas je sice tichý, ale ostrý a upozorní nás na přítomnost lejska spíše než nenápadný zpěv. Podobně velmi charakteristické je varování, pokud je lejsek něčím znepokojen. Lejsek šedý jako výhradní hmyzožravec je nucen na zimu odtáhnout, a to až do střední a jižní Afriky. K nám za hnízděním přilétá značně pozdě, až koncem dubna nebo začátkem května a opět odlétá v srpnu až do září. Naši lejsci přeletují přes Saharu v celé její šířce, jak ukazují nálezy u nás kroužkovaných lejsků ve Středomoří mezi Baleárami až Kyprem. 

Lejsek šedý patří původně k průvodcům evropského listnatého lesa, tedy k druhu rozšířenému v Evropě a nanejvýš ještě v západní Sibiři. Také řídké listnaté lesy jsou jeho nejčastějším hnízdním prostředím, ale postupně pronikl i do parků a zahrad. Bohužel však i vzdor dobrému soužití s člověkem početnost lejsků v posledních desetiletích v celé Evropě velmi poklesla a i u nás je veden jako ohrožený druh. Hnízdo si zakládá v různých polodutinách, což jsou v přírodě různé výklenky nevysoko ve stromech, za kůrou, v paždí větví při kmeni, ve štěrbinách, v zahradách často v různých výklencích staveb zpravidla shora krytých, ale také v polobudkách nebo i v kovových lampách. Od půli května až do července je možné nalézt v hnízdě zpravidla 4 - 5 vajec, po 14 dnech sezení a 14 dnech krmení mláďata vyletují z hnízda a brzy se sama vydávají na cestu do zimovišť. 

Základní údaje 

Lejsek šedý (Muscicapa striata) je menší než vrabec, shora šedohnědý, zespodu šedobílý. Žije ve světlejších lesích, parcích a zahradách. Sedává na vyvýšených místech, odkud prudce vyletuje za hmyzem. Hnízdo staví v polodutinách či v paždí větví, na budovách a podobných místech, většinou poměrně nízko nad zemí. Na snůšce 4 až 5 vajec sedí jen samička, kterou sameček zčásti zásobuje potravou. Mláďata krmí oba rodiče. Koncem srpna a v září se vydává do zimovišť, která leží v tropické a jižní Africe. Na hnízdiště se vrací koncem dubna a v květnu. Je zařazen mezi ohrožené, zákonem zvláště chráněné živočichy. 

Jak vznikaly nahrávky
Je příkladem drobného pěvce s nenápadnými hlasovými projevy. Vábením jsou tiché, ostré, krátké, sykavé a mlaskavé zvuky. Zpěv, který sestává z nenápadného tichého a krátkého cvrčivého švitoření, doplněného vábením, se ozývá jen zřídka. Záznam jeho hlasu je proto spíše náhodný. Takové zvuky vyžadují také kvalitní nahrávací zařízení. Mikrofon musí být náležitě citlivý s ostrou směrovou charakteristikou. Magnetofon musí zaznamenat frekvence u horní hranice slyšitelnosti zvuku. Dobrých výsledků jsem dosáhl při použití parabolického akustického zrcadla s vhodným mikrofonem umístěným v jeho ohnisku. Působením parabolického zrcadla se koncentruje akustický tlak zvuku v místě ohniska, ve kterém musí být umístěna membrána mikrofonu. Tak dochází k podstatnému zesílení nahrávaného zvuku.
Pavel Pelz


Video: MOS, Adolf Goebel
 

Autor:  Karel Hudec
Pořad: Vlastní příspěvek  |  Stanice: Nová Média
 
 

Nové články v rubrice

 • 30. ledna  2004       rubrika: Pěvci (CH-O)

  Linduška úhorní

  Linduška úhorní je původem stepní pták. U nás hnízdí vzácně v nižších polohách na suchých místech stepního až polopouštního charakteru, jako jsou obnažené písčité či kamenité plochy s minimální vegetační pokryvností,...

   
 • 17. října  2003     Audio  rubrika: Pěvci (CH-O)

  Ořešník kropenatý

  Na Šumavě, v Jeseníkách nebo třeba na Českomoravské vrchovině nás někde na okraji paseky mohou znenadání překvapit drsné, hlasité, varovné skřeky. Tímto osobitým způsobem se představuje jinak plachý lesní pták velikosti...

   
 • 9. května  2003     Audio  rubrika: Pěvci (CH-O)

  Lejsek malý

  Na první pohled bychom si lejska malého mohli splést s červenkou, je také olivově hnědý se světlejší spodinou těla, na hrdle a na prsou má cihlově červenou náprsenku. To však platí jen pro starší samce, mladí, asi do...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas