6. září  2001  rubrika: Pěvci (P-Ž)

Střízlík obecný (VIDEO)

Střízlík obecný - Foto: Robert Lorch, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Střízlík obecnýFoto: Robert Lorch, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Střízlík je velký zhruba jako vlašský ořech, což slovenština výstižně vyjadřuje názvem oriešok. Je to velice čilý, neposedný ptáček a na svou velikost neobyčejně hlučný. Pokud mu vstoupíme do jeho obsazeného revíru, dokáže se nápadně hlasitě rozčílit a ozývá se typickým varovným hlasem.

 

Hlas střízlíka obecného

Vložit na svůj web

Nahrávka, kterou pořídil ing. Pavel Pelz, slouží kroužkovatelům jako vábnička. Využíváme typického teritoriálního chování střízlíka, kterému vadí, pokud v jeho přítomnosti tuto nahrávku pustíme. A toho kroužkovatelé využívají, na vhodné místo nastraží nárazovou síť, přilákají střízlíka, odchytí ho a okroužkují. Např. střízlík, který byl kroužkován v Průhonickém parku, byl hned následující zimu zastižen dokonce až v Alžírsku. Jinak většina našich střízlíků létá do Středomoří a v zimě u nás byla prokázána přítomnost střízlíka dokonce z Bornholmu, ostrova v Baltickém moři. 

Střízlík obecný, sameček tohoto ptáka, je obdivuhodně houževnatým stavitelem. Prakticky během celého jara staví jedno hnízdo za druhým a teprve to nejlepší si samička vybere, dokončí vnitřní výstelku jemným peřím a začne do jednoho tohoto hnízdečka snášet. Zbývající postavená hnízdečka slouží pro úkryt a ke spaní. 

Se zpěvem střízlíka se můžeme setkat i v zimě. Tento zpěv však nesouvisí nikterak s hnízděním a s rozmnožováním a u střízlíka v podstatě vyjadřuje jeho radost ze života. 

Základní údaje 

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes). Jeden z našich nejmenších ptáků, který váží sotva 10 gramů. Hnědě zbarvený, zavalitý; charakteristický je krátký vztyčený ocásek. Zdržuje se při zemi v lesích s vývraty, v parcích a v okolí vodních toků, kde hbitě prolézá husté spleti kořenů a rostlin. Živí se převážně hmyzem. Hnízdění začíná v polovině dubna. Kulovité hnízdo ukrývá v podrostu a samička do něho obvykle snáší 6 vajíček. Sameček je polygamní; nepodílí se na zahřívání vajíček (rovněž samičce nepřináší potravu) a často ani na krmení mláďat. Naši střízlíci jsou převážně tažní, odlétají zimovat převážně do jižní a jihozápadní Evropy a v zimě se u nás setkáváme s ptáky ze severu. 

Jak vznikaly nahrávky
Jednou jsem v tmavém koutu lesa nahrál zpěv střízlíka a po opuštění houštin jsem si chtěl záznam zkontrolovat. Vyšel jsem z lesa na paseku, právě když vycházelo sluníčko. Protože jsem ten den ušel již více než pět kilometrů, chtěl jsem si na chvíli odpočinout. Usedl jsem na pasece na nízký pařez a natáhl si unavené nohy v holínkách přímo před sebe. Na klín jsem si položil magnetofon a přehrával jsem si hlasitě nový záznam z vestavěného reproduktoru přístroje. Zaposlouchal jsem se do nahrávky tak, že jsem přestal pozorovat okolí. Z magnetofonu zazníval zpěv střízlíka již po několikáté, když jsem uslyšel hlasitou odpověď dalšího samečka. K mému velkému překvapení jsem uviděl střízlíka, jak poklonkuje, natřásá se s polorozevřenými křídly a vztyčeným krátkým ocáskem vzrušeně zpívá na špičce mé levé holínky. K jeho velké nelibosti se mu nedařilo soka z magnetofonu překřičet a vypudit ze svého teritoria. Věc bral zřejmě velice vážně a jakoby ustaraně, protože nepřestal zpívat, ani když jsem od magnetofonu zvedl hlavu. Raději jsem nahrávku přerušil, abych ho netrápil. Okamžitě odletěl třepotavým letem mezi bylinami nízko nad zemí k nedalekým křovinám. Odtud se pak ještě chvíli ozývalo jeho varovné, praskavě znějící "tr tr tr".
Pavel Pelz

 

Video: MOS, Adolf Goebel 

Autor:  Jaroslav Škopek
Pořad: Vlastní příspěvek  |  Stanice: Nová Média
 
 

Nové články v rubrice

 • 25. října  2011 v 12:55     Audio  rubrika: Pěvci (P-Ž)

  Strnad rákosní (VIDEO)

  Strnad rákosní vyluzuje jednotvárný, ale rytmický zpěv. Je to pták velký jako vrabec, s hnědě skvrnitými křídly a hřbetem, černou hlavou, bradou a voletem a s bílým vousem a límečkem kolem krku. Ocas je delší než u vrabce a pták jím...

   
 • 7. října  2011 v 15:52       rubrika: Pěvci (P-Ž)

  Rákosník proužkovaný (VIDEO)

  Okraje rákosin u rybníků, ostřicové porosty prorůstající nízkými vrbovými křovinami tvoří typický biotop rákosníka proužkovaného. Jeho zpěv je souvislé rychlé střídání skřípavých, vrzavých, cvrčivých slabik s charakteristickým...

   
 • 28. listopadu  2003     Fotogalerie  rubrika: Pěvci (P-Ž)

  Ťuhýk šedý

  I když ťuhýk šedý dosahuje velikosti kosa a je výrazně šedě, černě a bíle zbarven, jen málokdy si ho v přírodě povšimneme, protože žije nenápadně samotářsky nebo nejvýše v párech, bez hnutí sedává na vyvýšených pozorovatelnách,...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas