24. července  2001  rubrika: Pěvci (P-Ž)

Ťuhýk obecný (VIDEO)

Ťuhýk obecný - Foto: Artur Mikołajewski, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Ťuhýk obecnýFoto: Artur Mikołajewski, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Jemný švitořivý zpěv, s občasnými hrubšími vložkami je v přírodě velice nenápadný, i když jeho původce je pták poměrně nepřehlédnutelný. Samec ťuhýka obecného je pestře zbarvený pěvec velikosti štíhlého drozda, který je nápadný svým červenohnědým hřbetem, šedou hlavou a poměrně dlouhým černým ocasem, kterým často pohybuje ze strany na stranu. Samička je nenápadná, hnědavá, s tmavě vlnkovanými boky.

 

Hlas ťuhýka obecného

Vložit na svůj web

Ťuhýka nejčastěji spatříme, jak sedí na vrcholku nějakého trnitého keře a odtud jako z pozorovatelny vyhlíží svou kořist. Tu tvoří nejrůznější hmyz, ale i vajíčka a mláďata jiných pěvců a ulovit dokáže i drobného savce. Je to tedy jakýsi dravec mezi našimi pěvci stejně jako ostatní ťuhýci a je k dravému způsobu života dobře přizpůsoben. Jeho zobák je poměrně dlouhý, horní čelist je na konci zahnutá a její hrana je po straně opatřena ostrým zoubkem, zejkem, podobně jako je tomu u sokolovitých dravců. Zejk usnadňuje ťuhýkům drtit a trhat kořist. Má-li ťuhýk potravy nadbytek, s oblibou napichuje kořist na trny do zásoby, která pak bývá často zapomenuta. 

Mnohem častěji než zpěv nás na přítomnost ťuhýka upozorní jeho varovný hlas - ostré ček - ček, opakované vícekrát za sebou. 

 

Varovný hlas ťuhýka

Vložit na svůj web

Vlastní zpěv jednotlivých samců ťuhýka obecného je značně rozmanitý, neboť ťuhýci dokáží imitovat nejrůznější hlasy a zvuky.V dřívějších dobách býval ťuhýk obecný pro své pěvecké schopnosti chován i ptáčníky v klecích. Klasik české ornitologie Karel Kněžourek ve svém Velkém přírodopisu ptáků, vydaném v roce 1910, o zpěvu ťuhýka píše: "Jest to velice schopný a učenlivý zpěvák, a vycvičen-li, musíme jej počítat ku nejlepším domácím pěvcům. Co slyší, to se snaží věrně reprodukovati, a proto budiž mu vzorem vždy dokonalý nějaký pěvec. Jaký div, že pak svému pěstiteli způsobí velikou radost." 

Tolik tedy Kněžourek. Dnes již ťuhýky v klecích chovat nelze, takže věřme starým praktikům. Jemný zpěv ve volné přírodě žijícího ťuhýka nás však bezesporu potěší neméně. 

Ťuhýk obecný je ptákem tažným, který se vrací ze svých zimovišť v jižní Africe poměrně pozdě, většinou až začátkem května. Jeho věrnost místu hnízdění je značná. 

Hnízdním biotopem ťuhýků obecných jsou nejrůznější křovinaté biotopy v kulturní zemědělské krajině. Své hnízdo nejraději staví skrytě v hustých trnitých keřích jako jsou trnka a růže. S odstraňováním křovin a scelováním pozemků jeho početnost ve vlastní zemědělské krajině značně poklesla, a to nejen u nás. Je odhadováno, že jen v letech 1970 - 1990 se početnost evropské populace snížila asi o 50 %. Dnes jej často zastihneme i na neudržovaných okrajích měst a obcí, neboť zde nachází dostatek křovin i hmyzu. Pozorováno bylo dokonce, jak staří i mladí ťuhýci posedávali na popelnicích a chytali vyletující hmyz, a dokonce jej vybírali i přímo z otevřených popelnic. 

Ťuhýk obecný je dnes zařazen mezi zvláště chráněné živočichy, a to v kategorii ohrožený druh. 

Základní údaje 

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) je pěvec dravčího vzhledu, poněkud větší, ale štíhlejší než vrabec. Sameček má na šedé hlavě černý pruh, rezavohnědý hřbet, šedý kostřec, černé letky, spodinu těla bělavou. Samička je shora - včetně hlavy - narezavěle hnědá. Ťuhýk obecný obývá křovinaté plochy, meze, okraje lesů apod. Sedává na vyvýšených místech, odkud vyletuje za kořistí. Tou je převážně hmyz, ale i drobní savci a ptáci; své úlovky často napichuje na trny do zásoby. Hnízdo staví ve větvích křovin. Na snůšce 4 až 6 vajíček sedí pravidelně jen samička, mláďata pak krmí oba rodiče. Tažný, přílet koncem dubna a začátkem května, odlet od konce srpna do začátku října. Zimuje ve východní a jižní Africe. Ohrožený, zvláště chráněný druh. 

Jak vznikaly nahrávky
Nalezneme ho v porostech hustého, zejména trnitého křoví, na lukách a stráních. Ačkoliv není vzácným ptákem jsou s nahráváním jeho zpěvu potíže. Upozorní nás na svoji přítomnost vícekrát opakovaným hrubým nemelodickým voláním, ale zpěvu se dočkáme jen náhodně. Někteří samci totiž vůbec nezpívají. U zpívajících jsou ale veliké rozdíly v kvalitě zpěvu. Zvláště staří patří mezi dobré zpěváky a zejména imitátory. Zpěv je cvrčivé švitoření, které obsahuje napodobené hlasy mnoha pěvců. Na zpěv si musíme často počkat i několik hodin. Jakmile ťuhýk zjistí, že mu věnujeme pozornost začne se ozývat varováním. Pak odlétne o desítky metrů dále a k našemu vzteku třeba i zazpívá.
Pavel Pelz

 

 Video: MOS, Adolf Goebel 

Autor:  Petr Bürger
Pořad: Vlastní příspěvek  |  Stanice: Nová Média
 
 

Nové články v rubrice

 • 25. října  2011 v 12:55     Audio  rubrika: Pěvci (P-Ž)

  Strnad rákosní (VIDEO)

  Strnad rákosní vyluzuje jednotvárný, ale rytmický zpěv. Je to pták velký jako vrabec, s hnědě skvrnitými křídly a hřbetem, černou hlavou, bradou a voletem a s bílým vousem a límečkem kolem krku. Ocas je delší než u vrabce a pták jím...

   
 • 7. října  2011 v 15:52       rubrika: Pěvci (P-Ž)

  Rákosník proužkovaný (VIDEO)

  Okraje rákosin u rybníků, ostřicové porosty prorůstající nízkými vrbovými křovinami tvoří typický biotop rákosníka proužkovaného. Jeho zpěv je souvislé rychlé střídání skřípavých, vrzavých, cvrčivých slabik s charakteristickým...

   
 • 28. listopadu  2003     Fotogalerie  rubrika: Pěvci (P-Ž)

  Ťuhýk šedý

  I když ťuhýk šedý dosahuje velikosti kosa a je výrazně šedě, černě a bíle zbarven, jen málokdy si ho v přírodě povšimneme, protože žije nenápadně samotářsky nebo nejvýše v párech, bez hnutí sedává na vyvýšených pozorovatelnách,...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas