5. ledna  2005  rubrika: Souvisejicí članky

Ptákem roku 2005 je skřivan polní!

Skřivan polní - Foto: Jiří Formánek

Skřivan polníFoto: Jiří Formánek

Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout - kdo by neznal tuto pranostiku věnovanou jednomu z našich nejznámějších pěvců? Je ale tato pranostika skutečně pravdivá? Co vlastně víme o životě skřivana polního?

Na tyto otázky Vám odpoví kampaň České společnosti ornitologické Pták roku 2005 - skřivan polní, která se snaží upozornit na tohoto typického představitele zemědělské krajiny. I když se stále jedná o jednoho z nejběžnějších pěvců, který je veřejnosti známý především pro svůj vytrvalý zpěv, přednášený ve vysokých výškách nad poli a loukami, jeho početnost se v posledních 40 letech snížila v Evropě o více než 50 %. Součástí kampaně Pták roku 2005 bude i sledování jarního příletu skřivana, další doprovodné akce na webu ČSO a pochopitelně i vydání již tradiční brožury Pták roku 2005 - skřivan polní, která bude pro zájemce od února k dispozici v sekretariátu ČSO či v on-line verzi na webu ČSO www.birdlife.cz. Vydání brožury je načasováno na únor, protože právě v tomto měsíci se k nám skřivani vrací ze svých zimovišť. 

Kampaň Pták roku patří mezi tradiční akce České společnosti ornitologické (ČSO), poprvé byla vyhlášena už v roce 1992. Cílem této kampaně je nejen přiblížit veřejnosti život vybraného ptačího druhu, ale především upozornit na nebezpečí, která mu hrozí, a současně na možnosti aktivní ochrany. Největším úspěchem kampaně však zůstává, když se díky ní veřejnost začne zajímat o problematiku ochrany ptactva a přírody. Proto vždy nabízíme veřejnosti možnost zapojit se do jednoduchého "výzkumu", jehož výsledky shromažďujeme, vyhodnocujeme, a veřejnost poté zpětně informujeme. Ptáka roku vybírá výbor ČSO tak, aby splňoval několik kritérií: měl by být veřejnosti sympatický, něčím by pro ni měl být zajímavý (např. způsobem hnízdění), důležité je také, aby se s ním lidé mohli snadno setkávat, proto to často bývají např. ptáci žijící v blízkosti lidských sídel nebo v zemědělské krajině. Rozhodně by to neměl být velmi vzácný ptačí druh či druh žijící skrytým způsobem života. 

Skřivan polní - Foto: Jiří Formánek

Skřivan polníFoto: Jiří Formánek

K největšímu úbytku skřivana polního dochází v zemích západní Evropy. V Německu, Holandsku, Lichtenštejnsku a Velké Británii došlo od roku 1980 k poklesu o více než 50 %. Vinu na tom má především zemědělská politika Evropské unie, která byla na počátku zaměřena především na produkci potravin. S rostoucí intenzitou zemědělské výroby však docházelo k úbytku biodiverzity a poklesu početnosti ptačích druhů zemědělské krajiny, jak to dokládají i výsledky celoevropského monitoringu běžných ptačích druhů. Skřivana kromě zemědělství ohrožuje také lov na zimovištích, celkem je skřivan loven v šesti zemích (Francie, Španělsko, Malta, Kypr, Itálie a Řecko). Např. na Kypru se přibližně pětina lovců specializuje přímo na skřivana polního a každý z nich průměrně uloví ročně okolo 40 skřivanů. Vliv lovu ovšem není zdaleka tak negativní jako intenzivní zemědělství, protože počet ulovených skřivanů dosahuje pouze 4-6 % zimující populace. 

Také v České republice došlo během posledních 20 let k poklesu početnosti o 20 %. Brožura Pták roku 2005 však neukazuje pouze na ohrožující faktory, ale současně se snaží navrhnout i možné způsoby ochrany skřivana. Hlavní díl odpovědnosti za zachování pestré zemědělské krajiny ovšem leží na zemědělcích, kteří v krajině hospodaří a tím ovlivňují nejen život skřivana polního, ale i naše životní prostředí. 

"Skřivan po staletí dělal věrného společníka nejen zemědělcům pracujícím na poli, ale všem, kteří vyrazili do přírody za odpočinkem a odreagováním. Snad i v budoucnu bude taková procházka vždy doprovázena vytrvalým "nebeským" zpěvem skřivana," říká Lucie Hošková z České společnosti ornitologické. 

Více informací o skřivanovi polním přinese brožura Pták roku 2005 - skřivan polní, která obsahuje také spoustu fotografií, množství pranostik a dalších kulturních odkazů věnovaných skřivanovi a také dotazník pro veřejnost týkající se výskytu skřivana v různých typech prostředí. Každý, kdo nám vyplněný dotazník zašle, bude po skončení akce informován o jejích výsledcích. Brožura bude od února k dispozici v sekretariátu České společnosti ornitologické. 

Pro milovníky internetu vznikne na našich stránkách www.birdlife.cz on-line verze brožury, která se bude kampani Pták roku věnovat a budou se na ní objevovat aktuální informace. K dispozici zde bude i zmíněný dotazník. Kromě toho se návštěvníci webových stránek mohou sami zúčastnit fotosoutěže s cenami, zaměřené na problematiku ptáků v zemědělské krajině. 

Pro další informace kontaktujte: Václav Zámečník, koordinátor programu ČSO Zemědělství a rozvoj venkova a autor brožury Pták roku 2005 - skřivan polní; tel: 274780601, e-mail: zamecnik@birdlife.cz nebo Lucie Hošková, tajemnice ČSO; tel: 274866700, e-mail: hoskova@birdlife.cz

Pořad: Tisková zpráva  |  Stanice: Nová Média
 
 

Nové články v rubrice

 • 12. února  2007 v 16:56       rubrika: Souvisejicí članky

  Důležitý krok v ochraně dropa bengálského

  V Kambodže bylo vyhlášeno chráněné území o velikosti více než 30 000 ha s cílem ochránit nestabilní populaci dropa bengálského (Eupodotis bengalensis). Území (složené převážně z pastvin), na němž žije největší populace dropa bengálského na světě (cca 1000 jedinců), spadá nyní mezi tzv. IFBAs - Integrated Farming and Biodiversity Areas.

   
 • 12. února  2007 v 16:49       rubrika: Souvisejicí članky

  Potápivá kachna se znovu objevila na hladině

  Polák madagaskarský byl naposledy spatřen v roce 1991. Obavy, zda nejde o vymřelý druh, byly rozptýleny jeho znovuobjevením během výzkumu na severním Madagaskaru. Ochranáři z Madagaskarského Peregrine Fund Project objevili...

   
 • 12. února  2007 v 16:41       rubrika: Souvisejicí članky

  Společnost Nature Uganda odsuzuje zabití mláďat marabua afrického

  V ugandské Kampale zahynulo 30. 1. 2007 vinou městské rady několik mláďat hnízdících čápů marabu afrického (Leptoptilos crumeniferus). Městská rada se rozhodla na vrcholu hnízdní sezóny těchto čápů pokácet stromy, na nichž ptáci hnízdili. V důsledku toho mláďata z hnízd vypadla a na slunci uhynula. Své rozhodnutí odůvodnila městská rada tím, že...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas