19. září  2003  rubrika: Žáby

Skokan hnědý

Jedno přísloví říká, že na svatého Řehoře čápi letí přes moře a žába hubu otevře. A skutečně i v době, kdy ještě panují noční mrazíky a kdy ve vodách je ledová tříšť, je už možné slyšet žabí hlasy. Vůbec nejotužilejší jsou takzvaní hnědí skokani. Jsou jich u nás tři druhy, z nichž nejobyčejnější je skokan hnědý.

 

Skokan hnědý

Vložit na svůj web

Vůbec všichni hnědí skokani se pohybují v průběhu roku mimo vodu - v lesích, na loukách a podobně - a pouze na kratičkou dobu rozmnožování, snesení vajíček a oplození se dostávají k vodě. A aby se setkali v určitých místech, na takzvaných shromaždištích, k tomu potřebují svůj hlas. Ten má samozřejmě ještě další funkce - aby se našel samec se samicí a aby samice měla nějakou možnost sexuálního výběru, protože samečka vybírá podle síly hlasu. 

Skokan hnědý je velmi zajímavě adaptován na časnou dobu rozmnožování. Každému je jistě známo, že obojživelník neznamená, že by plaval ve vodě a pohyboval se na suché zemi, ale že to vyjadřuje, jakým způsobem probíhá jeho život. Vajíčka snáší do vody a z nich se vylíhnou larvy (pulci), které posléze projdou metamorfózou. Ovšem snášení vajíček probíhá velmi časně, za chladného počasí, takže mohou dokonce i zmrznout. Proto je třeba zužitkovat sluneční teplo, jak se dá: všechny sluneční paprsky se soustřeďí k vývoji embryonální části vajíčka, která je černě zbarvená, takže celé vajíčko působí jako čočka, která sluneční paprsky směřuje do svého středu. 

Základní údaje

Skokan hnědý (Rana temporaria). Ze šesti druhů u nás žijících skokanů jsou tři zbarveny hnědě, z nich nejhojnější je právě skokan hnědý. Dosahuje délky nanejvýš 10 cm. Vyskytuje se i daleko od vody. Živí se hmyzem a dalšími drobnými živočichy. Doba rozmnožování začíná už v březnu. Samička klade do vody shluky vajíček čítající několik set až 2500 kusů, ze kterých se líhnou pulci. Ti pak procházejí metamorfózou - narůstají jim zadní nohy, poté nohy přední a pomalu mizí ocas, zmizí žábry a vyvinou se plíce.
Autor:  Vladimír Hanák
Pořad: Vlastní příspěvek  |  Stanice: Nová Média
 
 

Nové články v rubrice

 • 23. ledna  2004       rubrika: Žáby

  Skokan štíhlý

  Na území České republiky žije 13 druhů žab. Není to mnoho, a proto má každý druh nějaké to "nej". Skokan štíhlý jich má hned několik. Za prvé je ze všech našich žab nejotužilejší. Ze zimního spánku, který tráví buď...

   
 • 12. září  2003     Audio  rubrika: Žáby

  Kuňka žlutobřichá

  Kuňku žlutobřichou nalezneme téměř výhradně v kalužích na blátivých lesních, méně často polních cestách, případně v zatopených příkopech podél těchto cest. V rybníce jsem tento druh nikdy nenalezl. V této souvislosti...

   
 • 5. září  2003       rubrika: Žáby

  Kuňka obecná

  Kuněk u nás žijí dva druhy: kuňka obecná a žlutobřichá. Liší se hlavně zbarvením spodní strany těla - obecná má oranžově mramorované břicho a oranžové barvy je u ní poměrně málo, kuňka žlutobřichá má mramorování žlutavé...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas