20. září  2002  rubrika: Žáby

Skokan krátkonohý

Skokan krátkonohý, také nazývaný skokan menší, obývá rozsáhlejší bažinatá a močálovitá území a takových míst je u nás již málo. V minulosti se vyskytoval i v nížinách, a to na místech s vysokou hladinou spodní vody a v důsledku toho trvale podmáčenou půdou. Taková místa byla často přeměněna na soustavy rybníků, kde dodnes skokana krátkonohého nalezneme. Většina bažinatých oblastí, např. na jižní Moravě, však byla vysušena a zde se tento druh udržel jen v rozsáhlejších lesních celcích, například v okolí Lanžhota.

Skokan krátkonohý se u nás vyskytuje na Chebsku, vzácněji na Sokolovsku, ve Slavkovském lese, v Doupovských horách a na Rakovnicku. Hlášen je i z podhůří Českého lesa a Šumavy. Dosud se běžně vyskytuje v lesnatých oblastech Brd, v Třeboňské pánvi, na Českomoravské vysočině a trosky populací se zachovaly mezi Mikulovem a soutokem řek Moravy a Dyje. V současné době obývá především rybníky a drobnější mělčí tůně kolem rybníků. Dává přednost lesním biotopům. 

Skokan krátkonohý se ze zimního spánku, který prožívá zahrabán v zemi, probouzí na přelomu března a dubna. Avšak zhruba do začátku května o sobě nedává vědět, neozývá se a žije velmi skrytě. Páření, které začíná kolem poloviny května a ve vyšších polohách se může protáhnout až do začátku července, je stejně jako u všech ostatních našich druhů žab doprovázeno hlasovou aktivitou. Jedná se o typické chrastivé vrčení, které se na počátku období páření ozývá ve dne, později, za teplých jarních večerů slýcháme hlasy druhu především zvečera a v noci. 

 

Skokan krátkonohý

Vložit na svůj web

Samečci skokana krátkonohého se v období páření zbarvují do žluta. Zejména přední polovina těla je v té době neskvrnitá a žlutá podobně jako ne zcela zralý banán, tzn. s nazelenalým odstínem. Toto zbarvení trvá relativně krátkou dobu. Při vydávání hlasu leží žáby na hladině s roztaženýma nohama a z koutků úst se jim při jednotlivém zaskřehotání vychlipují párové rezonanční měchýřky, které zesilují hlas. 

Samičky skokanů kladou vajíčka ve shlucích velikosti menší mandarinky, ze kterých se asi po týdnu líhnou pulci. K proměně pulců v žabky dochází na teplejších lokalitách koncem července, v chladnějších, zastíněných či výše položených lokalitách až koncem srpna, vzácněji i v září. 

Po období námluv setrvávají žáby i nadále ve vodě. Občas je můžeme zaslechnout i uprostřed, nebo dokonce koncem léta. Za teplých deštivých nocí se často skokani rozlézají po lesích a vlhkých lukách. Skokan krátkonohý je vůbec zdatným cestovatelem. Podle výzkumů rakouských odborníků v okolí Neziderského jezera putuje na jaře každoročně ze zimoviště do místa rozmnožování a na podzim zpět na zimoviště až 15 km, tzn. že žába urazí jen při těchto migracích 30 km v roce. 

Základní údaje

Skokan krátkonohý (Rana lessonae) je nejmenší ze tří druhů našich zelených skokanů, měří 4 až 8 cm. Zadní nohy má relativně krátké, holeň je kratší než stehno. Zbarvení shora zelené s tmavými skvrnami, ze spodu většinou bělavé. Žije ve vodě nebo její bezprostřední blízkosti, zejména ve vlhkém prostředí se jí však příležitostně vzdaluje. Od jara do podzimu je aktivní během dne, v létě také v noci. Při lovu sedí nehybně ve vodě nebo na břehu a vrhá se na všechno, co se hýbe. Dominantní složku jeho potravy tvoří hmyz a měkkýši, příležitostně však uloví také drobné obratlovce. Samička klade na jaře a na začátku léta asi 1000 až 3000 vajíček, ze kterých se po 5 až 10 dnech líhnou pulci. K metamorfóze pulců v žabky dochází po 70 až 135 dnech. Je zařazen mezi zvláště chráněné živočichy, do kategorie kriticky ohrožených druhů.
Autor:  Vít Zavadil
Pořad: Vlastní příspěvek  |  Stanice: Nová Média
 
 

Nové články v rubrice

 • 23. ledna  2004       rubrika: Žáby

  Skokan štíhlý

  Na území České republiky žije 13 druhů žab. Není to mnoho, a proto má každý druh nějaké to "nej". Skokan štíhlý jich má hned několik. Za prvé je ze všech našich žab nejotužilejší. Ze zimního spánku, který tráví buď...

   
 • 19. září  2003     Fotogalerie  rubrika: Žáby

  Skokan hnědý

  Jedno přísloví říká, že na svatého Řehoře čápi letí přes moře a žába hubu otevře. A skutečně i v době, kdy ještě panují noční mrazíky a kdy ve vodách je ledová tříšť, je už možné slyšet žabí hlasy. Vůbec nejotužilejší...

   
 • 12. září  2003     Audio  rubrika: Žáby

  Kuňka žlutobřichá

  Kuňku žlutobřichou nalezneme téměř výhradně v kalužích na blátivých lesních, méně často polních cestách, případně v zatopených příkopech podél těchto cest. V rybníce jsem tento druh nikdy nenalezl. V této souvislosti...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas