Hrady a zámky

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Hamrštejn

Jana Jordáková, Jiří Růžička  
Hamrštejn - Autor: kolektiv autorů
Hamrštejn
Autor:    kolektiv autorů  

Torzo hradu, ležící na Ovčí hoře nad ohybem Lužické Nisy, nedaleko od Liberce. Hrad byl založen patrně v první polovině 14. století pány z Biberštejna, z nichž je jako první uváděn v listině datované do roku 1357 Bedřich z Biberštejna. 

Později bylo pravděpodobně spravováno celé zdejší biberštejnské panství právě odsud. Dramatické osudy zažil Hamrštejn především v období husitských válek. Nejprve se sice hradní pán dohodl o příměří s husitským hejtmanem Bočkem z Poděbrad, ale později, roku 1433, byl hrad dobyt Janem Čapkem ze Sám, který zde zanechal svoji posádku. Ve druhé polovině 15. století se hrad stal předmětem sporů uvnitř biberštejnské rodiny. Roku 1558 byl Hamrštejn v kupní smlouvě zdejšího panství označen jako pustý.

Hamrštejn 

Již po dlouhé věky je hrad Hamrštejn pustý a jak čas plynul, proměnil se v teskné zříceniny, vystupující ze skály uprostřed lesů. Psal se rok 1882, když se obrovský, dlouhý kus hradby sesul dolů z vysokého skaliska. Tam se rozpadl na mnoho velkých i maličkých částí.

Ten den byl již od úsvitu podivný a nebe nevěštilo nic dobrého. Nad celým krajem se po obloze převalovaly temně šedé mraky, lidé očekávali bouřku, prudký liják, ohlušující hromy a zářící blesky, ale nestalo se tomu tak.

Pojednou se celé městečko počalo otřásat a z lesa se ozýval rachot, připomínající hřmění v horách. Právě tehdy procházel kolem zřícenin hradu Hamrštejna potulný poutník, který zavítal do zdejšího kraje a snad tu i práci hledal.

Když před sebou spatřil padající hradbu, vyděsil se k smrti a prchal se ukrýt do bezpečí.

Hradní zeď se tříštila na kusy o skálu a na pevnou zem dopadalo mnoho kamenů, zahalených do oblaku prachu.

Poutník došel do nejbližší vsi až s blížícím se večerem a zamířil do hospody, aby svlažil vyprahlé hrdlo. Všichni lidé si povídali o podivném hřmění, přicházejícím z dálky.

Potulný muž jim právě tenkrát vyprávěl o tom, co viděl u zřícenin hradu. Všichni jej s údivem poslouchali a nemohli uvěřit, že jejich hrad se tak rozpadá a mění se ve stále větší ruiny.


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Hrady a zámky
v rubrice: Liberec

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 Český rozhlas