Hrady a zámky

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Ploskovice

Jana Jordáková, Jiří Růžička  
Ploskovice - Autor: kolektiv autorů
Ploskovice
Autor:    kolektiv autorů  

Impozantní barokní zámek, umístěný v upraveném parku na úpatí Českého středohoří v obci Ploskovice. Koncem 15. století se usadil na románské tvrzi Adam Ploskovský z Drahonic. V této době zde probíhala řada povstání poddaných. Jejich ochránce, Dalibor z Kozojed, byl za svůj čin vězněn na Pražském hradě ve věži Daliborka a později roku 1498 popraven. 

Zámecká budova byla postavena v letech 1720 - 25 jako letní sídlo Anny Marie Františky, vévodkyně toskánské, z rodu sasko-lauenburského. Stavbu pravděpodobně vedl litoměřický architekt Octavio Broggio. V letech 1850 - 53 byl zámek upraven pod vedením architekta Jana Bělského. Budova byla zvýšena o jedno patro a měla sloužit jako letní sídlo rakouského císaře Ferdinanda I., který se vzdal roku 1848 trůnu.

Ploskovice 

Překrásný barokní zámek s bohatou minulostí je obklopen rozlehlým parkem. V zámku je strašidelná jeskyně, v níž protéká voda. Za temných nocí se zde zjevují nejrůznější přízraky, strašidla a stvůry.

Vypravuje se zde i o bájném rytíři Daliborovi z Kozojed, který se ujal zdejších vzbouřených poddaných. Vojsko však povstání potlačilo a Dalibor byl jako jejich vůdce zajat a uvězněn ve věži na Pražském hradě, kde jej prý naučila nouze housti. Roku 1498 byl popraven.

Na zdejším zámku se snad zjevuje jedenkrát v roce Daliborův duch, který dohlíží na blaho svého lidu.

Však navraťme se do dávných časů, kdy na zámku sídlili nejrůznější páni a rytíři.

Tenkrát v Ploskovicích pobýval i loupeživý rytíř. Muž kruté povahy a drsného chování i tváře.

Cesta k zámku je klikatá, a proto se zde mohl loupeživý rytíř mezi stromy dobře skrývat. Mnohokrát přepadl pocestné, jezdce na koních, ba i kočáry.

Jednou, za horkého letního podvečera, projížděl Ploskovicemi kočár, v němž seděla bohatá hraběnka. Rytíř se ukryl za křovím a čekal na svou chvíli. Cesta byla v tom místě úzká a prudce se stáčela. Kočár musel jet proto pomaleji a právě tam loupeživý pán hraběnku přepadl.

Kočího shodil z kozlíku a vyděšené ženě strhl z krku náhrdelník, sebral jí prsteny i všechny peníze, které měla u sebe. Hraběnka tenkrát rytíře proklela za jeho hříšné konání. Za prchajícím loupežníkem volala: "Bůh se ti za tvé činy odmění, tvá duše nikdy nenajde věčného klidu."

Jak pravila, tak se také stalo. Ve vysokém věku rytíř skonal a od těch dob bloudí v hodině půlnoční kolem cesty k zámku.


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Hrady a zámky
v rubrice: Litoměřice

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2018 Český rozhlas