Informace o dárcovství

Akce Darujte krev s Českým rozhlasem, která se koná při příležitosti Světového dne dárců krve. - Foto: Filip Jandourek

Pravidla darování krve 

 • Darovat krev v ČR může každá zdravá osoba ve věku 18 až 65 let. Pokud se však chystáte darovat krev poprvé, přijmou vás pouze do 60 let.
 • Dárce krve nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt.
 • Dárce by měl mít v ČR platné zdravotní pojištění. 

Darovat krev nemohou osoby, které: 

 • V minulosti prodělaly infekční žloutenku typu B (pokud není prokázána imunita) nebo žloutenku typu C.
 • Jsou HIV pozitivní nebo trpí AIDS. Prodělaly syfilis nebo některé tropické choroby.
 • V letech 1980-1996 pobývali dlouhodobě (více než 6 měsíců) ve Velké Británii či Francii.
 • Osoby provozující prostituci nebo jejich klienti.
 • Osoby závislé na injekčních drogách

Onemocnění, která vylučují dárcovství: 

 • onemocnění srdce a cév (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak)
 • onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleróza, opakovaná ztráta vědomí)
 • zvýšená krvácivost (z nosu, dásní)
 • vážnější alergie (v akutním stádiu)
 • vážné kožní onemocnění
 • zánět jater, nebo jiné onemocnění jater
 • vředová nemoc žaludku, onemocnění žlučníku či slinivky
 • zánět ledvin, chronické onemocněním ledvin
 • zhoubné onemocnění
 • transplantace orgánů
 • revmatické onemocněním
 • HIV-pozitivita, pohlavní choroby
Onemocnění a stavy, které omezují dárcovství:

na půl roku:

 • kontakt s vážnou nakažlivou nemocí (žloutenka, TBC, pohlavní nemoci, malárie)
 • operace, endoskopické vyšetření
 • akupunktura mimo zdravotnické zařízení
 • piercing nebo tetování

na měsíc:

 • užívání antibiotik
 • přisáté klíště

na týden

 • trhání zubu

Čtěte také: Chcete darovat krev? Vyplňte registrační formulář

Rizika darování krve
Pro darování krve musí být dárce ve výborném zdravotním stavu, jinak může odběr poškodit i ne zcela zdravého dárce. Proto se provádí základní vyšetření, která slouží ke všeobecnému posouzení zdravotního stavu dárce. 

Všechny abnormální nálezy jsou dárci včas oznámeny. Za dočasné nebo trvalé vyřazení z dárcovství poté odpovídá lékař transfuzního zařízení. O důvodech vyřazení z dárcovství je dárce informován. 

Všechen materiál používaný k vlastnímu odběru krve, krevních složek i k odběru krve k laboratornímu vyšetření je zásadně k jednorázovému použití. Žádné riziko přenosu jakékoli krví přenosné infekce na dárce tedy nehrozí! 

Výhody pro dárce 

 • Kontrola zdravotního stavu:  Vyšetření dárce krve poskytne základní informaci o funkci oběhového systému (krevní tlak, pulz), hodnotách krevního obrazu a sledovaných infekcích. Tato finančně nákladná vyšetření jsou pro dárce vždy zdarma. Pravidelným darováním krve budete mít alespoň základní přehled o svém zdravotním stavu.
 • Pracovní volno: Podle zákoníku práce má dárce nárok na pracovní volno na cestu k odběru, vlastní odběr, cestu zpět a zotavenou po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin. Dárci náleží odměna s náhradou mzdy (ve výši 100 % průměrné mzdy). Pokud odběr není proveden, náleží dárci toto volno jen na celou strávenou dobu na transfuzním oddělení.
 • Odpočet ze základu daně: Dárce může uplatnit nárok na snížení daňového základu podle zákona č. 586/1992 Sb., § 15 (1 odběr – 2 000 Kč).
 • Odměny od zdravotních pojišťoven: Další odměnou bývá příspěvek na stravu nebo občerstvení v místě odběru. Zdravotní pojišťovny také odměňují dárce různými dárky a příspěvky, multivitaminy, příspěvkem na lázně, bezplatným cestovním pojištěním a dalšími službami.

Využití darované krve

Darování krve je lidský čin. Je proto spravedlivé ukázat, ke komu by mohla právě vaše krev dostat. 

 • Lidé trpící leukémií
 • Hemofilici, aby mohli žít normálním životem
 • Nemocní rakovinou
 • Těžce popálení lidé
 • Nemocní po transplantaci kostní dřeně
 • Malé děti, které nedopatření požily jedovatou látku
 • Dialyzovaní nemocní, kteří čekají na transplantaci ledvin
 • Rodičky, které ztratily mnoho krve
 • Jejich novorozenci, kteří potřebují úplně vyměnit krev
 • Lidé s těžkou chudokrevností
 • Lidé při operacích
 • Lidé s krvácejícími vředy
 • Lidé s těžkou žloutenkou
 • Děti po úrazu

Zdroj: Daruj život, Ústav hematologie a krevní transfuze 

Nové články v rubrice

Anketa

 

Generální partner

 • VZP logo - Foto:  VZP ČR

Partner

 • Mattoni - Foto: mattoni.cz

Záštitu poskytly

 • Ústav hematologie a krevní transfuze - Foto: Ústav hematologie a krevní transfuze
 • Červený kříž - Foto:  Český červený kříž
 •  
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR - Foto:  Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Světová zdravotnická organizace - Foto:  WHO
 •  
 • Radiotéka - Foto:  Český rozhlas

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas