Nejčastěji kladené otázky

1) Co mohu jíst nebo nemám jíst před odběrem?
14 hodin před odběrem se nemá jíst žádné jídlo obsahující tuky, není však vhodné hladovět. Ráno před odběrem je dobrá lehká netučná snídaně a zejména dostatek tekutin. Je vhodné vynechat alkohol. 

2) Jak dlouho trvá odběr krve?
Vlastní odběr krve by neměl trvat déle než 10 minut. 

3) Která vyšetření se provádějí před odběrem?
Před odběrem se dárci z odebraného krevního vzorku zjistí množství červeného krevního barviva – hemoglobinu a je mu změřena tělesná teplota. Následně je dárce vyšetřen lékařem, který mu změří krevní tlak a puls, provede zběžné vyšetření a vyhodnotí vyplněný dotazník. Je-li dárce způsobilý, poznamená to lékař do dokumentace, a dárci může být krev odebraná. 

4) Dozvím se, když mi při vyšetření při odběru najdou něco neobvyklého?
Pokud lékař dospěje k závěru, že odběr nemůže být proveden, informuje o této skutečnosti dárce. Doporučí mu další postup a uvede, jsou-li důvody vyřazení trvalé nebo dočasné a za jakých podmínek bude moci eventuálně krev v budoucnu darovat. Transfuzní zařízení informuje dárce také v případě, kdy se při vyšetření krve objeví nález ovlivňující posouzení způsobilosti dárce k odběru. 

5) Musím darovat krev v místě trvalého bydliště?
O tom, kde bude dárce krev darovat, si rozhoduje sám. Pokud z nějakého důvodu, např. stěhování, přejde darovat krev do jiného transfuzního zařízení, měl by změnu místa darování krve uvést v dotazníku, který dárce vyplňuje před každým odběrem. 

6) Seznámil jsem se pokyny pro dárce před odběrem, ale nejsem si jistý, že můžu dárcem být. Kde, nebo kdo mi poradí?
O způsobilosti dárce k odběru rozhodují lékaři transfuzního oddělní. V takovém případě je vhodné konzultovat možnost dárcovství s lékařem transfuzního oddělení kde je plánováno darování. 

7) Mohu darovat krev, pokud žiju v registrovaném partnerství?
V České republice je vysoké riziko přenosu HIV infekce při pohlavním styku mezi muži. Lékaři sex mezi muži považují za rizikové sexuální chovaní a mohou takového dárce odmítnout. Je jedno, jestli je muž heterosexuál, bisexuál, homosexuál, ženatý, rozvedený nebo žije v registrovaném partnerství. Vyřazeni jsou pak na 12 měsíců od posledního kontaktu. Stejné je to i v případě, že dárce/dárkyně často střídá sexuální partnery, provozuje sex s prostitutem/prostitutkou nebo osobou, která injekčně užívá drogy. Přísná pravidla jsou kvůli ochraně pacientů. Nikoliv dárci, ale pacienti se při transfuzi vystavují riziku nákazy a vážným zdravotním komplikacím. Lékaři je proto musí před možnou nákazou ochránit. Na straně příjemců, tedy pacientů, je i evropské právo. 

8) Co je nutné před odběrem?
 
Večer před odběrem krve se vyvarujte velké fyzické námaze. Strava by neměla být příliš tučná, zdržte se pít ve větším množství alkohol. Na vlastní odběr nechoďte nalačno, ráno je vhodná lehká netučná snídaně a zejména dostatek tekutin.
K odběru je nutné si přinést s sebou průkaz totožnosti a průkazku zdravotní pojišťovny, opakovaní dárci by neměli zapomenout legitimaci dárce krve. 

9) Jak probíhá odběr plné krve?
Dárce krve, který se dostaví na transfúzní transfuzní oddělení, se nejprve zaregistruje v kartotéce. Pokud se jedná o nováčka v darování krve, je mu založena evidenční karta. Před odběrem je dárci poskytnuto standardizované „poučení“ o rizicích a poté vyplní dotazník pro dárce krve, který obsahuje informace o zdravotním stavu a prodělaných chorobách. 

Součástí dotazníku je i písemný souhlas s odběrem, a že souhlasí s tím , aby byl zařazen do národního registru dárců krve. Dárce také potvrzuje, že nepatří mezi osoby s rizikovým chováním vzhledem k nákaze a přenosu infekčních onemocnění, zejména AIDS.  

V dalším kroku se dárce podrobí základnímu laboratornímu vyšetření. Je mu proveden odběr ze žíly nebo z prstu pro vytvoření krevního obrazu, kde se kontroluje zejména hodnota červeného krevního barviva – hemoglobinu. Je ověřena jeho hmotnost, případně tělesná teplota. Poté jsou dárci zváni na vyšetření, při kterém je dárci změřen krevní tlak a puls a provedeno základní zběžné vyšetření a zhodnocení vyplněného dotazníku. 

Je-li dárce způsobilý k odběru, může mu být odebrána krev. V opačném případě je dárci sdělen důvod, proč nemůže darovat a je mu doporučen další postup. Současně je informován, zda jsou důvody vyřazení trvalé nebo dočasné a za jakých podmínek bude moci eventuálně krev v budoucnu darovat.  

Vlastní odběr pak provádí odběrové zdravotní sestry ve zvláštní místnosti. Krev se odebírá do plastových vaků na jedno použití. Zpravidla se jedná o systémy troj-, čtyř- i vícečetných vaků, které jsou navzájem propojeny hadičkami. Hadička vedoucí od odběrového vaku je zakončena jehlou. Tak je zaručeno, že celý proces odběru a následného zpracování krve se děje v uzavřeném systému – jediným místem kontaktu se zevním prostředím je vpich jehly do žíly dárce. Žádné riziko nákazy dárce během odběru nehrozí. 

Pokud se chcete na něco zeptat, kontaktujte nás: 

infolinka: 221 551 313
e-mail: darujkrev@rozhlas.cz
facebook: www.facebook.com/darujkrev 

Nové články v rubrice

Anketa

 

Generální partner

  • VZP logo - Foto:  VZP ČR

Partner

  • Mattoni - Foto: mattoni.cz

Záštitu poskytly

  • Ústav hematologie a krevní transfuze - Foto: Ústav hematologie a krevní transfuze
  • Červený kříž - Foto:  Český červený kříž
  •  
  • Ministerstvo zdravotnictví ČR - Foto:  Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Světová zdravotnická organizace - Foto:  WHO
  •  
  • Radiotéka - Foto:  Český rozhlas

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas