Odběr krve

Darování krve je lidské, ale je to osobní rozhodnutí. Při vědomí, že lidská krev je dosud nenahraditelnou tekutinou, nutnou k navrácení zdraví a záchraně životů, by rozhodování o tom, zda krev darovat nebo ne, nemělo být příliš složité. Pojďme se podívat, jak darování krve probíhá.

Podle současných pravidel platných v ČR mohou ženy darovat plnou krev nejvýše čtyřikrát do roka a muži pětkrát. Doporučuje se ale využití maximálního počtu pouze ve výjimečných situacích. Nejkratším intervalem mezi odběry je 8 týdnů. 

Jeden odběr plné krve činí 450 ml a trvá, spolu se všemi administrativními úkony, celkem asi 1-1,5 hodiny (vlastní odběr 450 ml krve trvá asi 5-10 minut). 

Kde a kdy lze darovat?
 
Podrobné informace o možnosti darování krve získáte na každém transfuzním oddělení poblíž místa Vašeho bydliště – jejich seznam je zde

Je vhodné, aby pravidelní dárci krve nestřídali odběry v různých transfuzních odděleních, ale chodili do jednoho zařízení. Výhodné je i sledování zdravotního stavu na tomtéž pracovišti pravidelně po každém odběru. 

Co je nutné před odběrem?
 
Večer před odběrem krve není vhodná velká fyzická námaha, strava by neměla být příliš tučná a je samozřejmostí, že není vhodné pít ve větším množství alkohol. 

Na druhou stranu není vhodné se na vlastní odběr dostavit nalačno, ráno je vhodná lehká netučná snídaně a zejména dostatek tekutin.
K odběru je nutné si přinést s sebou průkaz totožnosti a průkazku zdravotní pojišťovny, opakovaní dárci by neměli zapomenout legitimaci dárce krve. 

Jak probíhá odběr plné krve?
 
Dárce krve, který se dostaví na transfuzní oddělení, se nejprve zaregistruje v kartotéce. Pokud se jedná o nováčka v darování krve, je mu založena evidenční karta. 

Před odběrem je dárci poskytnuto standardizované „poučení" o rizicích a poté vyplní dotazník pro dárce krve, který obsahuje informace o zdravotním stavu a prodělaných chorobách. Součástí dotazníku je i písemný souhlas s odběrem, a že souhlasí s tím, aby byl zařazen do národního registru dárců krve. 

Dárce také potvrzuje, že nepatří mezi osoby s rizikovým chováním vzhledem k nákaze a přenosu infekčních onemocnění, zejména AIDS. Bez podepsání tohoto informovaného souhlasu nemůže nikdo krev darovat! 

Čtěte také: Chcete darovat krev? Vyplňte registrační formulář

V dalším kroku se dárce podrobí základnímu laboratornímu vyšetření. Je mu proveden odběr ze žíly nebo z prstu na krevní obraz, kde se kontroluje zejména hodnota červeného krevního barviva – hemoglobinu. Je ověřena jeho hmotnost případně tělesná teplota. V mezidobí čekání na laboratorní výsledky a odběry je zpravidla dárcům podáváno malé občerstvení pro doplnění energie. 

Poté jsou dárci zváni na vyšetření, při kterém je dárci změřen krevní tlak a puls a provedeno základní zběžné vyšetření a zhodnocení vyplněného dotazníku. 

Je-li dárce způsobilý k odběru, může mu být odebrána krev. V opačném případě je dárci sdělen důvod, proč nemůže darovat a je mu doporučen další postup. Současně je informován, jsou-li důvody vyřazení trvalé nebo dočasné a za jakých podmínek bude moci eventuálně krev v budoucnu darovat. 

Vlastní odběr pak provádí odběrové zdravotní sestry ve zvláštní místnosti. Krev se odebírá do plastových vaků na jedno použití. Zpravidla se jedná o systémy troj-, čtyř- i vícečetných vaků, které jsou navzájem propojeny hadičkami. Hadička vedoucí od odběrového vaku je zakončena jehlou. Tak je zaručeno, že celý proces odběru a následného zpracování krve se děje v uzavřeném systému - jediným místem kontaktu se zevním prostředím je vpich jehly do žíly dárce. Žádné riziko nákazy dárce během odběru nehrozí


Zdroj: Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP 

Nové články v rubrice

Anketa

 

Generální partner

  • VZP logo - Foto:  VZP ČR

Partner

  • Mattoni - Foto: mattoni.cz

Záštitu poskytly

  • Ústav hematologie a krevní transfuze - Foto: Ústav hematologie a krevní transfuze
  • Červený kříž - Foto:  Český červený kříž
  •  
  • Ministerstvo zdravotnictví ČR - Foto:  Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Světová zdravotnická organizace - Foto:  WHO
  •  
  • Radiotéka - Foto:  Český rozhlas

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas