eRko18. dubna  2014  

Pravidla soutěže v magazínu o Českém rozhlase „eRko“

eRko - Jan Kovařík, Jan Herget a Tereza Krásenská - Foto: Khalil Baalbaki

eRko - Jan Kovařík, Jan Herget a Tereza KrásenskáFoto: Khalil Baalbaki

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). Soutěž probíhá na území České republiky v období od 1. 4. 2014 a do 31. 12. 2014. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18ti let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účast v soutěži
 

 
Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zasláním správné odpovědi emailem na adresu info@rozhlas.cz. Vyhrává vždy správná odpověď v pořadí, které oznámí moderátor při vyhlášení otázky (například 25. správná odpověď).

Výhry
 

 
Cena v soutěži je z produkce Radioservis, a.s. (např. audioknihy, knihy, CD atd.) 

Vyhlášení vítězů a předání výher
 

 
Výsledky soutěže společně se jménem výherce budou zveřejněny v následujícím pořadu týdeníku „eRko“.
Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na emailové adrese, kterou soutěžící zaslal Pořadateli spolu se soutěžním příspěvkem. 

V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele. Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže. 

Prohlášení Pořadatele
 

 
Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího a soutěžní příspěvky na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno a příjmení. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány. 

Autor:  Oddělení komunikace

Nové články v rubrice

 • 25. září  2017 v 11:00     Audio  rubrika: eRko

  Czeching patří těm, kteří chtějí ven

  Šéfredaktorka Radia Wave Iva Jonášová hovořila v magazínu eRko o pátém ročníku hudebně exportního projektu Czeching. Ten podporuje nejnadějnější současné české kapely z progresivní hudební scény na cestě do zahraničí,...

   
 • 20. září  2017 v 13:00     Audio  rubrika: eRko

  Doufáme, že výstava Fenomén Masaryk nabídne jiný pohled

  Historik Michal Stehlík jako host magazínu eRko reprezentoval jak barvy Národního muzea, tak i rozhlasové. U příležitosti 80. výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka hovořil jak o expozici,...

   
 • 16. června  2017 v 15:49     Audio  rubrika: eRko

  Ondřej Suchan: Jára Cimrman se o své pokračovatele bát nemusí

  Nedělní pořad eRko se nesl ve znamení Járy Cimrmana. Velký rok, při kterém jsme si připomínali 50 let od premiéry Cimrmanovy první hry Akt, pomalu končí. Během této doby se podařilo dílo tohoto univerzálního českého...

   

Zákulisí Českého rozhlasu

Ekonomika a hospodaření ČRo

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas