Kontakty

Adresa:
Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99 Praha 2 

tel.: +420 221 551 111
fax: +420 224 222 223
ID datové schránky: rnaadje 

IČ 45245053
DIČ CZ45245053
Zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase 

Veškeré dotazy k rozhlasovým poplatkům:
tel.: +420 221 553 636
fax: +420 221 553 571
e-mail: poplatek@rozhlas.cz
www.rozhlasovypoplatek.cz  

Pro dotazy a připomínky k vysílání jsou vám k dispozici kontakty našich jednotlivých stanic (viz níže). 

Obecné dotazy a připomínky:
prosíme, vždy uvádějte ke které stanici se váš dotaz či reakce vztahuje
Telefonní linka je v provozu v pracovní dny od 8.30 do 17.00 hodin
tel.: +420 221 551 313
info@rozhlas.cz
 

Dotazy a připomínky k internetovým stránkám:
internet@rozhlas.cz 


 
Pro novináře: 

Mgr. Tereza Magdalena Krásenská
tisková mluvčí
tel.: +420 221 551 221
mobil: +420 736 502 808
e-mail: press@rozhlas.cz (pouze pro dotazy novinářů) 


 
 
Pro partnery: 

Zora Karmazín Blümlová, MSc.
ředitelka Odboru komunikace a vnějších vztahů
tel.: +420 221 551 310 

Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA
ředitel Odboru obchodu (reklama, sponzoring, pronájmy) 


 

 
Kontakty na vedení Českého rozhlasu
 


E-maily adresované jednotlivým osobám v Českém rozhlase posílejte na adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@rozhlas.cz

Český rozhlas Radiožurnál
adresa: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
tel./fax sekretariát: +420 221 552 127 / +420 221 552 150
šéfredaktor: Jan Pokorný, tel.: +420 221 552 128, e-mail: jan.pokorny@rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Ing. Petra Sklenářová, tel.: +420 221 552 150, e-mail: petra.sklenarova@rozhlas.cz, Mgr. Radka Mozgová, tel.: 221 552 203, e-mail: radka.mozgova@rozhlas.cz 


Český rozhlas Dvojka
adresa: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
tel./fax sekretariát: +420 221 552 522
šéfredaktor: Ing. Miroslav Dittrich, tel.: +420 221 552 500, e-mail: miroslav.dittrich@rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Mgr. Helena Kačerová, tel.: +420 221 552 530, e-mail: helena.kacerova@rozhlas.cz, Ing. Jakub Hritz, tel.: 221 552 417, e-mail: jakub.hritz@rozhlas.cz 


Český rozhlas Vltava
adresa: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
tel./fax sekretariát: +420 221 552 601
šéfredaktor: Lukáš Hurník, Ph.D., tel.: +420 221 552 600, e-mail: lukas.hurnik@rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Mgr. Lenka Pitronová, tel.: +420 221 552 636, e-mail: lenka.pitronova@rozhlas.cz 


Český rozhlas Plus
adresa: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
tel./fax sekretariát: +420 221 552 701
šéfredaktor: Ing. Daniel Raus, tel.: +420 221 552 700, e-mail: daniel.raus@rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Ing. Silvie Ulrichová, tel.: +420 221 551 340, e-mail: silvie.ulrichova@rozhlas.cz 


Český rozhlas Radio Praha
vysílání do zahraničí Českého rozhlasu
adresa: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
tel. sekretariát +420 221 552 900
šéfredaktor: PhDr. Miroslav Krupička, tel.: +420 221 552 900, e-mail: miroslav.krupicka@rozhlas.cz 

Český rozhlas Radio Wave
adresa: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
tel./fax sekretariát: +420 221 552 334 / +420 221 552 340
šéfredaktor: Tomáš Turek, tel.: +420 221 552 345, e-mail: tomas.turek@rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Jan Hladoník, tel.: +420 221 552 34, e-mail: jan.hladonik@rozhlas.cz 


Český rozhlas Jazz
adresa: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
 


Rádio Junior
adresa: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
vedoucí tvůrčí skupiny: Zora Jandová tel.: +420 221 551 546, e-mail: zora.jandova@rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Tereza Svobodová, tel.: +420 221 551 330, e-mail: tereza.svobodova@rozhlas.cz 


Český rozhlas D-dur
adresa: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
tel./fax sekretariát: +420 221 552 601
šéfredaktor: Lukáš Hurník, Ph.D., tel.: +420 221 552 600, e-mail: lukas.hurnik@rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Mgr. Lenka Pitronová, tel.: +420 221 552 636, e-mail: lenka.pitronova@rozhlas.cz 

Český rozhlas Brno
adresa: Beethovenova 4, 657 42 Brno
tel./fax sekretariát: +420 542 523 111 / +420 542 211 352
ředitel: Mgr. Jaromír Ostrý, tel.: +420 542 523 200, e-mail: jaromir.ostry@bo.rozhlas.cz
šéfredaktorka: Hana Ondryášová, tel.: +420 542 523 154, e-mail: hana.ondryasova@bo.rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Tomáš Písař, tel:. +420 542 523 436, e-mail: tomas.pisar@bo.rozhlas.cz 

Český rozhlas Brno – studio Zlín
adresa: Osvoboditelů 187 (vila J. A. Bati), 760 01 Zlín
tel./fax sekretariát: +420 577 004 151-2 / +420 577 004 153
ředitel: Mgr. Jaromír Ostrý, tel.: +420 542 523 200, e-mail: jaromir.ostry@bo.rozhlas.cz
šéfredaktorka: Hana Ondryášová, tel.: +420 542 523 154, e-mail: hana.ondryasova@bo.rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Tomáš Písař, tel:. +420 542 523 436, e-mail: tomas.pisar@bo.rozhlas.cz 

Český rozhlas České Budějovice
adresa: U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice
tel./fax sekretariát: +420 386 797 111 / +420 386 797 205
ředitel: Ing. Zdeněk Duspiva, tel.: +420 386 797 201, e-mail: zdenek.duspiva@rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Bc., Ing. Miroslav Tichák, tel.: +420 386 797 262, e-mail: miroslav.tichak@cb.rozhlas.cz 

Český rozhlas Region, Vysočina
adresa: Masarykovo náměstí 42, 586 01 Jihlava
tel./fax sekretariát: +420 567 310 900 / +420 567 301 600
ředitel: Ing. Zdeněk Duspiva, tel.: +420 386 797 201, e-mail: zdenek.duspiva@rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Hana Marhanová, tel.: +420 221 554 904, e-mail: hana.marhanova@rozhlas.cz 

Český rozhlas Hradec Králové
adresa: Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové
tel./fax sekretariát: +420 495 011 111 / +420 495 011 444
ředitel: Ing. Pavel Kudrna, tel.: +420 495 011 400, e-mail: pavel.kudrna@rozhlas.cz
šéfredaktor: Lada Klokočníková, tel.: +420 495 011 360, e-mail: lada.klokocnikova@hk.rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Aleš Müller, tel.: +420 495 011 131, e-mail: ales.muller@hk.rozhlas.cz 

Český rozhlas Pardubice
adresa: Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice
tel./fax sekretariát: +420 466 500 618 / +420 466 530 070
ředitel: Ing. Pavel Kudrna, tel.: +420 466 500 617, e-mail: pavel.kudrna@rozhlas.cz
vedoucí programu: Mgr. Jitka Slezáková, tel.: +420 466 500 618, e-mail: jitka.slezakova@rozhlas.cz
marketing, PR: Ing. Mgr. Radim Jelínek Ph.D., tel.: +420 466 500 619, e-mail: radim.jelinek@rozhlas.cz
obchod: Štěpán Kříž, +420 466 500 619, e-mail: stepan.kriz@rozhlas.cz 

Český rozhlas Olomouc
adresa: Horní náměstí 21 771 06 Olomouc
tel./fax sekretariát: +420 585 100 111 / +420 585 100 120
ředitel: MUDr. Mgr. Josef Podstata, tel.: +420 585 100 145, e-mail: josef.podstata@rozhlas.cz
šéfredaktor: Mgr. Pavel Dostál, tel.: +420 585 100 168, e-mail: pavel.dostal@ol.rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Bc. Jiří Mastík, tel.: +420 585 100 146, e-mail: jiri.mastik@ol.rozhlas.cz 

Český rozhlas Ostrava
adresa: Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava
tel./fax sekretariát: +420 596 203 111 / +420 596 120 679
ředitel: MUDr. Mgr. Josef Podstata, tel.: +420 596 203 137, e-mail: josef.podstata@rozhlas.cz
vedoucí programu: Mgr. Richard Piskala, tel.: +420 596 203 248, e-mail: richard.piskala@ov.rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Bc. Daniel Martínek, tel.: +420 596 203 144, e-mail: daniel.martinek@ov.rozhlas.cz 

Český rozhlas Plzeň
adresa: náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
tel./fax sekretariát: +420 377 488 111 / +420 377 488 110
ředitel: PhDr. Zdeněk Levý, tel.: +420 377 488 105, e-mail: zdenek.levy@pl.rozhlas.cz
vedoucí programu: Pavel Maršát , tel.: +420 377 488 165, e-mail: pavel.marsat@pl.rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Ing. Pavel Bouda, tel.: +420 377 488 205, e-mail: pavel.bouda@pl.rozhlas.cz 

Český rozhlas Plzeň - studio Karlovy Vary
adresa: Zítkova 3, 360 01 Karlovy Vary
tel./fax sekretariát: + 420 353 222 232
ředitel: PhDr. Zdeněk Levý, tel.: +420 377 488 105, e-mail: zdenek.levy@pl.rozhlas.cz
vedoucí programu: Pavel Maršát , tel.: +420 377 488 165, e-mail: pavel.marsat@pl.rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Ing. Pavel Bouda, tel.: +420 377 488 205, e-mail: pavel.bouda@pl.rozhlas.cz 

Český rozhlas Regina
adresa: Hybešova 10, 186 72 Praha 8
tel./fax sekretariát: +420 221 553 900 / +420 222 322 326
ředitel: Bc. Jan Menger, tel.: +420 221 553 911, e-mail: jan.menger@rozhlas.cz
šéfredaktor: Karel Zajíc, tel.: +420 221 553 912, e-mail: karel.zajic@rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Karel Poláček, tel.: +420 221 553 917, e-mail: karel.polacek@rp.rozhlas.cz 

Český rozhlas Region, Středočeský kraj
adresa: Hybešova 10, 186 72 Praha 8
tel./fax sekretariát: +420 221 553 900 / +420 221 553 797
ředitel: Bc. Jan Menger, tel.: +420 221 553 911, e-mail: jan.menger@rozhlas.cz
vedoucí programu: Ing. Pavel Kozler, tel.: +420 221 553 772, e-mail: pavel.kozler@rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Tereza Čistotová, tel.: +420 221 553 774, e-mail: tereza.cistotova@rp.rozhlas.cz 

Český rozhlas Sever
adresa: Na Schodech 10, 400 01 Ústí nad Labem
tel./fax sekretariát: +420 475 211 686 / +420 475 214 288
ředitel: Mgr. Milan Knotek, tel.: +420 475 211 686, e-mail: milan.knotek@sever.rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Petr Beran, tel.: +420 475 211 686, e-mail: petr.beran@sever.rozhlas.cz 

Český rozhlas Sever - studio Liberec
adresa: Modrá 1048, 460 06 Liberec 6
tel./fax sekretariát: +420 221 553 700
ředitel: Mgr. Milan Knotek, tel.: +420 475 211 686, e-mail: milan.knotek@sever.rozhlas.cz
marketing, PR a obchod: Petr Beran, tel.: +420 475 211 686, e-mail: petr.beran@sever.rozhlas.cz 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2014 Český rozhlas