Český rozhlas hospodařil za tři čtvrtletí letošního roku se ziskem ve výši 297 milionů korun

Český rozhlas - Foto: Karel  Šanda

Český rozhlasFoto: Karel Šanda

Prozatímní ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan:
„Chceme efektivně nakládat s veřejnými prostředky.“

Český rozhlas dosáhl za 9 měsíců roku 2010 průběžné hodnoty zisku ve výši 297 mil. Kč, což je o 87,5 mil. Kč více něž předpokládal rozpočet. Za pozitivním výsledkem stojí nižší čerpání nákladů. Na posledním veřejném zasedání Rady Českého rozhlasu byl schválen návrh aktualizace rozpočtu na základě vývoje hospodaření a očekávaných skutečností do konce roku 2010. V provozní části rozpočtu je očekáván hospodářský výsledek v podobě zisku v částce 60 mil. Kč, což je zlepšení o 29 mil. Kč.

Výsledek hospodaření za devět měsíců roku je o 87,5 mil. Kč lepší, než předpokládal rozpočet. Provozní zisk ve výši 297,3 mil. Kč je výsledkem nižšího čerpání nákladů, a to o 96,5 mil. Kč (6,7 %) oproti rozpočtu. Podstatný podíl na lepším hospodaření má úspora v provozní nákladech a službách. Současné vedení ČRo v čele s prozatímním ředitelem Peterem Duhanem tak zajistilo jak naplnění zmíněných úsporných opatření, tak nadále vytváří prostor pro efektivnější nakládání s veřejnými prostředky. „I přes stávající příznivé hospodářské výsledky rozhlasu musíme vnímat též nedobrý vývoj jak v oblasti platební morálky plátců rozhlasového poplatku, tak i v oblasti výnosů z prodeje reklamy a sponzoringu. Chceme se chovat jako odpovědní hospodáři, proto je nutné hledat úsporná opatření. Jsme vedeni snahou efektivně nakládat s prostředky plátců rozhlasového poplatku,“ upozorňuje Peter Duhan

V porovnání se srovnatelnými výsledky roku 2009 je dosažený zisk o 44 mil. Kč vyšší, než byl ve shodném období loňského roku. I přes přetrvávající prozatímnost vedení ČRo, kdy nebylo možné přijmout zásadní opatření směřující k zefektivnění organizační struktury, se prozatímnímu řediteli Peteru Duhanovi dařilo během celého roku vytvářet tlak na odhalování skrytých rezerv. A výsledek se projevuje v postupném snižování jednotlivých položek, jako jsou například náklady na telefony, poštovné a spotřeba materiálu. Na lepším hospodářském výsledku se podílí i ukončení nájmu prostor mimo areál Českého rozhlasu v momentě dokončení administrativní části budovy na Vinohradské ulici. 


Na veřejném zasedání Rady Českého rozhlasu dne 25. listopadu byl schválen návrh aktualizace rozpočtu, který předložilo vedení společnosti na základě vývoje hospodaření a očekávaných skutečností do konce roku 2010. V provozní části rozpočtu je předpokládán hospodářský výsledek v podobě zisku v částce 60 mil. Kč, což je zlepšení o 29 mil. Kč. Jako ziskový, byť jen mírně, je koncipován i návrh rozpočtu ČRo pro rok 2011, který vedení rozhlasu předložilo Radě ČRo ke schválení. „Po letech extenzivního – a dle mého názoru naprosto neefektivního – rozkročení Českého rozhlasu je nutné diametrálně změnit přístup k zacházení s veřejnými zdroji,“ dodává k přípravě rozpočtu ČRo pro rok 2011 prozatímní ředitel ČRo Peter Duhan

Mgr. René Zavoral
ředitel Odboru komunikace a vnějších vztahů
Český rozhlas
Tel. 221 551 310 

Autor:   Oddělení komunikace

Nové články v rubrice

Zákulisí Českého rozhlasu

Ekonomika a hospodaření ČRo

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas