Český rozhlas plánuje v příštím roce zisk 2 miliony korun

Budova Českého rozhlasu - Foto: Karel  Šanda

Budova Českého rozhlasuFoto: Karel Šanda

Rada Českého rozhlasu na svém dnešním veřejném zasedání schválila rozpočet Českého rozhlasu na rok 2011. Český rozhlas plánuje na příští rok vyrovnaný rozpočet se ziskem 2 miliony korun. Plánované náklady z běžné činnosti činí 2 202,9 milionů korun, plánované výnosy z běžné činnosti představují 2 204,9 milionů korun.

Rozpočet na rok 2011 je koncipován jako mírně ziskový. „Po letech extenzivního – a dle mého názoru naprosto neefektivního – rozkročení Českého rozhlasu je nutné diametrálně změnit přístup k zacházení s veřejnými zdroji,“ dodává k přípravě rozpočtu ČRo pro rok 2011 prozatímní ředitel ČRo Peter Duhan

Na předposledním veřejném zasedání Rady Českého rozhlasu 25. listopadu byl schválen návrh aktualizace rozpočtu na rok 2010 na základě vývoje hospodaření a očekávaných skutečností. V provozní části rozpočtu je očekáván hospodářský výsledek v podobě zisku ve výši 60 mil. Kč, což je zlepšení o 29 mil. Kč. Podstatný podíl na lepším hospodaření má úspora v provozních nákladech a službách. Současné vedení ČRo v čele s prozatímním ředitelem Peterem Duhanem tak zajistilo jak naplnění zmíněných úsporných opatření, tak nadále vytváří prostor pro efektivnější nakládání s veřejnými prostředky. 

„I přes stávající příznivé hospodářské výsledky rozhlasu musíme vnímat též nedobrý vývoj jak v oblasti platební morálky plátců rozhlasového poplatku, tak i v oblasti výnosů z prodeje reklamy a sponzoringu. Chceme se chovat jako odpovědní hospodáři, proto je nutné hledat úsporná opatření. Jsme vedeni snahou efektivně nakládat s prostředky plátců rozhlasového poplatku,“ upozorňuje Peter Duhan.
 

Autor:   Oddělení komunikace

Nové články v rubrice

Zákulisí Českého rozhlasu

Ekonomika a hospodaření ČRo

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas