Reakce generálního ředitele Českého rozhlasu na dopis deníku Forum 24 a spolku Free Czech Media

Logo Českého rozhlasu - Foto:  Český rozhlas

Logo Českého rozhlasuFoto:  Český rozhlas

Vážený pane Šafre, vážená paní Hovorková,

podle Vašeho názoru jsem se jako generální ředitel Českého rozhlasu dopustil chyby, když jsem si dovolil veřejně a kriticky hovořit o svých podřízených.

V Českém rozhlase nicméně dosud měříme všem stejným metrem - zaměstnancům i těm, o kterých vysíláme. Jako ředitel veřejnoprávního média, za jehož chod zodpovídám, si tak vyhrazuji právo hovořit nahlas a veřejně kriticky o tom, zda naše účetní něco špatně sečetla, jestli technici špatně zapojili mikrofon nebo jestli mám pochybnosti o správnosti postupu některého z mnoha novinářů pracujících v ČRo. 

Jsem rád, že v drtivé většině případů mohu zaměstnance Českého rozhlasu chválit. Stejně otevřeně ale hovořím v případech, kdy nejsem přesvědčený o tom, že byla odvedena práce na 100 procent. Tím spíše, že zaměstnanci Českého rozhlasu, tedy i redaktor Janek Kroupa, jsou placeni z veřejných peněz a musí se řídit všemi příslušnými pravidly tak, jako to dělá celý Český rozhlas. Podotýkám, že jsem se naopak nikdy neváhal postavit za každého zaměstnance, který dodržoval Zákon o ČRo, Kodex ČRo a další související normy, včetně vysokých standardů veřejnoprávní žurnalistiky. 

Při veřejném zasedání Rady ČRo jsem nikterak nerozporoval informování o systémovém problému. Vyjádřil jsem jen pochybnosti nad způsobem zpracování tohoto tématu. Ostatně Český rozhlas o něm ve svém vysílání i nadále referoval. Ke kauze týkající se Agrofertu proto chci mít důkladnou odbornou a nezávislou analýzu kvantitativní a kvalitativní, budu žádat o stanovisko i Etickou komisi ČRo. Je to postup zcela legitimní a stejně bych jednal, pokud by se článek týkal kohokoli – politika či nepolitika. Právo na rovný a nestranný přístup má totiž v naší demokratické zemi opravdu každý.  

Český rozhlas má zákonem o ČRo, ale i zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání vedle práva vysílat svobodně a nezávisle také povinnost vysílat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. K nim patří vyjádření všech subjektů, které jsou na dané kauze zainteresované nebo se k ní mohou kvalifikovaně vyjádřit. 

Jako autoři otevřeného dopisu se zaštiťujete citací z Listiny základních práv a svobod týkající se svobody projevu. Neuvedli jste však, že má také důležitý čl. 4. Ten stanoví zákonné meze svobody projevu a práva na informace, která ani v demokratické společnosti nemůže být bezbřehá. 

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. 

Takovými zákony, která jsou opatřeními v demokratické společnosti nezbytnými pro ochranu práv a svobod druhých, jsou z hlediska ČRo a probírané kauzy zejména: zákon o Českém rozhlase s hlavním úkolem veřejné služby poskytovat objektivní, ověřené a ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, nebo zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to § 31, podle kterého provozovatel vysílání má právo vysílat programy svobodně a nezávisle, ovšem tak, že musí poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vyjádření názorů a musí dbát zásad objektivity a vyváženosti. Tyto principy dále rozvádí i Kodex Českého rozhlasu. 

Nezbývá mi než zopakovat, že naše demokratická země má své zákony a svůj zákon má i Český rozhlas. Ten má také své kontrolní orgány v čele s Radou ČRo, která má rovněž právo hodnotit jeho práci a plnění veřejné služby. Stejně tak Český rozhlas a jeho vysílání hodnotí i miliony posluchačů. Jsme médiem nezávislým, sebevědomým a zcela nestranným. Nenechám se zastrašovat či vydírat Vámi pane Šafre, ani serverem Forum24.cz, ani kýmkoli jiným, jehož pojetí demokracie končí tam, kam sahá jeho vlastní názor. 

Autor:  René Zavoral

Nové články v rubrice

Zákulisí Českého rozhlasu

Ekonomika a hospodaření ČRo

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas