Servis pro novináře20. prosince  2017 v 17:00  

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2018

Logo Českého rozhlasu - Foto:  Český rozhlas

Logo Českého rozhlasuFoto:  Český rozhlas

(Informace po zasedání Rady Českého rozhlasu ve středu 20. prosince 2017) Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2018 byl zpracován v souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.

Do rozpočtu na rok 2018 byly zapracovány všechny organizační změny realizované v roce 2017, personální plán na rok 2018, požadavky na naplnění vysílacího schématu jednotlivých stanic Českého rozhlasu, plánovaný počet evidovaných rozhlasových přijímačů včetně propočtu výnosů z rozhlasových poplatků, předpoklad výnosů realizovaných podnikatelskou činností, propočet potřebných režijních nákladů k zajištění provozu Českého rozhlasu a plán investičních výdajů. 

Rozpočet na rok 2018 plně zabezpečuje vysílání všech 23 stanic Českého rozhlasu (celoplošných, speciálních, regionálních stanic i vysílání do zahraničí)

Rozpočet nákladů a výnosů Českého rozhlasu na rok 2018 včetně porovnání s rozpočtem na rok 2017 - Foto: Blanka Bumbálková

Rozpočet nákladů a výnosů Českého rozhlasu na rok 2018 včetně porovnání s rozpočtem na rok 2017Foto: Blanka Bumbálková

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2 253,0 mil. Kč. 

V předkládaném návrhu rozpočtu je zahrnuta pouze finanční rezerva na krytí doměrků DPH vč. vyměřeného penále a úroků z prodlení, které Českému rozhlasu postupně za jednotlivé roky vyměřuje finanční správa vzhledem ke sporné metodice výpočtu DPH bez nároku na odpočet nastavené Odvolacím finančním ředitelstvím. 

Pokud by během roku 2018 nastala nějaká mimořádná událost, bylo by nutné tuto situaci a s ní vzniklé vícenáklady řešit z úspor vytvořených v průběhu roku, popř. restriktivními opatřeními v programových i servisních divizích a realokací plánovaných finančních prostředků. 

Do plánovaných nákladů byly zakalkulovány veškeré dopady z nově uzavřených kolektivních smluv s odborovou organizací (dlouhodobé i krátkodobé), projekty Českého rozhlasu k výročím v roce 2018 (vzniku Československého státu - 1918, invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa – 1968, 95. výročí zahájení vysílání Československého rozhlasu ad.). Rovněž byly posíleny náklady na výrobu a vysílání pořadů ve vazbě na nová či modifikovaná vysílací schémata jednotlivých stanic, rozšíření regionálního vysílání i vývoj nových formátů. V roce 2018 se uskuteční také Zimní olympijské hry v Koreji. Významnou položku nákladů tvoří finanční rezerva na doměrky DPH, penále a úroky z prodlení, které Českému rozhlasu vzhledem ke sporné metodice výpočtu DPH bez nároku na odpočet vyměřuje finanční správa. 

Na rok 2018 byl sestaven investiční plán ve výši 195 mil. Kč (z toho 135 mil. Kč připadá na běžné investice a 60 mil. Kč na investici mimořádnou – nákup nemovitosti v Olomouci). 

Mezi hlavní investiční akce příštího roku vyjma koupě nemovitosti patří: 

V oblasti rozhlasové a výpočetní techniky jde zejména o akce: dokončení implementace vysílacího systému Dalet Plus včetně obnovy jeho centrální infrastruktury, rekonstrukce publicistických technologií (rozšíření mixážních pultů), nový redakční systém (náhrada za stávající systém iNews), projekt MujRozhlas.cz (digitalizace archivu ČRo, vývoj software), obnova síťové infrastruktury a nákup přenosových vozů s digitálním záznamem. 

Další významnou oblast investičních akcí představují stavební investice, kterými jsou v roce 2018 zejména: rekonstrukce studiového komplexu ČRo Brno (2. část 1. fáze rekonstrukce), vybudování Radiokavárny a vysílacího pracoviště na Vinohradské 12, rekonstrukce a regulace vzduchotechniky a klimatizace ve staré části newsroomu, výměna technologie měření a regulace v objektu Římská 13 a úprava budovy a pozemku v Karlových Varech v souvislosti s plánovaným rozšířením vysílání. 

Nové články v rubrice

Zákulisí Českého rozhlasu

Ekonomika a hospodaření ČRo

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas