Prodej majetku

V případě vyřazení majetku Českého rozhlasu z důvodu technického zastarání, opotřebení, nebo nemožnosti jeho dalšího využití, je možné přistoupit k odprodeji takového nepotřebného majetku.

Citace z Kodexu Českého rozhlasu: 

26.6 Stane-li se určitá část majetku nepotřebnou, pokusí se Český rozhlas vždy o její odprodej za tržní hodnotu. Není-li odprodej za ekonomicky výhodných podmínek uskutečnitelný, zařadí tento majetek do nabídky bezplatného přenechání pro účely humanitární či charitativní, jestliže takový postup Český rozhlas nezatíží nepřiměřenými náklady. Teprve není-li možné tímto způsobem majetek převést na jiný subjekt, lze přistoupit k jeho likvidaci. Za nepotřebný se pro tyto účely považuje majetek, který přesahuje potřeby Českého rozhlasu, anebo majetek, v případě věcí též takové věci, které pro ztrátu, popřípadě zastarání svých technických a funkčních vlastností nebo pro nepřiměřenou nákladnost provozu, nemohou v Českém rozhlasu sloužit svému účelu. 

Pravidla prodeje

V případě zájmu o odkoupení majetku postupuje prosím takto:

  1.  Pro podání nabídky je potřeba vyplnit formulář, nebo samostatně uvést všechny požadované údaje a  kupní cenu (která však musí být shodná nebo vyšší, než je minimální stanovená cena);

  2.  Nabídku zašlete doporučeně (nebo doručte osobně) na adresu: Český rozhlas – podatelna, Římská 13, Praha 1, PSČ: 121 08, DŮLEŽITÉ: obálka musí být označena textem – "Neotvírat" + kód nabídky !!

  3. Český rozhlas přijme nabídky, které mu budou řádně doručeny ve stanoveném termínu

  4. Český rozhlas písemně vyrozumí vždy vítězného uchazeče, a to nejpozději do 10 dnů od vyhodnocení všech nabídek, nejpozději však do 30 dnů od termínu, do něhož bylo možné podávat nabídky;

  5. V případě zájmu o prohlídku nabízeného majetku se prosím přihlaste do uvedeného termínu a na zadaný kontakt u konkrétní položky majetku

 

 

Vzor - Formulář pro podání nabídek

 

Vzor - Kupní smlouva

Kontakt pro prodej

O dalším prodeji se můžete dozvědět jako první. Napište nám svůj mail, a jakmile budeme mít k prodeji další vyřazený majetek, dáme Vám vědět. 

* Povinné pole

Poslední transakce

Uzavřená nabídka na prodej kamerové techniky OCN/1016/B/VZCNM

Nabídka na prodej jednotlivých komponentů: 1) 1 ks kamera SONY BRC 300 + ovládací panel RM BR 300 2) 1 ks kamera SONY BRC 300 + ovládací panel RM BR 300 3) 1 ks DV střižna Datavideo SE800 + náhledový rám Datavideo TLM 404

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2017 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace