Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - Provoz komplexní služby vysílání a distribuce rozhlasových programů v sítích VKV vysílačů

Vysílač Děvín, repro ČRa - Foto:  České radiokomunikace

Vysílač Děvín, repro ČRaFoto:  České radiokomunikace

Český rozhlas vyhlašuje dne 18. 8. 2014 veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku postupem dle nového Občanského zákoníku. 

Informace k veřejné soutěži jsou uveřejněny v Obchodním věstníku a na stránkách Českého rozhlasu pod názvem „Provoz komplexní služby vysílání a distribuce rozhlasových programů v sítích VKV vysílačů“.  

Předmětem soutěže je uzavření smlouvy, na jejímž základě bude vybraný dodavatel (systémový integrátor) zajišťovat provoz komplexní služby vysílání a distribuce rozhlasových programů v sítích všech VKV vysílačů na celém území ČR. Předpokládaná doba plnění smlouvy je stanovena do 31. 10. 2025, přičemž vlastní rozsah služby se může v čase měnit podle potřeb Českého rozhlasu, vývoje a perspektivy analogového rozhlasového vysílání. 

Tato soutěž je veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku („Soutěž“) ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“). Soutěž je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („ZVZ“), a to na základě ustanovení § 18 odst. 2 písm. e) ZVZ, které stanoví, že veřejný zadavatel není povinen zadávat podle ZVZ ty veřejné zakázky, jejichž hlavním účelem je umožnit veřejnému zadavateli poskytování nebo provozování veřejné telekomunikační sítě nebo poskytování veřejných telekomunikačních služeb podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 6. 11. 2014 v 15:00 hod. 

Zadavatel dne 4. 9. 2014 uveřejnil dodatečné informace č. 2 - viz příloha. 

Zadavatel dne 11. 9. 2014 uveřejnil dodatečné informace č. 4 - viz příloha. 


Zadavatel dne 16. 9. 2014 uveřejnil dodatečné informace č. 5 - viz příloha. 

Zadavatel dne 30. 9. 2014 uveřejnil dodatečné informace č. 6 - viz příloha. 

Zadavatel dne 15. 10. 2014 prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 6. 11. 2014 - viz příloha. 


Veřejné zakázky vypisované ČRo
 

Veškeré informace o zadávacích řízeních vypisovaných Českým rozhlasem naleznete na Profilu zadavatele řádně oznámeném ve Věstníku veřejných zakázek. 

Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány všechny veřejné zakázky malého rozsahu, a to od předpokládané hodnoty 500 000 Kč bez DPH, dále nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky Českého rozhlasu zadávané postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou řádně oznámeny ve Věstníku veřejných zakázek. 

Veřejné zakázky malého rozsahu
Český rozhlas na profilu zadavatele dále zveřejňuje veřejné zakázky malého rozsahu, a to od předpokládané hodnoty 500 000 Kč bez DPH. Veřejná zakázka malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby 2 000 000 Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez DPH. Veřejné zakázky malého rozsahu jsou v rámci Českého rozhlasu zadávány postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. 

Podlimitní veřejné zakázky
 
Podlimitní veřejná zakázka je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby nejméně 2 000 000 Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu stanoveného nařízením vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu. 

Nadlimitní veřejné zakázky
Nadlimitní veřejná zakázka je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného nařízením vlády č. 77/2008 Sb. 

Zákulisí Českého rozhlasu

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2015 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace