Elévové - program pro mladé rozhlasové talentyTvůrčí skupina elévů v Českém rozhlase vznikla v roce 1995. Je otevřena pro časově flexibilní studenty vysokých škol příslušného zaměření, kteří mají zájem a předpoklady pro rozhlasovou práci. Výuka je bezplatná a probíhá v Praze. 

Zaměření programu 

Cílem je seznamovat mladé lidi se zásadami, metodami, technologiemi a technikou rozhlasové práce. V průběhu programu nabudou studenti praktické dovednosti potřebné pro samostatnou tvorbu rozhlasových pořadů a jejich příspěvků. Získané zkušenosti se pak stanou součástí tzv. funkční gramotnosti, nezbytné pro práci s audio-medii, zvláště pak pro komunikaci v oblasti mass-medií. 

Obsah výuky 

V současné době je výuka elévů rozvržena takto:
  • úvodní technické školení
  • hlasová výchova
  • střih v editačním programu Sound Forge
  • práce v programu Dalet
  • poslechové semináře
  • exkurze na vybraná pracoviště ČRo
  • rozdělení jednotlivých elévů dle jejich zaměření a schopností
  • zadávání natáčení drobných příspěvků pro redakce ČRo a jejich následná kontrola
  • zadávání natáčení složitějších pořadů a opět kontrola a hodnocení
  • snaha začlenit vyškoleného eléva do stanic a redakcí dle potřeb ČRo


Náš tým
 

Zelinka Pavel
 
Vedoucí skupiny, redaktor Radia Wave a ČRo - Vltava. 

Zikmund Tomáš
 
Lektor, mistr zvuku, docent na HAMU, lektor v oblasti editace zvuku.
 

 
Borkovcová Jitka
 
Nejzkušenější lektorka v oblasti natáčení mluveného slova a střihu rozhlasových příspěvků, mistryně zvuku a technická redaktorka.
 

 
Kodeš Jaroslav
Lektor hlasové výchovy, režisér rozhlasových her a pohádek, interpret mluveného slova.

Fleglová Zdena
Dlouholetá vedoucí Dismanova rozhlasového dětského sboru. Bohaté zkušenosti ve výuce mluveného slova, režisérka dětských rozhlasových představení. Logopedka.

Vacek Libor
Zkušenost s vedením rozhlasové stanice, redaktor, režisér, lektor hlasové výchovy, interpret mluveného slova.

Benák Jiří
Zvukový mistr, lektor editačních programů Sound Forge, DALET.

Gsöllhofer Tomáš
Špičkový mistr zvuku mluveného slova, lektor technického školení. 


Délka programu
 

Celý program je založen na individuálním přístupu k účastníkům. Doba trvání výuky a spolupráce je variabilní s ohledem na časovou flexibilitu jednotlivých studentů, jejich tvůrčí schopnosti a aktuální možnosti ČRo. 


Forma spolupráce
 

Výuková část programu je bezplatná. Následná spolupráce je realizována a ohodnocena na základě Dohody o pracovní činnosti. Kvalitu pracovních výsledků posuzuje vedení Skupiny elévů. Odměna náleží studentovi za natočené příspěvky, které jsou odvysílány na stanicích Českého rozhlasu. 


Další kariéra v ČRo
 

Po absolvování programu mají studenti možnost další spolupráce s Českým rozhlasem, která může probíhat jak na regionálních, tak i na celoplošných stanicích. Absolventi programu vstupují do Českého rozhlasu jako jeho externí přispěvatelé nebo budoucí zaměstnanci. 

Zákulisí Českého rozhlasu

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas