Tipy3. prosince  2015  

Georg Friedrich Händel: Julius Caesar v Egyptě

V závěru roku připomeneme ještě jednou letošní händelovské výročí. Nabídneme jeho velkou operu Julius Caesar v Egyptě v nastudování René Jacobse ve vynikajícím pěveckém obsazení s Jennifer Larmore v titulní roli, Barbarou Schlick v roli Kleopatry a Bernardou Fink v roli Cornelie.

Vysíláme 5. prosince v 18:30. 

Opera vznikla pro londýnskou Královskou akademii v roce 1724 a patří mezi nejčastěji uváděné Händelovy opery. Ačkoli je Georg Friedrich Händel německý skladatel, jeho operní dílo je spojeno se dvěma úplně jinými zeměmi a hudebními kulturami – s Itálií a Anglií. Tu první celý život obdivoval a v mládí zde získal rozhodující tvůrčí impulsy, v té druhé po větší část života působil a komponoval. V jeho operách se zrcadlí všechny umělecké snahy, jež panovaly v tehdejší Evropě a řada jeho děl dodnes působí díky námětům, melodické invenci a síle emocí. Händelův Julius Caesar dnes na Vltavě už od 18:30. 

Pro Händela byl rozhodující italský pobyt, který trval jen tři roky v letech 1707 - 1710; skladateli narozeném roku 1685 nebylo ani pětadvacet. V roce 1710 přesídlil do Londýna a nabídl mu své první velké operní dílo - operu Rinaldo. Už v ní ale použil mnohé z toho, co předtím zkomponoval v Itálii - a tak to udělal i mnohokrát později. Významný spisovatel a muzikolog Romain Rolland si povšiml nekonečné originality Händelovy hudby a píše: "Forma jeho árií bývá mnohem rozmanitější, než se obvykle soudí. I když se v jeho dílech objevuje nejhojnější útvar da capo, neznamená to nikterak, že jiným způsobem nepracoval. 

A jak rozmanitý je i v samotném útvaru da capo! Nejenže v něm využívá všemožných slohů, jednou nechávaje hlas koncertovat s nástroji v áriích, jejichž smyslem je skvělá a čistá virtuozita, jindy se zas věnuje s pozornou zálibou krásnému a přísnému pletivu kontrapunktickému: on kromě toho hledá i nové sestavy v rámci staré formy. I v jednotlivých částech se střídá několikeré tempo." Během Händelova působení v Londýně vznikla v roce 1719 Royal Academy of Music a pod záštitou krále se skladatel stal jejím uměleckým vedoucím. V roce 1729 však celý velkorysý podnik zkrachoval. Händel dokazuje, že povolání operního skladatele je pro dobrodružné povahy - a celý příběh jeho operního podnikání nekonečně dobrodružný je. Samo operní dílo přitom zahrnuje přes čtyřicet titulů. Měl zálibu v silných heroických námětech, ale sám je takovou postavou. Jeho skladatelský život na poli opery je napínavější než leckterý román. 

Scarlatti, toppromo - Foto: Aleš Vavřík

Nové články v rubrice

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas