Jan Kučera

Jan Kučera - Foto:  archiv umělce

Jan KučeraFoto:  archiv umělce

dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu

Dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera (*1977 v Klatovech) byl od svých pěti let žákem v klavírní třídě Miloslavy Pulánkové, později studoval u Jiřího Tomana v Praze. Na Pražské konzervatoři absolvoval u Bohuslava Řehoře skladatelský a u Miriam Němcové a Miroslava Košlera dirigentský obor, v němž pokračoval na HAMU u Vladimíra Válka. V rámci svého absolventského dirigentského koncertu v roce 2002 debutoval se SOČRem a provedl v premiéře své tři symfonické básně na motivy českých spisovatelů (M. Kundera, B. Hrabal, J. Kolář). 

Jako skladatel zasahuje do několika žánrových oblastí. Tvoří kompozice symfonické, komorní, písňové, zároveň píše scénickou hudbu k inscenacím pražských i oblastních divadelních scén. Plodná je jeho tvorba v oblasti aranžérské – pro silvestrovský koncert České filharmonie 2003 upravil písně Jaroslava Ježka a písně z českých filmů, které později provedl s několika českými orchestry. Ve své tvorbě se nevyhýbá ani jazzu. 

Od roku 2002 využívá Jan Kučera příležitostí, které mu jako svému asistentovi v SOČRu nabízel šéfdirigent Vladimír Válek (pod jeho vedením absolvoval v roce 2006 na pražské HAMU). Jako dirigent spolupracuje s předními českými orchestry, s nimiž kromě klasického repertoáru natočil či veřejně realizoval na 50 symfonických děl soudobých českých či zahraničních autorů, často v premiéře. 

Doprovázel řadu výtečných sólistů (R. Baborák, J. Bárta, M. Fukačová, B. Giltburg, V. Hudeček, E. Indjic, S. Jaffé, D. Pecková, O. Sauter, B. Schmid, J. Simon, P. Šporcl). Na abonentním koncertu SOČRu mj. uvedl v premiéře svoji Suite concertante pro smyčcové kvarteto a orchestr. Se SOČRem a ve spolupráci s věhlasným tanečním souborem Compagnie Marie Chouinard z Kanady provedl v červnu 2007 v pražské Sazka Aréně Stravinského Svěcení jara (v rámci festivalu Tanec Praha). V téže době získal v dirigentské soutěži Pražského jara čestné uznání. V říjnu 2007 se SOČRem úspěšně vystoupil mj. s Dvořákovou Novosvětskou symfonií v Musikvereinu ve Vídni. Tu uvedl společně s Beethovenovými symfoniemi i během japonského turné SOČRu. 

Od dubna 2008 je angažován jako dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu. U příležitosti českého předsednictví EU 2009 s tímto tělesem natočil pro Supraphon hymny 27 členských států Evropské unie. V rámci svatováclavských oslav 2010 zrekonstruoval původní partituru Oskara Nedbala a Jaroslava Křičky k němému filmu Svatý Václav z roku 1929, hudbu se SOČRem nově natočil na DVD a následně živě provedl s projekcí v Rudolfinu. Koncem roku dirigoval ve Francii sérii vánočních představení Mystère de Noël, která zhlédlo přes 90 000 návštěvníků.
 

Autor:  Materiály SOČR

Nové články v rubrice

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas