Články1. července  2015 v 09:25  

V New Yorku zasedal Komenského akademický klub

Karel Raška - Foto: Radio Praha

Karel RaškaFoto: Radio Praha

Ve dnech 19.-21. června se v Národní budově v New Yorku sešel Komenského akademický klub. Věnoval se srovnání školství v USA a v Česku, dědictví české reformace a pokroku v oblasti nových léčiv a léčebných metod. Jednání nám přiblížil předseda klubu Dr. Karel Raška, uznávaný lékař z Rutgers University.

Mohl byste nám nejdřív představit Komenského akademický klub? 

Komenského akademický klub (Comenius Academic Club) vznikl jako součást České a slovenské rady solidarity (Czech and Slovak Solidarity Council) v New Yorku v roce 2012. Má 29 řádných členů, kteří jsou voleni v tajném hlasování. Jejich seznam je na webu Comeniusacademicclub.org. Klub od roku 2014 vydává časopis Comenius Journal of Euro-American Civilization. Každý rok organizujeme mezinárodní konferenci. První konference se konala v roce 2013 v New Yorku, loni v Pardubicích. Na konferencích je zpravidla jedno téma z humanitních a jedno téma z přírodovědných oborů. V konferenčních diskusích tradičně řešíme systém hodnoceni a financování vědy. Na jednáních vystupují členové klubu i pozvaní odborníci k danému tématu. Předsedou klubu jsem já, v Evropě je představitelem klubu profesor Petr Vorel, historik z Univerzity v Pardubicích. Pracovní porady klubu se konají 2x ročně v Praze. Kromě toho klub pořádá výstavy v Národní budově v New Yorku. První konference se věnovala historii české měny a loňská výzkumům Dr. Stanislava Chládka o Mayské kultuře. Letos je součástí konference výstava o odkazu J. A. Komenského. 

Letošní konference měla témat více… 

Dvě témata byla humanitní – dědictví české reformace a školské systémy v USA a v Česku. Z přírodovědných oborů jsme se věnovali novým lékům a metodám léčení. Téma reformace nemělo přímou souvislost s Husovskými oslavami v Česku a v USA není příliš aktuální. Husovi se věnoval Dr. Zdeněk David v přednášce Věčný Hus: interpretace od protestantské reformace k osvícenství. Profesor Vorel zanalyzoval důležitost české reformace pro politickou kulturu ve Střední Evropě v 15.-17. století. Profesor Pánek hovořil o důležitosti české reformace v proměnách české kultury. Profesor Karel Rýdl zase rozebral dopad dědictví J. A. Komenského v Americe. 

Panel o problémech vzdělávacích systémů řídila Dr. Markéta Pánková z Národního učitelského muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Vystoupili v něm pedagogové z České republiky a USA včetně ministryně vysokého školství státu New Jersey Rochelle Hendricksové a profesora J. Barron Boyda z Rhodes College v Tennessee. Kromě obecných otázek byly srovnávány české a americké střední školy. Čeští experti poukazovali na řadu předností ale i na nedostatky amerického systému, jakož i na současné bolestivé stránky doma. Poněvadž mé děti i vnuci chodili do škol v New Jersey, kde je výborné veřejné školství, se zájmem jsem si vyslechl přednášku ministryně R. Hendricksové. Také ona mluvila o jeho silných a slabších stránkách. 

Konference Comenius Academic Club 2014 Pardubice: přednáší profesor Karel Raška - Foto: Pavla Štorkánová

Konference Comenius Academic Club 2014 Pardubice: přednáší profesor Karel RaškaFoto: Pavla Štorkánová

Jako obvykle proběhla vzrušená diskuse o roční zkušenosti s novým systémem hodnocení vědy a inovace v ČR (nový kafemlejnek). Diskuzi uvedl autor nového systému profesor Jiří Málek z vládní komise pro vědu a inovaci. Systém obhájil, i když názory mezi představiteli Akademie věd ČR a univerzit se dost lišily. 

A přírodovědná sekce? 

Tady jsme se věnovali dopadu chemie, tj. léčiv a léčebných postupů, na společnost. Tento panel jsem připravoval společně s profesorem Jiřím Málkem a myslím, že se povedl. Dvě nejsilnější přednášky přednesli docent Jan Konvalinka a doktorka Marcela Krečmerová z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR o českém přínosu k léčbě AIDS, spočívajícím v inhibici viru HIV. Neobyčejně zajímavá byla rovněž přednáška profesora Jana Vilčeka z New Yorku, který objevil novou třídu léků proti revmatickým chorobám. Ve svém vystoupení mj. podtrhnul přínos imigrantů pro americkou vědu. Rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer poukázal na poslední objevy české parazitologie. Předseda AV ČR profesor Jiří Drahoš a profesor Jiří Málek z pardubické univerzity měli vynikající přednášky o vývoji chemických technologií. 

Kdy bude vaše příští konference? 

Naše další setkání bude v roce 2016 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. O tématech zatím diskutujeme. Bude o nich rozhodnuto na naší podzimní schůzi v Praze. 

Děkuj za rozhovor 

Autor:  Miroslav Krupička

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas